שימוש ברכיב Widget מסוג אימות תיבת סימון‬ של Spry ב-Dreamweaver

הערה:

רכיבי Widget מסוג Spry מוחלפים ברכיבי Widget של jQuery ב-Dreamweaver CC ואילך. בעוד שניתן עדיין לשנות רכיבי Widget קיימים מסוג Spry בדף, לא תוכל להוסיף רכיבי Widget חדשים מסוג Spry‏.

אודות רכיב Widget מסוג אימות תיבת סימון

רכיב Widget של Spry מסוג אימות תיבת סימון הוא תיבת סימון או קבוצת תיבות סימון בטופס HTML המציגות מצבים חוקיים או לא חוקיים כשהמשתמש מסמן או אינו מסמן תיבת סימון. לדוגמה, ניתן להוסיף רכיב Widget מסוג אימות תיבת סימון לטופס שבו המשתמש נדרש לסמן שלוש בחירות. אם המשתמש אינו מסמן את כל שלוש הבחירות, רכיב Widget מחזיר הודעה המציינת שהוא לא סימן את מספר הבחירות המינימלי.

הדוגמה הבאה מציגה רכיב Widget מסוג אימות תיבת סימון במצבים שונים:

רכיב Widget מסוג אימות תיבת סימון במצבים שונים

A. קבוצת רכיבי Widget מסוג אימות תיבת סימון, מצב מספר בחירות מינימלי B. רכיב Widget מסוג אימות תיבת סימון, מצב נדרש 

רכיב Widget מסוג אימות תיבת סימון כולל מספר מצבים (לדוגמה, חוקי, לא חוקי, ערך דרוש וכולי). ניתן לשנות את המאפיינים של מצבים אלה ב-Property inspector, בהתאם לתוצאות האימות הרצויות. רכיב Widget מסוג אימות תיבת סימון יכול לבצע אימות במספר שלבים – לדוגמה, כשמשתמש לוחץ מחוץ לרכיב, כשהוא מבצע בחירות, או שהוא מנסה למסור את הטופס.

מצב Initial

מצב רכיב Widget כשהדף נטען בדפדפן, או כשמשתמש מאפס טופס.

מצב Valid

מצב רכיב Widget כשמשתמש בחר פריט או בחר במספר הבחירות הנכון, וניתן למסור את הטופס.

מצב Required

מצב רכיב Widget כשהמשתמש לא בחר בחירה דרושה.

מצב Minimum Number Of Selections

מצב רכיב Widget כשהמשתמש סימן פחות מהמספר המינימלי הדרוש של תיבות סימון.

מצב Maximum Number Of Selections

מצב רכיב Widget כשהמשתמש סימן יותר מהמספר המקסימלי המותר של תיבות סימון.

כל פעם שרכיב Widget מסוג אימות תיבת סימון מזין אחד ממצבים אלה עקב אינטראקציה של המשתמש, הלוגיקה של Spry מחילה מחלקת CSS מוגדרת על מכל HTML של רכיב Widget בזמן הריצה. לדוגמה, אם משתמש מנסה למסור טופס, אך לא סימן שום תיבת סימון, Spry מחיל מחלקה על רכיב Widget זה הגורמת לו להציג את הודעת השגיאה "יש לבצע בחירה". הכללים השולטים בסגנון ובתצוגה של הודעות השגיאה קיימים בקובץ CSS הנלווה לרכיב Widget ‏– SpryValidationCheckbox.css.

קוד HTML של ברירת המחדל לרכיב Widget מסוג אימות תיבת סימון, בדרך כלל בתוך טופס, כולל תג מכל <span> ובתוכו תג <input type="checkbox"‎> של תיבת הסימון. קוד HTML לרכיב Widget מסוג אימות תיבת סימון כולל גם תגי script בכותרת המסמך ולאחר סימן HTML של הרכיב.

להסבר מקיף בנושא אופן הפעולה של רכיבי Widget מסוג אימות תיבת סימון, כולל ניתוח מפורט של הקוד של רכיב מסוג זה, ראה www.adobe.com/go/learn_dw_sprycheckbox_il.

הוספה ועריכה של רכיב Widget מסוג אימות תיבת סימון

הוספת רכיב Widget מסוג אימות תיבת סימון

 1. בחר Insert >‏ Spry >‏ Spry Validation Checkbox.
 2. הגדר את האפשרויות בתיבת הדו-שיח Input Tag Accessibility Attributes ולחץ על OK.
הערה:

ניתן גם להוסיף רכיב Widget מסוג אימות תיבת סימון בעזרת הקטגוריה Spry בחלונית Insert.

קביעה מתי יתבצע האימות

ניתן להגדיר מתי יתבצע האימות – כשמשתמש לוחץ מחוץ לרכיב Widget, כשהוא מבצע בחירות, או כשהוא מנסה למסור את הטופס.

 1. בחר רכיב Widget מסוג אימות תיבת סימון בחלון Document.
 2. ב-Property inspector ‏(Window >‏ Properties), בחר באפשרות המציינת מתי ברצונך שהאימות יתבצע. ניתן לבחור בכל האפשרויות או באפשרות Submit בלבד.

  Blur

  מבצע אימות בכל פעם שמשתמש לוחץ מחוץ לתיבת הסימון.

  Change

  מבצע אימות כשהמשתמש מבצע בחירות.

  Submit

  מבצע אימות כשהמשתמש מנסה למסור את הטופס. אפשרות המסירה נבחרת כברירת מחדל, ולא ניתן לבטל את הבחירה בה.

קביעת טווח בחירות מינימלי ומקסימלי

כברירת מחדל, רכיב Widget מסוג אימות תיבת סימון מוגדר כרכיב נדרש. אך אם תוסיף מספר תיבות סימון בדף, ניתן לציין טווח בחירות מינימלי ומקסימלי. לדוגמה, אם יש שש תיבות סימון עם התג <span> לרכיב Widget יחיד מסוג אימות תיבת סימון, וברצונך לוודא שהמשתמש יסמן לפחות שלוש תיבות סימון, ניתן להגדיר העדפה מסוג זה לכל הרכיב.

 1. בחר רכיב Widget מסוג אימות תיבת סימון בחלון Document.
 2. ב-Property inspector ‏(Window >‏ Properties), בחר באפשרות Enforce Range.
 3. הזן מספר מינימלי או מקסימלי (או את שניהם) של תיבות סימון שברצונך שהמשתמש יסמן.

הצגת מצבי רכיב Widget בתצוגת Design

 1. בחר רכיב Widget מסוג אימות תיבת סימון בחלון Document.
 2. ב-Property inspector ‏(Window >‏ Properties), בחר במצב שברצונך לראות מהתפריט הנפתח Preview States. לדוגמה, בחר Initial כדי לראות את הרכיב במצבו הראשוני.

התאמה אישית של הודעות שגיאה של רכיב Widget מסוג אימות תיבת סימון

כברירת מחדל, הודעות שגיאה לרכיב Widget מסוג אימות תיבת סימון מופיעות באדום עם גבול בעובי פיקסל אחד מסביב לטקסט. ניתן לשנות את כלל CSS לרכיב Widget מסוג אימות תיבת סימון כדי שתוכל ליצור רכיב בסגנון הרצוי לך. לרשימה מתקדמת של משימות עיצוב סגנונות, ראה www.adobe.com/go/learn_dw_sprycheckbox_custom_il.

 1. פתח את הקובץ SpryValidationCheckbox.css.

  Dreamweaver שומר את הקובץ SpryValidationCheckbox.css בתיקייה SpryAssets באתר כל פעם שאתה יוצר רכיב Widget של Spry מסוג אימות תיבת סימון. מומלץ לעיין בקובץ זה, משום שהוא כולל מידע לגבי סגנונות שונים החלים על רכיב זה.

 2. היעזר בטבלה הבאה לאיתור כלל CSS המתאים, ושנה את מאפייני ברירת המחדל, או הוסף מאפייני וערכי סגנון טקסט משלך:

  טקסט לקביעת סגנון

  כלל CSS מתאים

  מאפיינים רלוונטיים לשינוי

  טקסט של הודעת שגיאה

  .checkboxRequiredState .checkboxRequiredMsg‏, .checkboxMinSelectionsState .checkboxMinSelectionsMsg‏, .checkboxMaxSelectionsState .checkboxMaxSelectionsMsg

  color: #CC3333; border: 1px solid #CC3333;

  הערה:

  למרות שניתן בקלות לערוך כללים לרכיב Widget מסוג אימות תיבת סימון בקובץ CSS הנלווה, ניתן גם להשתמש בחלונית CSS Styles כדי לערוך את סגנון CSS של הרכיב. החלונית CSS Styles עוזרת לאתר מחלקות CSS שהוקצו לחלקים שונים של רכיב Widget, במיוחד אם אתה משתמש במצב Current של החלונית.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון