אודות פעולות

בעת החלה של ערכת פקודות שגרתית אחת או יותר על הקבצים שלכם, באפשרותכם לחסוך זמן והקשות על-ידי שימוש בפעולה - סדרת פקודות מוגדרת עם קביעות ספציפיות ובסדר ספציפי שאתם מחילים בשלב יחיד. באפשרותכם להחיל פעולה על מסמך יחיד, על כמה מסמכים או על אוסף מסמכים שלם. באפשרותכם גם לסרוק מסמכים ולשלב כמה מסמכים ב- PDF יחיד לפני הפעלת פעולה.

Acrobat מספק מספר פעולות מוגדרות מראש. באפשרותכם גם ליצור פעולות משלכם. באפשרותכם לגשת לפעולות ולנהל אותן על-ידי לחיצה על Tools ‏> Action Wizard.

Adobe Acrobat גם מאפשר לכם לייצא ולייבא פעולות ופקודות כדי שתוכלו לשתף אותן עם אחרים.

הערה:

ממשק הפעולות והארכיטקטורה מחליפים את מצב קובץ ה- Script של האצווה הזמין בגרסאות קודמות של Acrobat. ניתן לייבא את רוב קובצי ה- Script של אצוות Acrobat XI כפעולות; קובצי Script מסוימים דורשים שינויים קטנים.

הפעלת פעולה

Acrobat כולל כמה פעולות פשוטות מוגדרות מראש שניתן להשתמש בהן כדי לפשט את העבודה. פעולות אלה מייצגות משימות נפוצות שאתם מבצעים באופן קבוע כדי להכין קבצים להפצה. אינכם צריכים לפתוח את קובצי ה- PDF לפני שאתם מתחילים בהפעלת פעולות אלה.

הערה:

ניתן להימנע מבקשות להזנת סיסמה בשעת הפעלת רצף בקובצי PDF הדורשים סיסמאות. הפכו הזנת סיסמה לאוטומטית או ציינו שיטת אבטחה עבור קבצים אלה בחלונית Action Wizard של תיבת הדו-שיח Preferences. אם תבחרו באפשרות Do Not Ask For Password, קובצי PDF הדורשים סיסמאות לא יעובדו.

 1. בחרו Tools ‏> Action Wizard. רשימה של פעולות זמינות מוצגת תחת הרשימה Actions בחלונית הימנית.

 2. בחרו את הפעולות מהרשימה. החלונית הימנית משתנה כדי להציג כל משימה הנכללת בפעולה וכל הוראות שסופקו על-ידי מחבר הפעולה.

 3. תחת Files To Be Processed, לחצו על Add Files כדי לבחור את הקבצים שברצונכם להפעיל בהם את הפעולה. תוכלו להפעיל את הפעולה בקובץ הפתוח כעת, או להוסיף קבצים נוספים, תיקיות או קבצים מצורפים להודעות דוא"ל.

 4. כאשר כל הקבצים שברצונכם לעבד מופיעים ברשימה, לחצו על Start.

 5. אם Acrobat מבקש מכם, ספקו מידע נוסף, כגון מיקום פלט וקביעות.

מחוון התקדמות מציג את המצב של התהליך או המשימה הפועלים כעת. סימן ביקורת מזהה את הפעולות או המשימות שהושלמו. כאשר כל המשימות יושלמו בהצלחה, יופיע המצב Completed בחלונית.

הערה:

באפשרותכם ללחוץ על Stop בחלונית כדי לעצור את עיבוד הפעולה. Acrobat שומר קבצים שכבר עובדו כפי שמוגדר בפעולה. תוכלו ללחוץ על Resume כדי להמשיך בפעולה, או ללחוץ על סמל הצלב לפני שם הפעולה ב- RHP כדי לצאת מעיבוד נוסף של הפעולה. 

יצירת פעולה מותאמת אישית

כדי להפוך את הפעולה שלכם לקלה יותר לביצוע, באפשרותכם לקבץ שלבים בחלוניות, להוסיף קווים מפרידים ולכלול הוראות. באפשרותכם להגביל את הפעולה לקבצים מסוימים, להחיל אותה על כל הקבצים בתוך תיקייה, או לאפשר למשתמש לבחור קובץ ממגוון מקורות, כגון סורק, עמוד אינטרנט או הלוח.

 1. בחרו Tools ‏> Action Wizard.

  ערכת הכלים של אשף הפעולות מוצגת בסרגל הכלים המשני.

  הערה:

  רשימה של פעולות זמינות מוצגת תחת הרשימה Actions בחלונית הימנית.

 2. בסרגל הכלים המשני, לחצו על New Action.

  מוצגת תיבת הדו-שיח Create New Action.

 3. כדי להחיל את הפעולה על קובץ ספציפי או על כל הקבצים בתוך תיקייה, לחצו על ‏File‏ או Folder ‏ תחת ‏Files To Be Processed‏ (מימין). נווטו אל הקובץ או התיקייה ולחצו על Open.

 4. בחלונית Choose Tools To Add, הרחיבו את החלוניות ולחצו לחיצה כפולה על משימה כדי להוסיף אותה. באפשרותכם להוסיף מספר משימות. המשימות מבוצעות בסדר שבו הן מופיעות ברשימה Action Steps To Show מימין.

 5. כדי להגדיר מראש אפשרויות עבור המשימה, לחצו על   Specify Settings.

 6. כדי להגדיר שהפעולה תבקש מהמשתמש לבחור אפשרויות, לחצו על תיבת הסימון Prompt User.

 7. הוסיפו משימות אחרות בהתאם לצורך.

 8. כווננו את הפעולה באמצעות הלחצנים מימין. הוסיפו קיבוץ חדש של חלונית, הוראות או קו מפריד, או העבירו או מחקו את הפריטים ברשימה.

  יצירת קיבוץ חלונית חדשה בתחתית ערכת המשימות הנוכחית. כאשר תתבקשו, הקלידו את שם החלונית ולחצו על Save.

  הוספת הוראות מתחת למשימה המסומנת כעת. כאשר תתבקשו, הקלידו את ההוראות ולחצו על Save.

  הוספת קו מפריד מתחת למשימה המסומנת כעת.

  העברת הפריט המסומן כעת למעלה ברשימה. באפשרותכם להעביר משימה, הוראות, קו מפריד או קיבוץ שלם של חלונית.

  העברת הפריט המסומן כעת למטה ברשימה. באפשרותכם להעביר משימה, הוראות, קו מפריד או קיבוץ שלם של חלונית.

  מחיקת הפריט המסומן כעת. שימו לב לאפשרות הנבחרת. באפשרותכם למחוק קיבוץ שלם של חלונית.

 9. לחצו על Save.

 10. בתיבת הדו-שיח Save Action , הזינו שם ותיאור עבור הפעולה ולחצו על Save.

ניהול פעולות מותאמות אישית

השתמשו בתיבת הדו-שיח Manage Actions כדי לערוך, לשנות שם, להעתיק, למחוק, לסדר מחדש, לייבא או לייצא פעולות.

עריכת פעולה

 1. בחרו Tools ‏> Action Wizard.

  ערכת הכלים של אשף הפעולות מוצגת בסרגל הכלים המשני.

  הערה:

  רשימה של פעולות זמינות מוצגת תחת הרשימה Actions בחלונית הימנית.

 2. בסרגל הכלים המשני, לחצו על Manage Actions.

  מוצגת תיבת הדו-שיח Manage Actions.

 3. בתיבת הדו-שיח Manage Actions, בחרו פעולה ולחצו על Edit כדי לשנות את המשימות או הקביעות. באפשרותכם גם להשתמש בתיבת הדו-שיח Edit Actions כדי לסקור פעולה ולצאת מבלי לשמור את השינויים.

  הערה:

  לא ניתן לערוך את הפעולות הזמינות מראש.

 4. כדי להוסיף משימות, הרחיבו את החלוניות תחת החלונית Choose Tools To Add ובחרו משימה.

 5. לחצו על Save.

 6. בתיבת הדו-שיח Save Action, ערכו את התיאור, אם דרוש, ולחצו על Save.

שינוי שם של פעולה

 1. בחרו Tools ‏> Action Wizard.

 2. בסרגל הכלים המשני, לחצו על Manage Actions.

 3. בתיבת הדו-שיח Manage Actions, בחרו פעולה ולחצו על Rename.

  הערה:

  לא ניתן לשנות את השם של הפעולות הזמינות מראש.

 4. בתיבת הדו-שיח Save Action, הזינו שם חדש ותיאור, אם דרוש, ולחצו על Save.  

העתקת פעולה

באפשרותכם לשכפל פעולה ולשנות את המשימות בפעולה לפני שתשמרו את העותק.

 1. בחרו Tools ‏> Action Wizard.

 2. בסרגל הכלים המשני, לחצו על Manage Actions.

 3. בתיבת הדו-שיח Manage Actions, בחרו פעולה ולחצו על Copy.

 4. בתיבת הדו-שיח Save Action, הזינו את שם הפעולה ותיאור ולחצו על Save.

  עותק חדש של הפעולה שנבחרה נוצר ונוסף לרשימה Select An Action.

מחיקת פעולה

 1. בחרו Tools ‏> Action Wizard.

 2. בסרגל הכלים המשני, לחצו על Manage Actions.

 3. בתיבת הדו-שיח Manage Actions, בחרו פעולה ולחצו על Remove.

  הערה:

  לא ניתן למחוק את הפעולות הזמינות מראש.

 4. בתיבת הדו-שיח של האישור, לחצו על Yes.

ייצוא פעולה

 1. בחרו Tools ‏> Action Wizard.

 2. בסרגל הכלים המשני, לחצו על Manage Actions.

 3. בתיבת הדו-שיח Manage Actions, בחרו פעולה ולחצו על Export.

 4. בתיבת הדו-שיח Save As, ציינו את השם והמיקום של הקובץ לשמירת הפעולה. קובצי פעולה הם בעלי סיומת sequ.

 5. לחצו על Save.

ייבוא פעולה

 1. בחרו Tools ‏> Action Wizard.

 2. בסרגל הכלים המשני, לחצו על Manage Actions.

 3. בתיבת הדו-שיח Manage Actions, לחצו על Import.

  הערה:

  ניתן גם ללחוץ פעמיים על קובץ ‎.sequ כדי לייבא פעולה.

 4. בתיבת הדו-שיח Open, בחרו את קובץ הפעולה לייבוא ולחצו על Open. קובצי פעולה הם בעלי סיומת sequ.

 5. בתיבת הדו-שיח של האישור, לחצו על OK.

  הערה:

  אם פעולה מכילה JavaScript, מופיעה הודעת התראה שמציינת שהפעולה שנבחרה מכילה JavaScript. לחצו על Import כדי להמשיך או על Cancel כדי לבטל את התהליך.

הפיכת הזנת סיסמה לאוטומטית עבור פעולות

לפני שתפעילו פעולות בקובצי PDF מוצפנים או מוגנים באמצעות סיסמה, באפשרותכם לקבוע את המזהה הדיגיטלי שלכם כדי להזין סיסמאות דרושות באופן אוטומטי.

הערה:

 ציינו שיטת אבטחה עבור קבצים אלה בחלונית Action Wizard של תיבת הדו-שיח Preferences. אם תבחרו באפשרות Do Not Ask For Password, קובצי PDF הדורשים סיסמאות לא יעובדו.

 1. פתחו את תיבת הדו-שיח Preferences.

 2. בחרו באפשרות Signatures מתוך Categories בצד שמאל.

 3. כדי להגיע אל Identities & Trusted Certificates, לחצו על More.

 4. פתחו את Digital IDs מצד שמאל ובחרו באפשרות Digital ID Files.

 5. ברשימה מימין, בחרו מזהה ובחרו את הפקודות הבאות מהסרגל העליון:

  Login

  כניסה למערכת באמצעות פרטי זיהוי שצוינו. הקלידו את הסיסמה ולחצו על OK.

  Logout

  יציאה מהמערכת באמצעות המזהה הדיגיטלי שצוין לאחר שסיימתם להפעיל פעולה.

יצירה וניהול של פקודות מותאמות אישית

פקודות מותאמות אישית מאפשרות לכם לקבוע מראש את התצורה של פקודות כגון Watermark (סימן מים) ו- Header & footer (כותרת עליונה וכותרת תחתונה) כדי להפחית את משך ההגדרה של כל פקודה. הדבר חוסך זמן במשימות חוזרות.

פקודות מותאמות אישית כוללות שלב אחד וחלות על המסמך הנוכחי, בעוד שפעולות מהוות רצפים בני כמה שלבים וחלות על קבצים מרובים.

יצירת פקודה מותאמת אישית

 1. בחרו Tools ‏> Action Wizard ‏> New Custom Command.

 2. תיבת הדו-שיח New Custom Command מציגה רשימה של פקודות הניתנות להתאמה אישית בחלונית השמאלית. בחרו פקודה שברצונכם להתאים אישית.

 3. שנו את תווית הפקודה ועצת הכלי, אם אתם מעוניינים בכך. בנוסף, בחרו אם ברצונכם לראות את האפשרויות המתייחסות לפקודה כאשר הפקודה מופעלת.

 4. לחצו על Command Options. בחרו או ציינו ערכים או אפשרויות מתאימים בתיבת הדו-שיח ולחצו על OK.

 5. לחצו על OK כדי לשמור את הפקודה המותאמת אישית החדשה.

  הפקודה מוצגת תחת המקטע Custom Commands בחלונית הימנית.

הפעלת פקודה מותאמת אישית

 1. בחרו Tools ‏> Action Wizard.

 2. בחלונית הימנית, תחת המקטע Custom Commands, לחצו על שם הפקודה.

ניהול פקודות מותאמות אישית

השתמשו בתיבת הדו-שיח Manage Custom Commands כדי לערוך, להעתיק, לשנות שם, להסיר, לסדר מחדש, לייבא או לייצא פקודות.

 1. בחרו Tools ‏> Action Wizard.

 2. בתיבת הדו-שיח Manage Custom Commands, בחרו את הפקודה ברשימה ולחצו על הלחצן המתאים. בצעו את ההוראות או הבקשות המוצגות על המסך כדי להשלים את המשימה.

 3. כשתסיימו, לחצו על Close.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת