קיצורי מקשים של ברירת המחדל

Adobe® InCopy‎®‎‎ מספק קיצורי מקשים לעבודה מהירה במסמכים. קיצורי מקשים רבים מופיעים סמוך לשמות הפקודות בתפריטים השונים. ניתן להשתמש בערכת ברירת המחדל של קיצורי המקשים ב-InCopy, או בערכת קיצורי מקשים של Microsoft® Word, או ליצור ערכת קיצורי מקשים מותאמת אישית.

הערה:

ניתן להפיק רשימה של קיצורי המקשים הנוכחיים בעזרת בחירה באפשרות Show Set בתיבת הדו-שיח Keyboard Shortcuts. אפשרות זו שימושית במיוחד להדפסת עותק של קיצורי מקשים מותאמים אישית.

מקשים לכלים

הרשימה הבאה אינה רשימה מלאה של קיצורי המקשים. הטבלה כוללת רק את קיצורי המקשים שאינם מוצגים בפקודות בתפריט או בתיאורי הכלים השונים.

תוצאה

Windows®

Mac OS®‎

החלפה בין הכלי טקסט לכלי הערה

Shift+Esc

Shift+Esc

החלפה זמנית בין הכלי טקסט לכלי הערה

Alt+Shift

Option+Shift

מעבר זמני לכלי יד (תצוגת פריסה)

Alt+מקש רווח

Option+מקש רווח

מעבר זמני לכלי זום (תצוגת פריסה)

Ctrl+מקש רווח

Command+מקש רווח

מעבר זמני לכלי Zoom In (תצוגת Layout)

Ctrl+מקש רווח

Command+מקש רווח

מעבר זמני לכלי Zoom Out (תצוגת Layout)

Ctrl+Alt+מקש רווח

Command+Option+מקש רווח

מקשים לניווט במסמכים

הרשימה הבאה אינה רשימה מלאה של קיצורי המקשים. הטבלה כוללת רק את קיצורי המקשים שאינם מוצגים בפקודות בתפריט או בתיאורי הכלים השונים.

תוצאה

Windows

Mac OS

מעבר לעמוד הראשון/אחרון (תצוגת פריסה)

Ctrl+Shift+Page Up/ Page Down

Command+Shift+Page Up/Page Down

מעבר לעמוד הקודם/הבא (תצוגת פריסה)

Shift+Page Up/Page Down

Shift+Page Up/Page Down

מעבר תו אחד ימינה/שמאלה

חץ ימינה/חץ שמאלה

חץ ימינה/חץ שמאלה

מעבר שורה אחת למעלה/למטה

חץ למעלה/חץ למטה

חץ למעלה/חץ למטה

מעבר מילה אחת ימינה/שמאלה

Ctrl+חץ ימינה/חץ שמאלה

Command+חץ ימינה/חץ שמאלה

מעבר לתחילת משפט קדימה/אחורה (תצוגת הכנה לדפוס ותצוגת כתבה)

Ctrl+]/[‎

Command+]/[‎

מעבר לתחילת/סוף שורה

Home/End

Home/End

מעבר לפסקה הקודמת/הבאה

Ctrl+חץ למעלה/חץ למטה

Command+חץ למעלה/חץ למטה

מעבר לכתבה הבאה (תצוגת הכנה לדפוס)

Ctrl+Alt+]‎

Command+Option+]‎

מעבר לכתבה הקודמת (תצוגת הכנה לדפוס)

Ctrl+Alt+[‎

Command+Option+[‎

מעבר לתחילת/סוף כתבה

Ctrl+Home/End

Command+Home/End

בחירת תו אחד ימינה/שמאלה

Shift+חץ ימינה/חץ שמאלה

Shift+חץ ימינה/חץ שמאלה

בחירת מילה אחת ימינה/שמאלה

Ctrl+Shift+חץ ימינה/חץ שמאלה

Command+Shift+חץ ימינה/חץ שמאלה

בחירה עד תחילת/סוף השורה

Shift+Home/End

Shift+Home/End

בחירת הפסקה הנוכחית (תצוגת הכנה לדפוס ותצוגת כתבה)

Ctrl+Shift+P

Command+Shift+P

בחירת המשפט הקודם/הבא (תצוגת הכנה לדפוס ותצוגת כתבה)

Ctrl+Alt+Shift+חץ ימינה/חץ שמאלה

Command+Option+Shift +חץ ימינה/חץ שמאלה

בחירת שורה אחת מעל או מתחת

Shift+חץ למעלה/חץ למטה

Shift+חץ למעלה/חץ למטה

בחירת פסקה אחת לפני/אחרי

Ctrl+Shift+חץ למעלה/חץ למטה

Command+Shift+חץ למעלה/חץ למטה

בחירה עד תחילת/סוף כתבה

Ctrl+Shift+Home/End

Command+Shift+Home/End

מחיקת המילה שלפני נקודת ההכנסה (תצוגת הכנה לדפוס ותצוגת כתבה)

Ctrl+Backspace או Delete

Command+Delete או Del (לוח הספרות)

בחירת המשפט הנוכחי (תצוגת הכנה לדפוס ותצוגת כתבה)

Ctrl+Shift+Backspace או Delete

Command+Shift+Delete

מחיקת הפסקה הנוכחית (תצוגת הכנה לדפוס ותצוגת כתבה)

Ctrl+Alt+Shift+Delete

Command+Option+Shift +Del (לוח הספרות)

בנייה מחדש של כל הכתבות

Ctrl+Alt+/

Command+Option+/

החלפה בין תצוגה נוכחית לקודמת

Ctrl+Alt+2

Command+Option+2

מעבר לחלון הבא

Ctrl+F6

Command+F6

מעבר לחלון הקודם

Ctrl+Shift+F6

Command+Shift+F6

גלילת מסך אחד למעלה/למטה

Page Up/Page Down

Page Up/Page Down

מעבר לכפולה הראשונה/האחרונה

Alt+Shift+Page Up/ Page Down

Option+Shift+Page Up/ Page Down

מעבר לכפולה הקודמת/הבאה

Ctrl+Alt+Page Up/Page Down

Command+Alt+Page Up/Page Down

התאמת בחירה לחלון

Ctrl+Alt+=

Command+Option+=

הגדלת המסך ל-50%/ 200%/400%

Ctrl+5/2/4

Command+5/2/4

גישה לשדה אחוזי תצוגה

Ctrl+Alt+5

Command+Option+5

מקשים להזזה ולשינוי צורה של גרפיקה

הרשימה הבאה אינה רשימה מלאה של קיצורי המקשים. הטבלה כוללת רק את קיצורי המקשים שאינם מוצגים בפקודות בתפריט או בתיאורי הכלים השונים.

תוצאה

Windows

Mac OS

הגדלה/הקטנה של גודל/קנה מידה ב-1%

Ctrl+. [נקודה] או , [פסיק]

Command+. [נקודה] או , [פסיק]

הגדלה/הקטנה של גודל/קנה מידה ב-5%

Ctrl+Alt+. [נקודה] או, [פסיק]

Command+Option+. [נקודה] או, [פסיק]

העברת בחירה*

חץ שמאלה, חץ ימינה, חץ למעלה או חץ למטה

חץ שמאלה, חץ ימינה, חץ למעלה או חץ למטה

הזזת בחירה בעשירית*

Ctrl+Shift+חץ שמאלה, חץ ימינה, חץ למעלה או חץ למטה

Command+Shift+חץ שמאלה, חץ ימינה, חץ למעלה או חץ למטה

הזזת בחירה פי 10*

Shift+חץ שמאלה, חץ ימינה, חץ למעלה או חץ למטה

Shift+חץ שמאלה, חץ ימינה, חץ למעלה או חץ למטה

*הכמות מוגדרת באפשרות Edit‏ ‏> Preferences‏ ‏> Units & Increments (ב-Windows) או Adobe InCopy‏ ‏> Preferences‏ ‏> Units & Increments (ב-Mac OS).

מקשים לעבודה עם טקסט

הרשימה הבאה אינה רשימה מלאה של קיצורי המקשים. הטבלה כוללת רק את קיצורי המקשים שאינם מוצגים בפקודות בתפריט או בתיאורי הכלים השונים.

תוצאה

Windows

Mac OS

הפעלת הכלי מיקום בטקסט

Esc

Esc

שינוי קנה מידה אופקי רגיל

Ctrl+Shift+X

Command+Shift+X

שינוי קנה מידה אנכי רגיל

Ctrl+Alt+Shift+X

Command+Option+Shift+X

הגדלה/הקטנה של גודל טקסט (בנקודות)

Ctrl+Shift+>/<

Command+Shift+>/<

הגדלה/הקטנה של גודל טקסט פי חמש (בנקודות)

Ctrl+Alt+Shift+>/<

Command+Option+Shift+ >/<

הגדלה/הקטנה של ריווח שורות (טקסט אופקי)

Alt+חץ למעלה/חץ למטה

Option+חץ למעלה/חץ למטה

הגדלה/הקטנה של ריווח שורות (טקסט אנכי)

Alt+חץ ימינה/חץ שמאלה

Option+חץ ימינה/חץ שמאלה

הגדלה/הקטנה של ריווח שורות פי חמש (טקסט אופקי)

Ctrl+Alt+חץ למעלה/חץ למטה

Command+Option+חץ למעלה/חץ למטה

הגדלה/הקטנה של ריווח שורות פי 5 (טקסט אנכי)

Ctrl+Alt+חץ ימינה/חץ שמאלה

Command+Option+חץ ימינה/חץ שמאלה

ריווח שורות אוטומטי

Ctrl+Alt+Shift+A

Command+Option+Shift+ A

הגדלה/הקטנה של ריווח טקסט/צימוד אותיות

Alt+חץ ימינה/חץ שמאלה

Option+חץ ימינה/חץ שמאלה

הגדלה/הקטנה פי חמש של ריווח טקסט/צימוד אותיות

Ctrl+Alt+חץ ימינה/חץ שמאלה

Command+Option+חץ ימינה/חץ שמאלה

איפוס כל העדפות צימוד האותיות (איפוס ריווח טקסט ל-0)

Ctrl+Alt+Q

Command+Option+Q

הגדלה/הקטנה של הזזה מקו בסיס (טקסט אופקי)

Alt+Shift+חץ למעלה/חץ למטה

Option+Shift+חץ למעלה/חץ לטה

הגדלה/הקטנה של הזחה מקו הבסיס (טקסט אנכי)

Alt+Shift+חץ ימינה/חץ שמאלה

Option+Shift+חץ ימינה/חץ שמאלה

הגדלה/הקטנה פי חמש של הזזה מקו בסיס (טקסט אופקי)

Ctrl+Alt+Shift+חץ למעלה/חץ למטה

Command+Option+Shift+חץ למעלה/חץ למטה

הגדלה/הקטנה של צימוד מילים

Ctrl+Alt+\ או Backspace

Command+Option+\ או Delete

הגדלה/הקטנה פי חמש של צימוד מילים

Ctrl+Alt+Shift+\ או Backspace

Command+Option+Shift +\ או Delete

יישור טקסט שמאלה/למרכז/ימינה

Ctrl+Shift+L/C/R

Command+Shift+L/C/R

יישור לשני הצדדים, כשהשורה האחרונה מיושרת לשמאל

Ctrl+Shift+J

Command+Shift+J

יישור כל השורות לשני הצדדים

Ctrl+Shift+F

Command+Shift+F

הוספת טאב כניסה מימין

Shift+Tab

Shift+Tab

עדכון רשימת גופנים חסרים

Ctrl+Alt+Shift+/

Command+Option+Shift+/

החלפה בין העדפות של מרכאות חכמות

Ctrl+Alt+Shift+'

Command+Option+Shift+'

הרחבה/צמצום של כל ההערות פרט להערה הנוכחית

Alt+לחיצה על סמן קצה הערה מורחבת/מצומצמת

Option+לחיצה על סמן קצה הערה מורחבת/מצומצמת

מקשים לעבודה בהקלדה

הרשימה הבאה אינה רשימה מלאה של קיצורי המקשים. הטבלה כוללת רק את קיצורי המקשים שאינם מוצגים בפקודות בתפריט או בתיאורי הכלים השונים.

תוצאה

Windows

Mac OS

פתיחת תיבת הדו-שיח Justification

Ctrl+Alt+Shift+J

Command+Option+Shift+J

פתיחת תיבת הדו-שיח Open Keep Options

Ctrl+Alt+K

Command+Option+K

פתיחת תיבת הדו-שיח Paragraph Rules

Ctrl+Alt+J

Command+Option+J

הגדרה מחדש של סגנון תו

Ctrl+Alt+Shift+C

Command+Option+Shift+C

פתיחת תיבת הדו-שיח Drop Caps and Nested Styles

Ctrl+Alt+R

Command+Option+R

הגדרה מחדש של סגנון פסקה

Ctrl+Alt+Shift+R

Command+Option+Shift+R

הפעלה/ביטול של Toggle all caps

Ctrl+Shift+K

Command+Shift+K

הפעלה/ביטול של Toggle small caps

Ctrl+Alt+L

Command+Option+H

לא ישים

כתב עילי

Ctrl+Shift+=

לא ישים

Command+Shift+=

כתב תחתי

Ctrl+Alt+Shift+=

Command+Option+Shift+=

קו תחתי

Ctrl+Shift+U

Command+Shift+U

קו חוצה

Ctrl+Shift+/

Control+Command+Shift+‎/‎

מודגש

Ctrl+B, Ctrl+Shift+B

Command+B, Command+Shift+B

נטוי

Ctrl+Shift+I

Command+Shift+I

רגיל

Ctrl+Shift+Y

Command+Shift+Y

הפעלה/ביטול של יישור לרשת

Ctrl+Alt+Shift+G

Command+Option+Shift+G

הפעלה/ביטול של מיקוף אוטומטי

Ctrl+Alt+Shift+H

Command+Option+Shift+H

מקשים לחיפוש והחלפת טקסט

הרשימה הבאה אינה רשימה מלאה של קיצורי המקשים. הטבלה כוללת רק את קיצורי המקשים שאינם מוצגים בפקודות בתפריט או בתיאורי הכלים השונים.

תוצאה

Windows

Mac OS

הוספת טקסט שנבחר לתיבה Find What

Ctrl+F1

Command+F1

הוספת טקסט שנבחר לתיבה Find What וחיפוש המופע הבא

Shift+F1

Shift+F1

החלפת טקסט שנבחר בטקסט שבתיבה Change To

Ctrl+F3

Command+F3

החלפת טקסט שנבחר בטקסט שבתיבה Change To וחיפוש המופע הבא

Shift+F3

Shift+F3

הכנסת טקסט שנבחר לתיבה Replace

Ctrl+F2

Command+F2

מקשים לטבלאות

הרשימה הבאה אינה רשימה מלאה של קיצורי המקשים. הטבלה כוללת רק את קיצורי המקשים שאינם מוצגים בפקודות בתפריט או בתיאורי הכלים השונים.

תוצאה

Windows

Mac OS

ניקוי תא

Backspace או Delete

Delete

מעבר לתא הבא

Tab, חץ שמאלה או חץ ימינה

Tab, חץ שמאלה או חץ ימינה

מעבר לתא הקודם

Shift+Tab

Shift+Tab

מעבר בין תאים בטבלה למעלה/למטה

חץ למעלה/חץ למטה

חץ למעלה/חץ למטה

מעבר לתא הראשון/האחרון בעמודה

Alt+Page Up/Page Down

Option+Page Up/Page Down

מעבר לתא הראשון/האחרון בשורה

Alt+Home/End

Option+Home/End

מעבר לשורה הראשונה/האחרונה במסגרת

Page Up/Page Down

Page Up/Page Down

בחירת תאים למעלה/למטה

Shift+חץ למעלה/חץ למטה

Shift+חץ למעלה/חץ למטה

בחירת תאים מימין/משמאל

Shift+חץ ימינה/חץ שמאלה

Shift+חץ ימינה/חץ שמאלה

התחלת שורה בעמודה הבאה

Enter (בלוח הספרות)

Enter (בלוח הספרות)

התחלת שורה במסגרת הבאה

Shift+Enter (בלוח הספרות)

Shift+Enter (בלוח הספרות)

מקשים לחלוניות ולתיבות דו-שיח של טקסט

הרשימה הבאה אינה רשימה מלאה של קיצורי המקשים. הטבלה כוללת רק את קיצורי המקשים שאינם מוצגים בפקודות בתפריט או בתיאורי הכלים השונים.

תוצאה

Windows

Mac OS

פתיחת תיבת הדו-שיח Justification

Alt+Ctrl+Shift+J

Option+Command+Shift+J

פתיחת תיבת הדו-שיח Paragraph Rules

Alt+Ctrl+J

Option+Command+J

פתיחת תיבת הדו-שיח Keep Options

Alt+Ctrl+K

Option+Command+K

הפעלת החלונית Character

Ctrl+T

Command+T

הפעלת החלונית Paragraph

Ctrl+Alt+T

Command+Option+T

מקשים לסגנונות תו ופסקה

הרשימה הבאה אינה רשימה מלאה של קיצורי המקשים. הטבלה כוללת רק את קיצורי המקשים שאינם מוצגים בפקודות בתפריט או בתיאורי הכלים השונים.

תוצאה

Windows

Mac OS

התאמת הגדרת סגנון תו לטקסט

בחר בטקסט והקש Shift+Alt+Ctrl+C

בחר בטקסט והקש Shift+Option+Command+C

התאמת הגדרת סגנון פסקה לטקסט

בחר בטקסט והקש Shift+Alt+Ctrl+R

בחר בטקסט והקש Shift+Option+Command+R

שינוי אפשרויות ללא החלת סגנון

לחץ פעמיים על הסגנון תוך כדי הקשת Shift+Alt+Ctrl

לחץ פעמיים על הסגנון תוך כדי הקשת Shift+Option+Command

הסרת סגנון ועיצוב מקומי

לחץ על שם סגנון הפסקה תוך כדי הקשת Alt

לחץ על שם סגנון הפסקה תוך כדי הקשת Option

ניקוי דריסות מסגנון פסקה

לחץ על שם סגנון הפסקה תוך כדי הקשת Alt+Shift

לחץ על שם סגנון הפסקה תוך כדי הקשת Option+Shift

הצגה/הסתרה של החלוניות Paragraph Style ו-Character Style, בהתאמה

F11, Shift+F11

Command+F11, Command+Shift+F11

מקשים לאוצר מילים

הרשימה הבאה אינה רשימה מלאה של קיצורי המקשים. הטבלה כוללת רק את קיצורי המקשים שאינם מוצגים בפקודות בתפריט או בתיאורי הכלים השונים.

תוצאה

Windows

Mac OS

טעינת מילה

Ctrl+Shift+5

Command+Shift+5

חיפוש מילה

Ctrl+Shift+6

Command+Shift+6

שינוי מילה

Ctrl+Shift+7

Command+Shift+7

מקשים לעבודה עם XML

הרשימה הבאה אינה רשימה מלאה של קיצורי המקשים. הטבלה כוללת רק את קיצורי המקשים שאינם מוצגים בפקודות בתפריט או בתיאורי הכלים השונים.

תוצאה

Windows

Mac OS

הרחבה/צמצום של רכיב

חץ ימינה/חץ שמאלה

חץ ימינה/חץ שמאלה

הרחבה/צמצום רכיב ורכיבים בנים

Alt+חץ ימינה/חץ שמאלה

Option+חץ ימינה/חץ שמאלה

הרחבת בחירת XML כלפי מעלה/מטה

Shift+חץ למעלה/חץ למטה

Shift+חץ למעלה/חץ למטה

הזזת בחירת XML כלפי מעלה/מטה

חץ למעלה/חץ למטה

חץ למעלה/חץ למטה

גלילת החלונית Structure מסך אחד למעלה/למטה

Page Up/Page Down

Page Up/Page Down

בחירת צומת XML ראשונה/אחרונה

Home/End

Home/End

הרחבת בחירה עד לצומת XML ראשונה/אחרונה

Shift+Home/End

Shift+Home/End

מעבר לשגיאת האימות הקודמת/הבאה

Ctrl+חץ שמאלה/חץ ימינה

Command+חץ שמאלה/חץ ימינה

תיוג אוטומטי של מסגרות טקסט וטבלאות

Ctrl+Alt+Shift+F7

Command+Option+Shift+F7

קיצורי מקשים שימושיים נוספים

הרשימה הבאה אינה רשימה מלאה של קיצורי המקשים. הטבלה כוללת רק את קיצורי המקשים שאינם מוצגים בפקודות בתפריט או בתיאורי הכלים השונים.

תוצאה

Windows

Mac OS

סגירת מסמך נוכחי

Ctrl+Shift+W

Command+Shift+W

סגירת כל המסמכים

Ctrl+Alt+Shift+W

Command+Option+Shift+W

שמירת כל המסמכים

Ctrl+Alt+Shift+S

Command+Option+Shift+S

הרחבת כל הכתבות

Ctrl+Alt+Z

Command+Option+Z

צמצום כל הכתבות

Ctrl+Alt+Shift+Z

Command+Option+Shift+Z

הצגה/הסתרה של כל סרגלי הכלים והחלוניות

Ctrl+Alt+Tab

Command+Tab (התנגשות עם Mac OS)

מסמך ברירת מחדל חדש

Ctrl+Alt+N

Command+Option+N

הצגת החלונית Links

Ctrl+Shift+D

Command+Shift+D

הפעלת השדה האחרון שנעשה בו שימוש בחלונית

Ctrl+Alt+`

Command+Option+`

עדכון מידע מההתחלה עד לסמן

Ctrl+Alt+Shift+6

Command+Option+Shift+6

עדכון מידע התקדמות של התאמה לשטח

Ctrl+Alt+Shift+8

Command+Option+Shift+8

עדכון מידע מהסמן עד לסוף

Ctrl+Alt+Shift+7

Command+Option+Shift+7

עדכון מידע בחירה

Ctrl+Alt+Shift+5

Command+Option+Shift+5

עדכון מידע כתבה שלמה

Ctrl+Alt+Shift+4

Command+Option+Shift+4

רענון כפוי

Shift+F5

Shift+F5

הפעלה/ביטול של יחידות

Ctrl+Alt+Shift+U

Command+Option+Shift+U

מאקרו טקסט חדש

Ctrl+Alt+F8

Command+Option+F8

עריכת מאקרו טקסט

Ctrl+Alt+Shift+F8

Command+Option+Shift+F8

הוספת טקסט מאקרו

Alt+Shift+F8

Option+Shift+F8

מקשים לפתרון התנגשויות בין Mac OS 10.3x ו-10.4

הרשימה הבאה אינה רשימה מלאה של קיצורי המקשים. הטבלה כוללת רק את קיצורי המקשים שאינם מוצגים בפקודות בתפריט או בתיאורי הכלים השונים.

תוצאה

Mac OS

פתיחת תיבת הדו-שיח Preferences

Command+K

פתיחת החלונית Paragraph Styles

Command+F11

פתיחת החלונית Character Styles

Command+Shift+F11

פתיחת החלונית Text Macros

Control+Command+Shift+F10

פתיחת החלונית Swatches

F5

הצגה/הסתרה של ארגז הכלים

Control+Command+F12

מזעור חלון היישום

Command+M

הסתרת יישום

Command+H

פריטים דומים נוספים

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון