יישומים שמבקשים אישורי proxy סופקו כבר ב-Creative Cloud

במחשבי macOS, יישומי Adobe מבקשים לעתים אישורי proxy למרות שאלה סופקו כבר ביישום שולחן העבודה של Creative Cloud

תיאור הבעיה

אם משתמש נמצא מאחורי proxy לאימות, המשתמש מספק את אישורי ה-proxy ביישום של Creative Cloud. בעת הפעלת יישום של Adobe, תוצג תיבה המבקשת מהמשתמש להזין שוב את אישורי ה-proxy (עבור קריאות בנושאי הרשאה ורישוי). הדבר קורה למרות שהמשתמש סיפק אותם קודם לכן.

פתרון

ספק שוב את האישורים ובחר 'שמור' בפקד מחזיק המפתחות.

לאחר הזנת האישורים ביישום ובחירת המשתמש לשמור את האישורים, תיבת הדו-שיח המבקשת להזין את אישורי ה-proxy לא אמורה להופיע שוב.

פריטים דומים נוספים

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון