למד כיצד לפתור בעיות קישוריות מתקדמות.

שגיאות בעת כניסה, הפעלת המוצר או הפעלת היישום?

 • "אנו לא מסוגלים להפעיל את [שם המוצר]. נדרשת הפעלת מוצר כדי להשתמש במוצר הזה..."
 • "Please connect to the Internet and retry."
 • "Either your computer is offline or the clock on your computer is set incorrectly, causing a connection error. נדרש חיבור לאינטרנט. נא להתחבר לאינטרנט או לכוון את השעון שלך ולנסות בשנית."
 • "You may have limited access to Adobe apps or services." (ייתכן שיש לך גישה מוגבלת ליישומים או שירותים של Adobe).

ייתכן שהייתה למחשב בעיה להתחבר לשרתי ההפעלה של Adobe‏ פעל בהתאם להנחיות הבאות כדי לפתור בעיות אלו.

לקבלת עזרה כללית יותר בנוגע לבעיות נפוצות הקשורות להפעלה ולכניסה, ראה פתרון בעיות בהפעלה של Creative Cloud ובכניסה אליו או פתרון בעיות בהפעלה ובביטול הפעלה.

פתרון בעיות חיבור

בצע את השלבים הבאים בסדר שהם מוצגים כדי לפתור את בעיות הקישוריות.

1. בדוק את החיבור לשרתי ההפעלה של Adobe.

 1. כדי לזהות אם יש לך גישה לשרתי ההפעלה של Adobe, לחץ על הקישור הזה.

  אם אתה רואה שני סמלי לוגו של Adobe, יש לך גישה לשרתי ההפעלה. נסה להפעיל את התוכנה. אם אתה זקוק לעזרה בהפעלת החשבון, עיין במאמר פתרון בעיות בהפעלה ובביטול הפעלה.

  סמל Adobe

  עדיין יש בעיות? עבור לשלב הבא.

 2. הפעל דפדפן אינטרנט ופתח את אחד מהקישורים הבאים, בהתאם לגרסת המוצר שברשותך:

  אם מוצגת הודעה שהבדיקה הצליחה (ראה צילומי מסך להלן), יש לך גישה לשרתי ההפעלה. נסה להפעיל את הרישיון או להתחיל את התוכנה שלך.

  הבדיקה הסתיימה בהצלחה
  Creative Cloud ו-CS6: הבדיקה הסתיימה בהצלחה

  הבדיקה הסתיימה בהצלחה - CS5 ו- CS5.5
  CS5 ו-CS5.5: הבדיקה הסתיימה בהצלחה

  הערה:

  ייתכן ותקבל הודעת Access Denied (הגישה נדחתה) בעת לחיצה על קישור CS5/CS5.5. זה עדיין אישור לכך שבאפשרותך לגשת לשרתי ההפעלה. נסה להפעיל את הרישיון או את התוכנה שלך. אם אתה זקוק לעזרה עם קוד ההפעלה, עיין במאמר עזרה עבור קוד הפדיון.

  עדיין יש בעיות? המשך לשלב "אפס את הקובץ hosts".

2. אפס את הקובץ hosts.

קובץ hosts של מערכת ההפעלה ממפה שמות של מחשבים מארחים לכתובות IP. קובץ hosts שהוגדר בצורה שגויה עלול לפגוע ביכולת של המחשב להתחבר לשרת ההפעלה של Adobe‏.

הערה:

משתמשי Creative Cloud: איפוסשל קובץhost יכול גם לפתור שגיאות מסוג "יישומי Creative Cloud ‏זמינים בגרסת ניסיון" או "פג תוקף גרסת הניסיון".

 1. חלץ את הקובץ שירד ולאחר מכן הפעל את הכלי Limited Access Repair (תיקון בגישה מוגבלת) במצב מנהל מערכת.

  • Windows: לחץ לחיצה ימנית על הכלי ובחר באפשרות Run as Administrator (הפעל כמנהל מערכת).
  • Mac OS: לחץ לחיצה כפולה על הכלי והזן את אישורי מנהל המערכת כדי להמשיך.

  לקבלת מידע נוסף על אופן השימוש בכלי Limited Access (גישה מוגבלת), עיין במאמר  שגיאת גישה מוגבלת ב-Creative Cloud ליישום שולחן עבודה.

  הערה:

  אם הבעיה תימשך גם לאחר שתפעיל את הכלי Limited Access Repair (תיקון בגישה מוגבלת), אפס את הקובץ hosts באופן ידני.

איפוס הקובץ hosts באופן ידני

אם הבעיה תימשך גם לאחר שתפעיל את הכלי Limited Access Repair (תיקון בגישה מוגבלת), אפס את הקובץ hosts באופן ידני:

איפוס הקובץ hosts ב-Windows

כדי לאפס את הקובץhostsב-Windows, יש לבצע את הפעולות הבאות:

 1. נווט אל C:\WINDOWS\System32\drivers\etc.

 2. פתח את הקובץ hosts בתוכנה לעריכת טקסטים כגון Notepad.

 3. בדוק אם יש ערכים כלשהם שקשורים ל-Adobe בקובץ hosts.

  איפוס קובץ host -‏ Windows‏

  אם אין ערכים כלשהם שקשורים ל-Adobe בקובץ hosts, אין צורך בפעולות נוספות של פתרון בעיות. 

  עם זאת, אם ישנם ערכים שקשורים ל-Adobe בקובץ hosts, המשך לשלב הבא.

 4. אם ישנם ערכים שקשורים ל-Adobe בקובץhosts, העבר את הקובץ לשולחן העבודה, למשל על ידי גרירה. 

 5. מחק את הערכים שקשורים ל-Adobe מהקובץhosts.

  הקפד שלא למחוק ערכים אחרים.

 6. שמור את קובץ hosts שערכת בשלב הקודם.

  קובץ hosts המעודכן לא אמור להכיל ערכים כלשהם שקשורים ל-Adobe.

 7. העבר את הקובץ משולחן העבודה אל המיקום המקורי:

  C:\WINDOWS\System32\drivers\etc

  בעת העברת הקובץ, בחר באפשרות Replace (החלף).

  קובץ hosts שעבר ניקוי

איפוס הקובץ hosts ב-macOS

כדי לאפס את הקובץ hosts ב-macOS, פעל לפי ההוראות הבאות:

 1. כדי למצוא את הקובץ hosts, פתח את Finder ובחר באפשרות Go ‏> Go to Folder (עבור לתיקייה). בתיבה, הקלד את המיקום הבא והקש Return:

  ‎/private/etc/hosts

  עבור לתיבת הדו-שיח Folder (תיקייה)

  אם אינך מצליח לאתר את הקובץ, סימן שהוא מוסתר. הקלד את הפקודה הבאה במסוף כדי לבטל את הסתרת הקובץ, וחזור על שלב 1 שוב.

  chflags nohidden /etc/hosts

 2. פתח את הקובץ hosts בתוכנה לעריכת טקסטים כגון Text Edit.

 3. בדוק אם יש ערכים כלשהם שקשורים ל-Adobe בקובץ hosts.

  הקובץ hosts

  אם אין ערכים כלשהם שקשורים ל-Adobe בקובץ hosts, אין צורך בפעולות נוספות של פתרון בעיות.

  עם זאת, אם ישנם ערכים שקשורים ל-Adobe בקובץ hosts, המשך לשלב הבא.

 4. אם ישנם ערכים שקשורים ל-Adobe בקובץ hosts, העבר את הקובץ לשולחן העבודה, למשל על ידי גרירה.

 5. מחק את הערכים שקשורים ל-Adobe מהקובץ hosts.

  הקפד שלא למחוק ערכים אחרים. 

 6. שמור את קובץ hosts שערכת בשלב הקודם.

 7. העבר את הקובץ משולחן העבודה אל המיקום המקורי:

  ‎/private/etc/hosts

  בעת העברת הקובץ, בחר באפשרות Replace (החלף).

   קובץhostsהמעודכן לא אמור להכיל ערכים כלשהם שקשורים ל-Adobe.

  קובץ hosts שעבר ניקוי

3. ודא שניתן לגשת לאתרים מאובטחים.

שרתי ההפעלה של Adobe נמצאים על שרתים מאובטחים (HTTPS), כך שהמחשב שלך חייב להיות מסוגל לגשת לשרתים מהסוגים האלה.

אתר מאובטח ב-Firefox

בצע את הצעדים הבאים כדי להבטיח כניסה לאתרים מאובטחים:

 1. הפעל דפדפן אינטרנט כגון Firefox או Internet Explorer.

 2. הקלד https://www.adobe.com בשורת הכתובת, ולאחר מכן לחץ על Enter.

לא ניתן לגשת לאתרים מאובטחים?

בדוק את השעון במחשב.

ודא ששעון המחשב מציג את השעה הנכונה וכי הגדרת את אזור הזמן הנכון.

השבת שרתי Proxy לאימות.

אם המחשב שלך מוגן על-ידי שרת Proxy לאימות, השבת אותו. לקבלת הוראות, פנה למנהל הרשת או עיין בתיעוד של שרת Proxy.

בדוק את הגדרות חומת האש.

אם המחשב שלך מוגן על-ידי חומת אש, ודא שחומת האש אינה חוסמת את שרת ההפעלה דרך יציאות 80 ו-443.

לקבלת הוראות על מתן גישה לשרת ההפעלה, פנה למנהל הרשת או עיין בתיעוד של חומת האש ברשת הביתית.

הערה:

אם חומת האש מחייבת שימוש בקובץ הפעלה, ציין את PDApp.exe, שנמצא כאן:

 • ב-Windows:‏ Program Files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\core
 • ב-Mac OS:‏ Applications (יישומים) > Utilities (כלי עזר) > Adobe Application Manager > core > PDApp

4. בדוק את אישור GlobalSign Root CA.

תהליכי הכניסה (CC) וההפעלה (CS) של Adobe דורשים את אישור GlobalSign Root CA.

בצע את השלבים הבאים כדי להבטיח שאישור GlobalSign Root CA מותקן ומופעל.

Windows

 1. לחץ על Start (התחל) והקלדcertmgr.msc.

 2. נווט אל ‏‏Current User‏ (משתמש נוכחי) > Trusted Root Certificate Authorities ‏ (רשויות אישור בסיס מהימנות ) > ‏Certificates‏ (אישורים).

 3. לחץ לחיצה ימנית על GlobalSign Root CA ובחר באפשרות Properties (מאפיינים).

  מאפייני GlobalSign Root CA
  GlobalSign Root CA certificate ב-Windows

  הערה:

  אם האישור אינו זמין, ראה התראה "The certificate issuer for this site is untrusted" (מנפיק האישור עבור אתר זה אינו מהימן) לקבלת הנחיות להתקנת האישור.

 4. ודא שהאישור מופעל וזמין לאימות השרת.

  ודא שהאישור מופעל
  מאפייני אישור (חלונות)

Mac OS

 1. עבור אל Applications/Utililies/Keychain Access.

 2. אתר את האישור GlobalSign Root CA. ייתכן שתידרש לבחור בקטגוריה All Items (כל הפריטים) ולאחר מכן לחפש את המונח Global כדי לאתר את האישור.

  חלון Keychain Access
  אישור GlobalSign Root CA ב-Mac OS‏

  הערה:

  אם האישור אינו זמין, ראה התראה "The certificate issuer for this site is untrusted" (מנפיק האישור עבור אתר זה אינו מהימן) לקבלת הנחיות להתקנת האישור.

 3. לחץ לחיצה ימנית על האישורובחר Get Info (קבל מידע).

 4. ודא שהאישור מופעל.

  ודא שהאישור מופעל
  מאפייני האישור (Mac OS)‏

רוצה להשתמש בתוכנה במחשב חדש?

כדי להשתמש במינוי שלך במחשב או בהתקן אחר, ראה בכמה מחשבים ניתן להשתמש במנוי Creative Cloud?‏

יצירת קשר עם מחלקת התמיכה של Adobe

אם עדיין אינך מצליח לפתור את בעיות הקישוריות, פנה אלשירות הלקוחות.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת