התאמת תהליך העבודה

העברת תוכן ממשימה למשימה (InDesign)

משתמשי InDesign יכולים להעביר תכנים ממשימות קיימות וכן מהאזור Unassigned InCopy Content בחלונית Assignments. ניתן ליצור משימה חדשה ולהעביר אליה תוכן.

 1. שמור את מסמך InDesign.
 2. בחלונית Assignments, לחץ על החץ שמשמאל לשם המשימה כדי להציג את תוכן המשימה.
 3. בחר פריט במשימה.
 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • גרור את התוכן ממשימה אחת למשימה אחרת.

  • להעברת תוכן למשימה קיימת, בחר באפשרות Add To Assignment מתפריט החלונית, ולאחר מכן בחר במשימה הרצויה.

  • ליצירת משימה חדשה והעברת התכנים אליה, בחר באפשרות Add To Assignment ‏> New, ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות בתיבת הדו-שיח New Assignment.

 5. בחר באפשרות Update All Assignments מתפריט החלונית Assignments.
הערה:

אם רשימת המשימות קצרה, ניתן גם לגרור פריטי תוכן ממשימות ולמשימות, וכן מהאזור Unassigned InCopy Content.

מחיקת משימות (InDesign)

 1. בחלונית Assignments, בחר משימה אחת או יותר ובחר Delete Assignment מתפריט החלונית.

מחיקת משימות גורמת:

 • להסרת נתוני המשימה מהמסמך.

 • למחיקת קובץ המשימה ממערכת הקבצים.

 • להסרת שם המשימה מהרשימה.

 • להעברת תכני InCopy לאזור Unassigned InCopy Content בחלונית Assignments.

הערה:

אם משתמש InCopy פותח משימה לאחר מחיקתה ב-InDesign, תוצג התראה למשתמש InCopy שהמשימה נמחקה. עם זאת, קובצי התוכן אינם נמחקים וניתן לעדכן אותם מבלי לאבד את השינויים שהוכנסו.

אם מעבירים או מוחקים קובץ משימה ולאחר מכן פותחים את מסמך InDesign שמתוכו נוצר קובץ המשימה, InDesign לא יידע היכן נמצא קובץ המשימה. כדי ש-InDesign יוכל לאתר את קובץ המשימה, יש ליצור אותו מחדש.

יצירה מחדש של קובץ המשימה במיקום המקורי

 1. בחלונית Assignments, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר במשימה החסרה (שתמשיך להופיע ברשימה שבחלונית), ולאחר מכן בחר באפשרות Update Selected Assignments מתפריט החלונית.

  • בחר באפשרות Update All Assignments מתפריט החלונית.

שינוי המיקום של משימה

 1. ליצירה מחדש של קובץ המשימה במיקום חדש, בצע אחת מהפעולות הבאות בחלונית Assignments:
  • בחר במשימה ולאחר מכן בחר באפשרות Change Assignment Location מתפריט החלונית. ציין מיקום ושם לקובץ החדש.

  • לחץ פעמיים על שם המשימה. בתיבת הדו-שיח Assignment Options, לחץ על הלחצן Change כדי לציין מיקום ושם לקובץ החדש.

תיקון טעויות

במקרה של טעות תוכל לבטל את השינויים שהתבצעו מאז פעולת השמירה האחרונה ולשחזר את התוכן ממערכת הקבצים.

InDesign שומר אוטומטית את כל קובצי התוכן של InCopy הניתנים לעריכה בעת שמירת מסמך InDesign. לפיכך, הפקודה Cancel Check Out משחזרת רק את הגרסאות שנוצרו מאז שינוי המסמך בפעם האחרונה.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לביטול השינוי האחרון, בחר Edit ‏> Undo [‏action].

  • לביטול כל השינויים שבוצעו מאז הפעם האחרונה שהמסמך נשמר, בחר File ‏> Revert Content.

  • כדי לבטל את השינויים שבוצעו מאז הגרסה האחרונה ששמרת ולהסיר את הקובץ הנעול, בחר בתוכן בחלונית Assignments ולאחר מכן בחר באפשרות Cancel Check Out מתפריט החלונית. פעולה זו גורמת לתוכן להיות תוכן לקריאה בלבד וזמין להוצאה מאחסון של משתמשים אחרים.

דריסת קבצים נעולים (InDesign)

משתמשים עלולים שלא להבחין מיד כיצד פעולותיהם משפיעות על חברים אחרים בצוות, ולגרום למצבים של חוסר תיאום בין מצב התוכן והבעלות על התוכן. במקרה הצורך, משתמש InDesign יכול לפתור בעיות מסוג זה באמצעות ניתוק הקובץ הנעול שמשתמש אחר הוציא מאחסון והשתלטות על הקובץ. בעת ניתוק קובץ, התוכן נשמר במסמך InDesign, אך לא ניתן לערוך את התוכן ב-InCopy.

במקרה הצורך (לדוגמה, אם הגיע מועד הגשת הקובץ), משתמשי InDesign יכולים להסיר קובץ תוכן מתהליך העבודה המנוהל ומהחלונית Links באמצעות ניתוק הקישור שלו. אם ברצונך שהתוכן יהיה שוב זמין לעריכה, יש לייצא אותו מחדש כתוכן InCopy ולהשתמש בשם קובץ אחר. פעולה זו תבטיח שהקובץ הנעול הישן בדיסק הקשיח לא ימנע ממשתמשים לערוך את הקובץ.

הערה:

ניתוק הקישור של קובץ שהוצאת מאחסון מסיר אותו מתהליך העבודה ומוחק את הקובץ הנעול מהדיסק. ניתן לייצא מחדש את התוכן ולדרוס את שם הקובץ ללא בעיית התנגשות.

 1. לניתוק קובץ תוכן של InCopy, בחר בקובץ (ICML או INCX) בחלונית Links ובחר Unlink מתפריט החלונית. ניתוק הקישור מטביע את התוכן במסמך ומסיר את הקישור לקובץ של InCopy בדיסק.

לקישור מחדש של הקובץ, בחר Edit ‏> Undo Unlink.

הערה:

ניתן גם לנתק קישור באמצעות מחיקת מסגרת, או שימוש בחלונית Links של InDesign לקישור מחדש של קובץ תוכן לקובץ אחר. ניתן גם לבחור בכתבה בחלונית Assignments ולגרור אותה לסמל פח האשפה.

מיקום קובצי InCopy במסמכי InDesign

למרות שתהליך עבודה טיפוסי מתחיל ב-InDesign, שבו מגדירים את הפריסה הבסיסית ואת מצייני המיקום לטקסט ולגרפיקה ומייצאים אותם ל-InCopy, תהליך עבודה אחר יכול להתחיל בקובץ תוכן עצמאי של InCopy ‏(‎ICML או INCX) שממקמים ב-InDesign באמצעות הפקודה File ‏> Place.

בעת מיקום קובץ תוכן של InCopy במסמך InDesign, קח בחשבון את יחסי התלות הבאים:

Styles

אם הוחלו סגנונות על קובץ טקסט של InCopy, הם יתווספו לרשימת סגנונות המסמך ב-InDesign. במקרה של שמות סגנונות זהים, InDesign ידרוס את הסגנון המיובא וישמור על הסגנון הקיים.

Layout

ניתן ליצור את הנתונים הגיאומטריים הבסיסיים של פריסת התוכן ב-InDesign, ולאחר מכן ליצור או לייבא את הטקסט והסגנונות ממעבד תמלילים. ‏(קובצי טקסט שמוקמו ב-InCopy יוטבעו במסמך InCopy ולא יקושרו לשום קובץ חיצוני).

Placing/Duplicating

בעת מיקום קובץ תוכן של InCopy יותר מפעם אחת, כל מופע של התוכן יופיע בחלונית Links ב-InDesign, אך כל המופעים ינוהלו כקובץ תוכן אחד. הדבר תקף לגבי כל עותק מדויק של קובץ תוכן (בכל אמצעי שכפול).

הערה:

אם מעתיקים ומדביקים רק חלק מטקסט (לא כל הטקסט) בקובץ תוכן מנוהל של InCopy, התוצאה תהיה קובץ תוכן חדש שאינו קשור למקור ואין לו קישור לקובץ חיצוני כלשהו (של InCopy או של יישום אחר). ניתן לערוך את החלק המקורי ואת והחלק שהודבק בנפרד.

Updates/Management

כשיש מופעים מרובים של קובץ תוכן מנוהל במסמך InDesign, הם פועלים כאילו נפתחו בשני יישומים. לדוגמה, הוצאה מאחסון של מופע אחד של קובץ התוכן תגרום לנעילת כל יתר המופעים, כך שניתן לערוך רק את המופע שהוצא מאחסון. במקרה כזה יש להשתמש בפקודת העדכון המתאימה כדי לעדכן את יתר מופעי התוכן (הפתוחים).

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט