בחלונית 'קבצים' מופיע גלגל התקדמות מסתובב

כאשר מתבצע סנכרון פעיל, אם לוחצים על 'השהה' ולאחר מכן מפעילים מחדש את היישום של Creative Cloud למחשבים שולחניים או את המחשב, החלונית Files תתרוקן ותציג גלגל התקדמות מסתובב.

חלונית 'קבצים' עם גלגל התקדמות מסתובב
החלונית Files ‏| גלגל ההתקדמות ממשיך להסתובב

פתרון

נסה את הפתרונות הבאים כדי לפתור את הבעיה.

פתרון 1

החזק את מקש Ctrl תוך כדי לחיצה על הלחצן Quit ב-Preferences. שלב זה מפסיק את כל התהליכים הקשורים ל-CCDA ביחד, כמו Creative Cloud Core Service, ‏Adobe Content Synchronizer וכדומה.

פתרון 2

הסר את ההתקנה של יישום Creative Cloud למחשבים שולחניים באמצעות תוכנית הסרת ההתקנה הזמינה ב-https://helpx.adobe.com/creative-cloud/help/uninstall-creative-cloud-desktop-app.html, ולאחר מכן התקן אותה מחדש.

אין צורך בהפעלה מחדש של Windows או MAC.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון