למד כיצד להתקין ולהפעיל יישומי Creative Cloud במחשב או מכשיר חדשים ולהשתמש בהם, גם אם המחשב או המכשיר הקודמים שלך כבר אינם זמינים.

הערה:

אם אתה מגדיר את Creative Cloud בפעם הראשונה, ראה את ‏‫הורדת יישומי Creative Cloud‬.

התקנה של יישומי Creative Cloud במחשב חדש

לחץ על אחת מהאפשרויות להלן בהתאם לזמינות של המחשב הקודם שבו השתמשת במינוי שלך. לאחר מכן פעל לפי ההוראות.

 1. צא מ-Creative Cloud כדי לבטל את ההפעלה של יישומי Creative Cloud במחשב הקודם.

 2. במחשב החדש נווט אל קטלוג יישומי Creative Cloud והורד את היישומים שאתה מעוניין בהם.

כעת תוכל להשתמש ב-Creative Cloud במחשב או במכשיר החדשים.

use_creative_cloudnewcomputerdeviceavailable

אם אינך יכול לצאת מ-Creative Cloud כיוון שהמחשב או המכשיר הקודמים כבר אינם זמינים, בטל את הפעלתו של המחשב או המכשיר דרך דף החשבון שלך כפי שמוסבר להלן. לאחר שהפעלתם של המחשב או המכשיר בוטלה, כבר לא תהיה מחובר אל Creative Cloud. תוכל להיכנס ל-Creative Cloud באמצעות מחשב או מכשיר אחר.

כדי לבטל את הפעלתם של מחשב או מכשיר שכבר אינם זמינים, בצע את הפעולות הבאות:

 1. גש אל חשבון Adobe ID שלך והיכנס בעזרת Adobe ID והסיסמה שלך, או עם החשבון שלך ברשת החברתית (Facebook או Google).

 2. במקטע תוכניות לחץ על נהל תוכנית.

 3. במקטע מכשירים שהופעלו (בחלק התחתון של הדף), בטל את הפעלתו של המכשיר.

  המסך נראה שונה? במדינות שמקבלות שירות מ-Digital River, שותף המסחר האלקטרוני של Adobe הדף 'ניהול תוכנית' נראה שונה וזמינות בו אפשרויות שונות. אם לאחר לחיצה על 'ניהול תוכנית' אינך רואה את המקטע 'מכשירים שהופעלו', השתמש בשיטה הבאה כדי לצאת מיישומי Creative Cloud שלך:

  1. נסה להיכנס למחשב או למכשיר החדשים. תופיע הודעת שגיאה שתודיע לך שהגעת למגבלת ההפעלות שלך.
  2. בחר באפשרות Sign me out of all other computers or devices.
 4. במחשב החדש נווט אל קטלוג יישומי Creative Cloud והורד את היישומים שאתה מעוניין בהם.

כעת תוכל להשתמש ב-Creative Cloud במחשב החדש.

הערה:

אם אתה מתקין יישומי Creative Cloud 2019 וכבר ביצעת הפעלה במכשירים אחרים, תוכל לבצע יציאה מרחוק. See הפעלה וביטול הפעלה | Creative Cloud 2019.

לקבלת מידע נוסף על פתרון בעיות ב-Creative Cloud ובעיות שקשורות לכניסה ראה את פתרון בעיות הפעלה ב-Creative Cloud.

סרטון: שימוש ביישומי Adobe Creative Cloud במספר מכשירים

סרטון: שימוש ביישומי Adobe Creative Cloud במספר מכשירים
Adobe Customer Care

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת