יישומים מציגים את תיבת הרישוי בעת גישה אל מחזיק המפתחות | macOS

כאשר יישום Adobe מופעל, הוא מציג תיבת רישוי של Adobe בעת הגישה למפתחות ב-macOS

בעיה

כאשר יישום מופעל, לפעמים מופיעה אחת מתיבות הדו-שיח הבאות:

adobe_license_helper מבקש את Keychain access לכניסה למחזיק המפתחות

Adobe_licencing_helper משמש כדי לבדוק את הזכאויות של התוכנה כאשר יישום מופעל. מאחר שמידע זמן הריצה מאוחסן בכניסה למחזיק המפתחות , מוצגת תיבת הדו-שיח של הרישוי אם ליישום של Adobe אין גישה למחזיק המפתחות. הגישה למחזיק המפתחות יכולה להיות חסומה בשל מספר סיבות כגון:

  • מחזיק המפתחות נעול
  • בקרת הגישה של מפתחות ספציפיים ל-Adobe במחזיק המפתחות משתנה לאשר לפני מתן גישה

פתרון

אפשר גישה

כדי לאפשר גישה למחזיק המפתחות, הזן את סיסמתך ולאחר מכן לחץ על אשר או על אפשר תמיד.

סיסמת מחזיק המפתחות שלך זהה בדרך כלל לסיסמת הכניסה שלך ל-macOS סיסמה, אלא אם השתמשת בKeychain Access כדי לשנות אותה.

מנע הנחיות אלה בהפעלות יישומים עתידיות

כדי למנוע את הנחיות מחזיק המפתחות, באפשרותך לוודא שיתקיימו התנאים הבאים:

  • מחזיק המפתחות אינו נעול בעת הפעלת יישומי Adobe.
  • מחזיק המפתחות לא ננעל באופן אוטומטי לאחר פרק זמן מוגדר או כאשר ההתקן ישן.
  • הרשאות הגישה לערכי מחזיק המפתחות שהוגדרו כברירת מחדל לא השתנו באופן ידני. כלומר, בקרת הגישה של מפתחות ספציפיים ל-Adobe (כניסה פנימית/הערות מאובטחות) במחזיק המפתחות מוגדרת כאפשר לכל היישומים לגשת לפריט זה.

אם הגדרת המפתחות הספציפיים ל-Adobe במחזיק המפתחות כאפשר לכל היישומים לגשת לפריט זה לא פותרת את הבעיה, נסה את הפעולות הבאות:

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?