מצא את הבעיות שתוקנו במהדורות האחרונות של Dreamweaver CC - גרסה 19.0.1 וגרסה 19.0.

מהדורת ינואר 2019 (גרסה 19.0.1)

 • ב-Mac OS, תהליך הצומת צורך 100% CPU בפתיחת Dreamweaver.
 • ESLint מציג הודעות שגיאה של משתנה/אובייקט לא מוגדר עבור אובייקטי Browser ו-JQuery כמו מסמך, חלון, $() וכן הלאה. 
 • ESLint מציג הודעות שגיאה של הגדרה של כלל לא נמצאה עבור כמה כללי linter כמו עבור כיוון, רכיב מקבל-מחזיר וכן הלאה, בעת יצירת קובץ ‎.eslintrc.js מתוך הגדרה באתר.

מהדורת אוקטובר 2018 (גרסה 19.0)

יציבות ואבטחה משופרות

 • [Win בלבד] Dreamweaver קורס בכל הפעלה.
 • [Win בלבד] יישום Dreamweaver קופא לצמיתות בעת ההפעלה.
 • [Mac בלבד] Dreamweaver קורס בעת פתיחת קובץ JavaScript חדש כאשר מתבצעת באותה עת עבודה על קובץ JavaScript.
 • Node.js מסומן כלא מאובטח על-ידי ביקורת פנימית.
 • באבטחה של OpenSSL 1.0.2k שמצורף ל-Dreamweaver ישנן נקודות תורפה.
 • הגרסה של zlib.dll שמצורף ל-Dreamweaver לא ידועה, ובאבטחה של אותו zlib.dll ישנן נקודות תורפה.

התצוגה Code (קוד)

 • לא ניתן להשבית תצוגות מקדימות של תמונות וצבעים בתצוגת קוד ב-Dreamweaver בלי לערוך את brackets.json.
 • לא ניתן להשבית הכנסה אוטומטית של מרכאות וסוגריים מרובעים ב-Dreamweaver בלי לערוך את brackets.json.
 • רשומות פגומות מופיעות ברשימה הנפתחת Font size units (יחידות גודל גופן) ב-Property Inspector (מפקח המאפיינים) של מסמך Bootstrap.
 • לא ניתן לגרור ולשחרר טקסט שנבחר בתצוגת קוד כאשר הבחירה כוללת תו נקודתיים (:).
 • רמזים של רכיבי מערך $_SERVER רשומים עם רכיבים לא קשורים, ולא ניתן להכניס רכיב שנבחר על-ידי הקשה על המקש Enter.
 • נתיב הקובץ שנבחר עבור הפונקציה ‎url()‎ בקובצי CSS אינו מוקף במרכאות.

Real-time Preview (תצוגה מקדימה בזמן אמת)

 • המשתמש לא יכול לעבור מ-Real-time Preview (תצוגה מקדימה בזמן אמת) ל-Preview in Browser (תצוגה מקדימה בדפדפן) ולשייך קיצורי מקשים עיקריים ומשניים של הדפדפן כדי לצפות בתצוגה מקדימה של מסמכים בדפדפן.
 • בעת בחירת דפדפן לצורך תצוגה מקדימה בזמן אמת, בדפדפן מוצגת השגיאה "You tried to access an external HTML page, which cannot be opened on the device for preview. Open the page in Dreamweaver to preview the page on the device" (ניסית לגשת לדף HTML חיצוני אשר לא ניתן לפתוח במכשיר לצורך תצוגה מקדימה. פתח את הדף ב-Dreamweaver כדי לצפות בתצוגה מקדימה של הדף במכשיר).
 • Real-time Preview (תצוגה מקדימה בזמן אמת) מפסיקה לסירוגין את הסנכרון האוטומטי של שינויים שהתבצעו בתצוגת קוד עד שהמשתמש לוחץ בתוך חלון הדפדפן.
 • קיצורי המקשים העיקריים והמשניים של הדפדפן (F12 ו-Ctrl+F12) מוקצים ל-Real-time Preview (תצוגה מקדימה בזמן אמת), אבל הם רשומים גם בתפריט המשנה Open in Browser (פתח בדפדפן).
 • התצוגה המקדימה בזמן אמת לא עוברת רענון אוטומטי כאשר מסמך נדחף ידנית לשרת הבדיקה.
 • התצוגה המקדימה בזמן אמת לא נטענת אם המסמך כולל קובצי CSS/JS קשורים עם נתיבים יחסיים.

תכונות נוספות

 • התצוגה החיה לא מעבדת פריסות רשת של CSS.
 • לא ניתן לשמור או לטעון שאילתות חיפוש בתיבת הדו-שיח Find and Replace (חיפוש והחלפה).
 • לא ניתן לשמור דוח תוצאות חיפוש לאחר ביצוע פעולת Find All (חפש הכול) באתר.
 • [Win בלבד] מיקום הסמן בתצוגות Code (קוד) ו-Design (עיצוב) לא מסונכרן בתצוגות עם הפרדה גבוהה.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת