ייבוא גרפיקה

ייבוא גרפיקה

InCopy מאפשר לייבא גרפיקה למסגרות קיימות. הדבר שימושי במיוחד כשהתוכן נוצר לפני הפריסה, מכיוון שניתן לבחור בגרפיקה למאמרים שלך במהלך הכתיבה.

ניתן לייבא גרפיקה למסגרות קיימות בלבד. רק משתמשי InDesign יכולים ליצור מסגרות גרפיקה. במסמכי InCopy עצמאיים, ניתן להכניס גרפיקה למסגרת הטקסט של ברירת המחדל, ולהפוך אותה לגרפיקה בתוך שורה.

InCopy תומך באותו מגוון רחב של תבניות קובצי גרפיקה כמו InDesign, כולל גרפיקה שנוצרה ב-Adobe® Illustrator® 8.0 ומעלה, תבניות bitmap כגון PDF‏, PSD‏, TIFF‏, GIF‏, JPEG ו-BMP, ותבניות וקטוריות כגון EPS. ניתן גם לייבא עמודי InDesign ‏(INDD) כתמונות. כמו כן, קיימת תמיכה בתבניות נוספות כגון DCS‏, PICT‏, WMF‏, EMF‏, PCX‏, PNG ו-SCT (קבצים של Scitex CT).

הערות על מיקום גרפיקה ב-InCopy

בעת ייבוא גרפיקה ל-InCopy, זכור את הדברים הבאים:

 • לתוכן מנוהל, יש להוציא מסגרת מאחסון לפני שתוכל לייבא לתוכה גרפיקה.

 • לאחר ייבוא גרפיקה, ניתן לשנות את צורתה (לבצע הזזה, שינוי קנה מידה, סיבוב והטייה) בתוך המסגרת, להתאים את הגרפיקה למסגרת ולשלוט במראה הגרפיקה. ניתן גם לתייג מסגרת שנבחרה לשימוש עתידי ב-XML באמצעות בחירת פקודות מהתפריט תלוי ההקשר.

 • כשמשתמשי InDesign יוצרים מסגרת חדשה, הם מציינים אם היא תהיה מסגרת טקסט, מסגרת גרפיקה או מסגרת לא משויכת. משתמשי InCopy אינם יכולים לשנות את סוג המסגרת ב-InCopy. לכן, אם תנסה לייבא גרפיקה למסגרת טקסט, לדוגמה, היא עלולה להופיע כגרפיקה גדולה בתוך שורה.

 • InCopy מאפשר לבחור ולשנות את הגרפיקה, אך לא את המסגרות, אלא אם כן הן מקוננות או מסגרות בתוך שורה. רק משתמשי InDesign יכולים לשנות מסגרות גרפיקה.

 • ניתן למקם, להדביק או לגרור גרפיקה למסגרת גרפיקה מעוגנת, צפה או בתוך שורה. ניתן לייבא גרפיקה למסגרת טקסט רק אם המסגרת כוללת נקודת הכנסה פעילה או אם מדובר במסגרת גרפיקה בתוך שורה.

 • בעת ייבוא גרפיקה למסגרת מקוננת, הגרפיקה מיובאת למסגרת התחתונה ביותר ברמת הקינון שמתחת למצביע. בניגוד למסגרות מהרמה העליונה, ניתן לבחור מסגרות מקוננות שכוללות גרפיקה בעזרת כלי המיקום. (ראה סקירה על הכלי מיקום).

 • אם הוחל על מסגרת אפקט, כגון שקיפות, הצללה או ריכוך קצוות ב-InDesign, ניתן לראות את האפקט בקובץ משימה או בקובץ InDesign ‏(‎.indd) שנפתח ב-InCopy. האפקט לא יהיה גלוי בקובץ מקושר (‎.icml) שנפתח ב-InCopy.

מיקום גרפיקה במסמך InCopy

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • למיקום גרפיקה במסמך עצמאי של InCopy, מקם את נקודת ההכנסה במסגרת הטקסט.

  • למיקום גרפיקה במסמך מקושר, ודא שמסגרת הגרפיקה הוצאה מאחסון בשבילך. הסמל Editing  מופיע בפינה השמאלית העליונה של המסגרת.

 2. בחר בתפריט File ‏> Place ובחר בקובץ הגרפיקה.
 3. להגדרת אפשרויות ייבוא מיוחדות לתבנית, בחר Show Import Options להצגת ההגדרות המיוחדות לתבנית, ולאחר מכן לחץ על Open.
  הערה:

  בעת מיקום גרפיקה שנוצרה ב-Illustrator 9.0 ואילך באמצעות תיבת הדו-שיח Show Import Options, האפשרויות המוצגות זהות לאפשרויות של קובצי PDF. בעת מיקום גרפיקה שנוצרה ב-Illustrator 8.x, האפשרויות שיוצגו יהיו זהות לאפשרויות המוצגות בעת מיקום קובצי EPS.

 4. אם מופיעה תיבת דו-שיח אחרת, בחר באפשרויות הייבוא הרצויות ולחץ על הלחצן OK.
 5. לייבוא למסגרת, לחץ על סמל הגרפיקה שנטענה במקום כלשהו במסגרת. למיקום עמוד מסוים של מסמך PDF מרובה עמודים, לחץ על סמל הגרפיקה שנטענה במסגרת.
  הערה:

  אם החלפת בטעות גרפיקה קיימת בתמונה שאתה ממקם, הקש Ctrl+Z ‏(Windows) או Command+Z ‏(Mac OS) כדי להחזיר את התמונה המקורית למסגרת ולהציג את סמל הגרפיקה שנטענה.

גרירת גרפיקה למסגרת

 1. יש לבצע אחת מהפעולות הבאות:
  • למיקום גרפיקה במסגרת גרפיקה קיימת, ודא שהמסגרת הוצאה מאחסון בשבילך, ולאחר מכן גרור את סמל קובץ הגרפיקה ממערכת הקבצים לתוך המסגרת.

  • למיקום גרפיקה בנקודת הכנסת טקסט פעילה, גרור את סמל קובץ הגרפיקה למקום כלשהו במסגרת הטקסט. שיטה זו זמינה בתצוגת Layout בלבד.

הדבקת גרפיקה למסגרת

 1. ודא שמסגרת הגרפיקה הוצאה מאחסון בשבילך. הסמל Editing  מופיע בפינה השמאלית העליונה של המסגרת.
 2. גזור או העתק גרפיקה.
 3. החזק את הכלי יד מעל למסגרת הגרפיקה, לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control תוך כדי לחיצה (Mac OS), ולאחר מכן בחר Paste Into.

יצירת גרפיקה בתוך שורה

 1. ודא שמסגרת הטקסט הוצאה מאחסון בשבילך. הסמל Editing  מופיע בפינה השמאלית העליונה של המסגרת.
 2. יש לבצע אחת מהפעולות הבאות:
  • למיקום גרפיקה במסגרת גרפיקה קיימת בתוך שורה, השתמש בפקודה Place או Cut לבחירת גרפיקה. לחץ על סמל הגרפיקה שנטענה במסגרת.

  • למיקום גרפיקה בנקודת הכנסת טקסט פעילה, גרור את סמל קובץ הגרפיקה למקום כלשהו במסגרת הטקסט, או השתמש בפקודה Place לייבוא הגרפיקה.

אפשרויות ייבוא גרפיקה

אפשרויות הייבוא של גרפיקה משתנות בהתאם לסוג התמונה המיובאת. להצגת אפשרויות ייבוא, ודא שהאפשרות Show Import Options נבחרה בתיבת הדו-שיח Place.

אפשרויות ייצוא של Encapsulated PostScript ‏(‎.eps)

בעת מיקום גרפיקת EPS (או קובץ שנשמר באמצעות Illustrator 8.0 או גרסה קודמת) ובחירת Show Import Options בתיבת הדו-שיח Place, תוכל לראות תיבת דו-שיח המכילה אפשרויות אלה:

Read Embedded OPI Image Links

אפשרות זו מורה ל-InCopy לקרוא קישורים מהערות OPI בתמונות שנכללות (או מקוננות) בגרפיקה.

בטל את הבחירה באפשרות זו אם אתה משתמש בתהליך עבודה המבוסס על תמונה באיכות נמוכה ובכוונתך לבקש מספק שירותי הדפוס לבצע את החלפת התמונה באמצעות תוכנת OPI שברשותו. עם ביטול הבחירה באפשרות זו, InDesign שומר את קישורי OPI אך אינו קורא אותם. בעת הדפסה או ייצוא, התמונה באיכות נמוכה והקישורים מועברים לקובץ הפלט.

בחר אפשרות זו אם אתה משתמש בתהליך עבודה מבוסס תמונה באיכות נמוכה וברצונך ש-InDesign, ולא ספק השירות, יבצע את החלפת התמונה בעת הפקת הקובץ הסופי. בעת בחירה באפשרות זו, קישורי OPI מופיעים בחלונית Links.

יש לבחור באפשרות זו גם בעת ייבוא קובצי EPS הכוללים הערות OPI שאינן חלק מתהליך עבודה המבוסס על תמונה באיכות נמוכה. לדוגמה, בעת ייבוא קובץ EPS שכולל הערות OPI עבור תמונת Bitmap או TIFF שהושמטה, כדאי לסמן אפשרות זו כדי ש-InDesign יוכל לגשת לנתוני TIFF בעת הפקת הקובץ.

Apply Photoshop Clipping Path

בין אם אפשרות זו נבחרה או לא, קובצי EPS ממוקמים כוללים נתיבי מסיכה ב-InDesign. עם זאת, ביטול הבחירה באפשרות זו עלול לגרום לשינוי גודל התיבה התוחמת.

Proxy Generation

אפשרות זו יוצרת תצוגת Bitmap ברזולוציה נמוכה של התמונה בעת ציור הקובץ על המסך. ההגדרות הבאות קובעות את אופן יצירת התמונה באיכות נמוכה:

Use TIFF Or PICT Preview

תמונות EPS מסוימות כוללות תצוגה מקדימה מוטבעת. בחר אפשרות זו כדי ליצור תמונה באיכות נמוכה של התצוגה המקדימה הקיימת. אם לא קיימת תצוגה מקדימה, התמונה באיכות הנמוכה תופק על-ידי הוספת רסטרט לקובץ EPS והפיכתו לתמונת Bitmap.

Rasterize The PostScript

בחר אפשרות זו כדי להתעלם מהתצוגה המקדימה המוטבעת. אפשרות זו איטית יותר, אך היא מספקת תוצאות באיכות הגבוהה ביותר.

הערה:

בעת ייבוא של יותר מקובץ אחד לאותו מסמך, כל המופעים שותפים לאותה הגדרה תמונה באיכות נמוכה של המופע הראשון של הקובץ המיובא.

אפשרויות ייבוא של תמונות Bitmap

ניתן להחיל אפשרויות ניהול צבע על גרפיקה מיובאת אחת באמצעות כלי ניהול הצבע במסמך. כמו כן, ניתן לייבא נתיב מסיכה או ערוץ אלפא שנשמר עם תמונה שנוצרה ב-Photoshop. הדבר מאפשר לך לבחור תמונה כלשהי באופן ישיר ולשנות את הנתיב שלה מבלי לשנות את המסגרת הגרפית.

הערה:

גם אם Adobe InCopy אינו כולל אפשרויות ניהול צבע, אפשרויות ייבוא אלה רלוונטיות בעת העברת התמונות הממוקמות ב-InCopy ל-InDesign.

בעת מיקום קובץ PSD‏, TIFF‏, GIF‏, JPEG או BMP ובחירת Show Import Options בתיבת הדו-שיח Place, מופיעה תיבת דו-שיח הכוללת את האפשרויות הבאות:

Apply Photoshop Clipping Path

אם אפשרות זו אינה זמינה, סימן שהתמונה לא נשמרה עם נתיב גזירה, או שתבנית הקובץ אינה תומכת בנתיבי מסיכה. אם לתמונת Bitmap אין נתיב גזירה, ניתן ליצור אותו ב-InDesign.

Alpha channel

בחר ערוץ אלפא כדי לייבא אזור של התמונה שנשמר כערוץ אלפא ב-Photoshop. InCopy משתמש בערוץ אלפא כדי ליצור מסיכה שקופה על גבי התמונה. אפשרות זו זמינה רק לתמונות המכילות ערוץ אלפא אחד לפחות.

לחץ על הכרטיסייה Color כדי להציג את האפשרויות הבאות:

תמונה המיובאת ללא נתיב גזירה (משמאל) ועם נתיב גזירה(מימין)

Profile

אם בחרת באפשרות Use Document Default, אל תשנה אפשרות זו. אחרת, בחר בפרופיל מקור צבע התואם לסולם הצבעים של ההתקן או התוכנה ששימשו ליצירת הגרפיקה. פרופיל זה מאפשר ל-InDesign לתרגם כהלכה את הצבע לסולם הצבעים של התקן הפלט.

Rendering Intent

בחר שיטה להתאמת טווח הצבעים של הגרפיקה לטווח הצבעים של התקן הפלט. בדרך כלל, יש לבחור באפשרות Perceptual (Images)‎ מכיוון שהיא מייצגת בצורה מדויקת את הצבעים בתצלומים. האפשרויות Saturation (Graphics)‎, ‏Relative Colorimetric ו-Absolute Colorimetric מתאימות יותר לשטחים עם צבעים אחידים, אך אינן מפיקות תצלומים בצורה טובה. אפשרויות Rendering Intent אינן זמינות לתמונות במצבי Bitmap, גווני אפור וצבעי אינדקס.

אפשרויות ייבוא של קובצי Portable Network Graphics ‏(‎.png)

בעת מיקום תמונת PNG ובחירת Show Import Options בתיבת הדו-שיח Place, תוכל לראות תיבת דו-שיח עם שלושה מקטעים של הגדרות ייבוא. שני מקטעים כוללים אפשרויות זהות לאפשרויות הזמינות לתבניות Bitmap אחרות. המקטע הנוסף, PNG Settings, כולל את ההגדרות הבאות:

Use Transparency Information

אפשרות זו מופעלת כברירת מחדל כשגרפיקת PNG כוללת שקיפות. אם קובץ PNG מיובא כולל שקיפות, הגרפיקה מתגלה רק כשהרקע שקוף.

White Background

אם גרפיקת PNG אינה כוללת צבע רקע המוגדר בקובץ, אפשרות זו תופעל כברירת מחדל. עם זאת, היא מופעלת רק אם האפשרות Use Transparency Information מופעלת גם כן. אם אפשרות נבחרה, המערכת תשתמש בצבע לבן כצבע הרקע בעת החלת נתוני שקיפות.

File Defined Background Color

אם גרפיקת PNG נשמרה עם צבע רקע שאינו לבן, והאפשרות Use Transparency Information נבחרה, אפשרות זו נבחרת כברירת מחדל. אם אין ברצונך להשתמש בצבע הרקע המוגדר כברירת מחדל, לחץ על White Background כדי לייבא את הגרפיקה עם רקע לבן, או בטל את הבחירה באפשרות Use Transparency Information כדי לייבא את הגרפיקה ללא כל שקיפות (תוך הצגת האזורים בגרפיקה שהם שקופים כעת). תוכנות מסוימות לעריכת תמונות לא יכולות לציין צבע רקע שאינו לבן לגרפיקת PNG.

Apply Gamma Correction

בחר אפשרות זו כדי לשנות את ערכי הגמא (גווני ביניים) של גרפיקת PNG בעת מיקומה. אפשרות זו מאפשרת להתאים תמונת גמא לערך הגמא של ההתקן שישמש להדפסה או להצגה של הגרפיקה (לדוגמה, מדפסת ברזולוציה נמוכה, מדפסת שאינה מדפסת PostScript או צג מחשב). בטל את הבחירה באפשרות זו כדי למקם את התמונה מבלי להחיל תיקון גמא כלשהו. כברירת מחדל, אפשרות זו מסומנת אם גרפיקת PNG נשמרה עם ערך גמא.

Gamma Value

אפשרות זו, הזמינה רק בעת בחירה באפשרות Apply Gamma Correction, מציגה את ערך הגמא שנשמר עם הגרפיקה. לשינוי הערך, הקלד מספר חיובי בין 0.01 ל-3.0.

בעת ייבוא קובצי PNG, ההגדרות בתיבת הדו-שיח Image Import Options מבוססות תמיד על הקובץ שנבחר, ולא על הגדרות ברירת המחדל או על ההגדרות האחרונות שנעשה בהן שימוש.

אפשרויות ייבוא של קובצי Acrobat ‏(‎.pdf) ו-Illustrator ‏(‎.ai)

הפריסה, הגרפיקה והטיפוגרפיה בקובצי PDF ממוקמים נשמרות. כמו בכל גרפיקה אחרת שמוקמה במסמך, אין אפשרות לערוך עמוד PDF שמוקם במסמך InCopy. ניתן לשלוט בתצוגת השכבות בקובץ PDF שכולל שכבות. כמו כן, ניתן למקם יותר מעמוד אחד של מסמך PDF מרובה עמודים.

בעת מיקום קובץ PDF שנשמר עם סיסמאות, תתבקש להקליד את הסיסמאות הדרושות. אם קובץ PDF נשמר עם הגבלות שימוש (לדוגמה, ללא עריכה או הדפסה), אך אין סיסמאות, באפשרותך למקם את הקובץ.

בעת מיקום קובץ PDF (או קובץ שנשמר באמצעות Illustrator 9.0 ואילך) ובחירת Show Import Options בתיבת הדו-שיח Place, תוכל לראות תיבת דו-שיח המכילה את האפשרויות הבאות:

Show Preview

הצג תצוגה מקדימה של ה-PDF לפני מיקומו. בעת מיקום עמוד מתוך קובץ PDF מרובה עמודים, לחץ על החצים או הקלד מספר עמוד תחת התצוגה המקדימה כדי להציג עמוד מסוים.

Pages

ציין את העמודים שברצונך למקם: העמוד שמופיע בתצוגה המקדימה, כל העמודים, או טווח עמודים. עבור קובצי Illustrator, ניתן לציין איזה משטח יצירה למקם.

הערה:

אם תציין מספר רב של עמודים, הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי מיקום הקובץ כדי למקם את כל העמודים בבת אחת, כשהם חופפים זה לזה.

Crop To

ציין כמה מעמוד ה-PDF יש למקם:

Bounding Box

אפשרות זו ממקמת את התיבה התוחמת של עמוד PDF או את האזור המזערי שכולל אובייקטים בעמוד, כולל סימוני עמוד. האפשרות Bounding Box (Visible Layers Only)‎ משתמשת בתיבה התוחמת של השכבות הגלויות של קובץ ה-PDF בלבד. האפשרות Bounding Box (All Layers)‎ ממקמת את התיבה התוחמת של כל אזור השכבות של קובץ ה-PDF, גם אם השכבות מוסתרות.

Art

אפשרות זו ממקמת את ה-PDF רק באזור שמוגדר באמצעות מלבן שיצר מחבר המסמך כגרפיקה הניתנת למיקום (לדוגמה, תמונה מגלריית תמונות).

Crop

אפשרות זו ממקמת עמוד PDF רק באזור המוצג או המודפס ב-Adobe Acrobat.

Trim

אפשרות זו מזהה את המקום שבו העמוד המופק הסופי ייחתך בפועל בתהליך ההפקה, אם קיימים סימני חיתוך.

Bleed

אפשרות זו ממקמת רק את השטח שמייצג את המקום שבו יש לגזור את תוכן העמוד, אם קיים אזור גלישה. מידע זה שימושי בעת הפקת הפלט בבית דפוס. שים לב: העמוד המודפס עלול לכלול סימוני עמוד שחורגים מאזור הגלישה.

Media

אפשרות זו ממקמת את האזור שמייצג את גודל העמוד הפיזי של מסמך ה-PDF המקורי (לדוגמה, מידות דף נייר בגודל A4), כולל סימוני עמוד.

אפשרויות חיתוך קובצי PDF ממוקמים

A. Media B. Trim C. Bleed D. Content E. Crop F. Art 

Transparent Background

בחר באפשרות זו כדי לחשוף טקסט או גרפיקה הנמצאים מתחת לעמוד PDF בפריסת InCopy. בטל את הבחירה באפשרות זו כדי למקם עמוד PDF על רקע לבן אטום.

הערה:

אם תהפוך את הרקע לשקוף במסגרת הכוללת גרפיקת PDF, ניתן להפוך אותו לאטום בשלב מאוחר יותר על-ידי הוספת מילוי למסגרת.

אפשרויות ייבוא של קובצי InDesign ‏(‎.indd)

InDesign שומר על הפריסה, הגרפיקה והטיפוגרפיה בקובצי INDD ממוקמים. עם זאת, המערכת מתייחסת לקובץ כאל אובייקט, ולא ניתן לערוך אותו, אם כי ניתן לשלוט בתצוגת השכבות ולבחור אילו עמודים יש לייבא מקובץ INDD מרובה עמודים.

בעת מיקום קובץ InDesign ובחירת Show Import Options .בתיבת הדו-שיח Place, תוכל לראות תיבת דו-שיח המכילה את האפשרויות הבאות:

Show preview

הצג תצוגה מקדימה של העמוד לפני מיקומו. ניתן להקליד מספר עמוד או ללחוץ על החצים להצגת תצוגה מקדימה של עמוד כלשהו במסמך מרובה עמודים.

Pages

ציין את העמודים שברצונך למקם: העמוד שמופיע בתצוגה המקדימה, כל העמודים, או טווח עמודים.

Crop to

ציין כמה מהעמוד או מהעמודים יש למקם, את העמוד עצמו או את אזורי הגלישה או שורת הסדר.

התאמת גרפיקה למסגרת

כשממקמים או מדביקים גרפיקה במסגרת, היא מופיעה כברירת מחדל בפינה השמאלית העליונה של המסגרת. אם גודל המסגרת שונה מגודל התוכן, ניתן להשתמש בפקודות Fitting ליצירת התאמה מדויקת.

 1. בחר גרפיקה בעזרת הכלי Position .
 2. בחר Object ‏> Fitting ובחר את אחת מהאפשרויות הבאות:

  Fit Content To Frame

  משנה את גודל התוכן כך שיתאים למסגרת ומאפשר לשנות את יחסי הגודל של התוכן. המסגרת אינה משתנה, אך התוכן עלול להיראות מתוח אם יחסי הגודל שלו שונים מאלה של המסגרת.

  Center Content

  ממרכז תוכן במסגרת. יחסי הגודל של המסגרת ותוכנה נשמרים.

  Fit Content Proportionally

  משנה את גודל התוכן כדי להתאימו למסגרת, תוך שמירה על יחסי הגודל של התוכן. מידות המסגרת אינן משתנות. אם יחסי הגודל של התוכן ושל המסגרת שונים זה מזה, נותר רווח ריק.

  Fill Frame Proportionally

  משנה את גודל התוכן כך שהוא ימלא את כל המסגרת, תוך שמירה על יחסי הגודל של התוכן. מידות המסגרת אינן משתנות.

  הערה:

  פקודות ההתאמה מתאימות את הקצוות החיצוניים של התוכן למרכז קו המסגרת. אם קו המסגרת עבה, הקצוות החיצוניים של התוכן יהיו מוסתרים. ניתן להתאים את יישור קו המסגרת למרכז, לצד הפנימי או לצד החיצוני של קצה מסגרת.

כל הקבצים שהושמו במסמך מפורטים בחלונית Links. הם כוללים קבצים מקומיים (בדיסק) ומשאבים המנוהלים בשרת. עם זאת, קבצים שהודבקו מדף אינטרנט ב-Internet Explorer לא מוצגים בחלונית זו.

ב-InCopy, החלונית Links גם מציגה כתבות מקושרות. כשבוחרים כתבה מקושרת בחלונית Links, המקטע Link Info מציג מידע כמו מספר ההערות, המצב המנוהל והמצב של מעקב אחר שינויים.

החלונית Links

A. עמודות קטגוריה B. הצג/הסתר נתוני קישור C. סמל של מופע אחד או יותר שהשתנו D. סמל קישור שהשתנה E. סמל קישור חסר F. סמל קישור מוטבע 

כאשר אותה גרפיקה מופיעה כמה פעמים במסמך, הקישורים משולבים מתחת למשולש בחלונית Links. כשגרפיקת EPS מקושרת או מסמך InCopy כוללים קישורים, גם הקישורים משולבים מתחת למשולש.

ניתן להציג קובץ מקושר בחלונית Links באחת מהדרכים הבאות:

Up to Date

קובץ מעודכן וריק בעמודה Status.

Modified

סמל זה מציין שגרסת הקובץ בדיסק חדשה יותר מהגרסה שבמסמך. לדוגמה, סמל זה מופיע אם אתה מייבא גרפיקה שנוצרה ב-Photoshop ל-InCopy, ולאחר מכן אתה או משתמש אחר עורך ושומר את הגרפיקה המקורית ב-Photoshop.

גרסה שונה במקצת של הסמל Modified מוצגת כשגרפיקה כלשהי משתנה ,ואחד או יותר מהמופעים שלה מתעדכן והאחרים לא.

Missing

הגרפיקה כבר לא נמצאת במקום שממנו היא יובאה, אך ייתכן שהיא קיימת במקום אחר. קישורי Missing מופיעים אם מישהו מוחק את הקובץ המקורי, או מעביר אותו לתיקייה או לשרת אחרים אחרי הייבוא. לא ניתן לדעת אם הקובץ החסר מעודכן עד לאיתור המקור. אם הסמל הזה מופיע כשמדפיסים או מייצאים מסמך, ייתכן שההדפסה או הייצוא של הקובץ לא יהיו ברזולוציה מלאה.

Embedded

בעת הטמעת תוכן של קובץ מקושר, לא ניתן לבצע פעולות ניהול בקישור. אם הקישור שנבחר נמצא במצב "עריכה במקום", אפשרות זו אינה זמינה. בעת ביטול הטבעת הקובץ, ניתן שוב לבצע פעולות ניהול בקישור.

אם אובייקט מקושר לא מופיע בדף מסמך מסוים, הקודים הבאים מציינים איפה מופיע האובייקט: PB (לוח הדבקה), MP (דף מאסטר), OV (עודף טקסט) ו-HT (טקסט מוסתר).

לצפייה בסרטון בנושא שימוש בחלונית Links, ראה www.adobe.com/go/lrvid4027_il.

 • להצגת החלונית Links, יש לבחור Window ‏> ‏Links. כל קובץ מקושר וקובץ מוטבע אוטומטית מזוהים בשם.
 • כדי לבחור ולהציג גרפיקה מקושרת, יש לבחור קישור בחלונית Links ואז ללחוץ על הלחצן Go To Link , יש ללחוץ על מספר הדף של הקישור בעמודה Page או לבחור באפשרות Go To Link מתפריט החלונית Links. InCopy ממרכז את התצוגה בגרפיקה שנבחרה. להצגת אובייקט מוסתר, יש להציג את השכבה (או את התנאי, במקרה של אובייקט מעוגן).
 • כדי להרחיב או לצמצם קישורים מקוננים, יש ללחוץ על סמל המשולש משמאל לקישור. קישורים מקוננים מופיעים כשאותה גרפיקה מופיעה מספר פעמים במסמך, או כשגרפיקת EPS או מסמך InCopy כוללים קישורים.
 • למיון קישורים בחלונית, יש ללחוץ על כותרת הקטגוריה בראש החלונית Links כדי למיין לפי קטגוריה זו. יש ללחוץ שוב על אותה קטגוריה כדי להפוך את הסדר. לדוגמה, אם לוחצים על הקטגוריה Page, הקישורים מופיעים לפי הסדר מהדף הראשון עד לדף האחרון. אם לוחצים שוב על Page, הקישורים ימוינו מהדף האחרון לראשון. יש להשתמש בתפריט Panel Options כדי להוסיף עמודות לחלונית Links.

ניתן להציג בחלונית Links קטגוריות נוספות, כמו Creation Date ו-Layer, כדי להציג מידע נוסף לגבי הגרפיקה. עבור כל קטגוריה ניתן לקבוע אם המידע יופיע כעמודה בחלונית Links ובאזור Link Info בתחתית החלונית Links.

 1. יש לבחור Panel Options מתפריט החלונית Links.
 2. יש לבחור את תיבות הסימון מתחת לאזור Show Column כדי להוסיף עמודות בחלונית Links.

  תיקייה 0 היא התיקייה הכוללת את הקובץ המקושר; תיקייה 1 היא התיקייה הכוללת את תיקייה 0, וכדו'.

 3. יש לבחור את תיבות הסימון מתחת לאזור Show In Link Info כדי להציג את המידע באזור Link Info בתחתית החלונית Links.
 4. לחץ על OK.

ניתן לשנות את סדר העמודות ע"י בחירת עמודה וגרירתה למיקום אחר. יש לגרור את גבולות העמודה כדי לשנות את הרוחב שלה. יש ללחוץ על כותרת של קטגוריה כדי למיין את הקישורים לפי קטגוריה זו בסדר עולה. יש ללחוץ שוב כדי למיין בסדר יורד.

 1. יש לבחור Panel Options מתפריט החלונית Links.
 2. עבור Row Size, ניתן לבחור Small Rows, ‏Regular Rows או Large Rows.
 3. עבור Thumbnails, יש לקבוע אם תמונות ממוזערות של הגרפיקה יופיעו בעמודה Name במקטע Link Info בתחתית החלונית Links.
 4. לחץ על OK.

המקטע Link Info בחלונית Links מציג מידע לגבי הקובץ המקושר שנבחר.

הערה:

לשינוי המידע המוצג במקטע Link Info בחלונית Links, יש לבחור Panel Options מתפריט החלונית Links, ולסמן את תיבות הסימון בעמודה Show In Link Info.

 1. יש ללחוץ לחיצה כפולה על קישור, או לבחור קישור וללחוץ על הסמל Show/Hide Link Information, שהוא משולש בצד השמאלי של החלונית.

אם קובץ מקושר או מוטבע כולל מטא-נתונים, ניתן להציג אותם בחלונית Links. לא ניתן לערוך או להחליף מטא-נתונים המשויכים לקובץ מקושר.

 1. יש לבחור קובץ בחלונית Links ולבחור Utilities ‏> ‏XMP File Info מתפריט החלונית.

ניתן להשתמש בחלונית Links כדי לבדוק את מצבו של קישור כלשהו, או כדי להחליף קבצים בקבצים מעודכנים או חלופיים.

בעת עדכון או יצירה מחדש (קישור מחדש) של קישור לקובץ, כל שינויי הצורה המבוצעים ב-InCopy נשמרים (אם אתה בוחר באפשרות Relink Preserved Dimensions בהעדפות File Handling). לדוגמה, אם תייבא גרפיקה בצורת ריבוע ותסובב אותה ב-30°, ולאחר מכן תקשר אותה מחדש לגרפיקה שלא סובבה, InCopy יסובב את הגרפיקה ב-30° כדי שתתאים לפריסה של הגרפיקה הקודמת.

הערה:

קובצי EPS שהושמו עשויים להכיל קישורי OPI המופיעים בחלונית Links. אין לקשר מחדש קישורי OPI לקבצים שלא הקבצים המקוריים שאותם ייעד יוצר קובץ EPS; זה עלול לגרום לבעיות בהורדת גופנים ובהפרדות צבע.

בחירת אופן השינוי של קנה המידה של גרפיקה שקושרה מחדש

כשמקשרים מחדש לצורך החלפת גרפיקה בקובץ מקור אחר, ניתן לשמור על מידות התמונה של הקובץ המוחלף, או להציג את הקובץ החדש במידותיו בפועל.

 1. בחר Edit ‏> Preferences ‏> File Handling (ב-Windows) או InCopy ‏> Preferences ‏> File Handling (ב-Mac OS)‏.

 2. יש לבחור את האפשרות Preserve Image Dimensions When Relinking אם רוצים שהתמונות יופיעו באותו גודל של התמונות שהן מחליפות. יש לבטל את הבחירה באפשרות זו כדי להציג תמונות שקושרו מחדש בגודל שלהן שבפועל.

InDesign מחפש תחילה קישור חסר בתיקייה שבה קובץ אחר קושר מחדש בהפעלה הנוכחית. אחרי זה הוא מחפש קישור באותה תיקייה שבה נמצא המסמך. אם הקישור עדיין לא נמצא, הוא מחפש בתיקיית האב של המסמך.

קישורים שהשתנו נקראים גם קישורים "לא מעודכנים".

 1. בחלונית Links, יש לבצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לעדכון קישורים ספציפיים, יש לבחור קישור אחד או יותר שמסומנים בסמל קישור שהשתנה . אז יש ללחוץ על הלחצן Update Link , או לבחור Update Link מתפריט החלונית Links.

  • לעדכון כל הקישורים שהשתנו, יש לבחור Update All Links מתפריט החלונית Links, או לבחור קישור שהשתנה ולהחזיק על Alt ‏(Windows) או על Option ‏(Mac OS) תוך לחיצה על הלחצן Update Link.

  • לעדכון קישור אחד בלבד לגרפיקה המופיעה בכמה מקומות במסמך, יש לבחור את הקישור הרצוי בלבד ולבחור Update Link. אם בוחרים בקישור "המאסטר", ניתן לעדכן את כל הקישורים לגרפיקה שהשתנתה.

 1. יש לבחור קישור כלשהו בחלונית Links וללחוץ על הלחצן Relink  או לבחור Relink בחלונית Links. אם נבחר קישור "מאסטר" של מופעים מרובים, יש לבחור Relink All Instances Of ‏[שם קובץ]‏ מתפריט החלונית Links.

  האפשרות Relink לא מופעלת בכתבות מנוהלות, אלא אם הכתבה הוצאה מאחסון.

 2. בתיבת הדו-שיח המופיעה, בחר Search For Missing Links In This Folder אם ברצונך ש-InCopy יחפש בתיקייה קבצים באותם שמות כמו קבצים מקושרים חסרים אחרים. אם אפשרות זו לא נבחרה, רק התמונה שנבחרה תקושר מחדש.
 3. יש לבחור Show Import Options כדי לקבוע את אופן הייבוא של קובץ המקור החדש.
 4. יש לאתר את קובץ המקור החדש וללחוץ עליו לחיצה כפולה.
 5. יש לבחור אפשרויות ייבוא אם לחצת על האפשרות Show Import options. ‏(לפרטים:אפשרויות ייבוא גרפיקה).
 1. לשחזור קישור חסר, יש לבחור קישור כלשהו המסומן בסמל של קישור חסר  בחלונית Links וללחוץ על הלחצן Relink  .
 2. בתיבת הדו-שיח המופיעה, יש לבחור Search For Missing Links In This Folder כדי לקשר מחדש קבצים חסרים המופיעים בתיקייה שצוינה. אתר קובץ ולחץ עליו פעמיים.

כברירת מחדל, InCopy מחפש קישורים חסרים ומנסה לפתור את הבעיה בעת פתיחת מסמכים. שתי העדפות מאפשרות ל-InCopy לחפש אחר קישורים חסרים באופן אוטומטי בעת פתיחת מסמכים.

Check Links Before Opening Document

אם תבטל את הסימון באפשרות זו, InCopy יפתח את המסמך מיד, ומצבי הקישורים לא יוצגו עד שהמערכת תקבע אם הקישורים הם מעודכנים, חסרים או השתנו. אם תפעיל אפשרות זו, InCopy יבדוק אם קיימים קישורים שהשתנו או קישורים חסרים.

Find Missing Links Before Opening Document

אם תבטל את הסימון באפשרות זו, InCopy לא ינסה לפתור קישורים חסרים. ייתכן שיהיה צורך לבטל אפשרות זו אם הקישורים מאטים את הביצועים בשרת, או אם מופיעים קישורים לא צפויים. אפשרות זו מעומעמת אם האפשרות Check Links Before Opening Document לא מופעלת.

Search For Missing Links

יש להשתמש בפקודה Search For Missing Links לחיפוש ופתרון בעיות של קישורים חסרים במסמך. פקודה זו שימושית אם ביטלת את ההעדפות לחיפוש קישורים חסרים כשפותחים מסמך, ואז נתקלים בקישורים חסרים. פקודה זו שימושית גם אם טוענים שרת שבו מאוחסנות תמונות לאחר פתיחת מסמך.

 • לשינוי הגדרות קישור, יש לפתוח את המקטע File Handling בתיבת הדו-שיח Preferences, ולבדוק אם האפשרות Check Links Before Opening Document והאפשרות Find Missing Links Before Opening Document נבחרו.
 • כדי לאפשר ל-InCopy לנסות לפתור בעיות של קישורים חסרים, בחר Utilities ‏> ‏Search For Missing Links מתפריט החלונית Links.

  פקודה זו מעומעמת אם המסמך לא כולל קישורים חסרים.

 1. בתיבת הדו-שיח Preferences, יש לבחור File Handling.
 2. מתפריט Default Relink Folder, יש לבחור באחת מהאפשרויות הבאות וללחוץ על OK:

  התיקייה האחרונה Relink

  אפשרות זו מציגה את התיקייה האחרונה שבחרת בה בעת קישור מחדש, בדומה להתנהגות של InCopy ‎‎CS3.

  Original Link Folder

  אפשרות זו מציגה את המיקום המקורי של הקובץ המקושר, בהתאם להתנהגות של InCopy ‎CS2 וגרסאות קודמות.

יש להשתמש בפקודה Copy Link(s) To כדי להעתיק קבצים גרפיים לתיקייה אחרת וכדי לנתב מחדש את הקישורים לקבצים שהועתקו. פקודה זו שימושית במיוחד להעברת קבצים לכונן אחר, כמו העברת קבצים מ-DVD לדיסק הקשיח.

 1. יש לבחור את הקישורים לקבצים שרוצים להעתיק, ולבחור Utilities ‏> ‏Copy Link(s) To מתפריט החלונית Links.
 2. יש לציין את התיקייה שאליה יועתקו הקבצים המקושרים ולבחור Select ‏(Windows) או Choose ‏(Mac OS).

כשמשתמשים בפקודה Relink To Folder, ניתן להצביע על תיקייה הכוללת קבצים באותם שמות של הקישורים שלא מעודכנים. לדוגמה, אם הקישורים הנוכחיים מצביעים על תמונות ברזולוציה נמוכה, ניתן לציין תיקייה אחרת הכוללת תמונות ברזולוציה גבוהה. ניתן לציין סיומת אחרת לקבצים, למשל באופן המאפשר לשנות סיומות קבצים מהסיומת ‎.jpg לסיומת ‎.tiff

הפקודה Relink To Folder מעומעמת בכתבות מנוהלות של InCopy, אלא אם הכתבות הוצאו מאחסון.

 1. בחר קישור אחד או יותר בחלונית Links.
 2. בחר Relink To Folder מתפריט החלונית Links.
 3. ציין את מיקום התיקייה החדשה.
 4. כדי להשתמש בסיומת אחרת, יש לבחור Match Same Filename But This Extension ולציין את הסיומת החדשה (כמו AI, ‏TIFF או PSD).
 5. יש ללחוץ על Select ‏(Windows) או Choose ‏(Mac OS).

הפקודה Relink File Extension מאפשרת לך להחליף תמונות על בסיס סיומות קובץ. לדוגמה, אם יש כמה תמונות JPEG במסמך, ניתן להחליף אותן בקובצי PSD. הקבצים בעלי הסיומות השונות חייבים להיות באותה תיקייה כמו הקבצים המקושרים המוחלפים.

 1. יש לוודא שהקבצים בעלי הסיומות השונות מופיעים באותה תיקייה כמו הקבצים המקוריים.
 2. בחר קישור אחד או יותר בחלונית Links.
 3. בחר Relink File Extensions מתפריט החלונית Links.
 4. יש לציין את סיומת הקובץ להחלפת הקבצים שנבחרו, וללחוץ על Relink.

החלפת קובץ מיובא בעזרת הפקודה Place

 1. יש לבצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להחלפת התוכן של מסגרת גרפית, כמו גרפיקה מיובאת, יש להשתמש בכלי Selection לבחירת המסגרת.

   להחלפת התוכן של מסגרת גרפית, כמו גרפיקה מיובאת, יש להשתמש בכלי Selection לבחירת התמונה.

  • להחלפת התוכן של מסגרת טקסט, יש להשתמש בכלי Type כדי ללחוץ על נקודת הכנסה במסגרת הטקסט ולבחור Edit >‏ Select All.

 2. בחר File ‏> ‏Place.
 3. אתר ובחר את הקובץ החדש.
 4. יש לוודא שהאפשרות Replace Selected Item נבחרה, ואז ללחוץ על Open.
 5. לחץ על Open.

ניתן להעתיק את הנתיב המלא של התמונה המקושרת או את הנתיב בסגנון הפלטפורמה. העתקת הנתיב המלא של התמונה שימושית כדי ליידע את אנשי הצוות לגבי מיקום הגרפיקה. לדוגמה, ניתן להעתיק את הנתיב המלא ולהדביק אותו בהודעת דוא"ל. העתקת נתיב הפלטפורמה שימושית ליצירת סקריפטים או לציון שדות תמונה במיזוג נתונים.

 1. יש לבחור קישור בחלונית Links.
 2. מתפריט החלונית Links, יש לבחור Copy Info ‏> ‏Copy Full Path או Copy Platform Style Path.
 3. הדבק את הנתיב.

עריכת גרפיקה מקורית

הפקודה Edit Original מאפשרת לפתוח את רוב הפריטים הגרפיים ביישום שבו נוצרו, כדי שניתן יהיה לשנות אותם לפי הצורך. לאחר שמירת הקובץ המקורי, המסמך שבו הוספת את הקישור מתעדכן בגרסה החדשה.

הערה:

ב-InDesign, כשמוציאים ובוחרים מסגרת גרפית מנוהלת (כזו שיובאה אל InCopy) במקום הגרפיקה עצמה, הגרפיקה נפתחת ב-InCopy.

עריכת גרפיקה מקורית באמצעות יישום ברירת המחדל

כברירת מחדל, InCopy מסתמך על מערכת ההפעלה כדי לקבוע באיזה יישום להשתמש לפתיחת המקור.

 1. יש לבחור תמונה אחת או יותר בדף או בחלונית Links.
 2. יש לבצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחלונית Links, יש ללחוץ על הלחצן Edit Original .

  • יש לבחור Edit ‏> ‏Edit Original.

 3. לאחר עריכת השינויים ביישום המקור, יש לשמור את הקובץ.

עריכת גרפיקה מקורית באמצעות יישום אחר

 1. בחר את התמונה.
 2. יש לבחור Edit ‏> ‏Edit With ולציין את היישום הרצוי לפתיחת הקובץ. אם היישום לא מוצג, יש לבחור Other ולאתר את היישום.

שליטה בתצוגת שכבות בתמונות מיובאות

בעת ייבוא קובצי PSD של Photoshop, קובצי PDF הכוללים שכבות וקובצי INDD, ניתן לשלוט בתצוגת שכבות ברמה העליונה. שינוי תצוגת השכבות ב-InCopy מאפשר לשנות את האיור לפי ההקשר. לדוגמה, בעת יצירת מסמך רב-לשוני, ניתן ליצור איור אחד עם שכבת טקסט לכל אחת מהשפות הרצויות.

ניתן לשנות את תצוגת השכבות בעת מיקום קובץ או באמצעות תיבת הדו-שיח Object Layer Options. בנוסף, אם קובץ Photoshop כולל תמונות טיוטה של שכבות, ניתן להציג את תמונת הטיוטה הרצויה.

הגדרת תצוגת שכבה

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי לייבא גרפיקה מבלי ליצור מסגרת תחילה, ודא ששום פריט במסמך לא נבחר.

  • כדי לייבא גרפיקה למסגרת קיימת, בחר את המסגרת.

  • כדי להחליף תמונה קיימת, בחר את המסגרת הגרפית.

 2. בחר בתפריט File ‏> Place ובחר בקובץ הגרפיקה.
 3. כדי להחליף אובייקט שנבחר, בחר Replace Selected Item.
 4. בחר Show Import Options ולחץ על Open.
 5. בתיבת הדו-שיח Image Import Options או Place, לחץ על הכרטיסייה Layers.
 6. להצגת תצוגה מקדימה של התמונה, לחץ על Show Preview.
 7. ‏(קובצי PDF בלבד) בעת מיקום עמוד מתוך קובץ PDF מרובה עמודים, לחץ על החצים או הקלד מספר עמוד מתחת לתמונת תצוגה המקדימה כדי להציג את העמוד הרצוי.
 8. ‏(קובצי Photoshop PSD בלבד) אם התמונה כוללת תמונות טיוטה של שכבות, בחר בתמונת הטיוטה של השכבות שברצונך להציג מהתפריט הנפתח Layer Comp.
 9. יש לבצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי לפתוח או לסגור ערכת שכבות, לחץ על המשולש משמאל לסמל התיקייה.

  • כדי להסתיר שכבה או ערכת שכבות, לחץ על סמל העין שלצד השכבה או ערכת השכבות.

  • כדי להציג את השכבה או ערכת השכבות, לחץ על עמודת העין הריקה שלצד השכבה או ערכת השכבות.

  • להצגת תוכן שכבה או ערכת שכבות מסוימת בלבד, הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על סמל העין של השכבה או ערכת השכבות. הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) ולחץ שוב על סמל העין כדי לשחזר את הגדרות התצוגה המקוריות של שאר השכבות.

  • לשינוי התצוגה של פריטים מרובים, גרור את הפריטים דרך עמודת העין.

 10. הגדר את האפשרות When Updating Link כרצונך:

  Use Photoshop’s/PDF’s Layer Visibility

  אפשרות זו מתאימה את הגדרות תצוגת השכבות להגדרות הקובץ המקושר בעת עדכון הקישור.

  Keep Layer Visibility Overrides

  האפשרות שומרת את הגדרות תצוגת השכבה כפי שהיו בעת מיקום הקובץ לראשונה.

 11. לחץ על OK.
 12. לחץ על OK ובצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לייבוא לתוך מסגרת חדשה, יש ללחוץ על סמל הגרפיקה שנטענה  בפריסה, במקום שבו ברצונך למקם את הפינה השמאלית העליונה של הגרפיקה.

  • לייבוא למסגרת קיימת שלא נבחרה, לחץ על סמל הגרפיקה שנטענה במקום כלשהו במסגרת זו.

  • לייבוא למסגרת קיימת שנבחרה, אין צורך לעשות דבר. התמונה תופיע במסגרת זו באופן אוטומטי.

  הערה:

  אם החלפת בטעות גרפיקה קיימת בתמונה שאתה ממקם, הקש Ctrl+Z ‏(Windows) או Command+Z ‏(Mac OS) כדי להחזיר את התמונה המקורית למסגרת ולהציג את סמל הגרפיקה שנטענה.

הגדרת תצוגת שכבות לקובצי AI‏, PSD‏, PDF ו-INDD

לאחר מיקום קובץ PSD או קובץ PDF שכולל שכבות של Photoshop, קובץ AI של Illustrator או קובץ INDD של InDesign, ניתן לשלוט בתצוגת השכבות בעזרת תיבת הדו-שיח Object Layer Options. אם קובץ Photoshop PSD כולל תמונות טיוטה של שכבות, ניתן לבחור בתמונת הטיוטה שברצונך להציג. בנוסף, ניתן לקבוע אם לשמור על הגדרות התצוגה או להתאים את ההגדרות להגדרות הקובץ המקורי בכל פעם שמעדכנים את הקישור.

 1. בחר בקובץ במסמך InCopy.
 2. בחר Object ‏> ‏Object Layer Options.
 3. להצגת תצוגה מקדימה של התמונה, לחץ על Preview.
 4. ‏(קובצי Photoshop PSD בלבד) אם התמונה כוללת תמונות טיוטה של שכבות, בחר בתמונת הטיוטה של השכבות שברצונך להציג מהתפריט הנפתח Layer Comp.
 5. יש לבצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי לפתוח או לסגור ערכת שכבות, לחץ על המשולש משמאל לסמל התיקייה.

  • כדי להסתיר שכבה או ערכת שכבות, לחץ על סמל העין שלצד השכבה או ערכת השכבות.

  • כדי להציג את השכבה או ערכת השכבות, לחץ על עמודת העין הריקה שלצד השכבה או ערכת השכבות.

  • להצגת תוכן שכבה או ערכת שכבות מסוימת בלבד, הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על סמל העין של השכבה או ערכת השכבות. הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) ולחץ שוב על סמל העין כדי לשחזר את הגדרות התצוגה המקוריות של שאר השכבות.

  • לשינוי התצוגה של פריטים מרובים, גרור את הפריטים דרך עמודת העין.

 6. הגדר את האפשרות Updating Link Options כרצונך:

  השתמש ב- Layer Visibility

  אפשרות זו מתאימה את הגדרות תצוגת השכבות להגדרות הקובץ המקושר בעת עדכון הקישור.

  Keep Layer Visibility Overrides

  האפשרות שומרת את הגדרות תצוגת השכבה כפי שהיו בעת מיקום הקובץ לראשונה.

 7. לחץ על OK.

ייבוא עמודי InDesign ‏(‎.indd)

בעזרת הפקודה Place, ניתן לייבא עמודים ממסמך אחד למסמך אחר של InDesign. ניתן לייבא עמוד, טווח עמודים או את כל עמודי המסמך. העמודים מיובאים כאובייקטים (בדומה לייבוא קובצי PDF).

הוסף עמודים למסמך כדי לשמור מקום לעמודים שברצונך לייבא. לאחר בחירת File ‏> ‏Place ובחירת קובץ INDD, ניתן לבחור Show Import Options ולאחר מכן לבחור אילו עמודים לייבא, אילו שכבות להציג וכיצד לחתוך את העמודים המיובאים. ניתן לגלול בחלון התצוגה המקדימה כדי לבדוק מקרוב את התמונות הממוזערות של העמודים. העמוד או העמודים שתבחר ייטענו לסמל הגרפיקה. אם תמקם עמודים מרובים, InCopy יטען את סמל הגרפיקה עם העמוד הבא, כך שניתן לייבא עמודים בזה אחר זה, לפי הסדר.

הערה:

החלונית Links מציגה את שמות כל העמודים שיובאו. אם עמוד מיובא מכיל גרפיקה או פריט אחר המיובא לתוכו, גם פריט זה מופיע בחלונית Links. שמות הפריטים המשניים המיובאים מוצגים מתחת למשולש בחלונית Links כדי להבחין ביניהם לבין העמודים המיובאים.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט