יצירת הערות שוליים

הערת שוליים מורכבת משני חלקים מקושרים: מספר ההפניה של הערת השוליים המופיע בתוך הטקסט, והתוכן של הערת השוליים המופיע בתחתית הטור. ניתן ליצור הערות שוליים או לייבא אותן ממסמכי Word או RTF. הערות השוליים ממוספרות אוטומטית עם הוספתן למסמך. המספור מתחיל מחדש בכל כתבה. ניתן לשלוט בסגנון המספור, במראה שלו ובפריסה של הערות השוליים. לא ניתן להוסיף הערות שוליים לטקסט בתוך הערת שוליים.

רוחב הטקסט בהערות השוליים מבוסס על רוחב הטור המכיל את סמן ההפניה של הערת השוליים. הערות שוליים לא יכולות לרווח טורים במסגרת טקסט.

 1. הצב את נקודת ההכנסה במקום שברצונך להוסיף בו את מספר ההפניה להערת השוליים.
 2. בחר Type‏ ‏> ‏Insert Footnote.
 3. הזן את הטקסט של הערת השוליים.
iu_22
הערת שוליים מצורפת למסמך

A. מספר הפניה B. טקסט הערת השוליים 

בעת הקלדה בתצוגה Layout, האזור של הערת השוליים מתרחב אך גודל מסגרת הטקסט נותר ללא שינוי. האזור של הערת השוליים ממשיך להתרחב כלפי מעלה עד שהוא מגיע לשורה שבה מופיעה ההפניה. בנקודה זו, הערת השוליים מתפצלת לעמוד הבא, אם הדבר אפשרי. אם הערת השוליים אינה יכולה להתפצל והאזור המוקצה לה אינו מספיק כדי להכיל את כל הטקסט, השורה עם הפניית הערת השוליים עוברת לעמוד הבא, או שמופיע סמל של עודף טקסט. במקרה כזה, יש לשקול לשנות את עיצוב הטקסט.

הערה:

כשנקודת ההכנסה נמצאת בתוך הערת שוליים, ניתן לבחור Type‏ ‏> Go To Footnote Reference כדי לחזור לנקודת ההקלדה. אם אתה משתמש באפשרות זו לעתים קרובות, מומלץ להגדיר לה קיצור מקשים.

שינוי מספור ופריסה של הערות שוליים

שינויים במספור ובפריסה של הערות השוליים משפיע גם על הערות שוליים קיימות וגם על הערות שוליים חדשות.

הערה:

ב-InCopy, שנה אפשרויות מספור ופריסה של הערות שוליים עבור מסמכים עצמאיים בלבד. ב-InDesign, הגדרות הערות שוליים של מסמכים דורסות כל שינוי שאתה מבצע בקבצים מקושרים (מנוהלים) ב-InCopy.

 1. בחר Type ‏> ‏Document Footnote Options.
 2. בכרטיסייה Numbering And Formatting, בחר אפשרויות הקובעות את תוכנית המספור ואת מראה העיצוב של מספר ההפניה וטקסט הערת השוליים.
 3. לחץ על הכרטיסייה Layout ובחר אפשרויות הקובעות את מראה האזור של הערות השוליים בעמוד.
 4. לחץ על OK.

אפשרויות מספור ועיצוב של הערות שוליים

האפשרויות הבאות מופיעות במקטע Numbering And Formatting בתיבת הדו-שיח Footnote Options:

Numbering Style

בחר בסגנון המספור עבור מספרי ההפניה של הערות השוליים.

Start At

ציין את המספר שמופיע בהערת השוליים הראשונה בכתבה. כל כתבה במסמך מתחילה באותו מספר הערת שוליים בשדה Start At. אם קיימים מסמכים מרובים בספר עם מספור עמודים רציף, כדאי שמספור הערות השוליים יימשך ברציפות בכל הפרקים.

האפשרות Start At שימושית במיוחד למסמכים בספר. מספור הערות שוליים אינו רציף בין מסמכים בספר.

Restart Numbering Every

אם ברצונך שהמספור יתחיל מחדש בכל מסמך, בחר אפשרות זו ובחר Page, ‏Spread או Section כדי לקבוע מתי יתחיל המספור מחדש של הערות השוליים. בסגנונות מספור מסוימים, כגון כוכביות (*), עדיף לאפס את ההערות בכל עמוד.

Show Prefix/Suffix In

בחר אפשרות זו כדי להציג קידומות או סיומות בהפניות של הערות השוליים, בטקסט של הערות שוליים או בשניהם. קידומות מופיעות לפני המספר (למשל [1) וסיומות אחרי המספר (למשל 1]). אפשרות זו שימושית במיוחד להכנסת הערות שוליים בין תווים, כגון [1]. הקלד תו או תווים או בחר אפשרות עבור Prefix, ‏Suffix או שניהם. לבחירת תווים מיוחדים, לחץ על הסמלים ליד Prefix ו-Suffix כדי להציג תפריט.

הערה:

אם מספר ההפניה להערת השוליים קרוב מדי לטקסט שלפניו, הוספת אחד מתווי הרווח כקידומת עשוי לשפר את המראה. ניתן גם להחיל סגנון תו על מספר ההפניה.

Position

אפשרות זו קובעת את המראה של מספר ההפניה של הערת השולים – ברירת המחדל היא כתב עילי. אם תעדיף לעצב את המספר בעזרת סגנון תו (כגון סגנון תו הכולל הגדרות כתב עילי של OpenType), בחר Apply Normal וציין את סגנון התו.

אפשרות זו קובעת את המראה של מספר ההפניה להערת השולים – ברירת המחדל היא Ruby. בחירה באפשרות Apply Normal שימושית אם ברצונך לעצב את מיקום מספר ההפניה באמצעות סגנון תו.

Character Style

ייתכן שתרצה לבחור סגנון תו לעיצוב מספר ההפניה של הערת השוליים. לדוגמה, במקום להשתמש בכתב עילי, ייתכן שתעדיף להשתמש בסגנון תו במיקום רגיל עם קו בסיס מוגבה. התפריט מציג את סגנונות התו הזמינים בחלונית Character Styles.

Paragraph Style

ייתכן שתרצה לבחור סגנון פסקה לעיצוב הטקסט בכל הערות השוליים במסמך. התפריט מציג את סגנונות הפסקה הזמינים בחלונית Paragraph Styles. סגנון ברירת המחדל הוא [Basic Paragraph]. שים לב שייתכן שמראה הסגנון [Basic Paragraph] יהיה שונה מזה של הגדרות הגופן המשמשות כברירת מחדל במסמך.

Separator

התו המפריד מגדיר את הרווח הלבן שמופיע שבין מספר הערת השוליים לתחילת הטקסט של ההערה. לשינוי מראה התו המפריד, בחר או מחק את התו המפריד הקיים, ולאחר מכן בחר תו מפריד חדש. ניתן לכלול תווים מרובים. להוספת תווי רווח לבן, השתמש במטא-תו המתאים, כגון m^ לרווח מלא.

אפשרויות פריסה של הערות שוליים

האפשרויות הבאות מופיעות במקטע Layout של תיבת הדו-שיח Footnote Options:

Span Footnotes Across Columns

אפשרות זו גורמת לכל הערות השוליים במסמך להתפרס על-פני העמודות.

Minimum Space Before First Footnote

אפשרות זו קובעת את הרווח המינימלי שבין תחתית הטור והערת השוליים הראשונה. לא ניתן להזין ערך שלילי. המערכת תתעלם מכל הגדרה של Space Before בפסקת הערת השוליים.

Space Between Footnotes

אפשרות זו קובעת את המרחק שבין הפסקה האחרונה של הערת שוליים אחת לפסקה הראשונה של הערת השוליים שאחריה בטור. לא ניתן להזין ערך שלילי. הערכים של Space Before/Space After בפסקה של הערת שוליים חלים רק אם הערת השוליים כוללת פסקאות מרובות.

First Baseline Offset

אפשרות זו קובעת את המרחק בין תחילתו של אזור הערות השוליים (שבו מופיע תו מפריד של הערות השוליים כברירת מחדל) לבין השורה הראשונה של הטקסט בהערת השוליים.

Place End Of Story Footnotes At Bottom Of Text

בחר אפשרות זו אם ברצונך שהערות השוליים של הטור האחרון יופיעו מתחת לטקסט במסגרת האחרונה של הכתבה. אם אפשרות זו לא נבחרה, כל הערות השוליים במסגרת האחרונה של הכתבה מופיעות בתחתית הטור.

Allow Split Footnotes

בחר אפשרות זו אם ברצונך שהערות שוליים יתפצלו בין טורים, כשהערת השוליים חורגת מכמות המקום המוקצה לה באותו טור. אם פיצול אינו מותר, השורה המכילה את ההפניה להערת השוליים עוברת לטור הבא, או שהטקסט הופך לעודף טקסט.

הערה:

אם האפשרות Allow Split Footnotes מופעלת, ניתן עדיין למנוע פיצול של הערת שוליים מסוימת על-ידי הצבת נקודת ההכנסה בתוך הטקסט של ההערה, בחירה באפשרות Keep Options מתפריט החלונית Paragraph, ובחירה באפשרויות Keep Lines Together ו-All Lines In Paragraph. אם הערת השוליים כוללת פסקאות מרובות, השתמש באפשרות Keep With Next X Lines בפסקה הראשונה של הטקסט בהערת השוליים. ניתן לבחור choose Type ‏> ‏Insert Break Character ‏> ‏Column Break כדי לקבוע את נקודת הפיצול של הערת השוליים.

iu_23
הערת שוליים מפוצלת בין עמודות.

Rule Above

ציין את המיקום והמראה של קו ההפרדה של הערת השוליים המופיע מעל טקסט ההערה. קו מפריד גם מופיע מעל טקסט הערות שוליים שממשיכות במסגרת נפרדת. האפשרויות שתבחר יוחלו על First Footnote In Column או Continued Footnotes, בהתאם לאפשרות שנבחרה בתפריט. אפשרויות אלה זהות לאפשרויות המופיעות בעת ציון כלל פסקה. אם ברצונך להסיר את הקו המפריד של הערת השוליים, בטל את הבחירה של Rule On.

עבודה עם טקסט של הערת שוליים

שים לב לדברים הבאים בעת עריכת טקסט של הערות שוליים:

 • כאשר נקודת ההכנסה נמצאת בטקסט הערת השוליים, בחר Edit >‏ Select All כדי לבחור את כל הטקסט של אותה הערת השוליים, אך לא הערות שוליים אחרות או טקסט אחר.

 • השתמש במקשי החצים כדי לנווט בין הערות השוליים.

 • מספור הערות שוליים אינו רציף בין מסמכים בספר. אם אינך רוצה שהמספור יתחיל מחדש בכל מסמך בספר, עליך לשנות את הערך תחת Start At באופן ידני בכל מסמך לאחר סיום העריכה.

 • ב-Story Editor, ניתן ללחוץ על סמל הערת השוליים כדי להרחיב או לצמצם את הערות השוליים. ניתן להרחיב או לצמצם את כל הערות השוליים על-ידי בחירת View ‏> ‏Story Editor >‏ Expand All Footnotes או Collapse All Footnotes.

 • בתצוגה Galley או Story, ניתן ללחוץ על סמל הערת השוליים כדי להרחיב או לצמצם את הערות השוליים. ניתן להרחיב או לצמצם את כל הערות השוליים על-ידי לחיצה ימנית (Windows) או הקשת Ctrl ‏(Mac OS) ולחיצה על הערת שוליים ובחירת Expand All Footnotes או Collapse All Footnotes.

 • ניתן לבחור ולהחיל סגנונות תו ופסקה על טקסט של הערת השוליים. ניתן גם לבחור ולשנות את המראה של מספר ההפניה של הערת השוליים, אך מומלץ להשתמש בתיבת הדו-שיח Document Footnote Options.

 • בעת גזירה או העתקה של טקסט הכולל מספר הפניה של הערת שוליים, גם הטקסט של הערת השוליים נוסף ללוח. בעת העתקת הטקסט למסמך אחר, הערות השוליים באותו טקסט משתמשות במאפייני המספור והפריסה של המסמך החדש.

 • אם מחקת בטעות את מספר הערת השוליים בתחילת הטקסט של הערת השוליים, תוכל להוסיפו מחדש על-ידי הצבת נקודת הכניסה בתחילת הטקסט של הערת השוליים, לחיצה ימנית (Windows) או הקשת Control ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה ובחירת Insert Special Character ‏> ‏Markers ‏> ‏Footnote Number.

 • לגלישת טקסט אין כל השפעה על טקסט בהערות שוליים.

 • בעת ניקוי דריסות וסגנונות תווים בפסקה הכוללת סמן הפניה של הערת שוליים, מספרי ההפניה של הערות השוליים מאבדים את התכונות שהוחלו עליהם בתיבת הדו-שיח Document Footnote Options.

Span footnotes across columns

כדי לפרוס את כל הערות השוליים במסמך שלך על-פני עמודות:

 1. בחר Type‏ > ‏Document Footnote Options.

 2. בחר בכרטיסייה Layout.

 3. Check Span Footnotes Across Columns.

 4. לחץ על OK.

אפשרויות הערת שוליים
Make all footnotes span across columns

מחיקת הערות שוליים

 1. למחיקת הערת שוליים, בחר את מספר ההפניה של הערת השוליים שמופיע בטקסט והקש Backspace או Delete. אם אתה מוחק רק את הטקסט של הערת השוליים, מספר ההפניה והמבנה של הערת השוליים נשמרים.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת