Adobe Acrobat PDFMaker (הלחצן Convert To Adobe PDF בסרגל הכלים/בכרטיסייה של PDFMaker) הוא תוספת היוצרת קובצי PDF מיישומי Microsoft Office. תכונה זו מותקנת ביחד עם Acrobat Professional ו-Standard.

 • ב-MS Office 2003 וגרסאות קודמות, PDFMaker משתמש במדפסת Adobe PDF כדי ליצור קובץ PostScript. לאחר מכן, מדפסת Adobe PDF יוצרת ממשק עם היישום Adobe Acrobat Distiller כדי ליצור קובץ PDF.
 • ב-MS Office 2007‏, 2010, 2016 ו-365, PDFMaker משתמש ב-AdobePDF Library כדי להמיר מסמך Microsoft Office ל-PDF.
 • Acrobat Distiller או מדפסת Adobe PDF יכולים לשמש באופן עצמאי ליצירת קובצי PDF.

מסמך זה יכול לסייע לך בפתרון בעיות המתרחשות כאשר אתה מנסה ליצור קובצי PDF מיישומי Office באמצעות Acrobat PDFMaker. למרות שמסמך זה מתייחס באופן ספציפי ל-Microsoft Word, רוב הצעדים לפתרון בעיות חלים גם על Microsoft PowerPoint ו-Microsoft Excel.

 

רצועת הכלים של Acrobat אינה זמינה ב-Office 2016 או ביישומי Office 365 ב-Windows

רלוונטי לגרסאות Office 2016 או Office 365 של Word‏, Excel ו-PowerPoint

נסה את השלבים הבאים כדי לתקן את הבעיה:  

 1. לחץ לחיצה ימנית על סמל Word ובחר הפעל כמנהל מערכת.

  אם תראה את ההנחיה של 'בקרת חשבון משתמש', לחץ על כן.

 2. פתח מסמך ריק - בחר תבנית מסמך ריק. לחלופין, באפשרותך לפתוח מסמך Word קיים.

 3. בתפריט 'קובץ', בחר אפשרויות. תיבת הדו-שיח 'אפשרויות Word' מוצגת.

 4. בחר תוספות ברשימת האפשרויות. בתפריט הנפתח נהל, בחר תוספות COM, ולאחר מכן לחץ על ביצוע.

  תוספות Word
 5. בתיבת הדו-שיח 'תוספות COM', בחר בתיבת הסימון Acrobat PDFMaker Office COM Addin אם אינה מסומנת ולחץ על אישור.

  התוספת PDFMaker Office COM

PDFMaker קורס עם Office 2016 ו-Office 365 ב-Windows

Acrobat PDFMaker קורס עם Office 2016 ו-Office 365 ב-Windows לאחר עדכון פברואר של Office 2016.

Adobe חוקרת את הבעיה ופועלת ביחד עם Microsoft כדי לפתור אותה בהקדם האפשרי. לעת עתה, כדי ליצור קובצי PDF, עיין בפתרון העוקף כאן.

בדיקת תאימות Acrobat ל-Microsoft Office

לפני שתתחיל בפתרון בעיות, ודא שגרסת Acrobat שאתה מפעיל תואמת לגרסת Office שאתה מפעיל. לקבלת פרטים, ראה דפדפני אינטרנט ויישומי PDFMaker תואמים | Acrobat‏, Reader.

פתרון בעיות של Acrobat Distiller ומדפסת Adobe PDF (רלוונטי רק ל-PDFMaker עבור MS Office 2003 וגרסאות קודמות)

Acrobat PDFMaker (עבור MS Office 2003 וגרסאות קודמות) משתמש במדפסת Adobe PDF, אשר בתורה משתמשת ביישום Acrobat Distiller, כדי להמיר מסמכי Word. לפיכך, השלב הראשון בפתרון בעיות הוא לקבוע אם Acrobat Distiller פועל כשורה:

נסה ליצור קובץ PDF מ-Word עם מדפסת Adobe PDF

 1. פתח מסמך ב-Word ובחר 'קובץ'‏ > 'הדפס'.
 2. בחר את Adobe PDF מהתפריט 'שם מדפסת' ולחץ על 'אישור'.

נסה ליצור קובץ PDF עם היישום Acrobat Distiller

הערה: שיטה זו אינה תומכת בתכונות מתקדמות של PDFMaker, כגון שמירה על קישורים ומבנה מסמך.

 1. פתח מסמך Word ובחר 'קובץ' > 'הדפס'.
 2. בתיבת הדו-שיח 'הדפסה', בחר מדפסת PostScript (לדוגמה, מדפסת Adobe PDF), בחר 'הדפס לקובץ', ולאחר מכן לחץ על 'אישור'.

  קובץ PostScript‏ (‎.ps או ‎.prn) נוצר.

  הערה: אם אין לך מדפסת PostScript, באפשרותך להוריד מנהל התקן של מדפסת PostScript מאתר האינטרנט של Adobe. לאחר התקנת מנהל ההתקן, השלם את שלב 2. אם אתה בוחר במדפסת Adobe PDF, בטל את הסימון באפשרות "Do Not Send Fonts To 'Adobe PDF'" כדי ליצור קובץ PostScript.

 3. ב-Acrobat, בחר Advanced‏ > Acrobat Distiller.
 4. בחר הגדרה מהרשימה Default Settings (או השאר את ברירת המחדל).
 5. בחר File‏ > Open, בחר All Files בתפריט Files Of Type, בחר בקובץ PS או PRN שיצרת ולאחר מכן לחץ על Open.
 6. ציין שם ומיקום לקובץ PDF ולחץ על Save.
 7. פתח את הקובץ messages.log בתיקייה הבאה עבור Windows‏ (NT‏, 2000, XP‏, Vista‏, 7): %AppData%\Adobe\Acrobat\Distiller [version number]‎

 8. עיין בקובץ messages.log לקבלת מידע פתרון בעיות:

  • אם הקובץ מציין מדוע Acrobat Distiller לא הצליח ליצור את קובץ ה-PDF, השתמש בתיבת הטקסט של החיפוש בעזרה ותמיכה של Acrobat כדי לחפש מסמכים קשורים. לדוגמה, אם הקובץ מפרט שגיאת PostScript, פתור את השגיאה בהתאם להמלצות בפתרון בעיות של שגיאות PostScript.
  • אם הקובץ לא מציין מדוע Acrobat Distiller לא הצליח ליצור את קובץ ה-PDF, צור מסמך Word המכיל מספר מילים בלבד. לאחר מכן נסה ליצור קובץ PDF מהמסמך באמצעות מדפסת Adobe PDF והיישום Acrobat Distiller:
  • אם באפשרותך ליצור קובץ PDF מהמסמך החדש, הבעיה יכולה להיות קשורה ל-PDFMaker. המשך אל פתרון בעיות Acrobat PDFMaker.
  • אם אין באפשרותך ליצור קובץ PDF מהמסמך החדש, השתמש בקובץ מיישום אחר. לאחר מכן נסה ליצור קובץ PDF עם Acrobat Distiller. אם הבעיה מתרחשת עם הקובץ מיישום אחר, התקן מחדש את Acrobat Distiller. אם הבעיה אינה מתרחשת עם הקובץ מיישום אחר, פתור את אופן הפעולה הספציפי באמצעות המסמכים המופיעים ב'תוכן קשור'. לחלופין, חפש בעזרה של Acrobat. אם אתה זקוק לסיוע נוסף, צור קשר עם התמיכה הטכנית של Acrobat.

פתרון בעיות של Acrobat PDFMaker

אם באפשרותך ליצור קובץ PDF עם מדפסת Adobe PDF, אבל לא עם Acrobat PDFMaker, הבעיה עשויה להיות בתכונה של Acrobat PDFMaker. כדי לקבוע אם אחת מתכונות אלה היא הגורם לבעיה שלך, השבת אותן. לאחר מכן נסה ליצור קובץ PDF:

 1. ב-Word, בחר Adobe PDF‏ > 'שנה הגדרות המרה'.
 2. בחר 'גודל הקובץ הקטן ביותר' מהתפריט 'הגדרות המרה'.
 3. לחץ על הכרטיסייה Word ובטל את הבחירה בכל האפשרויות.
 4. לחץ על הכרטיסייה 'סימניות' ובטל את הבחירה בכל אפשרויות 'סימנייה'.
 5. לחץ על הכרטיסייה 'אבטחה' ובטל את הבחירה בכל אפשרויות 'אבטחה'.
 6. לחץ על 'אישור'.
 7. נסה ליצור קובץ PDF:
 • אם אין באפשרותך ליצור קובץ PDF, המשך אל פתרון בעיות ספציפיות למסמך.
 • אם באפשרותך ליצור קובץ PDF, קבע אילו תכונות גורמות לבעיה: הפעל תכונה אחת, ונסה ליצור קובץ PDF. חזור על תהליך זה עד שהבעיה תופיע שוב. לאחר מכן צור מסמך Word המכיל מספר מילים בלבד. נסה ליצור קובץ PDF מהמסמך באמצעות אותן הגדרות Acrobat PDFMaker.
 • אם באפשרותך ליצור קובץ PDF מהמסמך החדש, הבעיה ספציפית למסמך. המשך אל פתרון בעיות ספציפיות למסמך.
 • אם אין באפשרותך ליצור קובץ PDF מהמסמך החדש, התכונה האחרונה שהפעלת ממשיכה לגרום בעיות. התקן מחדש את Acrobat PDFMaker. אם הבעיה נמשכת, פנה לתמיכה של Acrobat.

פתרון בעיות ספציפיות למסמך

אם אתה קובע שהבעיה ספציפית למסמך, פתור את הבעיה באופן הבא.

הפעלת התכונות של Acrobat PDFMaker שבהן משתמש המסמך בלבד

לדוגמה, אם המסמך מכיל רק את סגנונות הכותרת Heading 1 ו-Heading 2, השבת את שאר סגנונות הכותרת בתיבת הדו-שיח Acrobat PDFMaker.

עבור לתצוגת המסמך Normal ב-Word, ולאחר מכן צור את קובץ ה-PDF באמצעות Acrobat PDFMaker

יצירה מחדש של מסמך Word כדי לצמצם כל נזק

בצע אחת מהפעולות הבאות או יותר:

 • העתק והדבק את התוכן של מסמך Word למסמך חדש ולאחר מכן צור את קובץ ה-PDF.
 • בחר את כל הטקסט במסמך, שנה את הגופן שלו ולאחר מכן שמור את המסמך בשם חדש. Word משכתב את המסמך, דבר שיכול להפחית את הרכיבים המתנגשים עם Acrobat PDFMaker. לאחר שמירת המסמך, באפשרותך לעצב אותו מחדש בגופן הרצוי.
 • אם המסמך נוצר בגרסת Word שאינה הגרסה שבה השתמשת ליצירת קובץ ה-PDF, בצע שינוי קטן במסמך. לאחר מכן שמור אותו בשם חדש. הליך זה מאלץ את Word לשכתב את המסמך, דבר שעשוי להפחית את הרכיבים המתנגשים עם Acrobat PDFMaker.

צור מחדש כל סגנון כותרת מותאם אישית במסמך, ולאחר מכן צור את קובץ ה-PDF

זהה רכיבים מתנגשים במסמך

 1. צור מסמך Word.
 2. העתק חצי ממסמך Word המקורי למסמך Word חדש.
 3. המרת מסמך Word חדש ל-PDF באמצעות Acrobat PDFMaker
 • אם הבעיה מופיעה שוב, רכיב מתנגש קיים במסמך Word החדש. כדי לבודד עוד יותר את הרכיב המתנגש, חזור על שלבים 1-3 והעתק חצי ממסמך Word השני למסמך Word חדש אחר.
 • אם הבעיה אינה מופיעה, רכיב מתנגש קיים במסמך Word המקורי. כדי לבודד עוד יותר את הבעיה, חזור על שלבים 1-3 והעתק את החצי השני של מסמך Word המקורי למסמך Word חדש אחר. אם שני חצאי המסמך מומרים כהלכה, סגור תוכניות אחרות שפועלות, כולל יישום Office. מחק קובצי ‎.tmp (ממוקמים בדרך כלל בתיקייה Windows/Temp).

התקנה מחדש של תוכניות

הסר הן את Acrobat והן את Office או את יישום Office הספציפי (Word‏, PowerPoint, או Excel). התקן מחדש את Office או את יישום Office הספציפי ולאחר מכן התקן מחדש את Acrobat.

כדי להסיר את Acrobat, השתמש בלוח הבקרה 'הוספה/הסרה של תוכניות'. לקבלת הוראות להסרת Office, עיין בתיעוד של Office או צור קשר עם Microsoft.

אם מסמך Word מוגן, הסר את ההגנה

לקבלת הוראות להסרת ההגנה, עיין בתיעוד של Word או צור קשר עם Microsoft. 

פתרון בעיות של התנגשויות עם פקודות מאקרו אחרות ב-Microsoft Word

PDFMaker יכול להתנגש עם פקודות מאקרו אחרות, כגון בודקי וירוסים או תוכנת פקס. אם משימות פתרון בעיות אחרות נכשלות, או אם PDFMaker נתקל בבעיות לאחר התקנת מאקרו של צד שלישי, פתור בעיות של התנגשויות עם פקודות מאקרו אחרות. פקודות מאקרו הידועות כפקודות שעשויות לגרום לחוסר תאימות כוללות את Duden Korrektor Plus 2.0‏, ViaVoice 10 וגרסאות קודמות, Personal Translator 2002 Office Plus‏, OfficeReady Stuffit‏, Leuchter Informatic AG WordPlus ו-GoldMine Link to Word.

כדי לקבוע אם PDFMaker מתנגש עם פקודת מאקרו אחרת, מחק או השבת פקודות מאקרו אחרות אחת בכל פעם (עיין בקישור המתאים להלן). לאחר מכן נסה שוב להמיר מסמך ל-PDF באמצעות PDFMaker. אם הבעיה אינה מופיעה שוב, פנה ליצרן המאקרו.

פתרון בעיות ב-Microsoft Word

הפעלת Word באמצעות המתג ‎/a והוספת PDFMaker ידנית

המתג ‎/a מפעיל את Word ומונע טעינה אוטומטית של תוספות ותבניות גלובליות (כולל התבנית Normal).המתג ‎/a גם נועל את קובצי ההגדרה; כלומר, לא ניתן לקרוא או לשנות את קובצי ההגדרה אם אתה משתמש במתג זה.

הערה: שינויים בהעדפות, התאמות אישיות או פקודות מאקרו במהלך הפעלת מתג ‎/a של Word אינם נשמרים כאשר אתה יוצא מ-Word.

כדי להפעיל את Word באמצעות המתג ‎/a:

 1. צא מכל התוכניות.
 2. לחץ על התחל > הפעלה.
 3. בתיבת הדו-שיח 'הפעלה', הקלד winword.exe /a.
 4. לחץ על OK. תיבת הדו-שי 'הפעלה' נסגרת, ו-Word מופעל.

כדי להפעיל את PDFMaker ידנית (Acrobat 6.x בלבד):

 1. צא מכל התוכניות.
 2. בחר Tools‏ > Templates & Add-ins.
 3. בחר PDFMaker.dot (לא PDFMakerA.dot), ולחץ על OK.

  סמלי PDFMaker מופיעים.

עבור Acrobat 7.x‏, ‎8.x,‏ ‎9.x,‏ X (כפי שרלוונטי) 

כדי לטעון את PDFMaker ידנית (MS Word 2003 או גרסאות קודמות):

 1. צא מכל התוכניות.
 2. בחר Tools‏ > Customize, ולחץ על הכרטיסייה Commands.
 3. לחץ על Tools בחלונית Categories.
 4. גרור את COM Add-ins מהחלונית Commands אל התפריט Tools תוך לחיצה ממושכת על לחצן העכבר. כאשר התפריט Tools מציג את פקודות התפריט, גרור את COM Add-ins מתחת לאפשרות Customize ולאחר מכן שחרר את לחצן העכבר.
 5. לחץ על Close.
 6. לחץ על COM Add-ins בתפריט Tools.
 7. לחץ על Add, אתר את התוספת (PDFMaker Add-in נמצאת במיקום [Acrobat Installation Path]\PDFMaker\Office\PDFMOfficeAddIn.dll), ולחץ על OK.

 8. הקש על Alt+F11 כדי להפעיל את Visual Basic Editor.
 9. הקש על Ctrl+G כדי להפעיל את החלון המיידי של Visual Basic Editor.
 10. כדי להפעיל את PDFMaker ב-Word, הקלד Application.COMAddIns("PDFMaker.OfficeAddin").Connect = True. סגור את Visual Basic Editor.
 11. ודא שתפריט Adobe PDF מופיע כעת משמאל ל'עזרה' בסרגל התפריטים של Microsoft Word.

טען את PDFMaker ידנית (MS Word 2007 ו-2010):

 1. צא מכל התוכניות.
 2. לחץ על הלחצן Microsoft Office Button, ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Word.

 3. לחץ על Add-ins.

 4. ברשימה Manage, בחר COM Add-ins, ולאחר מכן לחץ על Go.

 5. אם Acrobat PDFMaker COM add-in מופיעה ונבחרת בתיבת הדו-שיח COM Add-Ins, בצע את הפעולות הבאות. אחרת, עבור לשלב 6.

 6. לחץ כדי לבטל את הבחירה בתיבת הסימון Acrobat PDFMaker COM add-in.

 7. לחץ על OK כדי לסגור את תיבת הדו-שיח COM Add-Ins.

 8. חזור על שלבים 1 עד 3 ולאחר מכן לחץ כדי לבחור/לסמן את תיבת הסימון Acrobat PDFMaker COM add-in בתיבת הדו-שיח COM Add-Ins.

 9. ודא שהכרטיסייה Acrobat מופיעה ברצועת הכלים של MS Word.

 10. אם Acrobat PDFMaker COM add-in אינה מופיעה בתיבת הדו-שיח COM Add-Ins, בצע את שלבים 7 עד 10 בסעיף כדי לטעון את PDFMaker ידנית (MS Word 2003 או גרסאות קודמות)

יצירת מסמך Word לבדיקה והפעלת PDFMaker:

 1. הקלד טקסט כלשהו במסמך Word.
 2. בחר 'קובץ' > 'שמור' ושמור את מסמך הבדיקה בשולחן העבודה.
 3. לחץ על 'המרה ל-Adobe PDF'.

אם אתה פותר את הבעיה בעת השימוש במתג ‎/a כדי להפעיל את Word, הסר כל אחד מהרכיבים הנטענים במהלך אתחול Word. הסר את הרכיבים אחד בכל פעם בסדר שבו הם מופיעים ב-Word. הרכיבים הבאים נטענים במהלך אתחול Word:

 • פקודות מאקרו אוטומטיות של Word
 • תבנית גלובלית (Normal.dot)
 • תוספות (קובצי WLL)
 • תבניות בתיקייה Word Startup ותיקיות Office Startup
 • תוספות COM
 • מפתח נתוני Word ברישום של Windows
 • מפתח אפשרויות Word ברישום של Windows
 • פקודות מאקרו אוטומטיות של Word

הערה: עיין בשירותי התמיכה במוצר של Microsoft הבאים לקבלת פתרון בעיות נוספות של אתחול Word:

שינוי השם של קובץ התבנית Normal.dot

לקבלת הוראות בנוגע לאופן שינוי השם של קובץ התבנית הגלובלית, עיין בסעיף "תבנית גלובלית (Normal.dotm או Normal.dot)" במאמר התמיכה של Microsoft, כיצד לאפס אפשרויות משתמש והגדרות רישום ב-Word. גלול למטה בדף כדי להגיע אל המאמר.

חשוב: אל תשתמש במתג ‎/a כדי להפעיל מחדש את Word לאחר ביצוע השלבים.

אם אתה פותר את הבעיה כאשר אתה משנה את שם התבנית הגלובלית, הבעיה היא תבנית Normal.dot פגומה. לעתים יש לשנות מספר הגדרות כדי לשחזר את האפשרויות. אם הקובץ Normal.dot ששינית את שמו מכיל התאמות אישיות, כגון סגנונות, פקודות מאקרו או הזנות טקסט אוטומטי שלא ניתן ליצור מחדש בקלות, נסה להשתמש ב-Organizer כדי להעתיק התאמות אישיות אלה מקובץ Normal.dot הישן אל קובץ Normal.dot החדש.

לקבלת מידע נוסף אודות אופן השימוש ב-Organizer, בצע את השלבים הבאים:

 1. הפעל את Word.
 2. בחר 'עזרה' > 'העזרה של Microsoft Word'.
 3. במסייע Office או באשף התשובות, הקלד Organizer.

 4. לחץ על 'חיפוש' כדי להציג את הנושאים שתוצאות החיפוש מחזירות.

אם אינך פותר את הבעיה, שקול להשתמש בתבנית הגלובלית (Normal.dot) במקום בתבנית הגלובלית החדשה. כדי להשתמש בתבנית Normal.dot הישנה שלך, שנה את שם תבנית Normal.dot החדשה בחזרה ל-Normal.dot. אם אתה ממשיך להיתקל בבעיות ב-PDFMaker לאחר העבודה עם מסמך זה, צור קשר עם התמיכה ב-Acrobat.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת