למדו כיצד לסובב, להעביר, למחוק, לחלץ או למספר מחדש עמודים במסמך PDF.

כדי לשנות עמודי PDF, ודאו שיש לכם הרשאות לערוך את ה- PDF. כדי לבדוק, בחרו File ‏> Properties ולאחר מכן לחצו על הכרטיסייה Security. ההרשאות מופיעות ב- Document Restrictions Summary.

הערה:

מסמך זה מספק הנחיות לעבודה עם Acrobat DC. אם אתם משתמשים ב- Acrobat XI, עיינו בעזרה של Acrobat XI.

סיבוב עמודים במסמך PDF

ניתן לסובב עמודים נבחרים או את כל העמודים במסמך. סיבוב מבוסס על דרגות של 90 מעלות. ניתן לסובב עמודים בעזרת כלי הסיבוב בחלון Page Thumbnails או בעזרת האפשרות Rotate (המתוארת להלן).

 1. פתחו את מסמך ה- PDF ב- Acrobat DC ובחרו Tools ‏> Organize Pages או בחרו Organize Pages מהחלונית הימנית.

  ערכת הכלים Organize Pages מוצגת בסרגל הכלים המשני.

  בחרו Tools,‏ Organize Pages
  ערכת הכלים Organize Pages בסרגל הכלים המשני.
 2. בסרגל הכלים המשני, ציין את טווח העמודים שעליו ברצונכם להחיל את הסיבוב.

  ניתן לבחור באפשרויות Even Pages,‏ Odd Pages,‏ Landscape Pages,‏ Portrait Pages או All Pages, או להזין את מספר העמוד שבו ברצונכם לבצע את הפעולה.

 3. לאחר ציון טווח העמודים, עבור Direction, בחרו באפשרות 90 המעלות נגד כיוון השעון או באפשרות 90 המעלות בכיוון השעון .

 4. ניתן גם להחיל את סיבוב העמוד על עמוד ספציפי על-ידי לחיצה על לחצני הסיבוב נגד כיוון השעון או בכיוון השעון המוצגים בתצוגת התמונות הממוזערות של העמודים.

  תצוגת תמונות ממוזערות של עמודים
  סיבוב עמוד בתצוגת התמונות הממוזערות של העמודים.

  הערה:

  כדי לשנות באופן זמני את תצוגת העמוד, בחרו View‏ > Rotate View‏ > Clockwise או Counterclockwise. העמוד חוזר לכיוון המקורי בשעת פתיחת מסמך PDF בפעם הבאה.

חילוץ עמודים ממסמך PDF

חילוץ הוא תהליך של שימוש חוזר בעמודים שנבחרו במסמך PDF אחד במסמך PDF אחר. עמודים שחולצו אינם מכילים רק את התוכן, אלא גם את כל שדות הטופס, ההערות והקישורים המשויכים לתוכן העמוד המקורי.

ניתן להשאיר את העמודים שחולצו במסמך המקורי או להסיר אותם במהלך החילוץ—בדומה לתהליכים המוכרים של גזירה והדבקה או העתקה והדבקה, אך ברמת העמוד.

הערה:

כל הסימניות או שרשורי המאמרים המשויכים לעמודים אינם מחולצים.

 1. פתחו את מסמך ה- PDF ב- Acrobat DC ובחרו Tools ‏> Organize Pages או בחרו Organize Pages מהחלונית הימנית.

  ערכת הכלים Organize Pages מוצגת בסרגל הכלים המשני.

 2. בסרגל הכלים המשני, לחצו על Extract.

  מופיע סרגל כלים חדש מתחת לסרגל הכלים המשני עם הפקודות המתייחסות ספציפית לפעולה Extract.

  אפשרות חילוץ העמודים בסרגל הכלים המשני
  בחרו Extract מסרגל הכלים החדש כדי למשוך עמוד אחד או יותר מקובץ ה- PDF.
 3. ציינו את טווח העמודים לחילוץ.

  ניתן לבחור באפשרויות Even Pages,‏ Odd Pages,‏ Landscape Pages,‏ Portrait Pages או All Pages, או להזין את מספר העמוד שבו ברצונכם לבצע את הפעולה.

 4. בסרגל הכלים החדש, בצעו אחת או יותר מהפעולות הבאות לפני הלחיצה על Extract:

  • כדי להסיר את העמודים שחולצו מהמסמך המקורי, בחרו Delete Pages After Extracting.
  • כדי ליצור PDF של עמוד יחיד עבור כל עמוד שחולץ, בחרו Extract Pages As Separate Files.
  • כדי להשאיר את העמודים המקוריים במסמך וליצור מסמך PDF אחד שכולל את כל העמודים שחולצו, השאירו את שתי תיבות הסימון לא מסומנות.

העמודים שחולצו ימוקמו במסמך חדש.

הערה:

יוצר של מסמך PDF יכול לקבוע הגדרות אבטחה למניעת חילוץ עמודים. כדי להציג את קביעות האבטחה עבור מסמך, בחרו File‏ > Properties ובחרו בכרטיסייה Security.

פיצול קובצי PDF למסמכים מרובים

ניתן לפצל קובץ PDF אחד או יותר למספר קבצים קטנים יותר. בשעת פיצול קובץ PDF, ניתן להגדיר את הפיצול לפי מספר העמודים המרבי, גודל הקובץ המרבי או הסימניות ברמה העליונה.

 1. פתחו את מסמך ה- PDF ב- Acrobat DC ובחרו Tools ‏> Organize Pages או בחרו Organize Pages מהחלונית הימנית.

  ערכת הכלים Organize Pages מוצגת בסרגל הכלים המשני.

 2. בסרגל הכלים המשני, לחצו על Split.

  מופיע סרגל כלים חדש מתחת לסרגל הכלים המשני עם הפקודות המתייחסות ספציפית לפעולה Split.

  אפשרות פיצול העמוד בסרגל הכלים המשני
  בחרו ב- Split בסרגל הכלים המשני כדי לראות את אפשרויות פיצול המסמך.
 3. ברשימה הנפתחת Split By, בחרו את הקריטריונים לחלוקת המסמך:

  Number Of Pages

  ציון מספר העמודים המרבי בכל מסמך שייווצר לאחר הפיצול.

  File Size

  ציון גודל הקובץ המרבי בכל מסמך שייווצר לאחר הפיצול.

  Top-level Bookmarks

  אם המסמך כולל סימניות, ייווצר מסמך אחד לכל סימנייה ברמה העליונה.

 4. כדי לציין תיקיית יעד עבור הקבצים המפוצלים והעדפות שמות קבצים, לחצו על Output Options. ציינו אפשרויות לפי הצורך ולחצו על OK.

 5. (אופציונלי) כדי להחיל את אותו פיצול על מסמכים מרובים, לחצו על Split Multiple Files. בתיבת הדו-שיח Split Documents, לחצו על Add Files ובחרו באפשרות Add Files,‏ Add Folders או Add Open Files. בחרו את הקבצים או את התיקייה ולחצו על OK.

העברה או העתקה של עמודים במסמך PDF

באפשרותכם להשתמש בתמונות עמוד ממוזערות בחלונית הניווט או באזור 'מסמך' כדי להעתיק או להעביר עמודים בתוך מסמך ולהעתיק עמודים בין מסמכים.

העברה או העתקה של עמוד במסמך PDF באמצעות תמונות עמוד ממוזערות

 1. פתחו את מסמך ה- PDF ב- Acrobat DC ובחרו Tools ‏> Organize Pages או בחרו Organize Pages מהחלונית הימנית.

  ערכת הכלים Organize Pages מוצגת בסרגל הכלים המשני ותמונות העמוד הממוזערות מוצגות באזור 'מסמך'.

  תצוגת תמונות ממוזערות של עמודים
  האזור 'מסמך' משתנה להצגת תמונות עמוד ממוזערות.
 2. בחרו תמונת עמוד ממוזערת אחת או יותר.

 3. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • להעברת עמוד, גררו את תיבת מספר העמוד של תמונת העמוד הממוזערת המתאימה או את תמונת העמוד הממוזערת עצמה למיקום החדש. מופיע סרגל שמציג את המיקום החדש של תמונת העמוד הממוזערת. העמודים ממוספרים מחדש.
  • להעתקת עמוד, הקישו Ctrl‏ וגררו את תמונת העמוד הממוזערת למיקום נוסף.

  הערה:

  ניתן גם לבצע את הפעולות שלעיל בחלונית הניווט השמאלית על-ידי לחיצה על הלחצן Page Thumbnails .

העתקה של עמוד בין שני מסמכי PDF באמצעות תמונות עמוד ממוזערות

 1. פתחו את שני מסמכי PDF והציגו אותם זה לצד זה.

  הערה:

  בחרו Window‏ > Tile‏ > Vertically כדי להציג את מסמכי ה- PDF זה לצד זה.  

 2. פתחו את לוחות Page Thumbnails עבור שני מסמכי ה- PDF.

  הערה:

  לחצו על הלחצן Page Thumbnails בחלונית הניווט השמאלית כדי לפתוח את הלוח Page Thumbnail.  

 3. גררו את התמונה הממוזערת של העמוד אל הלוח Page Thumbnails של PDF היעד. העמוד מועתק למסמך והעמודים ממוספרים מחדש.

מחיקה או החלפה של עמודים במסמך PDF

ניתן להחליף עמוד PDF שלם בעמוד PDF אחר. רק המלל והתמונות של העמוד המקורי מוחלפות. כל הרכיבים האינטראקטיביים שמשויכים לעמוד המקורי, כגון קישורים וסימניות, אינם מושפעים. באופן דומה, סימניות וקישורים שהיו משויכים קודם לכן לעמוד החלופי אינם מועברים. עם זאת, הערות מועברות ומשולבות בהערות הקיימות במסמך.

לאחר מחיקה או החלפה של עמודים, מומלץ להשתמש בפקודה Reduce File Size כדי לשנות את שם הקובץ בעל המבנה השונה ולשמור אותו בגודל הקטן ביותר האפשרי.

עמוד לפני ואחרי החלפה
עמוד לפני ואחרי החלפה. סימניות וקישורים של העמוד שומרים על מיקומם.

מחיקה של עמודים באמצעות הפקודה Delete

הערה:

לא ניתן לבטל את הפקודה Delete.

 1. בחרו Tools ‏> Organize Pages או בחרו Organize Pages מהחלונית הימנית.

  ערכת הכלים Organize Pages מוצגת בסרגל הכלים המשני, ותמונות העמוד הממוזערות מוצגות באזור 'מסמך'.

 2. ציינו את טווח העמודים למחיקה.

  ניתן לבחור באפשרויות Even Pages,‏ Odd Pages,‏ Landscape Pages,‏ Portrait Pages או All Pages, או להזין את מספרי העמודים שברצונכם למחוק.

 3. בסרגל הכלים המשני, לחצו על Delete Pages ולחצו על OK כדי לאשר.

  לא ניתן למחוק את כל העמודים; חייב להישאר לפחות עמוד אחד במסמך.

  הערה:

  אם תבחרו באפשרות Use Logical Page Numbers בחלונית Page Display בתיבת הדו-שיח Preferences תוכלו להזין מספר עמוד בסוגריים כדי למחוק את מספר העמוד הלוגי. לדוגמה, אם העמוד הראשון במסמך ממוספר ב- i, באפשרותכם להזין (1) ברשימה הנפתחת Enter Page Range, והעמוד יימחק.

מחיקה של עמודים באמצעות תמונות ממוזערות של עמוד

 1. בחרו Tools ‏> Organize Pages או בחרו Organize Pages מהחלונית הימנית.

  ערכת הכלים Organize Pages מוצגת בסרגל הכלים המשני, ותמונות העמוד הממוזערות מוצגות באזור 'מסמך'.

 2. בחרו תמונת עמוד ממוזערת שברצונכם למחוק ולחצו על הסמל כדי למחוק את העמוד.

 3. לחלופין, לחצו על הלחצן Page Thumbnails בחלונית הניווט השמאלית כדי לפתוח את הלוח Page Thumbnail ולאחר מכן בחרו את העמוד או קבוצת העמודים שברצונכם למחוק.

 4. לחצו על Delete Pages בחלק העליון של החלונית Page Thumbnails.

החלפת התוכן של עמודים במסמך PDF

 1. פתחו מסמך PDF שמכיל את העמודים שברצונכם להחליף.
 2. בחרו Tools ‏> Organize Pages או בחרו Organize Pages מהחלונית הימנית.

  ערכת הכלים Organize Pages מוצגת בסרגל הכלים המשני.

 3. בסרגל הכלים המשני, לחצו על Replace.

  תיבת הדו-שיח Select Files With New Pages מופיעה.

 4. בחרו את המסמך שכולל את העמודים החלופיים, ולחצו על Open.

 5. תחת Original, הזינו את העמודים שברצונכם להחליף במסמך המקור.

 6. בתיבה Replacement, הזינו את העמוד הראשון בטווח העמודים החלופיים. העמוד האחרון מחושב לפי מספר העמודים המיועדים להחלפה במסמך המקור.

 7. לחצו על OK‏.

החלפה של עמודים באמצעות תמונות ממוזערות של עמוד

 1. פתחו מסמך PDF שכולל את העמודים שברצונכם להחליף, ולאחר מכן פתחו מסמך PDF שכולל את העמודים החלופיים.
 2. בחלונית Page Thumbnails במסמך PDF שכולל את העמודים החלופיים, בחרו עמוד או קבוצת עמודים:
  • בחרו בתיבות מספר העמוד של תמונות העמוד הממוזערות שבהן ברצונכם להשתמש כעמודים חלופיים.
  • הקישו Shift ולחצו לבחירת תמונות עמוד ממוזערות מרובות. הקישו Ctrl כדי להוסיף לבחירה.
  • גררו מלבן סביב קבוצה של תמונות עמודים ממוזערות.
 3. לחצו על Ctrl+Alt תוך גרירה של תמונות העמודים הממוזערות לחלונית Pages במסמך המטרה. שחחרו את לחצן העכבר כשהמצביע ממוקם ישירות מעל לתיבת מספר העמוד של תמונת העמוד הממוזערת הראשונה שברצונכם להחליף, כך שעמודים אלה יודגשו.

  העמודים שבחרתם במסמך הראשון מחליפים את אותו מספר עמודים במסמך השני, החל במספר העמוד ששחררתם בו את העמודים החדשים.

מספור מחדש של עמודים במסמך PDF

מספרי העמודים בעמודי המסמך אינם מתאימים תמיד למספרי העמודים שמופיעים מתחת לתמונות הממוזערות של העמוד ובסרגל הכלים Page Navigation. עמודים ממוספרים במספרים שלמים, החל מעמוד 1 לעמוד הראשון במסמך. משום שמסמכי PDF מסוימים עשויים להכיל הקדמה, כגון עמוד זכויות יוצרים ותוכן עניינים, ייתכן שעמודי גוף המסמך לא ינהגו לפי המספור המוצג בסרגל הכלים Page Navigation.

תמונות ממוזערות ב- Page Navigation
מספור עמוד מודפס (למעלה) בהשוואה למספור עמוד לוגי (למטה)

ניתן למספר עמודים במסמך בדרכים שונות. ניתן לציין סגנון מספור שונה לקבוצת עמודים, כגון 1, 2, 3, או i,‏ ii,‏ iii, או a,‏ b‏, c. ניתן גם להתאים אישית את שיטת המספור באמצעות הוספת קידומת. לדוגמה, המספור של פרק 1 יכול להיות 1-1, 1-2, 1-3 וכן הלאה, והמספור של פרק 2 יכול להיות 2-1, 2-2, 2-3 וכן הלאה.

הערה:

שימוש בפקודה Number Pages משפיע על התמונות הממוזערות של עמודים בחלונית Pages בלבד. ניתן להוסיף פיזית מספרי עמודים חדשים למסמך PDF באמצעות תכונת הכותרות העליונות והתחתונות.

 1. בחלונית הניווט השמאלית, לחצו על הלחצן Page Thumbnails כדי לפתוח את החלונית Page Thumbnails.

 2. בחרו Page Labels מהתפריט Options.

  בחרו Page Labels
  הפקודה Number Labels נמצאת בתפריט Options של החלונית Page Thumbnails.

 3. ציינו טווח עמודים. (האפשרות Selected מפנה לעמודים שנבחרו בחלונית Page Thumbnails.)
 4. בחרו אחת מהאפשרויות הבאות ולחצו על OK:

  Begin New Section

  התחלת רצף מספור חדש. בחרו סגנון מהתפריט הנפתח והזינו מספר עמוד התחלתי למקטע. ציינו קידומת, אם אתם מעוניינים באחת.

  Extend Numbering Used In Preceding Section To Selected Pages

  ממשיך את רצף המספור מעמודים קודמים ללא הפסקה.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת