תבניות קובץ נתמכות ב-Acrobat וב-Reader

הטבלאות האלו כוללות את תבניות הקובץ הנתמכות על-די Adobe Acrobat ו-Adobe Reader עבור פונקציות שונות. 

כדי לקבל מידע נוסף על הגדרות ואפשרויות במהלך יבוא והמרה של קבצים, עיינו בעזרה של Acrobat.

מדפסת Adobe PDF

רוב יישומי Windows הכוללים פקודת Print יכולים להמיר קבצים ל-PDF באמצעות המדפסת Adobe PDF בתיבת הדו-שיח של ההדפסה ביישום. המרת הקובץ מבוססת על ההגדרות של ההעדפות הנוכחיות ב-Acrobat Distiller וההגדרות של Adobe PDF. כדי לקבל מידע נוסף על ההגדרות והמגבלות של השיטה הזו ליצירת מסמכי PDF, ראו הגדרות המרה של Adobe PDF.

תבניות המרה של PDFMaker

כדי להמיר קבצים ל-PDF, השתמשו בתפריט של Adobe PDF או Acrobat ביישומים שונים של גורמי צד שלישי. כדי לקבל רשימה מלאה של יישומי PDFMaker הנתמכים על-ידי Acrobat, ראו דפדפני אינטרנט ויישומי PDFMaker תואמים, שם מופיעה גם רשימת דפדפני אינטרנט שתומכים בהצגת קובצי PDF בתוך הדפדפן, ובהמרת דפי אינטרנט ל-PDF.

תבניות של המרות קבצים ישירות (Acrobat)

השתמשו ב-File > ‏Create PDF > ‏From File כדי להמיר את תבניות הקבצים האלו ל-Adobe PDF. בנוסף, ניתן להמיר נתוני לוח, דפי אינטרנט ומסמכים סרוקים ל-PDF. כדי לקבל מידע נוסף על שיטות ההמרה האלו, ראו יצירת קובצי PDF עם Acrobat בעזרה של Acrobat.  

סיומת שם קובץ Comments
‎.doc,‏ ‎.docx,‏ ‎.xls,‏ ‎.xlsx,‏ ‎.ppt,‏ ‎.pptx תבניות Microsoft Office‏ (Word 2010‏, PowerPoint‏, Excel) ודאו שמותקנת הגרסה הנכונה של Microsoft Office.
‎.txt,‏ ‎.rtf  טקסט, תבנית טקסט עשיר  
‎.ps,‏ ‎.eps,‏ ‎.prn Adobe PostScript ו-Encapsulated PostScript  
‎.bmp,‏ ‎.jpeg,‏ ‎.gif,‏ ‎.tiff,‏ ‎.png,‏ ‎.pcx,‏ ‎.rle,‏ ‎.dib קובצי תמונה  
.html עמודי אינטרנט  
‎.wpd Corel WordPerfect התקינו את Corel WordPerfect, ולאחר מכן המירו באמצעות מדפסת Adobe PDF (‏Acrobat 9 ו-Acrobat X | ‏Windows).
‎.odt,‏ ‎.odp,‏ ‎.ods,‏ ‎.odg,‏ ‎.odf,‏ ‎.sxw,‏ ‎.sxi,‏ ‎.sxc,‏ ‎.sxd,‏ ‎.stw קובצי מסמכים, גרפיקה, גיליונות אלקטרוניים ומצגות של StarOffice ו-OpenOffice. אם היישומים יכולים לגשת למערכת מדפסות, ניתן להמיר את הקבצים האלו באמצעות מדפסת Adobe PDF.
‎.psd Adobe Photoshop רלוונטי ל-Acrbat בלבד.
‎.ai Adobe Illustrator רלוונטי ל-Acrbat בלבד.
.indd Adobe InDesign רלוונטי ל-Acrbat בלבד.
‎.u3d,‏ ‎.prc קובצי תלת-ממד מושבת כברירת מחדל. הפעל באמצעות מפתח רישום. מידע נוסף.
‎.dwg,‏ ‎.dwt,‏ ‎.dxf,‏ ‎.dwf,‏ .dst Autodesk AutoCAD  
‎.xps מפרטי נייר XML מושבת כברירת מחדל. הפעל באמצעות מפתח רישום. מידע נוסף.
‎.mpp MS Project אם MS Project מותקן.
‎.vsd MS Visio אם MS Visio מותקן.

תבניות שמירה/יצוא (Acrobat)

להלן רשימה של תבניות קבצים נתמכות שניתן לייצא מקובץ PDF. עבור אל File‏ > Save as. לאחר מכן בחר במיקום השמירה בחלון שמופיע ובחר בתבנית הקובץ המתאימה מהרשימה. לאחר מכן שמור את הקובץ.

סיומת שם קובץ Version Comments
‎.pdf Adobe PDF, ‏Adobe PDF Optimized, ‏PDF/A, ‏PDF/E, ‏PDF/X PDF 1.3 - 1.7  
‎.ps PostScript    
‎.eps Encapsulated PostScript PS רמות 2-3  
.html, .htm HTML    
‎.jpg,‏ ‎.jpeg,‏ ‎.jpe ‏JPEG‏    
‎.jpf,‏ ‎.jpx,‏ ‎.jp2,‏ ‎.j2k,‏ ‎.j2c,‏ ‎.jpc JPEG 2000    
‎.png PNG    
‎.pptx מצגת PowerPoint 2010 ואילך  
‎.rtf תבנית טקסט עשיר (RTF)    
‎.txt טקסט (נגיש), טקסט (רגיל)    
‎.tif,‏ ‎.tiff TIFF    
‎.xlsx חוברת עבודה של Excel    
‎.doc,‏ docx מסמך Word 2010 ואילך  
‎.xml XML, גיליון אלקטרוני XML 1.0, 2003  

תבניות וידאו (Acrobat Pro)

באפשרותך להציב תבניות קבצים אלה בקובצי PDF של Acrobat Pro להפעלה ב-Acrobat וב-Acrobat Reader.

Format

ביצוע Transcode

הזרמת URL

מיקום ישיר ללא ביצוע transcode‏

מיקום ישן

לא ישים

לא

לא

לא

סרט QuickTime (‏‎.mov)

כן

כן

כן, אם בקידוד H.264

כן

MPEG ‏(‎.mp4,‏ ‎.m4v)

כן

כן

כן, אם בקידוד H.264

כן (מלבד ‎.m4v)

סרט 3GPP ‏(‎.3gp,‏ ‎.3g2)

כן

כן

כן, אם בקידוד H.264

לא

תבניות וידאו (Acrobat XI Pro ו-Acrobat X Pro)

ניתן למקם את תבניות הקובץ האלו במסמכי PDF של Acrobat X Pro לצורך הפעלה ב-Acrobat X וב-Adobe Reader X.

Format

ביצוע Transcode

הזרמת URL

מיקום ישיר ללא ביצוע transcode‏1

מיקום ישן2

לא ישים

כן

כן

לא

Shockwave Flash ‏(‎.swf)

לא ישים

כן

כן

כן

סרט QuickTime (‏‎.mov)

כן

כן

כן, אם בקידוד H.264

כן

MPEG ‏(‎.mp4,‏ ‎.m4v)

כן

כן

כן, אם בקידוד H.264

כן (מלבד ‎.m4v)

סרט 3GPP ‏(‎.3gp,‏ ‎.3g2)

כן

כן

כן, אם בקידוד H.264

לא

1 מיקום ישיר ללא ביצוע transcode נתמך ב-Acrobat X Pro.
2 ההפעלה תואמת לגרסאות קודמות של Adobe Reader.

תבניות וידאו (Acrobat 9 Pro ו-Pro Extended)

ניתן למקם את התבניות האלו של קובצי וידאו במסמכי PDF של Acrobat 9, לצורך הפעלה ב-Acrobat 9 וב-Adobe Reader 9.

Format

ביצוע Transcode‏1

הזרמת URL

מיקום ישיר ללא ביצוע transcode‏2

מיקום ישן3

לא ישים

כן

כן

לא

Microsoft AVI ‏(‎.avi)

כן

לא

כן, אם בקידוד H.264

כן

סרט QuickTime (‏‎.mov)

כן

לא

כן, אם בקידוד H.264

כן

MPEG‏ ৺‏(‎.mp4,‏ ‎.m4v,‏ ‎.mpeg,‏ ‎.mpg)

כן

כן (‎.mp4 בלבד)

כן, אם בקידוד H.264

כן (מלבד ‎.m4v)

לא ישים

לא

כן

כן

Windows Media ‏(‎.wmv)

כן

לא

לא

כן

Advanced Streaming Format ‏(‎.asf)

כן

לא

לא

כן

סרט 3GPP ‏(‎.3gp)

כן

לא

כן, אם בקידוד H.264

לא

RealMedia ‏(‎.ram)

לא

לא

לא

כן

1 ביצוע transcode של וידאו להפעלה ישירה ב-Adobe Reader 9 נתמכת רק ב-Acrobat 9 Pro Extended.

2 מיקום ישיר ללא ביצוע transcode נתמך ב-Acrobat 9 Pro וגם ב-Acrobat 9 Pro Extended.

3 ההפעלה תואמת לגרסאות קודמות של Adobe Reader, אך לצורך ההפעלה נדרש נגן מולטימדיה תואם שזמין במהלך הצפייה.

תבניות שמע (Acrobat)

באפשרותך להציב תבניות קובצי שמע אלה עבור הפעלה ישירה ב-Acrobat and Acrobat Reader.

Format מיקום ישיר ללא ביצוע transcode‏1 מיקום ישן2
שמע mp3‏ (‎.mp3) כן כן
Audio Waveform ‏(‎.wav) לא כן
Audio Interchange ‏(‎.aif,‏ ‎.aiff) לא כן
שמע MPEG ‏(‎.mpa,‏ ‎.m4a) לא כן
Windows Media Audio‏ (‎.wma) לא Yes

1 הצבה ישירה ללא המרת קידוד נתמכת ב-Acrobat 9 Pro‏, Acrobat 9 Pro Extended ואילך.
2 ההפעלה תואמת ל-Adobe Reader 9 ולגרסאות קודמות, אבל דורשת שנגן מולטימדיה תואם יהיה זמין בעת ההצגה.

הערה: Acrobat X תומך רק בשמע mp3.

תבניות דו-ממד ותלת-ממד (Acrobat 9 Pro Extended, ‏Adobe 3D Reviewer)

בטבלה הבאה רשומות תבניות של קובצי דו-ממד ותלת-ממד שניתן לייבא ב-Acrobat 9 Pro Extended וב-Adobe 3D Reviewer. מידע נוסף על יבוא ויצוא קבצים זמין בעזרה של Acrobat 9 Pro Extended ו-3D Reviewer.

 

תבנית / יישום סיומת Version Acrobat 9 Pro Extended 3D Reviewer
3DXML  3DXML  עד 3.0

Y

Y

ACIS  SAT,‏ SAB  עד 15

Y

Y

Adobe Acrobat 3D  PDF 

7, 8, 9 

Y

Y

Autodesk 3D Studio  3DS   

Y

Y

Autodesk AutoCAD  DWG,‏ DWF,‏ DXF  12, 13, 14, 2000-2008 

Y

 
Autodesk Inventor  IPT,‏ IAM  עד ‎12.x,‏ 2008 

Y

Y

CATIA Graphical Representation‏ (CGR)  CGR   

Y

Y

CoCreate OneSpace Designer  PKG,‏ SDP,‏ SDPC,‏ SDW,‏ SDWC,‏ SDA,‏ SDAC,‏ SDS,‏ SDSC,‏ SES,‏ BDL  V3 עד V2007

Y

Y

COLLADA  DAE   

Y

Y

Dassault CATIA V4  MODEL, ‏DLV, ‏EXP, ‏SESSION  עד V4.2.5

Y

Y

Dassault CATIA V5  CATDRAWING  2D   

Y

Dassault CATIA V5  CATPRODUCT, ‏CATPART  עד R18

Y

Y

Hewlett-Packard Graphics Library  HP, ‏HGL, ‏HPL, ‏HPGL, ‏PLT     

Y

Industry Foundation Classes  IFC  IFC2x3 ו-IFC2x2 

Y

Y

Initial Graphics Exchange Specification ‏(IGES)  IGS, ‏IGES  5.1, 5.2, 5.3 

Y

Y

JTOpen  JT  עד 8.2

Y

Y

KMZ  KMZ     

Y

Lattice XVL  XV3, ‏XV0  P-XVL 

Y

Y

PRC  PRC, ‏PRD  כל הגרסאות 

Y

Y

Pro/ENGINEER  PRT, ‏XPR, ‏ASM, ‏XAS, ‏NEU  V18.0 עד Wildfire 4 

Y

Y

PTC CADDS  PD,‏ ‎_PD,‏ CADDS  גרסאות 4x‏/5 explicit 

Y

Y

Siemens I-deas  MF1, ‏ARC, ‏UNV, ‏PKG  עד ‎13.x ‏(NX 5) 

Y

Y

Siemens NX  PRT  2D   

Y

Siemens NX  PRT  עד NX 5

Y

Y

Siemens Parasolid  X_T, ‏X_B  עד 17

Y

Y

Siemens Solid Edge  ASM, ‏PAR, ‏PWD, ‏PSM  V19, ‏V20 

Y

Y

SolidWorks  SLDASM, ‏SLDPRT  עד 2009

Y

Y

STEP Exchange  STP, ‏STEP  AP 203, ‏AP 214 

Y

Y

Stereolithography  STL   

Y

Y

Universal 3D  U3D  ECMA 1, ‏ECMA 3 

Y

Y

Virtual Reality Modeling Language (VRML) Worlds  WRL, ‏VRML  V1.0, ‏V2.0 

Y

Y

Wavefront Object  OBJ  Mesh בלבד 

Y

Y

 

 

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון