הערות מוצר |‏ Dreamweaver 12.1 |‏ Creative Cloud

מהדורה זו זמינה עבור חברים ב- Creative Cloud ומנויים של מוצרי קצה בלבד. כדי להצטרף ל- Adobe Creative Cloud, ראה Adobe Creative Cloud.

גרסה: 12.1

תאריך מהדורה:‏ 24 בספטמבר 2012

מסמך זה מפרט את הבעיות הידועות, המגבלות והפתרונות במהדורה של Dreamweaver עבור Creative Cloud.

הקפד לקרוא מסמך זה לפני השדרוג.

לפני השדרוג

כדי להימנע מאיבוד ההגדרות וההעדפות האישיות שלך ב- Dreamweaver CS6, הקפד לפעול בהתאם להנחיות המפורטות להלן.

ייצוא קיצורי מקשים

לפני השדרוג ל- Creative Cloud, בצע את הפעולות הבאות:

  1. בחר Edit ‏> Keyboard Shortcuts
  2. לחץ על הלחצן "Export Set As HTML".

לאחר השדרוג, עיין בקובץ שייצאת כדי להגדיר שוב את קיצורי הדרך.

רשום לפניך את הפריטים במקטע Favorites בחלונית Insert

פריטים במקטע Favorites בחלונית Insert מוסרים לאחר השדרוג. רשום את הפריטים כך שתוכל להוסיף אותם באופן ידני לאחר השדרוג.

שדרוג ל- Dreamweaver Creative Cloud

שדרוג 12.1 זה כולל תיקונים ממהדורת התיקון הקודמת 12.0.1 של Dreamweaver.

  1. פתח את Dreamweaver.
  2. בחר Help ‏> Updates.
  3. ב- Adobe Application Manager, בחר את העדכון של Dreamweaver.
  4. לחץ על Update.

לאחר השדרוג

הפיכת הרחבות שהותקנו בעבר לזמינות

אם שדרגת מ- Dreamweaver CS6 ל- Creative Cloud, ההרחבות שהתקנת בעבר לא יופיעו בתפריטי Dreamweaver.

כדי להציג הרחבות שהותקנו בעבר, פתח את Adobe Extension Manager, בחר את כל ההרחבות והפוך אותן שוב לזמינות.

הוספת פריטים למקטע Favorites בחלונית Insert

הפריטים שהוספת למקטע Favorites בחלונית Insert ב- Dreamweaver CS6 מוסרים לאחר השדרוג. הוסף אותם מחדש באופן ידני לחלונית Favorites.

(Mac OS 10.6.x בלבד, FileVault זמין) הצבעה על תיקיית הבסיס המקומית של האתר מחוץ לתיקייה Users

Live Search לא פועל אם FileVault מוגדר כזמין עבור תיקיית הבסיס המקומית של האתר.

תיקיית הבסיס המקומית נמצאת בתוך התיקייה (‎/Users/<user>/‎). הצבע על תיקיית הבסיס המקומית של האתר מחוץ לתיקייה Users.

תוויות HTML ב- Property Inspector

מילות מפתח שלHTML לא מתורגמות יותר לשפה המקומית ב- Property Inspector. הן מופיעות באנגלית בלבד.

מגבלות ידועות

קומפוזיציות של Edge Animate

תצוגה מקדימה של קומפוזיציות של Edge Animate ב- Live View גורמת להאטה משמעותית ב- Dreamweaver. Adobe מציעה להשתמש בתצוגה המקדימה של הדפדפן עבור קומפוזיציות של Edge Animate.

ניתן להוסיף קובצי OAM בלבד ל- Dreamweaver. לא ניתן להוסיף קובצי OAM עם תווים של שני בתים, ASCII גבוה או תווים מיוחדים בשמות הקבצים.

וידאו/שמע בתבנית HTML5 לא פועלים ב- Live View

הצג תצוגה מקדימה של וידאו/שמע בתבנית HTML5 בדפדפן.

סרטוני וידאו בתבנית HTML5 לא פועלים כראוי באתר האינטרנט

אם הווידאו שלך פועל כראוי במחשב המקומי אך לא פועל בשרת אינטרנט בזמן אמת, כנראה שהסיבה היא ששרת האינטרנט המרוחק לא מוגדר כראוי עבור תבנית הווידאו שלך.

לתמיכה בווידאו בתבנית HTML5 באתרי האינטרנט שלך, ודא שהגדרת כראוי סוגי MIME ‏(Multi-purpose Internet Mail Extensions) בשרת האינטרנט.

לבחירת סוג ה- MIME הנכון, בחר את התבנית של סרטוני הווידאו שלך (MP4,‏ OGV,‏ WEBM).‏ Adobe ממליצה שתחזיק בכל התבניות או לפחות MP4 ו- WEBM לקבלת תאימות דפדפן מרבית. עליך להגדיר את סוגי ה- MIME עבור כל תבנית בנפרד.

לקידוד וידאו, תוכל לנסות את HTML5 Video Player. הנגן יכול להמיר את סרטוני הווידאו שלך לתבניות HTML5 שונות של וידאו במצב אצווה.

אם אתה מתכנן לארח את אתרי האינטרנט שלך בסוגים שונים של שרתי אינטרנט, כגון שרת Windows עם IIS, או שרת Linux עם Apache, הגדר את סוגי MIME בתבנית HTML5 בהתאם לסוג השרת.

הגדרת סוג MIME של וידאו בתבנית HTML5 ב- Apache

AddType video/ogg.ogv

AddType video/mp4.mp4

AddType video/webm.webm

הוסף את הקוד הבא לקובץ httpd.conf או לקובץ ‎.htaccess בספרייה המכילה את קובץ הווידאו.

השורה הראשונה היא עבור סרטוני וידאו בגורם מכיל של Ogg. השורה השנייה היא עבור סרטוני וידאו בגורם מכיל של MPEG-4. השלישית היא עבור WebM.

הגדרת סוג MIME של וידאו בתבנית HTML5 ב- IIS

כדי להגדיר סוגי MIME של וידאו בתבנית HTML5 בשרתי IIS, פתח את IIS Manager בשרת Windows. ניווט בהגדרות סוגי ה- MIME.

קיימים כמה הבדלים בין גרסאות ה- IIS. היעזר בתיעוד השרת או התייעץ עם החברה המארחת לקבלת מידע אודות אופן הגדרת סוג ה- MIME של וידאו בתבנית HTML5 עבור סוגי קבצים ספציפיים בשרתי Windows.

אם אתה משתמש ב- IIS Express ואין מופע מלא פועל של IIS, השתמש בקובץ Web.config. שיטה זו פועלת בכל שרת אינטרנט עם IIS7 וכל שרתי האינטרנט שאינם IIS7 מתעלמים ממנה. לכן, בטוח להשתמש בה ללא קשר לסוג היישום או התוכן.

הוסף את הקוד הבא לקובץ התצורה שלך:

<configuration>‎

<system.webserver>‎

<staticContent>‎

<mimeMap FileExtension=":mp4" mimeType="video/mp4" />‎

<mimeMap FileExtension=".ogv" mimeType="video/ogg" />‎

<mimeMap FileExtension=".webmv" mimeType="video/webmv" />‎

</staticContent>‎

</system.webServer>‎

</configuration>‎

אם אתה משתמש בשרת אינטרנט שאינו Apache או IIS, היעזר בתיעוד השרת לקבלת מידע אודות הגדרת סוג ה- MIME של וידאו בתבנית HTML5 עבור סוגי קבצים ספציפיים.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?