יישור טקסט

יישור טקסט או יישור טקסט לשני הצדדים

ניתן ליישר טקסט לקצה אחד או לשני הקצוות (או הכניסות) של מסגרת טקסט. הטקסט נחשב למיושר לשני הצדדים כשהוא מיושר משני הקצוות. ניתן לבחור ליישר את כל הטקסט בפסקה, פרט לשורה האחרונה (Justify Left או Justify Right), או כולל השורה האחרונה (Justify All). כשיש רק תווים בודדים בשורה האחרונה, ניתן להיעזר בתו סוף-כתבה מיוחד וליצור רווח יישור.

Justify Left (left) and Justify All (right)

הערה:

כשמיישרים את כל שורות הטקסט לשני הצדדים ומשתמשים ב-Adobe Paragraph Composer, ‏InDesign מזיז את הטקסט כדי להבטיח שהפסקה כוללת צפיפות טקסט עקבית ונאה לעין. ניתן לבצע כוונון עדין של הריווח בטקסט מיושר לשני הצדדים.

כאשר אתה ממרכז טקסט או מיישר אותו לשני הצדדים ברשת מסגרת, הטקסט כבר לא יתיישר במדויק בהתאם לרשת. ניתן גם לציין יישור פסקאות עבור כל הפסקאות ברשת מסגרת.

 1. בחר טקסט.
 2. לחץ על אחד מלחצני ה-Alignment ‏(Align Left‏, Align Center‏, Align Right‏, Left Justify‏, Center Justify‏, Right Justify ו-Full Justify) בחלונית Paragraph או בחלונית Control.
 3. ‏(אופציונלי) לחץ על Align Towards Spine או על Align Away From Spine.

  בעת החלת האפשרות Align Towards Spine על פסקה, הטקסט בעמוד שמאלי מיושר לימין, אך כשאותו טקסט מוזרם (או אם מעבירים את המסגרת) לעמוד ימני, הוא מיושר לשמאל. באופן דומה, בעת החלת האפשרות Align Away From Spine על פסקה, טקסט בעמוד שמאלי מיושר לשמאל, בעוד טקסט בעמוד ימני מיושר לימין.

  במסגרות אנכיות, בחירה ביישור לצד הקרוב לשדרה או לצד הרחוק מהשדרה לא תשנה, כיוון שיישור הטקסט מקביל לכיוון השדרה.

הערה:

אם ברצונך ליישר לשמאל את צד שמאל של שורת טקסט, וליישר לימין את צד ימין, מקם את נקודת ההכנסה במקום שבו ברצונך ליישר את הטקסט ימינה, הקש על Tab ולאחר מכן יישר את שאר השורה לימין.

יישור פסקאות לרשת קווי בסיס

בעת עיצוב פסקאות במסגרת טקסט רגילה, ייתכן שיישור פסקאות לרשת קווי הבסיס תהיה יעילה עבורך במיוחד. כברירת מחדל, טקסט ברשת מסגרת מיושר למרכז המסגרת, אך ניתן גם לשנות יישור פסקה בודדת לרשת כדי ליישר את בסיס הטקסט מסוג Roman, את תיבת רשת המסגרת או רת ה-ICF של רשת המסגרת.

רשת קווי הבסיס מייצגת את ריווח השורות בגוף הטקסט במסמך. ניתן להשתמש בכפולות של ערך ריווח השורות לכל רכיבי העמוד כדי להבטיח שהטקסט יסתדר תמיד באותו ריווח שורות בין טורים או עמודים. לדוגמה, אם ריווח הטקסט במסמך כולל ריווח שורות של 12 נקודות, ניתן להגדיר לטקסט של כותרת ריווח שורות של 18 נקודות, ולהוסיף 6 נקודות רווח לפני הפסקאות הבאות אחרי הכותרות.

Grid alignment

A. Text aligned to the embox center B. Text aligned to the embox top C. Text aligned to the ICF 

מלבד ציון של כל יישור רשת, תוכל גם לציין האם ליישר אל הרשת רק את השורה הראשונה של פסקה. בנוסף, כאשר יש תווים בגדלים שונים באותה שורה, ניתן לציין כיצד ליישר תווים קטנים לעומת תווים גדולים. לקבלת מידע נוסף, ראה יישור טקסט בגדלים שונים.

הערה:

כאשר הטקסט זהה לגודל שהוגדר כברירת מחדל בהגדרות רשת המסגרת, מיקום הטקסט לא ישתנה גם אם תשנה את יישור הרשת. כשאתה משתמש בגופן או בגודל שונה מזה שנקבע בהגדרות ברירת המחדל של המסגרת עבור טקסט ברשת מסגרות, שינוי של יישור הרשת יוצר השפעה.

יש לשנות את ההגדרות לרשת קווי הבסיס באזור Grids בתיבת הדו-שיח Preferences.

לתצוגת רשת קווי הבסיס, בחר View >‏ Grids & Guides >‏ Show Baseline Grid. רשתות קווי הבסיס מופיעות באותו כיוון כמו כיוון הכתיבה של מסגרת הטקסט.

הערה:

רשת קווי הבסיס מוצגת רק אם רמת הזום של המסמך גדולה מהגדרת סף התצוגה ב-Grids Preferences. ייתכן שיהיה עלייך להגדיל כדי להציג את רשת קווי הבסיס.

יישור פסקאות לרשת קווי בסיס

 1. בחר טקסט.
 2. בחר באפשרות Grid Alignment ‏> Roman Baseline מתפריט החלונית Paragraph.

יישור השורה הראשונה בלבד לרשת קווי הבסיס

 1. בחר בפסקאות שברצונך ליישר.
 2. בחר באפשרות Only Align First Line To Grid מתפריט החלונית Paragraph או מתפריט החלונית Control.
 3. בחלונית Paragraph או בחלונית Control, לחץ על Align To Baseline Grid  .
 4. בחר אפשרות שאינה None מהקטע Grid Alignment בחלונית Paragraph או בחלונית Control.

כאשר ערך ריווח השורות שהוגדר גדול מרשת קווי הבסיס, מתרחש Gyoudori אוטומטי, המצמיד את השורה לשורה הבאה ברשת. לדוגמה, כאשר ריווח השורות הוא 16 נקודות והריווח של רשת קווי הבסיס הוא 14 נקודות, הטקסט יוצמד לקו הרשת בכל שורה שנייה.

כדי ליישר טקסט במרכז של רשת קווי בסיס, מעל או מתחת לגוף וירטואלי או מעל או מתחת לשטח הדפסה ממוצע, בחר אפשרות שאינה None מתפריט Grid Alignment.

יישור פסקאות לרשת קווי בסיס

רשת קווי הבסיס מייצגת את ריווח השורות בגוף הטקסט במסמך. ניתן להשתמש בכפולות של ערך ריווח השורות לכל רכיבי העמוד כדי להבטיח שהטקסט יסתדר תמיד באותו ריווח שורות בין טורים או עמודים. לדוגמה, אם ריווח הטקסט במסמך כולל ריווח שורות של 12 נקודות, ניתן להגדיר לטקסט של כותרת ריווח שורות של 18 נקודות, ולהוסיף 6 נקודות רווח לפני הפסקאות הבאות אחרי הכותרות.

שימוש ברשת קווי בסיס מבטיח עקביות במיקום רכיבי טקסט בעמוד. ניתן להתאים את ריווח השורות לפסקה כדי להבטיח שקווי הבסיס ייושרו לפי הרשת שמתחת לעמוד. אפשרות זו שימושית אם ברצונך ליישר את קווי הבסיס של טקסט בטורים מרובים או במסגרות טקסט סמוכות. יש לשנות את ההגדרות לרשת קווי הבסיס באזור Grids בתיבת הדו-שיח Preferences.

ניתן ליישר רק את השורה הראשונה בפסקה לרשת קווי הבסיס, ולהניח לשאר השורות לעקוב אחר ערכי ריווח השורות שצוינו.

לתצוגת רשת קווי הבסיס, בחר View >‏ Grids & Guides >‏ Show Baseline Grid.

הערה:

רשת קווי הבסיס מוצגת רק אם רמת הזום של המסמך גדולה מהגדרת סף התצוגה ב-Grids Preferences. ייתכן שיהיה עלייך להגדיל כדי להציג את רשת קווי הבסיס.

יישור פסקאות לרשת קווי בסיס

 1. בחר טקסט.
 2. בחלונית Paragraph או בחלונית Control, לחץ על Align To Baseline Grid  .
הערה:

כדי להבטיח שריווח השורות בטקסט לא ישתנה, יש לציין ערך ריווח לרשת קווי הבסיס הזהה לערך ריווח השורות של הטקסט, או מקדם שלו.

יישור השורה הראשונה בלבד לרשת קווי הבסיס

 1. בחר בפסקאות שברצונך ליישר.
 2. בחר באפשרות Only Align First Line To Grid מתפריט החלונית Paragraph או מתפריט החלונית Control.
 3. בחלונית Paragraph או בחלונית Control, לחץ על Align To Baseline Grid  .

יצירת כותרת טקסט מאוזנת

ניתן לאזן טקסט משונן לאחר היישור לאורך מספר שורות. תכונה זו שימושית במיוחד לכותרות עם שורות מרובות, ציטוטים ופסקאות ממורכזות.

Before and after applying Balance Ragged Lines to the title

 1. לחץ בתוך הפסקה שברצונך לאזן.
 2. בחלונית Paragraph או בחלונית Control, בחר באפשרות Balance Ragged Lines מתפריט החלונית.

תכונה זו פועלת רק כשבוחרים ב-Adobe Paragraph Composer.

פונקציה זו זמינה רק כאשר האפשרות Alignment מוגדרת כ-Align Left/Top‏, Center Justify או Align Right/Bottom וכאשר נעשה שימוש ב-Adobe Paragraph Composer.

הגדרת Gyoudori

Gyoudori מיישר מספר מסוים של שורות במרכז פסקה. ניתן להשתמש ב-Gyoudori להדגשת פסקאות עם שורה בודדת, כגון כותרות. אם הפסקה כוללת יותר משורה אחת, ניתן לבחור באפשרות Paragraph Gyoudori כך שכל הפסקה תתפרס על-פני מספר השורות.

Gyoudori set to 2 (left) and gyoudori set to 3 (right)

 1. מתוך Gyoudori בחלונית Paragraph או בחלונית Control, ציין את מספר השורות שברצונך ליישר למרכז.
 2. כדי למרכז את כל הפסקה על-פני מספר השורות שצוין, בחר באפשרות Paragraph Gyoudori מתפריט החלונית Paragraph או מתפריט החלונית Control.
הערה:

Gyoudori מוגדר לערך רשת קווי הבסיס כסטנדרט במסגרות טקסט.

הגדרת Gyoudori של פסקה

בעת החלת Gyoudori על פסקה שיש בה יותר משורה אחת, בחירה באפשרות Paragraph Gyoudori מאפשרת לכל הפסקה להתפרס על מספר שורות Gyoudori שצוינו. לעתים קרובות מדובר על פסקאות עם שתי שורות על פני שלושה קווי רשת. אם לא תבחר באפשרות זו, כל שורה בפסקה תתפרס על-פני מספר שורות Gyoudori שצוינו, כגון קווים שתי שורות בפסקה על פני שישה קווי רשת.

Setting line deletion to 2 (left) and 3 (right)

 1. בחר את הפסקה שעליהם ברצונך להחיל את הגדרת ה-Gyoudori של פסקה.
 2. בחר באפשרות Paragraph Gyoudori מתפריט החלונית Paragraph או מתפריט החלונית Control.
 3. התאם את ריווח השורות של פסקת ה-Gyoudori בהתאם לצרכי הפריסה שלך.

כאשר התכונה Paragraph Gyoudori משמשת כדי למרכז את הפסקה על כמה קווי רשת, המרווח בין השורות בכל קו תלוי במידת ריווח השורות, ולא ב-aki של הרשת. ייתכן שיהיה עליך להתאים את ריווח השורות של כל קו כדי לרווח אותן אם נעשה שימוש בברירת המחדל של 100% ריווח אוטומטי לטקסט ברשת מסגרות.

יצירת פסקאות שמתפרסות על-פני מספר טורים או מפצלות אותם

ניתן לגרום לפסקה להתפרס על-פני מספר טורים במסגרת טקסט ליצירת אפקט פריסה. ניתן לבחור אם פסקה תתפרס על-פני כל הטורים או על מספר מסוים של טורים. כאשר פסקה מוגדרת להתפרס על-פני מספר טורים במסגרת טקסט מרובה טורים, כל הטקסט שלפני הפסקה הפרוסה יהפוך למאוזן כתוצאה מכך.

ניתן גם לפצל פסקה לטורים מרובים בתוך אותה מסגרת טקסט.

לקבלת ערכת לימוד בווידאו בנושא יצירת פסקאות המתפרסות על פני עמודות או מפצלות עמודות, עבור אל www.adobe.com/go/lrvid5151_id_en או אל http://tv.adobe.com/go/4952/.

Paragraph spanning and splitting multiple columns

A. Heading that spans columns B. Split column 

פריסת פסקה על-פני מספר טורים

 1. מקם את נקודת ההכנסה בתוך הפסקה.

  ניתן גם להפוך תכונה זו לחלק מסגנון הפסקה, כגון סגנון הכותרת.

 2. בחר Span Columns מתפריט החלונית Control panel או מתפריט החלונית Paragraph.

 3. בחר Span Columns בתפריט Paragraph Layout.

 4. בחר את מספר הטורים שעל פניהם ברצונך שהפסקה תתפרס מהתפריט Span. בחר All אם ברצונך שהפסקה תתפרס על-פני כל הטורים.

 5. להוספת רווח לפני או אחרי הפסקה הפרוסה, ציין ערכי Space Before Span ו-Space After Span ולחץ על OK.

פיצול פסקה לטורים

 1. מקם את נקודת ההכנסה בתוך הפסקה.

  ניתן גם להפוך תכונה זו לחלק מסגנון הפסקה, כגון סגנון הכותרת.

 2. בחר Span Columns מתפריט החלונית Control panel או מתפריט החלונית Paragraph.

 3. בחר Split Columns בתפריט Paragraph Layout.

 4. ציין את האפשרויות הבאות ולחץ על OK:

  Sub-columns

  בחר את מספר הטורים שעל פניהם ברצונך לפצל את הפסקה.

  Space Before Split ‏/ Space After Split

  הוספת רווח לפני או אחרי הפסקה המפוצלת.

  Inside Gutter

  קובע את הרווח בין הפסקאות המפוצלות.

  Outside Gutter

  קובע את הרווח בין החלק החיצוני של הפסקה המפוצלת והשוליים.

יישור טקסט אנכית בתוך מסגרת טקסט

ניתן ליישר או לפזר שורות טקסט במסגרת לאורך הציר האנכי שלה כדי לשמור על מיקום אנכי אחיד של הטקסט בין מסגרות וטורים במסגרות.

יישור מסגרות מאפשר לך ליישר טקסט באופן אנכי (או אופקי בזמן השימוש בטקסט אנכי) במסגרת טקסט רגילה, כך שהמסגרת משמשת כבסיס.

ניתן ליישר טקסט לראש, למרכז או לתחתית המסגרת באמצעות ערכי ריווח השורות וריווח הפסקאות של כל פסקה. ניתן גם לבצע יישור אנכי של הטקסט, הגורם לפיזור אחיד של הרווחים בין השורות, ללא קשר לערכי ריווח השורות או ריווח הפסקאות.

Vertical justification—Bottom (left) and Justify (right)

Top of horizontal frame (upper left), center alignment (upper right), bottom (lower left), and justified (lower right)

יישור טקסט אנכי ויישור אנכי מחושבים לפי מיקומי קו הבסיס של כל שורה במסגרת. שים לב לפרטים הבאים בעת ביצוע יישור אנכי:

 • האפשרות Align Top/Right מוגדרת כקו הבסיס של השורה הראשונה בטקסט המיושר לראש המסגרת. האפשרות First Baseline Offset בתיבת הדו-שיח Text Frame Options משפיעה על ערך זה. האפשרות Align Bottom/Left מוגדרת כקו הבסיס של שורת הטקסט האחרונה בטקסט המיושר לתחתית המסגרת.

 • כאשר האפשרות Grid Alignment חלה על פסקאות עם יישור Align Top/Right,‏ Center Justify,‏ Align Bottom/Left, כל השורות מיושרות לפי רשת קווי הבסיס. כשבוחרים באפשרות Justified, רק השורה הראשונה והשורה האחרונה מיושרות לרשת קווי הבסיס.

 • אם משנים ערך Top או Bottom Inset של מסגרת בתיבת הדו-שיח Text Frame Options, גם המיקום של קו הבסיס הראשון או האחרון ישתנה בהתאמה.

 • ראש המסגרת מוגדר כקו הבסיס של שורת הטקסט הראשונה המיושרת לראש המסגרת. האפשרות First Baseline Offset בתיבת הדו-שיח Text Frame Options משפיעה על ערך זה.

 • תחתית המסגרת מוגדרת כקו הבסיס של שורת הטקסט האחרונה המיושרת לתחתית המסגרת. הערות שוליים אינן מיושרות.

 • כאשר מחילים את האפשרות Align to Baseline Grid על פסקאות עם יישור Top‏, Center או Bottom, כל השורות מיושרות לפי רשת קווי הבסיס. כשבוחרים באפשרות Justified, רק השורה הראשונה והשורה האחרונה מיושרות לרשת קווי הבסיס.

 • אם משנים ערך Top או Bottom Inset של מסגרת בתיבת הדו-שיח Text Frame Options, גם המיקום של קו הבסיס הראשון או האחרון ישתנה בהתאמה.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • היעזר בכלי Selection לבחירת מסגרת טקסט.

  • היעזר בכלי Type ללחיצה בתוך מסגרת הטקסט.

 2. בחר Object ‏> ‏Text Frame Options.
 3. באזור Vertical Justification בתיבת הדו-שיח Text Frame Options, בחר את אחת מהאפשרויות הבאות: Top/Right,‏ Center,‏ Bottom/Left או Justify.
 4. באזור Vertical Justification בתיבת הדו-שיח Text Frame Options, בחר באחת מהאפשרויות הבאות בתפריט Align:
  • ליישור אנכי של טקסט מראש המסגרת כלפי מטה, בחר Top. (זוהי הגדרת ברירת המחדל.)

  • למרכוז שורות טקסט בתוך המסגרת, בחר Center.

  • ליישור אנכי של שורות טקסט מתחתית המסגרת כלפי מעלה, בחר Bottom.

  • לפיזור אחיד של שורות טקסט בין ראש המסגרת לתחתית המסגרת, בחר Justify.

 5. אם בוחרים באפשרות Justify ורוצים למנוע מערך ריווח השורות להיות גדול מערך ריווח הפסקאות, יש לציין ערך עבור Paragraph Spacing Limit. הרווח שבין הפסקאות יגדל לערך שיצוין. אם הטקסט עדיין איננו ממלא את המסגרת, הרווחים בין השורות יותאמו עד שהמסגרת תתמלא. ערך סף ריווח הפסקאות מוחל בנוסף לערכים Space Before או Space After שהוזנו בחלונית Paragraph.
  Paragraph spacing limit set to zero (left) and 1 pica (right)

  הערה:

  היזהר בעת יישור אנכי של מסגרות טקסט הכוללות טורים מרובים. אם הטור האחרון כולל רק שורות מעטות, רווח לבן רב מדי עלול להופיע בין השורות.

 6. לחץ על OK.
הערה:

דרך פשוטה להתאמת הערך של Paragraph Spacing Limit היא לבחור באפשרות Preview, ולאחר מכן להקיש על המקש חץ למעלה או חץ למטה שליד הערך של Paragraph Spacing Limit, עד שריווח הפסקה ייראה מאוזן ביחס לריווח השורות.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?