פתרון בעיות בנוגע לשגיאות בהפעלה של Creative Cloud

הנה כמה שגיאות ובעיות נפוצות הקשורות להפעלה של Adobe Creative Cloud, ומידע לגבי טיפול בשגיאות ובבעיות.

אזהרה:

מסמך זה מתאר קודי שגיאות הפעלה עבור Creative Cloud 2018 וגרסאות מוקדמות יותר.

ליישומי Creative Cloud 2019, ראה שגיאות רישוי | Creative Cloud 2019

קוד שגיאה הודעת שגיאה או בעיה פתרון
לא רלוונטי ‎"Activation limit reached
‎ (הגעת למגבלת ההפעלות) עבור ‎[product]৹‏.‎ This serial number has already been activated on 2 computers.” (מגבלת הפעלה עבור [מוצר]. מספר סידורי זה כבר הופעל ב-2 מחשבים).
 
או
 
"Maximum activations
exceeded‎"
(חריגה ממספר ההפעלות המרבי)
ראה "Activation limit reached" (הגעת למגבלת ההפעלות) או "Sign-in failed" (הכניסה נכשלה).
לא רלוונטי "אני לא מצליח להיכנס אל Creative Cloud או להפעיל יישום של Creative Cloud."

ודא שאתה מחובר לאינטרנט ונסה שוב.

אם קיבלת מספר שגיאה, מצא את השגיאה בטבלה הזו ועיין בפתרון המומלץ.

לא רלוונטי "אני מנסה להפעיל יישום של Creative Cloud, אבל מתבקש להזין מספר סידורי בכל פעם. חשבתי שאין צורך במספר סידורי כדי להשתמש ב-Creative Cloud.” אין צורך להזין מספר סידורי. ראה פתרון בעיות כאשר יישומי Creative Cloud מבקשים ממך להזין מספר סידורי.
לא רלוונטי

“We are unable to activate [product]. הפעלת מוצר נדרשת כדי להפעיל מוצר זה.”

או

“Please connect to the Internet and retry.”

או

“Either your computer is offline or the clock on your computer is set incorrectly, causing a connection error. נדרש חיבור לאינטרנט. נא להתחבר לאינטרנט או לכוון את השעון שלך ולנסות בשנית.”

בשלב הראשון, ודא שאתה מחובר לאינטרנט, ושהתאריך והשעה של המחשב שלך נכונים. אם הבעיה ממשיכה, ראה פתרון שגיאות חיבור כדי לקבל הוראות לגבי איפוס קובץ המארח.
לא רלוונטי

"המספר הסידורי אינו תקף"

או

"המספר הסידורי שהזנת בוטל"

או

"המספר הסידורי שהזנת לא חוקי"

אם אתה מקבל הודעת שגיאה בעת ניסיון ההתקנה של Creative Suite 6, המספר הסידורי בו אתה משתמש אינו חוקי והוא נחסם על-ידי Adobe. Adobe חוסמת מספרים סידוריים שלא הונפקו על-ידי Adobe, או שהונפקו על-ידי מוכרים בלתי מורשים או תוכנה מזוייפת לשימוש למטרות הונאה. ייתכן שרק בעת התקנה או התקנה מחדש של התוכנה, תבין שהמספר הסידורי נחסם. למידע נוסף, ראה Adobe Genuine Software.
12001
12002
12004
12004
12005
“ERROR_INTERNET_<...>” לא זוהה חיבור אינטרנט. הסיבות עשויות לכלול נפילות חיבור עקב תום הזמן הקצוב כתוצאה מהגדרות חומת האש, או כישלון לפענח את שם המארח כתוצאה מהגדרות proxy. בדוק את הגדרות חומת האש או הגדרות ה-proxy, ונסה שוב. לקבלת מידע נוסף, ראה פתרון שגיאות חיבור.
194:01 "ניסיון להשבית מחשב שלא הופעל" אתה מנסה לבטל הפעלה של יישום שטרם הפעלת. ראה הפעלה והשבתה של יישומי Creative Cloud.
194:110 “ההפעלה נכשלה” כבר הפעלת את התהליך Deactivate All ב-72 השעות האחרונות. תוכל לנסות להפעיל את התהליך שוב לאחר שיחלפו 72 שעות.
194:112 “שעון הלקוח אינו מסונכרן” הזמן בשעון המחשב שגוי. קבע את השעה והתאריך הנכונים בשעון המחשב.
208:1
208:2
208:3
“Error_NetworkFailure” לא זוהה חיבור אינטרנט. הסיבות עשויות לכלול נפילות חיבור עקב תום הזמן הקצוב כתוצאה מהגדרות חומת האש, או כישלון לפענח את שם המארח כתוצאה מהגדרות proxy. בדוק את הגדרות חומת האש או הגדרות ה-proxy, ונסה שוב. לקבלת מידע נוסף, ראה פתרון שגיאות חיבור.
213:5
213:10
לא רלוונטי שגיאות אלה נגרמות כתוצאה מתיקיית SLStore שנמצאת במצב קריאה-בלבד. ראה שגיאת תצורה ב-Adobe Creative Cloud.

פריטים דומים נוספים

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון