התנגשות בין המטה-נתונים של עדשת 50mm f1.4 של Zeiss Milvus ו-SIGMA

גרסאות רלוונטיות

Lightroom CC 2015.5/6.5 ו-Adobe Camera Raw 9.5

התמונות של עדשת SIGMA 50mm f/1.4 ART מזוהות בטעות כ-Zeiss Milvus

ב-Adobe Camera Raw 9.3 וב-Lightroom 2015.3/6.3, אירעה בעיה שבגללה תמונות מיובאות שצולמו באמצעות עדשת SIGMA 50mm f/1.4 ART זוהו בטעות כתמונות שצולמו באמצעות עדשת Zeiss Milvus 50mm f/1.4 בגופי מצלמת Canon EOS. בעיה זו השפיעה על החלונית Lens Corrections ועל המטה-נתונים של EXIF של Lens Name.

הבעיה תוקנה במהדורות Adobe Camera Raw 9.4 ו-Lightroom 2015.4/6.4‎‏. לאחר תיקון זה, חוסר ההתאמה בשמות העדשות אינו חוזר על עצמו בתמונות חדשות מיובאות.

ואולם בכל הנוגע לתמונות שכבר יובאו והושפעו מהבעיה המקורית, המטה-נתונים של EXIF נשארים שגויים, במיוחד כאשר התמונה כוללת התאמות שנשמרו. בעיה נלווית זו טופלה ב-Adobe Camera Raw 9.5 וב-Lightroom 2015.5/6.5‎‏. ב-Adobe Camera Raw 9.5‎‏, תיקון הבאג מתקן באופן אוטומטי מטה-נתונים של EXIF של Lens Name.

יחד עם זאת, עקב הבדלים בהטמעה, הפתרון העוקף המתואר להלן נחוץ כדי לפתור את הבעיה במלואה ב-Lightroom 2015.5/6.5‎‏.

הפתרון: תיקון המטה-נתונים המושפעים

ב-Lightroom 2015.5/6.5‎‏, בצע את השלבים הבאים:

1. במודול Library , בחר את כל התמונות שהבאג משפיע עליהן. כלומר, בחר תמונות שנוצרו באמצעות עדשת SIMGA המזוהות כתמונות שצולמו באמצעות עדשת Zeiss.

                          2. בחר Metadata> Save Metadata To File.

                          3. בחר Metadata> Read Metadata From File.

פתרון עוקף זה מפעיל סינכרון של מטה-נתונים של תמונות שהחליפו את Zeiss Milvus 50mm f/1.4 ב-50mm f/1.4 בשדה Lens Name ב-EXIF.

הערה:

הבעיות המתוארות במסמך זה אינן משפיעות על תמונות מיובאות חדשות.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון