בעיה

כאשר מתבצע סנכרון פעיל, אם תלחץ על 'השהה' ולאחר מכן תפעיל מחדש את היישום של Cloud desktop לשולחן העבודה או את המחשב, החלונית 'קבצים' תתרוקן ותציג גלגל התקדמות מסתובב.

החלונית 'קבצים' | גלגל ההתקדמות ממשיך להסתובב

Workaround

  1. ביישום של Creative Cloud לשולחן העבודה, תחת העדפות > Creative Cloud > קבצים > סנכרון מופעל/כבוי, לחץ על כבוי ולאחר מכן לחץ על מופעל.
  2. נווט חזרה באמצעות הסמל (<) בסרגל העליון. עכשיו החלונית קבצים אמורה לתפקד באופן רגיל.
     

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת