ייבוא גרפיקה

InCopy מאפשר לייבא גרפיקה למסגרות קיימות. הדבר שימושי במיוחד כשהתוכן נוצר לפני הפריסה, מכיוון שניתן לבחור בגרפיקה לכתבות במהלך הכתיבה.

ניתן לייבא גרפיקה למסגרות קיימות בלבד. רק משתמשי InDesign יכולים ליצור מסגרות גרפיקה. במסמכי InCopy עצמאיים, ניתן להכניס גרפיקה למסגרת הטקסט של ברירת המחדל, ולהפוך אותה לגרפיקה בתוך שורה.

InCopy תומך באותו מגוון רחב של תבניות קובצי גרפיקה כמו InDesign, כולל גרפיקה שנוצרה ב-Adobe® Illustrator® 8.0 ומעלה, תבניות bitmap כגון PDF‏, PSD‏, TIFF‏, GIF‏, JPEG ו-BMP, ותבניות וקטוריות כגון EPS. ניתן גם לייבא עמודי InDesign ‏(INDD) כתמונות. כמו כן, קיימת תמיכה בתבניות נוספות כגון DCS‏, PICT‏, WMF‏, EMF‏, PCX‏, PNG ו-SCT (קבצים של Scitex CT).

הערות על מיקום גרפיקה ב-InCopy

בעת ייבוא גרפיקה ל-InCopy, זכור את הדברים הבאים:

 • לתוכן מנוהל, יש להוציא מסגרת מאחסון לפני שתוכל לייבא לתוכה גרפיקה.

 • לאחר ייבוא גרפיקה, ניתן לשנות את צורתה (לבצע הזזה, שינוי קנה מידה, סיבוב והטייה) בתוך המסגרת, להתאים את הגרפיקה למסגרת ולשלוט במראה הגרפיקה. ניתן גם לתייג מסגרת שנבחרה לשימוש עתידי ב-XML באמצעות בחירת פקודות מהתפריט תלוי ההקשר.

 • כשמשתמשי InDesign יוצרים מסגרת חדשה, הם מציינים אם היא תהיה מסגרת טקסט, מסגרת גרפיקה או מסגרת לא משויכת. משתמשי InCopy אינם יכולים לשנות את סוג המסגרת ב-InCopy. לכן, אם תנסה לייבא גרפיקה למסגרת טקסט, לדוגמה, היא עלולה להופיע כגרפיקה גדולה בתוך שורה.

 • InCopy מאפשר לבחור ולשנות את הגרפיקה, אך לא את המסגרות, אלא אם כן הן מקוננות או מסגרות בתוך שורה. רק משתמשי InDesign יכולים לשנות מסגרות גרפיקה.

 • ניתן למקם, להדביק או לגרור גרפיקה למסגרת גרפיקה מעוגנת, צפה או בתוך שורה. ניתן לייבא גרפיקה למסגרת טקסט רק אם המסגרת כוללת נקודת הכנסה פעילה או אם מדובר במסגרת גרפיקה בתוך שורה.

 • בעת ייבוא גרפיקה למסגרת מקוננת, הגרפיקה מיובאת למסגרת התחתונה ביותר ברמת הקינון שמתחת למצביע. בניגוד למסגרות מהרמה העליונה, ניתן לבחור מסגרות מקוננות שכוללות גרפיקה בעזרת הכלי מיקום. (ראה סקירה על הכלי מיקום).

 • אם הוחל על מסגרת אפקט, כגון שקיפות, הצללה או ריכוך קצוות ב-InDesign, ניתן לראות את האפקט בקובץ משימה או בקובץ InDesign ‏(‎.indd) שנפתח ב-InCopy. האפקט לא יהיה גלוי בקובץ מקושר (‎.icml) שנפתח ב-InCopy.

מיקום גרפיקה במסמך InCopy

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • למיקום גרפיקה במסמך עצמאי של InCopy, מקם את נקודת ההכנסה במסגרת הטקסט.

  • למיקום גרפיקה במסמך מקושר, ודא שמסגרת הגרפיקה הוצאה מאחסון בשבילך. הסמל Editing  מופיע בפינה השמאלית העליונה של המסגרת.

 2. בחר בתפריט File ‏> Place ובחר בקובץ הגרפיקה.
 3. להגדרת אפשרויות ייבוא מיוחדות לתבנית, בחר Show Import Options להצגת ההגדרות המיוחדות לתבנית, ולאחר מכן לחץ על Open.

  הערה:

  בעת מיקום גרפיקה שנוצרה ב-Illustrator 9.0 ואילך באמצעות תיבת הדו-שיח Show Import Options, האפשרויות המוצגות זהות לאפשרויות של קובצי PDF. בעת מיקום גרפיקה שנוצרה ב-Illustrator 8.x, האפשרויות שיוצגו יהיו זהות לאפשרויות המוצגות בעת מיקום קובצי EPS.

 4. אם מופיעה תיבת דו-שיח אחרת, בחר באפשרויות הייבוא הרצויות ולחץ על הלחצן OK.
 5. לייבוא למסגרת, לחץ על סמל הגרפיקה שנטענה במקום כלשהו במסגרת. למיקום עמוד מסוים של מסמך PDF מרובה עמודים, לחץ על סמל הגרפיקה שנטענה במסגרת.

  הערה:

  אם החלפת בטעות גרפיקה קיימת בתמונה שאתה ממקם, הקש Ctrl+Z ‏(Windows) או Command+Z ‏(Mac OS) כדי להחזיר את התמונה המקורית למסגרת ולהציג את סמל הגרפיקה שנטענה.

גרירת גרפיקה למסגרת

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • למיקום גרפיקה במסגרת גרפיקה קיימת, ודא שהמסגרת הוצאה מאחסון בשבילך, ולאחר מכן גרור את סמל קובץ הגרפיקה ממערכת הקבצים לתוך המסגרת.

  • למיקום גרפיקה בנקודת הכנסת טקסט פעילה, גרור את סמל קובץ הגרפיקה למקום כלשהו במסגרת הטקסט. שיטה זו זמינה בתצוגת Layout בלבד.

הדבקת גרפיקה למסגרת

 1. ודא שמסגרת הגרפיקה הוצאה מאחסון בשבילך. הסמל Editing  מופיע בפינה השמאלית העליונה של המסגרת.
 2. גזור או העתק גרפיקה.
 3. החזק את הכלי יד מעל למסגרת הגרפיקה, לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control תוך כדי לחיצה (Mac OS), ולאחר מכן בחר Paste Into.

יצירת גרפיקה בתוך שורה

 1. ודא שמסגרת הטקסט הוצאה מאחסון בשבילך. הסמל Editing  מופיע בפינה השמאלית העליונה של המסגרת.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • למיקום גרפיקה במסגרת גרפיקה קיימת בתוך שורה, השתמש בפקודה Place או Cut לבחירת גרפיקה. לחץ על סמל הגרפיקה שנטענה במסגרת.

  • למיקום גרפיקה בנקודת הכנסת טקסט פעילה, גרור את סמל קובץ הגרפיקה למקום כלשהו במסגרת הטקסט, או השתמש בפקודה Place לייבוא הגרפיקה.

אפשרויות ייבוא גרפיקה

אפשרויות הייבוא של גרפיקה משתנות בהתאם לסוג התמונה המיובאת. להצגת אפשרויות ייבוא, ודא שהאפשרות Show Import Options נבחרה בתיבת הדו-שיח Place.

אפשרויות ייצוא של Encapsulated PostScript ‏(‎.eps)

בעת מיקום גרפיקת EPS (או קובץ שנשמר באמצעות Illustrator 8.0 או גרסה קודמת) ובחירת Show Import Options בתיבת הדו-שיח Place, תוכל לראות תיבת דו-שיח המכילה אפשרויות אלה:

Read Embedded OPI Image Links

אפשרות זו מורה ל-InCopy לקרוא קישורים מהערות OPI בתמונות שנכללות (או מקוננות) בגרפיקה.

בטל את הבחירה באפשרות זו אם אתה משתמש בתהליך עבודה המבוסס על תמונה באיכות נמוכה ובכוונתך לבקש מספק שירותי הדפוס לבצע את החלפת התמונה באמצעות תוכנת OPI שברשותו. עם ביטול הבחירה באפשרות זו, InDesign שומר את קישורי OPI אך אינו קורא אותם. בעת הדפסה או ייצוא, התמונה באיכות נמוכה והקישורים מועברים לקובץ הפלט.

בחר אפשרות זו אם אתה משתמש בתהליך עבודה מבוסס תמונה באיכות נמוכה וברצונך ש-InDesign, ולא ספק השירות, יבצע את החלפת התמונה בעת הפקת הקובץ הסופי. בעת בחירה באפשרות זו, קישורי OPI מופיעים בחלונית Links.

יש לבחור באפשרות זו גם בעת ייבוא קובצי EPS הכוללים הערות OPI שאינן חלק מתהליך עבודה המבוסס על תמונה באיכות נמוכה. לדוגמה, בעת ייבוא קובץ EPS שכולל הערות OPI עבור תמונת Bitmap או TIFF שהושמטה, כדאי לסמן אפשרות זו כדי ש-InDesign יוכל לגשת לנתוני TIFF בעת הפקת הקובץ.

Apply Photoshop Clipping Path

אם אפשרות זו נבחרה או לא, קובצי EPS ממוקמים כוללים נתיבי מסיכה ב-InDesign. עם זאת, ביטול הבחירה באפשרות זו עלול לגרום לשינוי גודל התיבה התוחמת.

Proxy Generation

אפשרות זו יוצרת תצוגת Bitmap ברזולוציה נמוכה של התמונה בעת ציור הקובץ על המסך. ההגדרות הבאות קובעות את אופן יצירת התמונה באיכות נמוכה:

Use TIFF Or PICT Preview

תמונות EPS מסוימות כוללות תצוגה מקדימה מוטבעת. בחר אפשרות זו כדי ליצור תמונה באיכות נמוכה של התצוגה המקדימה הקיימת. אם לא קיימת תצוגה מקדימה, התמונה באיכות הנמוכה תופק על-ידי הוספת רסטר לקובץ EPS והפיכתו לתמונת Bitmap.

Rasterize The PostScript

בחר אפשרות זו כדי להתעלם מהתצוגה המקדימה המוטבעת. אפשרות זו איטית יותר, אך היא מספקת תוצאות באיכות הגבוהה ביותר.

הערה:

בעת ייבוא של יותר מקובץ אחד לאותו מסמך, כל המופעים שותפים לאותה הגדרה תמונה באיכות נמוכה של המופע הראשון של הקובץ המיובא.

אפשרויות ייבוא של תמונות Bitmap

ניתן להחיל אפשרויות ניהול צבע על גרפיקה מיובאת אחת באמצעות כלי ניהול הצבע במסמך. כמו כן, ניתן לייבא נתיב מסיכה או ערוץ אלפא שנשמר עם תמונה שנוצרה ב-Photoshop. הדבר מאפשר לך לבחור תמונה כלשהי באופן ישיר ולשנות את הנתיב שלה מבלי לשנות את המסגרת הגרפית.

הערה:

גם אם Adobe InCopy אינו כולל אפשרויות ניהול צבע, אפשרויות ייבוא אלה רלוונטיות בעת העברת התמונות הממוקמות ב-InCopy ל-InDesign.

בעת מיקום קובץ PSD‏, TIFF‏, GIF‏, JPEG או BMP ובחירת Show Import Options בתיבת הדו-שיח Place, מופיעה תיבת דו-שיח הכוללת את האפשרויות הבאות:

Apply Photoshop Clipping Path

אם אפשרות זו אינה זמינה, סימן שהתמונה לא נשמרה עם נתיב מסיכה, או שתבנית הקובץ אינה תומכת בנתיבי מסיכה. אם לתמונת Bitmap אין נתיב מסיכה, ניתן ליצור אותו ב-InDesign.

Alpha channel

בחר ערוץ אלפא כדי לייבא אזור של התמונה שנשמר כערוץ אלפא ב-Photoshop. InCopy משתמש בערוץ אלפא כדי ליצור מסיכה שקופה על גבי התמונה. אפשרות זו זמינה רק לתמונות המכילות ערוץ אלפא אחד לפחות.

לחץ על הכרטיסייה Color כדי להציג את האפשרויות הבאות:

df_03
Image imported without clipping path (left) and with clipping path (right)

Profile

אם בחרת באפשרות Use Document Default, אל תשנה אפשרות זו. אחרת, בחר בפרופיל מקור צבע התואם לסולם הצבעים של ההתקן או התוכנה ששימשו ליצירת הגרפיקה. פרופיל זה מאפשר ל-InDesign לתרגם כהלכה את הצבע לסולם הצבעים של התקן הפלט.

Rendering Intent

בחר שיטה להתאמת טווח הצבעים של הגרפיקה לטווח הצבעים של התקן הפלט. בדרך כלל, יש לבחור באפשרות Perceptual (Images)‎ מכיוון שהיא מייצגת בצורה מדויקת צבעים בתצלומים. האפשרויות Saturation (Graphics)‎, ‏Relative Colorimetric ו-Absolute Colorimetric מתאימות יותר לשטחים עם צבעים אחידים, אך אינן מפיקות תצלומים בצורה טובה. אפשרויות Rendering Intent אינן זמינות לתמונות במצבי Bitmap, גווני אפור וצבעי אינדקס.

אפשרויות ייבוא של קובצי Portable Network Graphics ‏(‎.png)

בעת מיקום תמונת PNG ובחירת Show Import Options בתיבת הדו-שיח Place, תוכל לראות תיבת דו-שיח עם שלושה מקטעים של הגדרות ייבוא. שני מקטעים כוללים אפשרויות זהות לאפשרויות הזמינות לתבניות Bitmap אחרות. המקטע הנוסף, PNG Settings, כולל את ההגדרות הבאות:

Use Transparency Information

אפשרות זו מופעלת כברירת מחדל כשגרפיקת PNG כוללת שקיפות. אם קובץ PNG מיובא כולל שקיפות, הגרפיקה מתגלה רק כשהרקע שקוף.

White Background

אם גרפיקת PNG אינה כוללת צבע רקע המוגדר בקובץ, אפשרות זו תופעל כברירת מחדל. עם זאת, היא מופעלת רק אם האפשרות Use Transparency Information מופעלת גם כן. אם אפשרות נבחרה, המערכת תשתמש בצבע לבן כצבע הרקע בעת החלת נתוני שקיפות.

File Defined Background Color

אם גרפיקת PNG נשמרה עם צבע רקע שאינו לבן, והאפשרות Use Transparency Information נבחרה, אפשרות זו נבחרת כברירת מחדל. אם אין ברצונך להשתמש בצבע הרקע המוגדר כברירת מחדל, לחץ על White Background כדי לייבא את הגרפיקה עם רקע לבן, או בטל את הבחירה באפשרות Use Transparency Information כדי לייבא את הגרפיקה ללא כל שקיפות (תוך הצגת האזורים בגרפיקה שהם שקופים כעת). תוכנות מסוימות לעריכת תמונות לא יכולות לציין צבע רקע שאינו לבן לגרפיקת PNG.

Apply Gamma Correction

בחר אפשרות זו כדי לשנות את ערכי הגמא (גווני ביניים) של גרפיקת PNG בעת מיקומה. אפשרות זו מאפשרת להתאים תמונת גמא לערך הגמא של ההתקן שישמש להדפסה או להצגה של הגרפיקה (לדוגמה, מדפסת ברזולוציה נמוכה, מדפסת שאינה מדפסת PostScript או צג מחשב). בטל את הבחירה באפשרות זו כדי למקם את התמונה מבלי להחיל תיקון גמא כלשהו. כברירת מחדל, אפשרות זו מסומנת אם גרפיקת PNG נשמרה עם ערך גמא.

Gamma Value

אפשרות זו, הזמינה רק בעת בחירה באפשרות Apply Gamma Correction, מציגה את ערך הגמא שנשמר עם הגרפיקה. לשינוי הערך, הקלד מספר חיובי בין 0.01 ל-3.0.

בעת ייבוא קובצי PNG, ההגדרות בתיבת הדו-שיח Image Import Options מבוססות תמיד על הקובץ שנבחר, ולא על הגדרות ברירת המחדל או על ההגדרות האחרונות שנעשה בהן שימוש.

אפשרויות ייבוא של קובצי Acrobat ‏(‎.pdf) ו-Illustrator ‏(‎.ai)

הפריסה, הגרפיקה והטיפוגרפיה בקובצי PDF ממוקמים נשמרות. כמו בכל גרפיקה אחרת שמוקמה במסמך, אין אפשרות לערוך עמוד PDF שמוקם במסמך InCopy. ניתן לשלוט בתצוגת השכבות בקובץ PDF שכולל שכבות. כמו כן, ניתן למקם יותר מעמוד אחד של מסמך PDF מרובה עמודים.

בעת מיקום קובץ PDF שנשמר עם סיסמאות, תתבקש להקליד את הסיסמאות הדרושות. ניתן למקם קובצי PDF שנשמרו עם מגבלות שימוש (לדוגמה, ללא אפשרות עריכה או הדפסה), אך ללא סיסמאות.

בעת מיקום קובץ PDF (או קובץ שנשמר באמצעות Illustrator 9.0 ואילך) ובחירת Show Import Options בתיבת הדו-שיח Place, תוכל לראות תיבת דו-שיח המכילה את האפשרויות הבאות:

Show Preview

הצג תצוגה מקדימה של ה-PDF לפני מיקומו. בעת מיקום עמוד מתוך קובץ PDF מרובה עמודים, לחץ על החצים או הקלד מספר עמוד תחת התצוגה המקדימה כדי להציג עמוד מסוים.

Pages

ציין את העמודים שברצונך למקם: העמוד שמופיע בתצוגה המקדימה, כל העמודים, או טווח עמודים. עבור קובצי Illustrator, ניתן לציין איזה משטח יצירה למקם.

הערה:

אם תציין מספר רב של עמודים, הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי מיקום הקובץ כדי למקם את כל העמודים בבת אחת, כשהם חופפים זה לזה.

Crop To

ציין כמה מעמוד ה-PDF יש למקם:

Bounding Box

אפשרות זו ממקמת את התיבה התוחמת של עמוד PDF או את האזור המזערי שכולל אובייקטים בעמוד, כולל סימוני עמוד. האפשרות Bounding Box (Visible Layers Only)‎ משתמשת בתיבה התוחמת של השכבות הגלויות של קובץ ה-PDF בלבד. האפשרות Bounding Box (All Layers)‎ ממקמת את התיבה התוחמת של כל אזור השכבות של קובץ ה-PDF, גם אם השכבות מוסתרות.

Art

אפשרות זו ממקמת את ה-PDF רק באזור שמוגדר באמצעות מלבן שיצר מחבר המסמך כגרפיקה הניתנת למיקום (לדוגמה, תמונה מגלריית תמונות).

Crop

אפשרות זו ממקמת עמוד PDF רק באזור המוצג או המודפס ב-Adobe Acrobat.

‏Trim

אפשרות זו מזהה את המקום שבו העמוד המופק הסופי ייחתך בפועל בתהליך ההפקה, אם קיימים סימני חיתוך.

‏Bleed

אפשרות זו ממקמת רק את השטח שמייצג את המקום שבו יש לחתוך את תוכן העמוד, אם קיים אזור גלישה. מידע זה שימושי בעת הפקת הפלט בבית דפוס. שים לב: העמוד המודפס עלול לכלול סימוני עמוד שחורגים מאזור הגלישה.

‏Media

אפשרות זו ממקמת את האזור שמייצג את גודל העמוד הפיזי של מסמך ה-PDF המקורי (לדוגמה, מידות דף נייר בגודל A4), כולל סימוני עמוד.

df_06
Options for cropping placed PDFs

A. Media B. Trim C. Bleed D. Content E. Crop F. Art 

Transparent Background

בחר באפשרות זו כדי לחשוף טקסט או גרפיקה הנמצאים מתחת לעמוד PDF בפריסת InCopy. בטל את הבחירה באפשרות זו כדי למקם עמוד PDF על רקע לבן אטום.

הערה:

אם תהפוך את הרקע לשקוף במסגרת הכוללת גרפיקת PDF, ניתן להפוך אותו לאטום בשלב מאוחר יותר על-ידי הוספת מילוי למסגרת.

אפשרויות ייבוא של קובצי InDesign ‏(‎.indd)

InDesign שומר על הפריסה, הגרפיקה והטיפוגרפיה בקובצי INDD ממוקמים. עם זאת, המערכת מתייחסת לקובץ כאל אובייקט, ולא ניתן לערוך אותו, אם כי ניתן לשלוט בתצוגת השכבות ולבחור אילו עמודים יש לייבא מקובץ INDD מרובה עמודים.

בעת מיקום קובץ InDesign ובחירת Show Import Options .בתיבת הדו-שיח Place, תוכל לראות תיבת דו-שיח המכילה את האפשרויות הבאות:

Show preview

הצג תצוגה מקדימה של העמוד לפני מיקומו. ניתן להקליד מספר עמוד או ללחוץ על החצים להצגת תצוגה מקדימה של עמוד כלשהו במסמך מרובה עמודים.

Pages

ציין את העמודים שברצונך למקם: העמוד שמופיע בתצוגה המקדימה, כל העמודים, או טווח עמודים.

Crop to

ציין כמה מהעמוד או מהעמודים יש למקם, את העמוד עצמו או את אזורי הגלישה או שורת הסדר.

התאמת גרפיקה למסגרת

כשממקמים או מדביקים גרפיקה במסגרת, היא מופיעה כברירת מחדל בפינה השמאלית העליונה של המסגרת. אם גודל המסגרת שונה מגודל התוכן, ניתן להשתמש בפקודות Fitting ליצירת התאמה מדויקת.

 1. בחר גרפיקה בעזרת הכלי Position .
 2. בחר Object ‏> Fitting ובחר את אחת מהאפשרויות הבאות:

  Fit Content To Frame

  משנה את גודל התוכן כך שיתאים למסגרת ומאפשר לשנות את יחסי הגודל של התוכן. המסגרת אינה משתנה, אך התוכן עלול להיראות מתוח אם יחסי הגודל שלו שונים מאלה של המסגרת.

  Center Content

  ממרכז תוכן במסגרת. יחסי הגודל של המסגרת ותוכנה נשמרים.

  Fit Content Proportionally

  משנה את גודל התוכן כדי להתאימו למסגרת, תוך שמירה על יחסי הגודל של התוכן. מידות המסגרת אינן משתנות. אם יחסי הגודל של התוכן ושל המסגרת שונים זה מזה, נותר רווח ריק.

  Fill Frame Proportionally

  משנה את גודל התוכן כך שהוא ימלא את כל המסגרת, תוך שמירה על יחסי הגודל של התוכן. מידות המסגרת אינן משתנות.

  הערה:

  פקודות ההתאמה מתאימות את הקצוות החיצוניים של התוכן למרכז קו המסגרת. אם קו המסגרת עבה, הקצוות החיצוניים של התוכן יהיו מוסתרים. ניתן להתאים את יישור קו המסגרת למרכז, לצד הפנימי או לצד החיצוני של קצה מסגרת.

כל הקבצים הממוקמים במסמך מפורטים בחלונית Links. הם כוללים קבצים מקומיים (בדיסק) ומשאבים המנוהלים בשרת. עם זאת, קבצים שהודבקו מעמוד אינטרנט ב-Internet Explorer אינם מוצגים בחלונית זו.

ב-InCopy, החלונית Links גם מציגה כתבות מקושרות. בעת בחירת כתבה מקושרת בחלונית Links, המקטע Link Info מציג מידע כגון מספר ההערות, המצב המנוהל והמצב של המעקב אחר השינויים.

df_GraphicsLinks1
Links panel

A. Category columns B. Show/Hide Link Information C. One or more instances modified icon D. Modified icon E. Missing-link icon F. Embedded-link icon 

כאשר אותה גרפיקה מופיעה כמה פעמים במסמך, הקישורים משולבים מתחת למשולש בחלונית Links. כשגרפיקת EPS מקושרת או מסמך InCopy כוללים קישורים, גם הקישורים משולבים מתחת למשולש.

ניתן להציג קובץ מקושר בחלונית Links באחת מהדרכים הבאות:

Up to Date

קובץ מעודכן וריק בעמודה Status.

Modified

סמל זה מציין שגרסת הקובץ בדיסק מעודכנת יותר מהגרסה שבמסמך. לדוגמה, סמל זה מופיע אם אתה מייבא גרפיקה שנוצרה ב-Photoshop ל-InCopy, ולאחר מכן אתה או משתמש אחר עורך ושומר את הגרפיקה המקורית ב-Photoshop.

גרסה שונה במקצת של הסמל Modified מוצגת כשגרפיקה כלשהי משתנה ואחד או יותר מהמופעים שלה מתעדכן, והאחרים לא.

Missing

הגרפיקה כבר לא נמצאת במקום שממנו היא יובאה, אך ייתכן שהיא קיימת במקום אחר. קישורי Missing מופיעים אם משתמש מוחק את הקובץ המקורי או מעביר אותו לתיקייה או לשרת אחרים לאחר הייבוא. לא ניתן לדעת אם הקובץ החסר מעודכן עד לאיתור המקור. בעת הדפסה או ייצוא של מסמך כאשר סמל זה מופיע, ייתכן שההדפסה או הייצוא של הקובץ לא יהיו ברזולוציה מלאה.

Embedded

בעת הטבעת תוכן של קובץ מקושר, לא ניתן לבצע פעולות ניהול בקישור. אם הקישור שנבחר נמצא במצב "עריכה במקום", אפשרות זו אינה זמינה. בעת ביטול הטבעת הקובץ, ניתן שוב לבצע פעולות ניהול בקישור.

אם אובייקט מקושר אינו מופיע בעמוד מסוים במסמך, הקודים הבאים מציינים היכן מופיע האובייקט: PB (לוח הדבקות), MP (עמוד מאסטר), OV (עודף טקסט) ו-HT (טקסט מוסתר).

לצפייה בסרטון בנושא שימוש בחלונית Links, ראה www.adobe.com/go/lrvid4027_id.

InDesign Secrets מספק שידור וידאו לגבי עצות וטכניקות עבור החלונית Links בנושא חיסכון בזמן בעזרת החלונית Links.

 • להצגת החלונית Links, בחר Window ‏> ‏Links. כל קובץ מקושר וקובץ מוטבע אוטומטית מזוהים בשם.
 • כדי לבחור ולהציג גרפיקה מקושרת, בחר קישור בחלונית Links, ולאחר מכן לחץ על הלחצן Go To Link , לחץ על מספר העמוד של הקישור בעמודה Page, או בחר באפשרות Go To Link מתפריט החלונית Links. InCopy ממרכז את התצוגה בגרפיקה שנבחרה. להצגת אובייקט מוסתר, ניתן להציג את השכבה (או את התנאי, במקרה של אובייקט מעוגן).
 • כדי להרחיב או לצמצם קישורים מקוננים, לחץ על סמל המשולש משמאל לקישור. קישורים מקוננים מופיעים כשאותה גרפיקה מופיעה מספר פעמים במסמך, או כשגרפיקת EPS או מסמך InCopy כוללים קישורים.
 • למיון קישורים בחלונית, לחץ על כותרת הקטגוריה בראש החלונית Links כדי למיין לפי קטגוריה זו. לחץ שוב על אותה קטגוריה כדי להפוך את הסדר. לדוגמה, אם אתה לוחץ על הקטגוריה Page, הקישורים מופיעים לפי הסדר מהעמוד הראשון עד לעמוד האחרון. אם תלחץ שוב על Page, הקישורים ימוינו מהעמוד האחרון לראשון. השתמש ב-Panel Options כדי להוסיף עמודות לחלונית Links.

ניתן להציג בחלונית Links קטגוריות נוספות, כגון Creation Date ו-Layer, כדי להציג מידע נוסף לגבי הגרפיקה. עבור כל קטגוריה ניתן לקבוע אם המידע יופיע כעמודה בחלונית Links ובאזור Link Info בתחתית החלונית Links.

 1. בחר Panel Options מתפריט החלונית Links.
 2. סמן את תיבות הסימון מתחת לאזור Show Column כדי להוסיף עמודות בחלונית Links.

  תיקייה 0 היא התיקייה הכוללת את הקובץ המקושר. תיקייה 1 היא התיקייה הכוללת את תיקייה 0, וכולי.

 3. סמן את תיבות הסימון מתחת לאזור Show In Link Info כדי להציג את המידע באזור Link Info בתחתית החלונית Links.
 4. לחץ על OK.

ניתן לשנות את סדר העמודות על-ידי בחירת עמודה וגרירתה למיקום אחר. גרור את גבולות העמודה כדי לשנות את רוחב העמודה. לחץ על כותרת של קטגוריה כדי למיין את הקישורים לפי קטגוריה זו בסדר עולה. לחץ שוב כדי למיין בסדר יורד.

 1. בחר Panel Options מתפריט החלונית Links.
 2. עבור Row Size, בחר Small Rows, ‏Regular Rows או Large Rows.
 3. עבור Thumbnails, קבע אם תמונות ממוזערות של הגרפיקה יופיעו בעמודה Name במקטע Link Info בתחתית החלונית Links.
 4. לחץ על OK.

המקטע Link Info בחלונית Links מציג מידע לגבי הקובץ המקושר שנבחר.

הערה:

לשינוי המידע המוצג במקטע Link Info בחלונית Links, בחר Panel Options מתפריט החלונית Links, וסמן את תיבות הסימון בעמודה Show In Link Info.

 1. לחץ פעמיים על קישור, או בחר קישור ולחץ על הסמל Show/Hide Link Information, שהוא משולש בצד השמאלי של החלונית.

אם קובץ מקושר או מוטבע כולל מטא-נתונים, ניתן להציג אותם בחלונית Links. לא ניתן לערוך או להחליף מטא-נתונים המשויכים לקובץ מקושר.

 1. בחר קובץ בחלונית Links ובחר Utilities ‏> ‏XMP File Info מתפריט החלונית.

השתמש בחלונית Links כדי לבדוק את מצבו של קישור כלשהו, או כדי להחליף קבצים בקבצים מעודכנים או חלופיים.

בעת עדכון או יצירה מחדש (קישור מחדש) של קישור לקובץ, כל שינויי הצורה המבוצעים ב-InCopy נשמרים (אם אתה בוחר באפשרות Relink Preserved Dimensions בהעדפות File Handling). לדוגמה, אם תייבא גרפיקה בצורת ריבוע ותסובב אותה ב-30°, ולאחר מכן תקשר אותה מחדש לגרפיקה שלא סובבה, InCopy יסובב את הגרפיקה ב-30° כדי שתתאים לפריסה של הגרפיקה הקודמת.

הערה:

קובצי EPS ממוקמים עשויים להכיל קישורי OPI המופיעים בחלונית Links. אל תקשר מחדש קישורי OPI לקבצים שאינם הקבצים המקוריים שאותם ייעד יוצר קובץ ה-EPS. פעולה זו עלולה לגרום לבעיות בהורדת גופנים ובהפרדות צבע.

בחירת אופן השינוי של קנה המידה של גרפיקה שקושרה מחדש

בעת קישור מחדש לצורך החלפת גרפיקה בקובץ מקור אחר, ניתן לשמור על מידות התמונה של הקובץ המוחלף, או להציג את הקובץ החדש במידותיו האמיתיות.

 1. בחר Edit ‏> Preferences ‏> File Handling (ב-Windows) או InCopy ‏> Preferences ‏> File Handling (ב-Mac OS)‏.

 2. סמן את האפשרות Preserve Image Dimensions When Relinking אם ברצונך שהתמונות יופיעו באותו גודל של התמונות שהן מחליפות. בטל את הסימון באפשרות זו כדי להציג תמונות שקושרו מחדש בגודל הממשי שלהן.

InDesign מחפש תחילה אחר קישור חסר בתיקייה שבה קובץ אחר קושר מחדש בהפעלה הנוכחית. לאחר מכן, הוא מחפש אחר קישור באותה תיקייה שבה ממוקם המסמך. אם הקישור עדיין לא נמצא, הוא מחפש בתיקיית האב של המסמך.

קישורים שהשתנו נקראים גם קישורים "לא מעודכנים".

 1. בחלונית Links, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לעדכון קישורים ספציפיים, בחר קישור אחד או יותר המסומן בסמל קישור שהשתנה . לאחר מכן לחץ על הלחצן Update Link , או בחר Update Link מתפריט החלונית Links.

  • לעדכון כל הקישורים שהשתנו, בחר Update All Links מתפריט החלונית Links, או בחר קישור שהשתנה והקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) ולחץ על הלחצן Update Link.

  • לעדכון קישור אחד בלבד לגרפיקה המופיעה בכמה מקומות במסמך, בחר את הקישור הרצוי בלבד ובחר Update Link. אם תבחר בקישור "האב", תוכל לעדכן את כל הקישורים לגרפיקה שהשתנתה.

 1. בחר קישור כלשהו בחלונית Links ולחץ על הלחצן Relink  או בחר Relink בחלונית Links. אם נבחר קישור "אב" של מופעים מרובים, בחר Relink All Instances Of ‏[Filename‏]‏ מתפריט החלונית Links.

  האפשרות Relink אינה מופעלת בכתבות מנוהלות, אלא אם כן הכתבה הוצאה מאחסון.

 2. בתיבת הדו-שיח המופיעה, בחר Search For Missing Links In This Folder אם ברצונך ש-InCopy יחפש בתיקייה קבצים באותם שמות כמו קבצים מקושרים חסרים אחרים. אם אפשרות זו לא נבחרה, רק התמונה שנבחרה תקושר מחדש.
 3. בחר Show Import Options כדי לקבוע את אופן הייבוא של קובץ המקור החדש.
 4. אתר את קובץ המקור החדש ולחץ עליו פעמיים.
 5. בחר אפשרויות ייבוא אם בחרת Show Import options. ‏(ראה אפשרויות ייבוא גרפיקה.)
 1. לשחזור קישור חסר, בחר קישור כלשהו המסומן בסמל של קישור חסר  בחלונית Links, ולחץ על הלחצן Relink .
 2. בתיבת הדו-שיח המופיעה, בחר Search For Missing Links In This Folder כדי לקשר מחדש קבצים חסרים המופיעים בתיקייה שצוינה. אתר קובץ ולחץ עליו פעמיים.

כברירת מחדל, InCopy מחפש קישורים חסרים ומנסה לפתור את הבעיה בעת פתיחת מסמכים. שתי העדפות מאפשרות ל-InCopy לחפש אחר קישורים חסרים באופן אוטומטי בעת פתיחת מסמכים.

Check Links Before Opening Document

אם תבטל את הסימון באפשרות זו, InCopy יפתח את המסמך מיד, ומצבי הקישורים לא יוצגו עד שהמערכת תקבע אם הקישורים הם מעודכנים, חסרים או השתנו. אם תפעיל אפשרות זו, InCopy יבדוק אם קיימים קישורים שהשתנו או קישורים חסרים.

Find Missing Links Before Opening Document

אם תבטל את הסימון באפשרות זו, InCopy לא ינסה לפתור קישורים חסרים. כדאי לבטל אפשרות זו אם הקישורים מאטים את הביצועים בשרת, או אם אתה נתקל בקישורים לא צפויים. אפשרות זו מעומעמת אם האפשרות Check Links Before Opening Document אינה מסומנת.

Search For Missing Links

השתמש בפקודה Search For Missing Links כדי לחפש ולפתור בעיות של קישורים חסרים במסמך. פקודה זו שימושית אם ביטלת את ההעדפות לחיפוש קישורים חסרים בעת פתיחת מסמכים, וכעת אתה נתקל בקישורים חסרים. פקודה זו שימושית גם אם אתה טוען שרת שבו מאוחסנות תמונות לאחר פתיחת מסמך.

 • לשינוי הגדרות קישור, פתח את המקטע File Handling בתיבת הדו-שיח Preferences, ובדוק אם האפשרויות Check Links Before Opening Document ו-Find Missing Links Before Opening Document נבחרו.
 • כדי לאפשר ל-InCopy לנסות לפתור בעיות של קישורים חסרים, בחר Utilities ‏> ‏Search For Missing Links מתפריט החלונית Links.

  פקודה זו מעומעמת אם המסמך אינו כולל קישורים חסרים.

 1. בתיבת הדו-שיח Preferences, בחר File Handling.
 2. מתפריט Default Relink Folder, בחר באחת מהאפשרויות הבאות ולחץ על OK:

  Most Recent Relink Folder

  אפשרות זו מציגה את התיקייה האחרונה שבחרת בה בעת קישור מחדש, בדומה להתנהגות של InCopy ‎‎CS3.

  Original Link Folder

  אפשרות זו מציגה את המיקום המקורי של הקובץ המקושר, בהתאם להתנהגות של InCopy ‎CS2 וגרסאות קודמות.

השתמש בפקודה Copy Link(s) To כדי להעתיק קבצים גרפיים לתיקייה אחרת וכדי לנתב מחדש את הקישורים לקבצים שהועתקו. פקודה זו שימושית במיוחד להעברת קבצים לכונן אחר, כגון העברת קבצים מ-DVD לדיסק הקשיח.

 1. בחר את הקישורים לקבצים שברצונך להעתיק, ובחר Utilities ‏> ‏Copy Link(s) To מתפריט החלונית Links.
 2. ציין את התיקייה שאליה יועתקו הקבצים המקושרים ובחר Select ‏(Windows) או Choose ‏(Mac OS).

בעת השימוש בפקודה Relink To Folder, ניתן להצביע על תיקייה הכוללת קבצים באותם שמות של הקישורים שאינם מעודכנים. לדוגמה, אם הקישורים הנוכחיים מצביעים על תמונות ברזולוציה נמוכה, ניתן לציין תיקייה אחרת הכוללת תמונות ברזולוציה גבוהה. ניתן לציין סיומת אחרת לקבצים, באופן המאפשר, למשל, לשנות סיומות קבצים מ-‎.jpg ל-‎.tiff

הפקודה Relink To Folder מעומעמת בכתבות מנוהלות של InCopy, אלא אם כן הכתבות הוצאו מאחסון.

 1. בחר קישור אחד או יותר בחלונית Links.
 2. בחר Relink To Folder מתפריט החלונית Links.
 3. ציין את מיקום התיקייה החדשה.
 4. כדי להשתמש בסיומת אחרת, בחר Match Same Filename But This Extension וציין את הסיומת החדשה (כגון AI, ‏TIFF או PSD).
 5. לחץ על Select ‏(Windows) או Choose ‏(Mac OS).

הפקודה Relink File Extension מאפשרת לך להחליף תמונות בהתבסס על סיומות קובץ. לדוגמה, אם יש כמה תמונות JPEG במסמך, ניתן להחליף אותן בקובצי PSD. הקבצים בעלי הסיומות השונות חייבים להימצא באותה תיקייה כמו הקבצים המקושרים המוחלפים.

 1. ודא שהקבצים בעלי הסיומות השונות מופיעים באותה תיקייה כמו הקבצים המקוריים.
 2. בחר קישור אחד או יותר בחלונית Links.
 3. בחר Relink File Extensions מתפריט החלונית Links.
 4. ציין את סיומת הקובץ להחלפת הקבצים שנבחרו, ולחץ על Relink.

החלפת קובץ מיובא בעזרת הפקודה Place

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להחלפת התוכן של מסגרת גרפית, כגון גרפיקה מיובאת, השתמש בכלי Selection לבחירת המסגרת.

   להחלפת התוכן של מסגרת גרפית, כגון גרפיקה מיובאת, השתמש בכלי Selection לבחירת התמונה.

  • להחלפת התוכן של מסגרת טקסט, השתמש בכלי Type כדי ללחוץ על נקודת הכנסה במסגרת הטקסט ובחר Edit >‏ Select All.

 2. בחר File ‏> ‏Place.
 3. אתר ובחר את הקובץ החדש.
 4. ודא שהאפשרות Replace Selected Item נבחרה, ולאחר מכן לחץ על Open.
 5. לחץ על Open.

ניתן להעתיק את הנתיב המלא של התמונה המקושרת או את הנתיב בסגנון הפלטפורמה. העתקת הנתיב המלא של התמונה עוזרת ליידע את אנשי הצוות לגבי מקום הגרפיקה. לדוגמה, ניתן להעתיק את הנתיב המלא ולהדביק אותו בהודעת דואר אלקטרוני. העתקת נתיב הפלטפורמה עוזרת ליצירת סקריפטים או לציון שדות תמונה במיזוג נתונים.

 1. בחר קישור בחלונית Links.
 2. מתפריט החלונית Links, בחר Copy Info ‏> ‏Copy Full Path או Copy Platform Style Path.
 3. הדבק את הנתיב.

עריכת גרפיקה מקורית

הפקודה Edit Original מאפשרת לפתוח את רוב הפריטים הגרפיים ביישום שבו נוצרו, כדי שתוכל לשנותם במקרה הצורך. לאחר שמירת הקובץ המקורי, המסמך שבו הוספת את הקישור מתעדכן בגרסה החדשה.

הערה:

ב-InDesign, בעת הוצאה ובחירה של מסגרת גרפית מנוהלת (כזו שיובאה ל-InCopy) במקום הגרפיקה עצמה, הגרפיקה נפתחת ב-InCopy.

עריכת גרפיקה מקורית באמצעות יישום ברירת המחדל

כברירת מחדל, InCopy מסתמך על מערכת ההפעלה כדי לקבוע באיזה יישום להשתמש לפתיחת המקור.

 1. בחר תמונה אחת או יותר בעמוד או בחלונית Links.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחלונית Links, לחץ על הלחצן Edit Original .

  • בחר Edit ‏> ‏Edit Original.

 3. לאחר עריכת השינויים ביישום המקור, שמור את הקובץ.

עריכת גרפיקה מקורית באמצעות יישום אחר

 1. בחר את התמונה.
 2. בחר Edit ‏> ‏Edit With, וציין את היישום הרצוי לפתיחת הקובץ. אם היישום אינו מוצג, בחר Other ואתר את היישום.

שליטה בתצוגת שכבות בתמונות מיובאות

בעת ייבוא קובצי PSD של Photoshop, קובצי PDF הכוללים שכבות וקובצי INDD, ניתן לשלוט בתצוגת שכבות ברמה העליונה. שינוי תצוגת השכבות ב-InCopy מאפשר לשנות את האיור לפי ההקשר. לדוגמה, בעת יצירת מסמך רב-לשוני, ניתן ליצור איור אחד עם שכבת טקסט לכל אחת מהשפות הרצויות.

ניתן לשנות את תצוגת השכבות בעת מיקום קובץ או באמצעות תיבת הדו-שיח Object Layer Options. בנוסף, אם קובץ Photoshop כולל תמונות טיוטה של שכבות, ניתן להציג את תמונת הטיוטה הרצויה.

הגדרת תצוגת שכבה

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי לייבא גרפיקה מבלי ליצור מסגרת תחילה, ודא ששום פריט במסמך לא נבחר.

  • כדי לייבא גרפיקה למסגרת קיימת, בחר את המסגרת.

  • כדי להחליף תמונה קיימת, בחר את המסגרת הגרפית.

 2. בחר בתפריט File ‏> Place ובחר בקובץ הגרפיקה.
 3. כדי להחליף אובייקט שנבחר, בחר Replace Selected Item.
 4. בחר Show Import Options ולחץ על Open.
 5. בתיבת הדו-שיח Image Import Options או Place, לחץ על הכרטיסייה Layers.
 6. להצגת תצוגה מקדימה של התמונה, לחץ על Show Preview.
 7. ‏(קובצי PDF בלבד) בעת מיקום עמוד מתוך קובץ PDF מרובה עמודים, לחץ על החצים או הקלד מספר עמוד מתחת לתמונת תצוגה המקדימה כדי להציג את העמוד הרצוי.
 8. ‏(קובצי Photoshop PSD בלבד) אם התמונה כוללת תמונות טיוטה של שכבות, בחר בתמונת הטיוטה של השכבות שברצונך להציג מהתפריט הנפתח Layer Comp.
 9. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי לפתוח או לסגור ערכת שכבות, לחץ על המשולש משמאל לסמל התיקייה.

  • כדי להסתיר שכבה או ערכת שכבות, לחץ על סמל העין שלצד השכבה או ערכת השכבות.

  • כדי להציג את השכבה או ערכת השכבות, לחץ על עמודת העין הריקה שלצד השכבה או ערכת השכבות.

  • להצגת תוכן שכבה או ערכת שכבות מסוימת בלבד, הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על סמל העין של השכבה או ערכת השכבות. הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) ולחץ שוב על סמל העין כדי לשחזר את הגדרות התצוגה המקוריות של שאר השכבות.

  • לשינוי התצוגה של פריטים מרובים, גרור את הפריטים דרך עמודת העין.

 10. הגדר את האפשרות When Updating Link כרצונך:

  Use Photoshop’s/PDF’s Layer Visibility

  אפשרות זו מתאימה את הגדרות תצוגת השכבות להגדרות הקובץ המקושר בעת עדכון הקישור.

  Keep Layer Visibility Overrides

  האפשרות שומרת את הגדרות תצוגת השכבה כפי שהיו בעת מיקום הקובץ לראשונה.

 11. לחץ על OK.
 12. לחץ על OK ובצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לייבוא לתוך מסגרת חדשה, לחץ על סמל הגרפיקה שנטענה  בפריסה, במקום שבו ברצונך למקם את הפינה השמאלית העליונה של הגרפיקה.

  • לייבוא למסגרת קיימת שלא נבחרה, לחץ על סמל הגרפיקה שנטענה במקום כלשהו במסגרת זו.

  • לייבוא למסגרת קיימת שנבחרה, אין צורך לעשות דבר. התמונה תופיע במסגרת זו באופן אוטומטי.

  הערה:

  אם החלפת בטעות גרפיקה קיימת בתמונה שאתה ממקם, הקש Ctrl+Z ‏(Windows) או Command+Z ‏(Mac OS) כדי להחזיר את התמונה המקורית למסגרת ולהציג את סמל הגרפיקה שנטענה.

הגדרת תצוגת שכבות לקובצי AI‏, PSD‏, PDF ו-INDD

לאחר מיקום קובץ PSD או קובץ PDF שכולל שכבות של Photoshop, קובץ AI של Illustrator או קובץ INDD של InDesign, ניתן לשלוט בתצוגת השכבות בעזרת תיבת הדו-שיח Object Layer Options. אם קובץ Photoshop PSD כולל תמונות טיוטה של שכבות, ניתן לבחור בתמונת הטיוטה שברצונך להציג. בנוסף, ניתן לקבוע אם לשמור על הגדרות התצוגה או להתאים את ההגדרות להגדרות הקובץ המקורי בכל פעם שמעדכנים את הקישור.

 1. בחר בקובץ במסמך InCopy.
 2. בחר Object ‏> ‏Object Layer Options.
 3. להצגת תצוגה מקדימה של התמונה, לחץ על Preview.
 4. ‏(קובצי Photoshop PSD בלבד) אם התמונה כוללת תמונות טיוטה של שכבות, בחר בתמונת הטיוטה של השכבות שברצונך להציג מהתפריט הנפתח Layer Comp.
 5. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי לפתוח או לסגור ערכת שכבות, לחץ על המשולש משמאל לסמל התיקייה.

  • כדי להסתיר שכבה או ערכת שכבות, לחץ על סמל העין שלצד השכבה או ערכת השכבות.

  • כדי להציג את השכבה או ערכת השכבות, לחץ על עמודת העין הריקה שלצד השכבה או ערכת השכבות.

  • להצגת תוכן שכבה או ערכת שכבות מסוימת בלבד, הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על סמל העין של השכבה או ערכת השכבות. הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) ולחץ שוב על סמל העין כדי לשחזר את הגדרות התצוגה המקוריות של שאר השכבות.

  • לשינוי התצוגה של פריטים מרובים, גרור את הפריטים דרך עמודת העין.

 6. הגדר את האפשרות Updating Link Options כרצונך:

  Use Layer Visibility

  אפשרות זו מתאימה את הגדרות תצוגת השכבות להגדרות הקובץ המקושר בעת עדכון הקישור.

  Keep Layer Visibility Overrides

  האפשרות שומרת את הגדרות תצוגת השכבה כפי שהיו בעת מיקום הקובץ לראשונה.

 7. לחץ על OK.

ייבוא עמודי InDesign ‏(‎.indd)

בעזרת הפקודה Place, ניתן לייבא עמודים ממסמך אחד למסמך אחר של InDesign. ניתן לייבא עמוד, טווח עמודים או את כל עמודי המסמך. העמודים מיובאים כאובייקטים (בדומה לייבוא קובצי PDF).

הוסף עמודים למסמך כדי לשמור מקום לעמודים שברצונך לייבא. לאחר בחירת File ‏> ‏Place ובחירת קובץ INDD, ניתן לבחור Show Import Options ולאחר מכן לבחור אילו עמודים לייבא, אילו שכבות להציג וכיצד לחתוך את העמודים המיובאים. ניתן לגלול בחלון התצוגה המקדימה כדי לבדוק מקרוב את התמונות הממוזערות של העמודים. העמוד או העמודים שתבחר ייטענו לסמל הגרפיקה. אם תמקם עמודים מרובים, InCopy יטען את סמל הגרפיקה עם העמוד הבא, כך שניתן לייבא עמודים בזה אחר זה, לפי הסדר.

הערה:

החלונית Links מציגה את שמות כל העמודים שיובאו. אם עמוד מיובא מכיל גרפיקה או פריט אחר המיובא לתוכו, גם פריט זה מופיע בחלונית Links. שמות הפריטים המשניים המיובאים מוצגים מתחת למשולש בחלונית Links כדי להבחין ביניהם לבין העמודים המיובאים.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת