עקרונות עבודה בסיסיים בסביבת עבודה

סקירה של סביבת העבודה

ניתן ליצור ולטפל במסמכים ובקבצים בעזרת רכיבים שונים, כגון חלוניות, סרגלים וחלונות. הארגון של רכיבים אלה נקרא סביבת עבודה. לסביבות העבודה של היישומים השונים ב-Adobe® Creative Suite® 5 יש מראה דומה, כדי שתוכל לעבור בין יישומים בקלות. ניתן גם להתאים כל יישום לאופן עבודתך בעזרת בחירה מתוך מספר סביבות עבודה מוגדרות מראש או יצירת סביבת עבודה משלך.

למרות שפריסת סביבת העבודה של ברירת המחדל משתנה במוצרים השונים, אופן הטיפול ברכיבים הוא דומה בכולם.

 • סרגל היישום בראש המסך כולל מתג סביבת עבודה, תפריטים (Windows בלבד), ולחצנים אחרים של היישום. במוצרים מסוימים למחשבי Mac, ניתן להציגו או להסתירו מתפריט Window.

 • החלונית Tools כוללת כלים ליצירה ולעריכה של תמונות, גרפיקה, רכיבי עמוד ועוד. כלים קשורים מקובצים יחד.

 • החלונית Control מציגה אפשרויות לכלי שנבחר כרגע. ב-Illustrator, החלונית Control מציגה אפשרויות לאובייקט שנבחר כרגע. (ב-Adobe Photoshop®‎, היא ידועה בתור סרגל האפשרויות. ב-Adobe Flash®‎, ‏Adobe Dreamweaver®‎ ו-Adobe Fireworks®‎ היא ידועה בתור Property Inspector והיא כוללת מאפיינים של הרכיב שנבחר כרגע.)

 • חלון המסמך מציג את הקובץ שאתה עובד עליו כרגע. ניתן להציג את חלונות המסמכים ככרטיסיות, ובמקרים מסוימים לקבץ ולעגן אותם.

 • חלוניות מסייעות לך לפקח על עבודתך ולשנותה. לדוגמה, ציר הזמן ב-Flash, החלונית Brush ב-Illustrator, החלונית Layers ב-Adobe Photoshop®‎ והחלונית CSS Styles ב-Dreamweaver. ניתן לקבץ חלוניות בקבוצות, לסדר אותן בערימות או לעגן אותן.

 • המסגרת Application frame מקבצת את כל רכיבי סביבת העבודה בחלון משולב אחד, המאפשר לטפל ביישום כיחידה אחת. כשמזיזים או משנים את גודל מסגרת היישום או כל אחד מרכיביה, כל הרכיבים שבה מגיבים הדדית, כך שאף רכיב לא יחפוף לרכיב אחר. חלוניות אינן נעלמות כשעוברים בין יישומים או לוחצים בטעות ויוצאים מהיישום. אם אתה עובד עם שני יישומים או יותר, תוכל למקם את היישומים זה לצד זה על המסך או בצגים מרובים.

  אם אתה משתמש ב-Mac ומעדיף את הממשק המסורתי והחופשי, תוכל לבטל את Application frame. לדוגמה, ב-Adobe Illustrator®‎ בחר Window > ‏Application Frame כדי להציג או להסתיר את Application frame. (ב-Flash, מסגרת Application frame פועלת לצמיתות עבור mac ו-Dreamweaver for Mac אינו משתמש ב-Application frame.)

סביבת העבודה המוגדרת כברירת המחדל ב-Illustrator
סביבת העבודה המוגדרת כברירת המחדל ב-Illustrator

A. חלונות מסמך בכרטיסיות B. סרגל היישום C. מתג סביבת עבודה D. שורת כותרת של חלונית E. החלונית Control‏ F. החלונית Tools‏ G. הלחצן Collapse To Icons‏ H. שלוש קבוצות של חלוניות במעגן אנכי 

הסתרה או תצוגה של כל החלוניות

 • ‏‏(Illustrator‏, Adobe InCopy®‎‏, Adobe InDesign®‎‏, Photoshop‏, Fireworks) להסתרה או לתצוגה של כל החלוניות, כולל החלונית Tools והחלונית Control, הקש Tab.

 • ‏‏‏(Illustrator‏, InCopy‏, InDesign‏, Photoshop) להסתרה או לתצוגה של כל החלוניות, להוציא החלונית Tools והחלונית Control, הקש Shift+Tab.

הערה:

ניתן להציג זמנית חלוניות מוסתרות, אם האפשרות Auto-Show Hidden Panels נבחרה בהעדפות הממשק. אפשרות זו מופעלת תמיד ב-Illustrator. הזז את המצביע לקצה חלון היישום (Windows‎®‎‎) או לקצה הצג (Mac OS®‎) והישאר על הפס שמוצג

 • (Flash,‏ Dreamweaver,‏ Fireworks) להסתרה או להצגה של כל החלוניות, הקש F4.

אפשרויות החלונית Display

 1. לחץ על סמל תפריט החלונית בפינה הימנית העליונה של החלונית.

  הערה:

  ניתן לפתוח תפריט חלונית גם כשהחלונית ממוזערת.

  הערה:

  ב-Photoshop, ניתן לשנות את גודל הגופן של המלל בחלוניות ובתיאורי כלים. בהעדפות הממשק, בחר גודל מתפריט UI Font Size.

‏(Illustrator) התאמת בהירות החלונית

 1. בהעדפות User Interface, הזז את המחוון Brightness. מחוון זה משפיע על כל החלוניות, כולל החלונית Control.

הגדרה מחדש של החלונית Tools

ניתן להציג את הכלים בחלונית Tools בטור אחד, או בשני טורים. ‏‏(תכונה זו אינה זמינה בחלונית Tools ב-Fireworks וב-Flash).

הערה:

ב-InDesign וב-InCopy ניתן גם לעבור בין תצוגה של טור אחד לתצוגה של שני טורים (או שורה אחת) בעזרת הגדרת אפשרות בהעדפות הממשק.

 1. לחץ על החץ הכפול בראש החלונית Tools.

ניהול חלונות וחלוניות

ניתן ליצור סביבת עבודה מותאמת אישית בעזרת הזזה ושינוי של חלונות המסמך והחלוניות. ניתן גם לשמור סביבות עבודה מותאמות אישית ולעבור ביניהן. ב-Fireworks, שינוי שם של סביבות עבודה מותאמות אישית עשוי להוביל להתנהגות לא צפויה.

הערה:

הדוגמאות הבאות משתמשות ב-Photoshop לצורכי הדגמה. סביבת העבודה מתנהגת באותו אופן בכל המוצרים.

ארגון מחדש, עיגון או העברת חלונות מסמך למצב צף

כשפותחים יותר מקובץ אחד, חלונות המסמכים מוצגים ככרטיסיות.

 • כדי לסדר מחדש את חלונות המסמכים המוצגים ככרטיסיות, גרור כרטיסיית חלון למיקום חדש בקבוצה.
 • כדי להסיר עיגון (הצפה או ניתוק) של חלון מסמך מקבוצת חלונות, גרור את כרטיסיית החלון אל מחוץ לקבוצה.
הערה:

ב-Photoshop ניתן גם לבחור Window > ‏Arrange > ‏ Float in Window כדי להציף חלון מסמך אחד, או Window > ‏Arrange > ‏Float All In Windows כדי להציף את כל חלונות המסמך בבת אחת. עיין בהערה הטכנית kb405298 לקבלת מידע נוסף.

הערה:

Dreamweaver אינו תומך בעיגון ובהסרת עיגון של חלונות מסמך. השתמש בלחצן Minimize של חלון המסמך כדי ליצור חלונות צפים (Windows) או בחר Window > ‏Tile Vertically כדי ליצור חלונות מסמך זה לצד זה. חפש את Tile Vertically בעזרה של Dreamweaver לקבלת מידע נוסף על נושא זה. תהליכי העבודה שונים מעט עבור משתמשי Mac.

 • כדי לעגן חלון מסמך לקבוצה אחרת של חלונות מסמך, גרור את החלון לתוך הקבוצה.

 • ליצירת קבוצות של מסמכים בערימה או באריחים, גרור את החלון לאחד מאזורי השחרור בחלק העליון, התחתון או בצד של חלון אחר. ניתן גם לבחור פריסה לקבוצה בעזרת שימוש בלחצן Layout בסרגל היישום.

הערה:

יש מוצרים שאינם תומכים בפונקציה זו. עם זאת, ייתכן שהמוצר כולל את הפקודות Cascade או Tile בתפריט Window, שיסייעו לך בפריסת המסמכים שלך.

 • כדי לעבור למסמך אחר בקבוצת כרטיסיות בעת גרירה בחירה, גרור את הבחירה והחזק אותה רגע מעל לכרטיסייה של מסמך.
הערה:

יש מוצרים שאינם תומכים בפונקציה זו.

עיגון והסרת עיגון של חלוניות

מעגן הוא אוסף של חלוניות או קבוצות של חלוניות המוצגות יחד, בדרך כלל בכיוון אנכי. ניתן לעגן או להסיר עיגון של חלוניות בעזרת הזזתן למעגן או מחוץ למעגן.

 • כדי לעגן חלונית, גרור את הכרטיסייה שלה למעגן, בראש, בתחתית או בין חלוניות אחרות.

 • כדי לעגן קבוצת חלוניות, גרור אותה בשורת הכותרת (השורה הריקה שמעל לכרטיסיות) לתוך המעגן.

 • כדי להסיר חלונית או קבוצת חלוניות, גרור את הכרטיסייה או את שורת הכותרת שלה מחוץ למעגן. ניתן לגרור אותה למעגן אחר או להפוך אותה לחלונית צפה.

חלונית במעגן חדש
חלונית הניווט שנגררה למעגן חדש, המסומן בקו כחול אנכי

חלונית במעגן משלה
חלונית הניווט נמצאת כעת במעגן משלה

הערה:

ניתן למנוע מחלוניות למלא את כל השטח במעגן. גרור את הקצה התחתון של המעגן למעלה, עד שהוא לא ייגע יותר בקצה סביבת העבודה.

הזזת חלוניות

בזמן הזזת חלוניות, תראה קו כחול של אזורי שחרור, כלומר אזורים שניתן להזיז אליהם את החלונית. לדוגמה, ניתן להזיז חלונית למעלה או למטה במעגן על ידי גרירתה לאזור ההזזה המסומן בפס כחול דק מעל או מתחת לחלונית אחרת. אם תגרור לאזור שאינו אזור הזזה, החלונית תצוף בחופשיות בסביבת העבודה.

הערה:

מיקום העכבר (במקום מיקום החלונית) מפעיל את אזור השחרור, כך שאם אינך רואה את אזור השחרור, נסה לגרור את העכבר למקום שבו אמור להיות אזור השחרור.

 • להזזת חלונית, גרור את הכרטיסייה שלה.

 • להזזת קבוצת חלוניות, גרור את שורת הכותרת שלה.

חלונית Color שמעוגנת מעל קבוצת החלונית Layers
קו כחול דק של אזור שחרור מציין שהחלונית Color תעוגן באופן עצמאי מעל לקבוצת החלונית Layers.

A. שורת כותרת B. כרטיסייה C. אזור שחרור 

הערה:

הקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) תוך כדי הזזת חלונית כדי למנוע את עגינתה. הקש Esc תוך כדי הזזת החלונית לביטול הפעולה.

הוספה והסרה של חלוניות

אם תסיר את כל החלוניות במעגן, המעגן ייעלם. ניתן ליצור מעגן בהזזת חלוניות לפינה הימנית של סביבת העבודה עד שיופיע אזור שחרור.

 • להסרת חלונית, לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control ‏(Mac) ולחץ על כרטיסיית החלונית ובחר Close, או בטל את הסימון בחלונית מתפריט Window.

 • להוספת חלונית, בחר בה מתפריט Window ועגן אותה במקום הרצוי.

טיפול בקבוצות של חלוניות

 • להזזת חלונית לקבוצה, גרור את הכרטיסייה שלה לאזור השחרור המסומן בקבוצה.

הוספת חלונית לקבוצה
הוספת חלונית לקבוצת חלוניות

 • כדי לסדר מחדש חלוניות בקבוצה, גרור את הכרטיסייה של החלונית למיקום חדש בקבוצה.

 • להסרת חלונית מקבוצה כדי שהיא תצוף בחופשיות, גרור את הכרטיסייה שלה מחוץ לקבוצה.

 • להזזת קבוצה, גרור את שורת הכותרת שלה (האזור שמעל לכרטיסייה).

סידור בערימה של חלוניות צפות

כשגוררים חלונית מחוץ למעגן שלה אך לא לאזור שחרור, החלונית צפה באופן חופשי. החלונית הצפה מאפשרת לך למקם אותה בכל מקום בסביבת העבודה. ניתן לסדר בערימה חלוניות צפות או קבוצות של חלוניות כדי שהן יזוזו כיחידה אחת כשתגרור את שורת הכותרת העליונה ביותר.

חלוניות צפות
חלוניות צפות המסודרות בערימה

 • כדי לסדר בערימה חלוניות צפות, גרור חלונית בעזרת הכרטיסייה שלה לאזור השחרור בתחתית חלונית אחרת.

 • כדי לשנות את הסדר בערימה, גרור חלונית למעלה או למטה.

הערה:

הקפד לשחרר את החלונית באזור השחרור הדק שבין חלוניות, ולא באזור השחרור הרחב בשורת כותרת.

 • להסרת חלונית או קבוצת חלוניות מהערימה כך שהיא תצוף באופן עצמאי, גרור את הכרטיסייה או את שורת הכותרת שלה.

שינוי גודל חלוניות

 • למזעור או להגדלת חלונית, קבוצת חלוניות או ערימת חלוניות, לחץ פעמיים על כרטיסייה. ניתן גם ללחוץ פעמיים באזור הכרטיסייה (השטח הריק שליד הכרטיסיות).

 • לשינוי גודל חלונית, גרור כל צד של החלונית. יש חלוניות מסוימות, כגון החלונית Color ב-Photoshop, שלא ניתן לשנות את גודלן בגרירה.

סמלי חלוניות של צמצום והרחבה

ניתן לצמצם חלוניות לסמלים כדי להפחית את הצפיפות בסביבת העבודה. ‏במקרים מסוימים, החלוניות מצומצמות לסמלים בסביבת העבודה של ברירת המחדל.

חלוניות שצומצמו לסמלים
חלוניות שצומצמו לסמלים

חלוניות שהורחבו
חלוניות שהורחבו מסמלים

 • כדי לצמצם או להרחיב את כל סמלי החלוניות בעמודה, לחץ על החץ הכפול בראש המעגן.
 • כדי להרחיב סמל חלונית בודד, לחץ עליו.
 • לשינוי גודל של סמלי חלוניות כדי שתוכל לראות רק את הסמלים (ולא את התוויות), התאם את רוחב המעגן עד שהמלל ייעלם. לתצוגת סמל המלל שוב, הרחב את המעגן.
 • כדי להרחיב או לצמצם בחזרה חלונית לסמל שלה, לחץ על הכרטיסייה של החלונית, על הסמל שלה או על החץ הכפול בשורת הכותרת של החלונית.
הערה:

במוצרים מסוימים, אם תבחר Auto-Collapse Icon Panels מההעדפות Interface או User Interface Options, סמל חלונית מורחב יצטמצם אוטומטית כשתלחץ על מקום אחר בסביבת העבודה.

 • להוספת חלונית או קבוצת חלוניות צפה לסמל מעגן, גרור את הכרטיסייה או את שורת הכותרת של החלונית. ‏(חלוניות מצטמצמות אוטומטית לסמלים כשמוסיפים אותן לסמל מעגן).

 • להזזת סמל חלונית (או סמל קבוצת חלוניות), גרור את הסמל. ניתן לגרור סמלי חלונית כלפי מעלה ומטה במעגן, למעגנים אחרים (ואז הם מופיעים בסגנון החלונית של מעגן זה) או מחוץ למעגן (ואז הם מופיעים כסמלים צפים).

שמירת סביבות עבודה ומעבר בין סביבות עבודה

שמירה בשם של הגודל והמיקום הנוכחי של חלוניות בסביבת עבודה מאפשרת לשחזר את סביבת העבודה גם אם הזזת או סגרת חלונית. שמות סביבות העבודה שנשמרו מופיעים במתג סביבת העבודה בסרגל היישום.

שמירת סביבת עבודה מותאמת אישית

 1. כשסביבת העבודה מוגדרת כרצונך ומוכנה לשמירה, בצע אחד מהצעדים הבאים:

  • ‏(Illustrator) בחר Window ‏> ‏Workspace ‏> ‏Save Workspace.

  • (Photoshop, ‏InDesign, ‏InCopy) בחר Window ‏> ‏Workspace ‏> ‏New Workspace.

  • ‏(Dreamweaver) בחר Window ‏> Workspace Layout ‏> New Workspace.

  • ‏‏(Flash) בחר New Workspace ממתג סביבת העבודה בסרגל היישום.

  • ‏(Fireworks) בחר Save Current ממתג סביבת העבודה בסרגל היישום.

 2. הזן שם לסביבת העבודה.

 3. ‏(Photoshop, InDesign) באפשרות Capture, בחר אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

  Panel Locations

  שומר את מיקומי החלוניות הנוכחיים (InDesign בלבד).

  Keyboard shortcuts

  שומר את הערכה הנוכחית של קיצורי המקשים (Photoshop בלבד).

  Menus or Menu Customization

  שומר את ערכת התפריטים הנוכחית.

תצוגת סביבות עבודה או מעבר בין סביבות עבודה

 1. בחר סביבת עבודה ממתג סביבת העבודה בסרגל היישום.

הערה:

ב-Photoshop ניתן להקצות קיצורי מקשים לכל סביבת עבודה כדי לנווט במהירות בין סביבות העבודה.

מחיקת סביבת עבודה מותאמת אישית

 • בחר Manage Workspaces ממתג סביבת העבודה בסרגל היישום, בחר בסביבת העבודה ולחץ על Delete. ‏(אפשרות זו אינה זמינה ב-Fireworks).

 • ‏‏(Photoshop, InDesign, InCopy) בחר Delete Workspace ממתג סביבת העבודה.

 • ‏(Illustrator) בחר Window ‏> ‏Workspace ‏> ‏Manage Workspaces, בחר מרחב עבודה ולחץ על הסמל Delete.

 • (Photoshop, ‏InDesign) בחר Window ‏> ‏Workspace ‏> ‏Delete Workspace, בחר את סביבת העבודה ולאחר מכן לחץ על Delete.

שחזור סביבת העבודה של ברירת המחדל

 1. בחר את סביבת העבודה המוגדרת כברירת מחדל או את סביבת העבודה הבסיסית ממתג סביבת העבודה בסרגל היישום.

  הערה:

  ב-Dreamweaver, ‏Designer הוא סביבת העבודה המוגדרת כברירת מחדל.

 2. עבור Fireworks ‏(Windows), מחק תיקיות אלה:

  Windows Vista

  ‎\\Users\<username>\AppData\Roaming\Adobe\Fireworks CS4\‎

  Windows XP

  ‎\\Documents and Settings\<username>\Application Data\Adobe\Fireworks CS4

 3. (Photoshop, ‏InDesign, ‏InCopy) בחר Window > ‏Workspace > ‏Reset [Workspace Name]‎.

(Photoshop) שחזור סידור שנשמר של סביבות עבודה

ב-Photoshop, סביבות עבודה מופיעות באופן אוטומטי כפי שסידרת אותן לאחרונה, אך ניתן לשחזר את הסידור המקורי והשמור של החלוניות.

 • כדי לשחזר סביבת עבודה נפרדת, בחר Window > ‏Workspace > ‏Reset Workspace Name.

 • כדי לשחזר את כל סביבות העבודה המותקנות ב-Photoshop, לחץ על Restore Default Workspaces בהעדפות הממשק.

הערה:

כדי לסדר מחדש סביבות העבודה בסרגל היישום, גרור אותן.

שינוי העדפות הממשק

 1. בחר Edit ‏> Preferences ‏> Interface ‏(Windows) או InCopy ‏> Preferences ‏> Interface (‏Mac OS).

 2. בחר את ההגדרות שברצונך לציין, ולחץ על OK.

תיאורי כלים

תיאורי כלים מוצגים כשמחזיקים את המצביע על פריטים בתפריט, כגון כלים בסרגל הכלים ואפשרויות בחלונית Control. בחר None להסתרת תיאורי כלים.

Show Thumbnails On Place

כשממקמים גרפיקה, תמונה ממוזערת של התמונה מוצגת בסמן הגרפיקה שנטענה. באופן דומה, תמונה ממוזערת של השורות הראשונות מוצגת בסמן הטקסט שנטען. בטל את הסימון באפשרות זו אם אינך רוצה שתמונות ממוזערות יוצגו בעת מיקום גרפיקה או טקסט.

Show Transformation Values

כשיוצרים, משנים גודל או מסובבים אובייקט, הסמן מציג את קואורדינטות X ו-Y, את ערכי הרוחב והגובה או את נתוני הסיבוב.

Enable Multi-Touch Gestures

בחר באפשרות זו כדי לאפשר למחוות העכבר בנגיעות מרובות של Windows ו-Mac OS לפעול ב-InDesign. לדוגמה, כאשר אתה משתמש ב-Magic Mouse ב-Mac OS, מחוות החלקה מבצעת גלילה למעלה או למטה או עוברת אל העמוד או הכפולה הקודמים או הבאים, ומחוות הסיבוב מסובבת את הכפולה.

Highlight Object Under Selection Tool

בחר באפשרות זו כדי לסמן את קצוות המסגרת של אובייקטים כאשר כלי הבחירה הישירה עובר מעליהם.

Floating Tools Panel

ציין אם ברצונך שסרגל הכלים יוצג בטור אחד, בשני טורים או בשורה אחת.

Auto-Collapse Icon Panels

כשבוחרים באפשרות זו, לחיצה על חלון המסמך סוגרת אוטומטית את החלונית הפתוחה.

Auto-Show Hidden Panels

כשמסתירים חלוניות בהקשת Tab, החזקת המצביע בצד חלון המסמך מציגה זמנית את החלוניות אם אפשרות זו נבחרה. אם אפשרות זו לא נבחרה, יש להקיש שוב Tab כדי להציג את החלוניות.

Open Documents As Tabs

כשאפשרות זו אינה מסומנת, מסמכים שתיצור או תפתח יוצגו בחלונות צפים ולא בכרטיסיות.

Enable Floating Document Window Docking

אם אפשרות זו מסומנת, באפשרותך לעגן מסמכים צפים זה עם זה כחלונות עם כרטיסיות. אם אפשרות זו לא נבחרה, חלונות מסמכים צפים אינם מעוגנים עם חלונות מסמכים אחרים, אלא אם כן אתה מקיש על ‏Ctrl ‏(Windows‏) או Command‏ (Mac OS) בזמן הגרירה.

Hand Tool

כדי לקבוע אם טקסט ותמונות יוצגו כפס אפור בזמן גלילת מסמך, גרור את המחוון Hand Tool לרמה הרצויה של ביצועים לעומת איכות.

Live Screen Drawing

בחר אפשרות כדי לקבוע אם מתבצע ציור מחדש של התמונה כאשר אתה גורר אובייקט. אם האפשרות Immediate נבחרת, מתבצע ציור מחדש של התמונה במהלך הגרירה. אם האפשרות Never נבחרת, גרירת תמונה מזיזה רק את המסגרת והתמונה זזה רק כאשר אתה משחרר את לחצן העכבר. אם האפשרות Delayed נבחרת, מתבצע ציור מחדש של התמונה רק אם אתה משהה לפני הגרירה. האפשרות Delayed מתנהגת כפי שהתנהגה ב-InDesign CS4.

שימוש בסרגלי כלים

סרגלי הכלים הבסיסיים מכילים לחצנים לכלים ופקודות נפוצים רבים, כגון פתיחה, שמירה, הדפסה, גלילה ושינוי גודל תצוגה. תיאורי כלי מזהים כל לחצן כלי.

הצגה או הסתרה של סרגל כלים

 1. בחר שם סרגל כלים מהתפריט Window. סימן אישור מופיע ליד שם סרגל הכלים אם הוא גלוי כרגע.

התאמה אישית של סרגל כלים

ניתן לציין אילו כלים מופיעים בסרגל כלים מסוים, לשנות את כיוון סרגל הכלים ולשלב או להפריד סרגלי כלים.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי לציין אילו כלים מופיעים בסרגל כלים מסוים, לחץ על המשולש בקצה סרגל הכלים, בחר Customize ובחר כלים. התפריט מכיל אפשרויות ספציפיות לסרגל הכלים.

  • כדי להזיז סרגל כלים, גרור את שורת הכותרת שלו.

  • כדי לשלב סרגלי כלים, לחץ על אזור האחיזה של סרגל הכלים וגרור אותו מעל סרגל אחר או לאורך אותו קצה של חלון היישום (Windows®‎) או המסך (Mac OS®‎).

  אזור אחיזה
  אזור האחיזה של סרגל הכלים

  שילוב סרגלי כלים
  שילוב סרגלי כלים

  • כדי להחליף בין סרגל כלים לחלונית צפה, לחץ על אזור האחיזה של סרגל הכלים וגרור את סרגל הכלים הרחק מהקצה של חלון היישום (Windows) או המסך (Mac OS).

  • כדי להפריד סרגל כלים מקובץ, לחץ על אזור האחיזה של סרגל הכלים וגרור את סרגל הכלים הרחק מהקבוצה. גרירת סרגל כלים הרחק מקבוצה קיימת יוצרת סרגל כלים חדש.

הצגת עצות כלים

החלונית Tool Hints מתארת כיצד מקשי העזר פועלים עם הכלי שנבחר.

 1. בחר Window >‏ Utilities >‏ Tool Hints כדי להציג את החלונית Tool Hints.

 2. בחר כלים מארגז הכלים כדי להציג תיאור של כלי זה ואת מקשי העזר וקיצורי המקשים שלו.

שימוש בתפריטים תלוי-הקשר

בניגוד לתפריטים המוצגים בחלק העליון של המסך, תפריטים תלויי-הקשר מציגים פקודות הקשורות לכלי הפעיל או לאובייקט שנבחר. ניתן להשתמש בתפריטים תלויי-הקשר כדרך מהירה לבחירת פקודות נפוצות.

 1. מקם את המצביע על המסמך, האובייקט או החלונית.
 2. לחץ על הלחצן הימני של העכבר.
הערה:

(Mac OS) אם אין ברשותך עכבר עם שני לחצנים, הקש על Control תוך כדי לחיצה עם העכבר להצגת תפריט תלוי-הקשר.

התאמה אישית של תפריטים

הסתרה וצביעה של פקודות תפריט היא דרך להפחתת עומס יתר בתפריט ולהדגשת פקודות שבהן אתה משתמש לעיתים קרובות. שים לב שהסתרת פקודות תפריט פשוט מסירה את פקודת התפריט מהתצוגה; היא אינה מבטלת אף תכונה. בכל עת ניתן להציג פקודות מוסתרות בעזרת בחירה בפקודה Show All Menu Items בתחתית התפריט, או לבחור Window ‏> Workspace ‏> Show Full Menus כדי להציג את כל התפריטים בסביבת העבודה שנבחרה. ניתן לכלול תפריטים מותאמים אישית בסביבת עבודה ששומרים.

ניתן להתאים אישית את התפריט הראשי, התפריטים תלויי-ההקשר ותפריטי החלוניות. תפריטים תלויי-הקשר מופיעים כשלוחצים לחיצה ימנית (Windows) או מקישים Control ולוחצים (Mac OS) על אזור. תפריטי חלוניות מופיעים כשלוחצים על הסמל בחלק הימני העליון של חלונית.

הערה:

אם תבחר סביבת עבודה אחרת, כגון Getting Started, חלק מהפקודות בתפריט יהיו מוסתרות. לתצוגת הפקודות בתפריט, בחר Show All Menu Items בתחתית התפריט, או בחר סביבת עבודה אחרת, כגון Advanced.

יצירת ערכת תפריטים מותאמת אישית

 1. בחר Edit ‏> Menus.

  לא ניתן לערוך את ערכת התפריטים של ברירת המחדל.

 2. לחץ על Save As, הקלד את שם ערכת התפריטים ולחץ על OK.
 3. מתפריט Category, בחר Application Menus או Context & Panel Menus לבחירת התפריטים שיותאמו אישית.
 4. לחץ על החצים משמאל לקטגוריות התפריט להצגת קטגוריות-משנה או פקודות תפריט. לכל פקודה שברצונך להתאים אישית, לחץ על סמל העין תחת Visibility להצגה או להסתרה של הפקודה; לחץ על None תחת Color לבחירת צבע מהתפריט.
 5. לחץ על Save, ולאחר מכן לחץ על OK.

בחירת ערכת תפריטים מותאמת אישית

 1. בחר Edit‏ ‏> Menus.
 2. בחר את ערכת התפריטים מתפריט Set, ולחץ על OK.

עריכה או מחיקה של ערכת תפריטים מותאמת אישית

 1. בחר Edit‏ ‏> Menus.
 2. בחר ערכת התפריטים מתפריט Set, ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לעריכת ערכת תפריטים, שנה את התצוגה או הצבע של פקודות תפריט, לחץ על Save ולאחר מכן לחץ על OK.

  • למחיקת ערכת תפריטים, לחץ על Delete, ולאחר מכן לחץ על Yes. אם שינית ערכת תפריטים מבלי לשמור אותה, תתבקש לשמור את ערכת התפריטים הנוכחית. לחץ על Yes כדי לשמור את ערכת התפריטים, או לחץ על No כדי להשליך את השינויים.

הצגת פריטי תפריט נסתרים

 • בחר Window ‏> Workspace ‏> Show Full Menus. פקודה זו מציגה את כל התפריטים בסביבת העבודה שנבחרה. ניתן להסתיר שוב תפריטים בעזרת איפוס סביבת העבודה.
 • בחר Show All Menu Items בתחתית התפריט שכולל פקודות שהוסתרו.
הערה:

הקשת ‏Ctrl‏ (Windows) או Command‏ (Mac OS) ולחיצה על שם תפריט מציגה באופן זמני את כל פקודות התפריט שהוסתרו באמצעות התאמה אישית של תפריטים.

שימוש בערכות קיצורי מקשים

InCopy מספק קיצורי מקשים לפקודות תפריט, אפשרויות, סקריפטים ובקרים רבים. ניתן גם להגדיר קיצורי מקשים משלך. באמצעות תיבת הדו-שיח Keyboard Shortcuts ניתן:

 • לבחור את הערכה שבה ברצונך להשתמש.

 • להציג פקודות קיצורים קיימות.

 • ליצור רשימה מלאה של קיצורים.

 • ליצור קיצורים וערכות קיצורים משלך.

 • לערוך קיצורים קיימים.

  תיבת הדו-שיח Keyboard Shortcuts גם מפרטת את כל הפקודות המסוגלות לקבל קיצורי מקשים, אך לא הוקצו להן קיצורי מקשים בערכת ברירת המחדל של קיצורי המקשים.

שינוי ערכת קיצורי המקשים הפעילה

 1. בחר Edit‏ ‏> Keyboard Shortcuts.
 2. בחר ערכת קיצורי מקשים מהתפריט Set.
 3. לחץ על OK.

הצגת קיצורי מקשים

 1. בחר Edit‏ ‏> Keyboard Shortcuts.
 2. בתפריט Set, בחר ערכת קיצורי מקשים.
 3. בתפריט Product Area, בחר אזור הכולל את הפקודות שברצונך להציג.
 4. בתפריט Commands, בחר פקודה. קיצור המקשים מופיע באזור Current Shortcuts.

יצירת רשימה של קיצורי מקשים

 1. בחר Edit‏ ‏> Keyboard Shortcuts.
 2. בחר ערכת קיצורי מקשים מהתפריט Set.
 3. לחץ על Show Set.

נפתח קובץ טקסט הכולל את כל קיצורי המקשים הקיימים והלא מוגדרים באותה ערכה.

יצירת ערכת קיצורי מקשים חדשה

 1. בחר Edit‏ ‏> Keyboard Shortcuts.
 2. ‏‫בחר New Set.‬
 3. הקלד שם לערכה החדשה, בחר ערכת קיצורי מקשים מתפריט Based On Set ולחץ על OK.

יצירה או הגדרה מחדש של קיצור מקשים

 1. בחר Edit‏ ‏> Keyboard Shortcuts.
 2. עבור Set, בחר ערכת קיצורי מקשים או לחץ על New Set כדי ליצור ערכת קיצורי מקשים חדשה.
  הערה:

  ניתן לבצע שינויים בערכת ברירת המחדל של קיצורי המקשים, אך זה לא מומלץ. במקום זאת, ערוך עותק של ערכת ברירת המחדל של קיצורי המקשים.

 3. עבור Product Area, בחר את האזור הכולל את הפקודה שברצונך להגדיר או להגדיר מחדש.
 4. ברשימה Commands, בחר את הפקודה שברצונך להגדיר או להגדיר מחדש.
 5. לחץ בתיבה New Shortcut והקש על המקשים של קיצור המקשים החדש. אם צירוף המקשים שהקלדת כבר משמש לפקודה אחרת, InCopy מציג את הפקודה בחלון Current Shortcuts. ניתן גם להחליף את קיצור המקשים המקורי, או לנסות קיצור מקשים אחר.
  הערה:

  הקצאת קיצור מקשים של מקש אחד בלבד לפקודות תפריט מפריעה להזנת טקסט. אם יש נקודת כניסה פעילה בעת הקלדת קיצור מקשים בן מקש אחד, InCopy מבצע את הפקודה במקום להכניס את התו.

 6. יש לבצע אחת מהפעולות הבאות:
  • ‏‫לחץ על Assign כדי ליצור קיצור מקשים חדש, במצב שבו אין כרגע קיצורי מקשים שהוגדרו.‬

  • לחץ על Assign להוספת קיצור מקשים אחר לפקודה.

 7. לחץ על OK כדי לסגור את תיבת הדו-שיח, או על Save כדי להשאיר את תיבת הדו-שיח פתוחה ולהזין קיצורי מקשים נוספים.

פריטים דומים נוספים

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון