הטבלאות האלו כוללות את תבניות הקובץ הנתמכות על-די Adobe Acrobat ו-Adobe Reader עבור פונקציות שונות. 

כדי לקבל מידע נוסף על הגדרות ואפשרויות במהלך יבוא והמרה של קבצים, עיינו בעזרה של Acrobat.

מדפסת Adobe PDF

רוב יישומי Windows הכוללים פקודת Print יכולים להמיר קבצים ל-PDF באמצעות המדפסת Adobe PDF בתיבת הדו-שיח של ההדפסה ביישום. המרת הקובץ מבוססת על ההגדרות של ההעדפות הנוכחיות ב-Acrobat Distiller וההגדרות של Adobe PDF. כדי לקבל מידע נוסף על ההגדרות והמגבלות של השיטה הזו ליצירת מסמכי PDF, ראו הגדרות המרה של Adobe PDF.

תבניות המרה של PDFMaker

כדי להמיר קבצים ל-PDF, השתמשו בתפריט של Adobe PDF או Acrobat ביישומים שונים של גורמי צד שלישי. כדי לקבל רשימה מלאה של יישומי PDFMaker הנתמכים על-ידי Acrobat, ראו דפדפני אינטרנט ויישומי PDFMaker תואמים, שם מופיעה גם רשימת דפדפני אינטרנט שתומכים בהצגת קובצי PDF בתוך הדפדפן, ובהמרת דפי אינטרנט ל-PDF.

תבניות של המרות קבצים ישירות (Acrobat)

השתמשו ב-File > ‏Create PDF > ‏From File כדי להמיר את תבניות הקבצים האלו ל-Adobe PDF. בנוסף, ניתן להמיר נתוני לוח, דפי אינטרנט ומסמכים סרוקים ל-PDF. כדי לקבל מידע נוסף על שיטות ההמרה האלו, ראו יצירת קובצי PDF עם Acrobat בעזרה של Acrobat.  

סיומת שם קובץ הערות
‎.doc,‏ ‎.docx,‏ ‎.xls,‏ ‎.xlsx,‏ ‎.ppt,‏ ‎.pptx תבניות Microsoft Office (‏Word 2007 ו-Word 2010, ‏PowerPoint, ‏Excel) ודאו שמותקנת הגרסה הנכונה של Microsoft Office.
‎.txt,‏ ‎.rtf  טקסט, תבנית טקסט עשיר  
‎.ps,‏ ‎.eps,‏ ‎.prn Adobe PostScript ו-Encapsulated PostScript  
‎.bmp,‏ ‎.jpeg,‏ ‎.gif,‏ ‎.tiff,‏ ‎.png,‏ ‎.pcx,‏ ‎.rle,‏ ‎.dib קובצי תמונה  
‎.wpd Corel WordPerfect התקינו את Corel WordPerfect, ולאחר מכן המירו באמצעות מדפסת Adobe PDF (‏Acrobat 9 ו-Acrobat X | ‏Windows).
‎.odt,‏ ‎.odp,‏ ‎.ods,‏ ‎.odg,‏ ‎.odf,‏ ‎.sxw,‏ ‎.sxi,‏ ‎.sxc,‏ ‎.sxd,‏ ‎.stw קובצי מסמכים, גרפיקה, גיליונות אלקטרוניים ומצגות של StarOffice ו-OpenOffice. אם היישומים יכולים לגשת למערכת מדפסות, ניתן להמיר את הקבצים האלו באמצעות מדפסת Adobe PDF.
‎.psd Adobe Photoshop תבנית קובץ זו אינה נתמכת ב-Acrobat 9.x. 
‎.ai Adobe Illustrator  
‎.u3d,‏ ‎.prc קובצי תלת-ממד  
‎.dwg,‏ ‎.dwt,‏ ‎.dxf,‏ ‎.dwf,‏ .dst Autodesk AutoCAD  
‎.xps מפרטי נייר XML  

תבניות שמירה/יצוא (Acrobat)

השתמשו ב-File > ‏Save As כדי להמיר קובצי PDF לתבניות הקובץ האלו. 

סיומת שם קובץ גרסה הערות
‎.pdf Adobe PDF, ‏Adobe PDF Optimized, ‏PDF/A, ‏PDF/E, ‏PDF/X PDF 1.3 - 1.7  
‎.ps PostScript    
‎.eps Encapsulated PostScript PS רמות 2-3  
‎.html,‏ ‎.htm HTML    
‎.jpg,‏ ‎.jpeg,‏ ‎.jpe ‏JPEG‏    
‎.jpf,‏ ‎.jpx,‏ ‎.jp2,‏ ‎.j2k,‏ ‎.j2c,‏ ‎.jpc JPEG 2000    
‎.png PNG    
‎.pptx מצגת PowerPoint 2007, 2010  
‎.rtf תבנית טקסט עשיר (RTF)    
‎.txt טקסט (נגיש), טקסט (רגיל)    
‎.tif,‏ ‎.tiff TIFF    
‎.xlsx חוברת עבודה של Excel    
‎.doc,‏ docx מסמך Word ‎97-2003,‏ 2007  
‎.xml XML, גיליון אלקטרוני XML 1.0, 2003  
‎.csv ערכים המופרדים באמצעות פסיקים    

תבניות וידאו (Acrobat XI Pro ו-Acrobat X Pro)

ניתן למקם את תבניות הקובץ האלו במסמכי PDF של Acrobat X Pro לצורך הפעלה ב-Acrobat X וב-Adobe Reader X.

תבנית ביצוע Transcode הזרמת URL מיקום ישיר ללא ביצוע transcode‏1 מיקום ישן2
Flash ‏(‎.flv,‏ ‎.f4v) לא ישים כן כן לא
Shockwave Flash ‏(‎.swf) לא ישים כן כן כן
סרט QuickTime (‏‎.mov) כן כן כן, אם בקידוד H.264 כן
MPEG ‏(‎.mp4,‏ ‎.m4v) כן כן כן, אם בקידוד H.264 כן (מלבד ‎.m4v)
סרט 3GPP ‏(‎.3gp,‏ ‎.3g2) כן כן כן, אם בקידוד H.264 לא

1 מיקום ישיר ללא ביצוע transcode נתמך ב-Acrobat X Pro.
2 ההפעלה תואמת לגרסאות קודמות של Adobe Reader.

תבניות וידאו (Acrobat 9 Pro ו-Pro Extended)

ניתן למקם את התבניות האלו של קובצי וידאו במסמכי PDF של Acrobat 9, לצורך הפעלה ב-Acrobat 9 וב-Adobe Reader 9.

תבנית ביצוע Transcode‏1 הזרמת URL מיקום ישיר ללא ביצוע transcode‏2 מיקום ישן3
Flash ‏(‎.flv) לא ישים כן כן לא
Microsoft AVI ‏(‎.avi) כן לא כן, אם בקידוד H.264 כן
סרט QuickTime (‏‎.mov) כן לא כן, אם בקידוד H.264 כן
MPEG‏ ৺‏(‎.mp4,‏ ‎.m4v,‏ ‎.mpeg,‏ ‎.mpg) כן כן (‎.mp4 בלבד) כן, אם בקידוד H.264 כן (מלבד ‎.m4v)
Shockwave Flash ‏(‎.swf) לא ישים לא כן כן
Windows Media ‏(‎.wmv) כן לא לא כן
Advanced Streaming Format ‏(‎.asf) כן לא לא כן
סרט 3GPP ‏(‎.3gp) כן לא כן, אם בקידוד H.264 לא
RealMedia ‏(‎.ram) לא לא לא כן

1 ביצוע transcode של וידאו להפעלה ישירה ב-Adobe Reader 9 נתמכת רק ב-Acrobat 9 Pro Extended.

2 מיקום ישיר ללא ביצוע transcode נתמך ב-Acrobat 9 Pro וגם ב-Acrobat 9 Pro Extended.

3 ההפעלה תואמת לגרסאות קודמות של Adobe Reader, אך לצורך ההפעלה נדרש נגן מולטימדיה תואם שזמין במהלך הצפייה.

תבניות שמע (Acrobat)

ניתן למקם את התבניות האלו של קובצי השמע ב-Acrobat 9 וב-Adobe Reader 9. ב-Acrobat X יש תמיכה בשמע mp3 בלבד.

תבנית מיקום ישיר ללא ביצוע transcode‏1 מיקום ישן2
שמע mp3‏ (‎.mp3) כן כן
Audio Waveform ‏(‎.wav) לא כן
Audio Interchange ‏(‎.aif,‏ ‎.aiff) לא כן
שמע MPEG ‏(‎.mpa,‏ ‎.m4a) לא כן
שמע Windows Media ‏‏(‎.wma) לא כן

1 מיקום ישיר ללא ביצוע transcode נתמך ב-Acrobat 9 Pro וגם ב-Acrobat 9 Pro Extended.
2 ההפעלה תואמת ל-Adobe Reader 9 ולגרסאות קודמות, אך לצורך ההפעלה נדרש נגן מולטימדיה תואם שזמין במהלך הצפייה.

תבניות דו-ממד ותלת-ממד (Acrobat 9 Pro Extended, ‏Adobe 3D Reviewer)

בטבלה הבאה רשומות תבניות של קובצי דו-ממד ותלת-ממד שניתן לייבא ב-Acrobat 9 Pro Extended וב-Adobe 3D Reviewer. מידע נוסף על יבוא ויצוא קבצים זמין בעזרה של Acrobat 9 Pro Extended ו-3D Reviewer.

תבנית / יישום סיומת גרסה Acrobat 9 Pro Extended 3D Reviewer
3DXML  3DXML  עד 3.0

Y

Y

ACIS  SAT,‏ SAB  עד 15

Y

Y

Adobe Acrobat 3D  PDF 

7, 8, 9 

Y

Y

Autodesk 3D Studio  3DS   

Y

Y

Autodesk AutoCAD  DWG,‏ DWF,‏ DXF  12, 13, 14, 2000-2008 

Y

 
Autodesk Inventor  IPT,‏ IAM  עד ‎12.x,‏ 2008 

Y

Y

CATIA Graphical Representation‏ (CGR)  CGR   

Y

Y

CoCreate OneSpace Designer  PKG,‏ SDP,‏ SDPC,‏ SDW,‏ SDWC,‏ SDA,‏ SDAC,‏ SDS,‏ SDSC,‏ SES,‏ BDL  V3 עד V2007

Y

Y

COLLADA  DAE   

Y

Y

Dassault CATIA V4  MODEL, ‏DLV, ‏EXP, ‏SESSION  עד V4.2.5

Y

Y

Dassault CATIA V5  CATDRAWING  2D   

Y

Dassault CATIA V5  CATPRODUCT, ‏CATPART  עד R18

Y

Y

Hewlett-Packard Graphics Library  HP, ‏HGL, ‏HPL, ‏HPGL, ‏PLT     

Y

Industry Foundation Classes  IFC  IFC2x3 ו-IFC2x2 

Y

Y

Initial Graphics Exchange Specification ‏(IGES)  IGS, ‏IGES  5.1, 5.2, 5.3 

Y

Y

JTOpen  JT  עד 8.2

Y

Y

KMZ  KMZ     

Y

Lattice XVL  XV3, ‏XV0  P-XVL 

Y

Y

PRC  PRC, ‏PRD  כל הגרסאות 

Y

Y

Pro/ENGINEER  PRT, ‏XPR, ‏ASM, ‏XAS, ‏NEU  V18.0 עד Wildfire 4 

Y

Y

PTC CADDS  PD,‏ ‎_PD,‏ CADDS  גרסאות 4x‏/5 explicit 

Y

Y

Siemens I-deas  MF1, ‏ARC, ‏UNV, ‏PKG  עד ‎13.x ‏(NX 5) 

Y

Y

Siemens NX  PRT  2D   

Y

Siemens NX  PRT  עד NX 5

Y

Y

Siemens Parasolid  X_T, ‏X_B  עד 17

Y

Y

Siemens Solid Edge  ASM, ‏PAR, ‏PWD, ‏PSM  V19, ‏V20 

Y

Y

SolidWorks  SLDASM, ‏SLDPRT  עד 2009

Y

Y

STEP Exchange  STP, ‏STEP  AP 203, ‏AP 214 

Y

Y

Stereolithography  STL   

Y

Y

Universal 3D  U3D  ECMA 1, ‏ECMA 3 

Y

Y

Virtual Reality Modeling Language (VRML) Worlds  WRL, ‏VRML  V1.0, ‏V2.0 

Y

Y

Wavefront Object  OBJ  Mesh בלבד 

Y

Y

 

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת