מה השתנה ב-Camera Raw

גלה מה השתנה ב-Adobe Camera Raw 12.3 (מהדורת יוני 2020).

החלת חידוד על תצוגה מקדימה של תמונות בלבד

בהעדפות Camera Raw, האפשרות להחיל חידוד על תצוגה מקדימה של תמונות בלבד אינה בשימוש.

פתרון עוקף

אם אינך רוצה לחדד תמונה ב-Camera Raw, הגדר את מחוון החידוד לאפס.

הגדרות אחסון במאגר הנתונים של Camera Raw

האפשרות לבחור את מאגר הנתונים של Camera Raw לשמירת ההגדרות שלך אינה בשימוש הגדרות תמונה נשמרות עכשיו בקבצי XMP מצורפים או בתוך DNG. ניתן לראות הגדרות DNG תחת טיפול בקבצים בהעדפות Camera Raw.

אפשרות להגדרות מותאמות אישית

האפשרות 'הגדרות מותאמות אישית' הוסרה מתפריט שלושת הקווים. הסמל הוחלף בסמל של שלוש נקודות בלוח הצדדי. הגדרות תמונה הן איפוס לפתיחה, ברירת המחדל של Camera Raw מוגדרת כהגדר ברירות מחדל של Raw, והמרות קודמות נקראות באותו אופן בתפריט שלוש הנקודות.

הגדרות מותאמות אישית
הסמל שהוצא משימוש

תפריט סמל שלוש נקודות
סמל שלוש הנקודות

פריטים דומים נוספים

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?