יש בעיה עם שעון המערכת שלך

כאשר השעון במערכת של המחשב לא מכוון, הדבר עשוי לגרום לבעיות בהפעלה. האם איפסת את התאריך והשעה במחשב לאחרונה? ודא ששעון המערכת של המחשב שלך מציג את התאריך והשעה הנכונים, ושהוא מוגדר לאזור הזמן הנכון.

ההודעה מציינת שיישום Creative Cloud שלך לא הופעל מפני שנראה כי קיימת אי-התאמה בין השעון במחשב שלך לבין שרתי Adobe.

שגיאות הקשורות לזמן, לדוגמה שגיאה 251, עשויות להופיע גם אם אתה מסיג את השעון לאחור בניסיון להאריך את תקופת הניסיון של היישום.

פתרון

כדי לפתור בעיה זו, בצע את הפעולות הבאות:

  1. ודא שאתה מחובר לאינטרנט, ושהתאריך והשעה של המחשב שלך נכונים, ולאחר מכן לחץ על נסה שוב.

    לקבלת הוראות מפורטות לגבי הגדרת שעון המערכת, ראה

  2. אם הבעיה לא נפתרה, ראה פתרון בעיות קישוריות מתקדם כדי לקבל הנחיות לאיפוס קובץ המארח שלך.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון