הערה: כדי לקבוע אם המדפסת היא מדפסת PostScript, עיין בתיעוד המדפסת. לחלופין, פתח את העדפות המערכת, חפש את פריט לוח הבקרה 'מדפסות ופקסים' (Windows) או את Print & Fax (הדפסה ופקס) ב-System Preferences (העדפות מערכת) (Mac OS), ועיין במאפייני מנהל ההתקן. אם המדפסת היא מדפסת PostScript, בדרך כלל שם המודל כולל את האותיות "PS." 

מדפסות PostScript

הקצה מדפסת ברירת מחדל.

אם תנסה להדפיס מסמך או קובץ PDF בלי להקצות מדפסת ברירת מחד, סביר להניח שהמערכת תציג שגיאה.

צור מחדש את מופע המדפסת ב-Mac OS.

  1. פתח את Print & Fax בהעדפות המערכת.
  2. בחר את המדפסת ולחץ על Delete.
  3. לחץ על Add.
  4. בחרו שיטת חיבור מתפריט Protocol (פרוטוקול).
  5. בחר מדפסת או הזן את כתובת ה-IP של המדפסת.
  6. בחר את דגם המדפסת שברשותך בתפריט Printer Model (דגם המדפסת) ולאחר מכן לחץ על Add (הוסף).

פנה שטח בדיסק. 

נסה לדאוג ששטח הדיסק הפנוי יהיה בגודל של פי חמש מגודל הקובץ שברצונך להדפיס.

  • כדי לפנות שטח בדיסק, חפש קבצים זמניים (‎.tmp) ומחק אותם מהמחשב.
  • נסה לרוקן את פח האשפה.
  • נקה את המטמון שבו משתמש דפדפן האינטרנט. לקבלת הוראות לניקוי הדיסק עיין בתיעוד של הדפדפן. 

השתמש בקובץ מעודכן של תיאור מדפסת Postscript ‏(PPD). 

קובץ PostScript Printer Description (PPD) מתאר את היכולות של מדפסת PostScript בכל הקשור להגדרות כגון שוליים, צבע ורזולוציה. קובצי PPD שגויים או לא מעודכנים, עלולים להאריך את זמני ההדפסה. הגדר את תצורת המדפסת באמצעות קובץ ה-PPD שעליו ממליץ יצרן המדפסת.

לקבלת קובץ PPD עבור המכשיר שלך, בקר באתר האינטרנט של יצרן המדפסת כדי להוריד את הגרסה האחרונה של מנהל ההתקן עבור המדפסת שלך. לחלופין, בקר בחד הדפים הבאים מנהלי מדפסת PostScript עבור Windows‏ (Windows), או מנהלי מדפסת PostScript עבור Mac OS ‏(Mac OS). 

מדפסות שאינן PostScript

ויתור על אחריות: חלק מהפתרונות מחייבים שינוי במאפייני מנהל המדפסת. המיקום של המאפיינים השונים משתנים ממדפסת למדפסת, וממנהל הדפסה אחד למשנהו. שירות התמיכה הטכני של Adobe אינו יכול לספק מידע מפורט עבור מיקומו של כל מאפיין ומאפיין. פנה ליצרן המדפסת או עיין בתיעוד לקבלת מידע נוסף.

ודא שלמדפסת יש די זיכרון.

ודא שלמדפסת יש די זיכרון כדי לאפשר הדפסה של כל רכיבי העמודים. כדי להדפיס ב-‎300 dpi, במדפסת צריך להיות זיכרון RAM זמין בגודל של ‎2 MB לפחות. כדי להדפיס ב-‎600 dpi, במדפסת צריך להיות זיכרון RAM זמין בנפח של ‎4-6 MB לפחות. להוראות לקביעת נפח הזיכרון הזמין במדפסת, עיין בתיעוד של המדפסת.

פתרון בעיות בהדפסת PDF ב-Acrobat וב-Reader

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת