אישורי הרישיון של Adobe המותקנים במחזיק המפתחות או בחנות האישורים מוצגים כבלתי מהימנים

תיאור הבעיה

יישומי Adobe דורשים פרופילי יישום חתומים. בעת קבלת פרופילי היישומים החתומים, האישורים הנדרשים לאימות חתימה מותקנים במחזיק המפתחות ב-MacOS ובחנות האישורים ב-Windows.

הרישוי של Adobe עושה שימוש באישורי DER X.509 תואמים לתקנים לצורך רישוי וזכאות. יישומי Adobe משתמשים באישורים למטרות רישוי תוכנה בלבד. הם מהווים חלק משרשרת האמון של האישורים, אשר השורש שלה חתום עצמית. אישור חתום עצמית מהווה תעודת זהות החתומה על ידי אותה ישות אשר מקבלת את האישור.

בזמן התקנת האישורים, רק חלק מהאישורים בשרשרת האמון של האישורים מותקן. אישור השורש אינו מותקן, ולכן האישורים בשרשרת האמון של האישורים מופיעים במחזיק המפתחות ובחנות האישורים עם ההודעות הבאות:

  • Windows‏: ל-Windows אין מספיק מידע כדי לאמת אישור זה
  • macOS: האישור אינו מהימן

זו אינה סיבה לדאגה, שכן האישורים משמשים את יישומי Adobe למטרות רישוי בלבד. להסרת אישורים אין השפעה שלילית, מכיוון שהאישורים מותקנים מחדש במחזיק המפתחות או בחנות האישורים במהלך מעברים תקופתיים כדי לקבל את פרופילי היישומים החתומים.

פתרון

אישור השורש החתום עצמית זמין כפרופיל נפרד (אופציונלי) הניתן להתקנה מ-Adobe. משתמש מודאג יכול להתקין את הפרופיל, אשר יבקש רשות להתקין את אישור השורש החתום עצמית באופן מערכתי ויסמן אותו כמהימן. לאחר שאישור השורש החתום עצמית הותקן וסומן כמהימן, לא יוצגו יותר הודעות שגיאה לגבי אישורים מותקנים.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?