הוספת טקסט

הוספת טקסט

ניתן להוסיף טקסט בהקלדה, בהדבקה או בייבוא של טקסט מקובץ אחר. באופן כללי, השיטות המקובלות לעיבוד תמלילים משמשות בעבודה על טקסט ב-InCopy. בחר בכלי אות בארגז הכלים, ולאחר מכן השתמש בשיטות הבאות. שיטות אלה פועלות באופן זהה בתצוגות Galley,‏ Story ו-Layout, בין אם התוכן מקושר או אינו מקושר ל-Adobe InDesign‎®‎‎.

Typing

לחץ למיקום נקודת הכנסה במקום שברצונך להוסיף בו טקסט, ולאחר מכן התחל להקליד.

Selecting

גרור, לחץ פעמיים או לחץ שלוש פעמים לבחירת תווים, מילים, שורות או פסקאות בודדים (בהתאם להגדרות שנקבעו ב-Preferences). לחלופין, לחץ במקום כלשהו בתוכן ובחר Edit ‏> ‏Select All.

Pasting

העתק או גזור טקסט, לחץ במקום הרצוי ובחר Edit ‏> Paste. אם ברצונך להסיר את העיצוב של הטקסט המודבק, בחר Edit ‏> Paste Without Formatting. אם ברצונך להוסיף או להסיר ריווח לפי הצורך, בחר Adjust Spacing Automatically When Cutting And Pasting Words באזור Type של תיבת הדו-שיח Preferences.

ניתן גם להשתמש באפשרות Edit ‏> Paste Without Grid Format להדבקת טקסט לתוך רשת מסגרת כך שהטקסט המודבק ישמור על הגופן, גודל הגופן והגדרות ריווח התווים של הטקסט שהועתק.

Deleting

בחר בטקסט שברצונך למחוק ובחר Edit ‏> Clear.

ניתן גם לייבא טקסט ישירות ממסמך טקסט אחר.

ייבוא קבצים

ניתן לייבא טקסט מכתבות אחרות של InCopy, מ-Microsoft® Word‏, Microsoft Excel, ומכל יישום אחר שיכול לייצא טקסט בתבנית Rich Text Format ‏(RTF) או בתבנית טקסט בלבד. כל תבניות הקובץ הניתנות לייבוא רשומות בתיבת הדו-שיח Place של InCopy (בתפריט Files Of Type ב-Windows‎®‎‎ ובתפריט Files Of Type ב-Mac OS).

עיצוב מסמכים וסגנונות

ניתן לייבא קבצים עם או ללא עיצוב. בעת ייבוא קבצים עם עיצוב, InCopy מייבא את רוב תכונות העיצוב של גופנים ופסקאות מקובצי טקסט, אך מתעלם מרוב נתוני הפריסה, כגון מעברי עמוד, הגדרות שוליים וטורים (אותן ניתן לקבוע ב-InDesign). בדרך כלל, InCopy מייבא את כל נתוני העיצוב שהוגדרו במעבדי תמלילים, פרט לתכונות שאינן זמינות ב-InCopy.

אם InCopy כולל מסנן ייבוא ליישום, ניתן לקבוע אילו סגנונות לייבא, ובאילו תכונות עיצוב להשתמש במקרה של התנגשות בשם.

הערה:

InDesign שולט בסגנונות בכתבות InCopy מקושרות. בעת מיקום כתבה של InCopy ב-InDesign, כל הסגנונות המיובאים במסמך InCopy נדרסים ב-InDesign במקרה של התנגשות בשמות הסגנונות.

שמירת קבצים לייבוא

אם מעבד התמלילים שלך יכול לשמור קבצים ביותר מתבנית קובץ אחת, נסה להשתמש בתבנית שיכולה לשמור על רוב תכונות העיצוב—או תבנית הקובץ המקורית של היישום או תבנית כגון Rich Text Format ‏(RTF).

ניתן לייבא קבצים שנוצרו בגרסאות האחרונות של Microsoft Word. בעת מיקום קובץ שנוצר במעבד תמלילים אחר או ב-Word 95 for Windows או גרסה מוקדמת יותר, כגון Word 6, פתח את הקובץ ביישום המקורי ושמור אותו בתבנית Word תואמת או בתבנית RTF, ששומרת על רוב תכונות העיצוב.

מיקום (ייבוא) טקסט

לכמויות גדולות של טקסט, הפקודה Place היא הדרך השימושית ביותר לייבא תוכן. InCopy תומך במגוון תבניות קבצים של מעבדי תמלילים, גיליונות אלקטרוניים וקובצי טקסט. מידת השמירה על העיצוב המקורי תלויה במסנן הייבוא של סוג הקובץ ובאפשרויות שבחרת בעת מיקום הקובץ. ניתן גם לפתוח קבצים של Word, קובצי טקסט וקובצי RTF ישירות ב-InCopy.

 1. היעזר בכלי  , ולחץ במיקום הרצוי להוספת הטקסט.
 2. בחר File ‏> ‏Place.
 3. בתיבת הדו-שיח Place, בחר Show Import Options אם ברצונך להציג תיבת דו-שיח הכוללת אפשרויות ייבוא עבור סוג הקובץ שאתה ממקם.
 4. בחר את קובץ הטקסט שברצונך למקם ולחץ על Open. (הקש Shift תוך כדי לחיצה על Open כדי להציג את תיבת הדו-שיח Import Options, גם אם האפשרות Show Import Options אינה מסומנת.)
 5. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • אם מופיעה תיבת דו-שיח המציגה אפשרויות ייבוא לסוג הקובץ שאתה ממקם, בחר באפשרויות הרצויות ולחץ על הלחצן OK.

  • אם המסמך שאתה מייבא כולל גופנים שאינם זמינים במערכת שלך, נפתחת תיבת דו-שיח שמודיעה על החלפת הגופן. אם אתה מעדיף לציין גופנים חלופיים אחרים, לחץ על Find Font ובחר חלופות.

הערה:

אם הטקסט שמייבאים למסמך כולל הדגשות בצבע ורוד, בצבע ירוק או בצבע אחר, סביר להניח שהעדפה אחת או יותר הופעלו בעורך הטקסט. פתח את האזור Composition בתיבת הדו-שיח Preferences, ובדוק אילו אפשרויות מופעלות בחלק Highlight. לדוגמה, אם הטקסט שמוקם במסמך מעוצב בגופנים שאינם זמינים ב-InCopy, הטקסט יודגש בוורוד.

אפשרויות ייבוא

בעת ייבוא קובצי Word, ‏Excel, וקובצי טקסט מתויג, , ניתן לקבוע את אופן ייבוא הקבצים.

אפשרויות ייבוא של Microsoft Word ו-RTF

אם תבחר Show Import Options בעת מיקום קובץ Word או קובץ RTF, תוכל לבחור מבין האפשרויות הבאות:

Table Of Contents Text

מייבא את תוכן העניינים כחלק מהטקסט בכתבה. פריטים אלה מיובאים כטקסט בלבד.

Index Text

מייבא את האינדקס כחלק מהטקסט בכתבה. פריטים אלה מיובאים כטקסט בלבד.

Footnotes

מייבא הערות שוליים של Word. הערות שוליים והפניות נשמרות, אך הן ממוספרות מחדש בהתאם להגדרות של הערות השוליים במסמך. אם הערות השוליים של Word לא יובאו כהלכה, נסה לשמור את מסמך Word בתבנית RTF ולייבא קובץ RTF.

Endnotes

מייבא הערות סיום כחלק מהטקסט בסוף הכתבה.

Use Typographer’s Quotes

מבטיח שהטקסט המיובא כולל מרכאות (" ") וגרשיים (' ') עם נטייה שמאלה וימינה במקום מרכאות וגרשיים ישרים.

Remove Styles And Formatting From Text And Tables

מסיר תכונות עיצוב כגון צורת גופן, צבע גופן וסגנון גופן מהטקסט המיובא, לרבות טקסט בטבלאות. כשאפשרות זו מסומנת, סגנונות פסקה וגרפיקה בתוך השורה אינם מיובאים.

Preserve Local Overrides

אם בחרת להסיר סגנונות ותכונות עיצוב מטקסט וטבלאות, תוכל לבחור את Preserve Local Overrides כדי לשמור על עיצוב תווים, כגון הדגשה והטיה, המוחל על חלק מפסקה. בטל את הבחירה של אפשרות זו אם ברצונך להסיר את כל תכונות העיצוב.

Convert Tables To

אם בחרת להסיר את הסגנונות והעיצוב מטקסט וטבלאות, תוכל להמיר טבלאות לתבנית טבלה בסיסית ללא עיצוב או לטקסט ללא עיצוב המופרד באמצעות טאבים.

אם ברצונך לייבא טקסט ללא עיצוב וטבלאות עם עיצוב, ייבא את הטקסט ללא עיצוב, ולאחר מכן העתק את הטבלאות מ-Word והדבק אותן ב-InCopy.

Preserve Styles And Formatting From Text And Tables

שומר על תכונות העיצוב של מסמך Word במסמך של InDesign או InCopy. ניתן להיעזר באפשרויות האחרות במקטע Formatting לקביעת השימור של סגנונות ועיצוב.

מעברי עמוד ידניים

קובע את אופן העיצוב של מעברי עמוד מקובץ Word ב-InDesign או ב-InCopy. בחר Preserve Page Breaks כדי להשתמש במעברי עמוד זהים לאלה שהוגדרו ב-Word, או בחר Convert To Column Breaks או No Breaks.

Import Inline Graphics

שומר על גרפיקה בתוך שורה במסמך InCopy כפי שהיא מופיעה במסמך Word.

Import Unused Styles

מייבא את כל הסגנונות ממסמך Word, גם אם הם אינם חלים על הטקסט.

Convert Bullets & Numbers To Text

מייבא תבליטים ומספרים כתווים ממשיים, לשמירה על מראה הפסקה. עם זאת, ברשימות ממסופרות, המספרים אינם מתעדכנים באופן אוטומטי בעת שינוי פריטי רשימה.

Track Changes

בחירת אפשרות זו גורמת להופעת סימוני Track Changes ממסך Word במסמך InCopy. ב-InDesign, הצג מעקב אחר שינויים ב-Story Editor.

Import Styles Automatically

מייבא סגנונות ממסמך Word למסמך InDesign או InCopy. הופעת משולש אזהרה צהוב ליד Style Name Conflicts מצביעה על כך שסגנון אחד או יותר של פסקה או של תו ממסמך Word הם בעלי שם זהה לסגנון של InCopy.

כדי לקבוע כיצד יש לפתור את ההתנגשויות בשמות הסגנונות, בחר אפשרות מהתפריטים Paragraph Style Conflicts ו-Character Style Conflicts. בחירת Use InCopy Style Definition גורמת לטקסט בסגנון המיובא להיות מעוצב בהתבסס על הסגנון של InCopy. בחירת Redefine InCopy Style גורמת לעיצוב הטקסט המיובא לפי הסגנון של Word, ולשינוי טקסט קיים ב-InCopy על בסיס אותו סגנון. בחירת Auto Rename תגרום לשינוי שמות הסגנונות המיובאים מ-Word. לדוגמה, אם האפשרות Auto Rename מסומנת והסגנון Subheading קיים גם ב-InCopy וגם ב-Word, הסגנון המיובא מ-Word יקבל שם חדש – Subheading_wrd_1.

הערה:

InCopy ממיר סגנונות פסקה ותו אך אינו ממיר סגנונות של רשימות תבליטים ורשימות ממוספרות.  

Customize Style Import

מאפשר להשתמש בתיבת הדו-שיח Style Mapping לבחירת סגנון של InCopy שישמש לכל הסגנונות של Word במסמך המיובא.

Save Preset

שומר את אפשרויות הייבוא הנוכחיות מ-Word לשימוש במועד מאוחר יותר. בחר אפשרויות ייבוא, לחץ על Save Preset, הזן שם ולחץ על OK. בפעם הבאה שתייבא סגנון מ-Word, תוכל לבחור בקביעה המוגדרת מראש שיצרת מתפריט Preset. לחץ על Set As Default כדי להשתמש בהגדרה שנבחרה כברירת מחדל בעת ייבוא של מסמכי Word בעתיד.

אפשרויות ייבוא של קובצי טקסט

אם תבחר Show Import Options בעת מיקום קובץ טקסט, תוכל לבחור מבין האפשרויות הבאות:

Character Set

מציין את ערכת התווים של שפת המחשב, כגון ANSI‏, Unicode UTF8 או Windows CE, ששימשה ליצירת קובץ הטקסט. אפשרות ברירת המחדל היא ערכת התווים המתאימה לשפה ולפלטפורמה המוגדרות כברירת מחדל של InDesign או InCopy.

מציין את ערכת התווים של שפת המחשב, כגון ANSI‏, Unicode UTF8, ‏ Shift JIS או Chinese Big 5, ששימשה ליצירת קובץ הטקסט. אפשרות ברירת המחדל היא ערכת התווים המתאימה לשפה ולפלטפורמה המוגדרות כברירת מחדל של InDesign או InCopy.

Platform

מציין אם הקובץ נוצר ב-Windows או ב-Mac OS.

Set Dictionary To

מציין את המילון שבו ישתמש הטקסט המיובא.

Extra Carriage Returns

מציין את אופן הייבוא של מעברי שורה עודפים. בחר Remove At End Of Every Line או Remove Between Paragraphs.

Replace

מחליף את מספר הרווחים שצוין בטאב.

Use Typographer’s Quotes

מבטיח שהטקסט המיובא כולל מרכאות (" ") וגרשיים (' ') עם נטייה שמאלה וימינה במקום מרכאות וגרשיים ישרים.

אפשרויות ייבוא מ-Microsoft Excel

בעת ייבוא קובץ Excel, ניתן לבחור מבין האפשרויות הבאות:

Sheet

מציין את הגיליון שברצונך לייבא.

View

מציין אם ברצונך לייבא תצוגה מותאמת אישית או תצוגה אישית מאוחסנת, או להתעלם מהתצוגות.

Cell Range

מציין את טווח התאים באמצעות נקודתיים (:) (למשל, A1:G15). אם הגיליון מכיל טווחי תאים בעלי שם, שמות אלה יופיעו בתפריט Cell Range.

Import Hidden Cells Not Saved In View

כולל את כל התאים שהוגדרו כתאים מוסתרים בגיליון האלקטרוני של Excel.

Table

מציין את אופן ההצגה במסמך של נתוני הגיליון האלקטרוני.

Formatted Table

InCopy מנסה לשמור על עיצוב זהה לזה של Excel, אך ייתכן שהעיצוב של טקסט בכל תא ותא לא יישמר. אם גיליון הנתונים מקושר ואינו מוטבע, עדכון הקישור ידרוס את העיצוב שהוחל על הטבלה ב-InCopy.

Unformatted Table

הטבלה מיובאת ללא עיצוב מהגיליון האלקטרוני. כשאפשרות זו מסומנת, ניתן להחיל סגנון טבלה על הטבלה המיובאת. אם אתה מעצב טקסט בעזרת סגנונות פסקה ותו, העיצוב נשמר גם אם אתה מעדכן את הקישור לגיליון.

Unformatted Tabbed Text

הטבלה מיובאת כטקסט מופרד באמצעות טאבים, שניתן להמיר לטבלה ב-InDesign או ב-InCopy.

Formatted Only Once

InDesign שומר על העיצוב שנעשה בו שימוש ב-Excel במהלך הייבוא ההתחלתי. אם הגיליון האלקטרוני מקושר ולא מוטבע, שינויי עיצוב בגיליון מושמטים בטבלה המקושרת בעת עדכון הקישור. אפשרות זו אינה זמינה ב-InCopy.

Table Style

מחיל את סגנון הטבלה שציינת על המסמך המיובא. אפשרות זו זמינה רק אם בחרת Unformatted Table.

Cell Alignment

מציין את יישור התאים של המסמך המיובא.

Include Inline Graphics

שומר על גרפיקה בתוך שורה במסמך InCopy כפי שהיא מופיעה במסמך Excel.

Number Of Decimal Places To Include

מציין את מספר המקומות העשרוניים בנתונים בגיליון האלקטרוני.

Use Typographer’s Quotes

מבטיח שהטקסט המיובא כולל מרכאות (" ") וגרשיים (' ') עם נטייה שמאלה וימינה במקום מרכאות וגרשיים ישרים.

אפשרויות ייבוא של טקסט מתויג

ניתן לייבא (או לייצא) קובצי טקסט המסוגלים לנצל את יכולות העיצוב של InCopy באמצעות תבנית טקסט מתויג. קובצי טקסט מתויג הם קובצי טקסט הכוללים מידע המתאר את העיצוב שברצונך ש-InCopy יחיל. טקסט שתויג כהלכה יכול לתאר כמעט כל פריט שעשוי להופיע בכתבה של InCopy, לרבות כל תכונות הפסקה והגופן ותכונות המתייחסות לתווים מיוחדים.

לקבלת מידע על ציון תגים, עיין בקובץ ה-PDF בשם Tagged Text בכתובת www.adobe.com/go/learn_id_taggedtext_cs5_il ‏(PDF).

האפשרויות הבאות זמינות בעת ייבוא קובץ טקסט מתויג ובחירת Show Import Options בתיבת הדו-שיח Place.

Use Typographer’s Quotes

מבטיח שהטקסט המיובא כולל מרכאות (" ") וגרשיים (' ') עם נטייה שמאלה וימינה במקום מרכאות וגרשיים ישרים.

Remove Text Formatting

מסיר את העיצוב, כגון צורת הגופן, צבע הגופן וסגנון הגופן, מהטקסט המיובא.

Resolve Text Style Conflicts Using

מציין איזה סגנון תו או פסקה יש להחיל במקרה של התנגשות בין הסגנון בקובץ הטקסט המתויג לסגנון במסמך InDesign. בחר Publication Definition כדי להשתמש בהגדרה שכבר קיימת עבור סגנון זה במסמך InDesign. בחר באפשרות Tagged File Definition כדי להשתמש בסגנון המוגדר בטקסט המתויג.

Show List Of Problem Tags Before Place

מציג רשימה של תגים שאינם מזוהים. אם מופיעה רשימה, ניתן לבחור לבטל או להמשיך את פעולת הייבוא. אם תמשיך בביצוע הייבוא, ייתכן שהקובץ לא ייראה כפי שציפית.

ייבוא מסמכי Buzzword

Buzzword הוא עורך טקסט מבוסס-אינטרנט המאפשר למשתמשים ליצור ולאחסן קובצי טקסט בשרת אינטרנט. ב-InCopy CS5, ניתן לייבא ולייצא טקסט ממסמכי Buzzword.

בעת ייבוא מסמך Buzzword, נוצר קישור מבוסס-כתובת URL למסמך Buzzword בשרת. כאשר מסמך Buzzword מתעדכן מחוץ ל-InCopy, ניתן להשתמש בחלונית Links כדי לעדכן את הגרסה המיובאת ב-InCopy. עם זאת, פעולה זו תסיר את כל השינויים שביצעת ב-InCopy בטקסט של Buzzword.

הערה:

היישום Acrobat.com Buzzword זמין באנגלית, צרפתית וגרמנית בלבד.

 1. בחר File >‏ Place From Buzzword.

 2. אם לא נכנסת עדיין אל CS Live, לחץ על Sign In, ציין את כתובת הדוא"ל והסיסמה שלך ולחץ על Sign In.

  לאחר הכניסה, תיבת הדו-שיח Place Buzzword Documents תציג רשימה של מסמכי Buzzword שניתן לייבא.

 3. בחר מסמך אחד או יותר שברצונך לייבא או הדבק את כתובת ה-URL של מסמך ה-Buzzword בשדה Paste URL.

 4. בחר כל אחת מהאפשרויות הבאות ולחץ על OK.

  Show Import Options

  אם תבחר באפשרות זו, תיבת הדו-שיח Buzzword Import Options תופיע לפני שתמקם את הקובץ.

  Replace Selected Item

  בחר באפשרות זו כדי להחליף את האובייקט שנבחר כרגע.

  Link To Document

  בחר באפשרות זו כדי ליצור קישור בין מסמך ה-Buzzword והטקסט שמוקם. אם תיצור קישור ותעדכן את מסמך ה-Buzzword , החלונית Links תציין שהקובץ השתנה. אם תעדכן את הקישור, הטקסט ב-InCopy יתעדכן. עם זאת, שינויי עיצוב שביצעת בטקסט זה ב-InCopy יאבדו.

  Apply Grid Format

  עצב מחדש את הטקסט המיובא לפי תכונות הרשת.

 5. אם בחרת באפשרות Show Import Options, ציין הגדרות בתיבת הדו-שיח Buzzword Import Options.

  תיבת דו-שיח זו כוללת את מרבית האפשרויות שנכללות בתיבת הדו-שיח RTF Import Options. ראה אפשרויות ייבוא של קובצי Microsoft Word ו-RTF. ל-Buzzword אין כרגע תכונת סגנון, אז אף אחד מאפשרויות הסגנון אינה חוקית בשלב זה.

 6. בעזרת סמן הטקסט שנטען, לחץ או גרור כדי ליצור מסגרת טקסט.

הקלדת טקסט עם גופן אסייתי באמצעות קלט בתוך שורה

 1. ‏‫בחר Edit‏ ‏> Preferences‏ ‏> Advanced Type‏ (Windows) או InCopy‏ ‏> Preferences‏ ‏> Advanced Type‏ (Mac OS).‬
 2. בחר באפשרות Use Inline Input For Non-Latin Text, ולחץ על OK.

השתמש בשיטת הקלט של המערכת, אם היא זמינה, להוספת תווים מסוג 2 בתים ו-4 בתים. שיטה זו שימושית במיוחד להזנת תווים בשפות אסייתיות.

באפשרותך להשתמש בתוכנית קלט מיוחדת כדי להזין טקסט אסיאתי ישירות לתוך מסגרות טקסט.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט