עיצוב טקסט

עיצוב טקסט

היעזר בחלונית Control לשינוי מראה הטקסט. כשבוחרים טקסט, או כשנקודת ההכנסה נמצאת בתוך טקסט, החלונית Control מציגה את בקרי עיצוב התו או את בקרי עיצוב הפסקה, או שילוב של שניהם, בהתאם לרזולוציית הצג שלך. בקרי עיצוב הטקסט מופיעים גם בחלונית Character ובחלונית Paragraph. ניתן גם להשתמש בחלוניות Character ו-Paragraphs לשינוי מראה של טקסט.

לצפייה בערכת לימוד בווידאו בנושא עיצוב תווים, ראה www.adobe.com/go/lrvid4275_id. לצפייה בערכת לימוד בווידאו בנושא עיצוב פסקאות, ראה www.adobe.com/go/lrvid4276_id.

היעזר בחלוניות Character ו-Paragraphs לשינוי מראה של טקסט. ב-InDesign, ניתן גם לעצב טקסט בעזרת החלונית Control. החלונית Control אינה זמינה ב-InCopy.

שים לב לשיטות עיצוב הטקסט הבאות:

 • לעיצוב תווים, ניתן לבחור תווים בעזרת הכלי Type , או ללחוץ למיקום נקודת ההכנסה, לבחור אפשרות עיצוב ולהתחיל להקליד.

 • לעיצוב פסקאות, אין צורך לבחור פסקה שלמה—מספיק לבחור מילה או תו כלשהם, או למקם את נקודת ההכנסה בפסקה. ניתן גם לבחור טקסט מפסקאות שונות.

 • להגדרת העיצוב לכל מסגרות הטקסט שייווצרו במסמך הנוכחי, ודא שנקודת ההכנסה אינה פעילה ושלא נבחר דבר, ולאחר מכן ציין את אפשרויות עיצוב הטקסט הרצויות. כדי להגדיר את עיצוב ברירת המחדל של טקסט עבור כל המסמכים החדשים, סגור את כל המסמכים וציין את הגדרות הטקסט. ראה Set הגדרת ברירות מחדל.

 • בחר מסגרת להחלת העיצוב על כל הטקסט שבתוכה. המסגרת אינה יכולה להיות חלק משרשור.

 • היעזר בסגנונות פסקה ובסגנונות תו לעיצוב טקסט במהירות ובאופן עקבי.

לצפייה בערכת לימוד בווידאו בנושא עבודה עם טקסט, ראה www.adobe.com/go/vid0075.

 1. בחר בכלי Type‏  .
 2. בחר בכלי Type‏  או בכלי Vertical Type‏  .
 3. לחץ למיקום נקודת ההכנסה, או בחר בטקסט שברצונך לעצב.
 4. בחלונית Control, לחץ על הסמל Character Formatting Control  או על הסמל Paragraph Formatting Control  .
  Control panel

  A. Character formatting controls B. Paragraph formatting controls 

 5. בחלונית Control, לחץ על הסמל Character Formatting Control  או על הסמל Paragraph Formatting Control  .
  Control panel

  A. Character formatting controls B. Paragraph formatting controls 

 6. בחר Type >‏ Paragraph או Type >‏ Character להצגת החלונית Paragraph או Character.
 7. בחר באפשרויות העיצוב הרצויות.

עדיפות עיצוב טקסט

קיימות כמה שיטות שונות לעיצוב טקסט עם מאפיינים כמו סגנון גופן וכיוון טקסט. לדוגמה, ניתן להשתמש בחלונית Control, באפשרויות רשת המסגרת או ברשתות או סגנונות טקסט מתוכנתים. אם אתה משתמש ביותר משיטה אחת ונוצרת התנגשות בין מאפיינים, InDesign נדרש לבחור באיזה מאפיין להשתמש. סדר העדיפויות הוא כדלקמן:

 1. מאפיין התו דורס

 2. סגנון תו

 3. מאפיין הפסקה דורס

 4. סגנון פסקה

 5. מאפייני רשת של CJK (מרשת מתוכנתת או מתוך תיבת הדו-שיח Frame Grid Options)

 6. ברירת המחדל של היישום (סגנון הפסקה השורשי)

לדוגמה, אם אתה מציין גודל גופן מסוים בתיבת הדו-שיח Frame Grid Options וגודל גופן אחר כסגנון תו, נעשה שימוש בגודל הגופן של סגנון התו. בדומה לכך, אם אתה כולל בסגנון אובייקט כלשהו גם סגנון פסקה וגם רשת מתוכנתת, לסגנון הפסקה יש עדיפות על פני הרשת המתוכנתת.

עיצוב רשת מסגרת

כאשר אתה בוחר רשת מסגרת, מוצגות בחלונית Control אפשרויות לעיצוב הרשת.

 1. באמצעות כלי בחירה, בחר רשת מסגרת.
 2. בחר את האפשרויות הרלוונטיות בחלונית Control.
  Control panel (when frame grid is selected)

  A. Reference point B. X Location C. Y Location D. Width E. Height F. Vertical scaling G. Horizontal scaling H. Character aki I. Line aki J. Grid format name K. Grid view L. Font size M. Frame grid characters per line N. Number of lines O. Number of columns P. Column gutter 

העתקת תכונות טקסט (טפטפת)

ניתן להשתמש בכלי Eyedropper להעתקת תכונות טקסט כגון תו, פסקה, מילוי וקו מקיף, ולאחר מכן להחיל תכונות אלו על טקסט אחר. כברירת מחדל, הכלי Eyedropper מעתיק את כל תכונות הטקסט. לבחירת התכונות שברצונך להעתיק בעזרת הכלי Eyedropper, היעזר בתיבת הדו-שיח Eyedropper Options.

הכלי Eyedropper זמין בתצוגת Layout בלבד.

העתקת תכונות טקסט לטקסט שאינו נבחר

 1. בעזרת הכלי Eyedropper  , לחץ על הטקסט שעיצובו כולל את התכונות שברצונך להעתיק. ‏(הטקסט יכול להופיע במסמך פתוח אחר של מצביע הטפטפת משנה כיוון ונראה מלא  , כדי לציין שהתכונות שהעתקת נטענו לתוכה. בעת מיקום מצביע הטפטפת על טקסט, מופיע סימן I ליד הטפטפת המלאה  .
 2. בעזרת הכלי Eyedropper, בחר בטקסט שברצונך לשנות.

  הטקסט שנבחר מקבל את התכונות שנטענו לתוך הטפטפת. כל עוד Eyedropper הוא הכלי שנבחר, ניתן להמשיך לבחור טקסט ולהחיל עליו את העיצוב.

 3. לביטול הבחירה בכלי Eyedropper, בחר כלי אחר.
הערה:

לניקוי תכונות העיצוב שנטענו כרגע בכלי Eyedropper, הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) כשהכלי Eyedropper מלא. הכלי Eyedropper משנה כיוון ונראה ריק  כדי לציין שהוא מוכן לדגום תכונות חדשות. לחץ על אובייקט המכיל את התכונות שברצונך להעתיק, ושחרר את התכונות על אובייקט אחר.

The eyedropper is clicked on formatted text to copy its formatting (left), and then dragged across unformatted text (middle) to apply that formatting (right).

אם משתמשים בכלי Eyedropper להעתקת סגנון פסקה מטקסט במסמך אחד לטקסט במסמך אחר, כשסגנון הפסקה הוא בעל אותו שם אך כולל תכונות שונות, הבדלי הסגנון יופיעו כדריסות מקומיות של סגנון היעד.

העתקת תכונות טקסט לטקסט שנבחר

 1. היעזר בכלי Type  או בכלי Path Type  , ובחר בטקסט שאת תכונותיו ברצונך להעתיק.
 2. בעזרת הכלי Eyedropper  , לחץ על הטקסט שממנו ברצונך להעתיק תכונות. ‏(הטקסט שממנו ברצונך להעתיק את התכונות חייב להימצא באותו מסמך InDesign שבו נמצא הטקסט שברצונך לשנות). הכלי Eyedropper ישנה כיוון וייראה מלא  , כדי לציין שהתכונות שהעתקת נטענו לטפטפת. התכונות יוחלו על הטקסט שנבחר בשלב 1.
Type attributes copied to selected text

בחירת תכונות הטקסט שהכלי Eyedropper מעתיק

 1. בתיבת הכלים, לחץ פעמיים על הכלי Eyedropper.
 2. בחר Character Settings או Paragraph Settings בתיבת הדו-שיח Eyedropper Options.
 3. בחר בתכונות שברצונך להעתיק בעזרת הכלי Eyedropper ולחץ על OK.
הערה:

להעתקה או להחלה של תכונות פסקה בלבד מבלי לשנות את ההגדרות בתיבת הדו-שיח Eyedropper Options, הקש Shift תוך כדי לחיצה על הטקסט בעזרת הכלי Eyedropper.

שימוש ב-Quick Apply

ניתן להשתמש ב-Quick Apply כדי למצוא ולהחיל סגנונות, פקודות בתפריט, סקריפטים, משתנים ואת רוב הפקודות שניתן למצוא בתיבת הדו-שיח Keyboard Shortcuts.

 1. בחר בטקסט או במסגרת שברצונך להחיל עליהם את הסגנון, הפקודה בתפריט, הסקריפט או המשתנה.
 2. בחר Edit >‏ Quick Apply, או הקש Ctrl+Enter ‏(Windows) או Ctrl+Return ‏(Mac OS).
 3. התחל להקליד את שם הפריט שברצונך להחיל.

  השם שאתה מקליד אינו חייב להיות התאמה מדויקת. לדוגמה, אם תקליד he יאותרו סגנונות כגון Head 1‏, Head 2 ו-Subhead, וכן הפקודות מתפריט Help, כגון Help Menu >‏ InDesign Help.

  Use Quick Apply to find styles, menu commands, scripts, and variables.

  הערה:

  ניתן לצמצם את החיפוש לקטגוריה אחת בלבד על-ידי הקלדת הקידומת המתאימה בתחילת הביטוי לחיפוש, כגון m: ל-menu או p: ל-paragraph styles. כדי להציג רשימה של קידומות, לחץ על החץ למטה משמאל לתיבת הטקסט Quick Apply. ניתן לבטל את הסימון של קטגוריות ברשימה זו אם אינך רוצה שהן יופיעו.

 4. בחר בפריט שברצונך להחיל ולאחר מכן:
  • להחלת סגנון, פקודה בתפריט או משתנה, הקש Enter או Return.

  • להחלת סגנון פסקה והסרת דריסות, הקש Alt+Enter ‏(Windows) או Option+Return ‏(Mac OS).

  • להחלת סגנון פסקה והסרת דריסות וסגנונות תו, הקש Alt+Shift+Enter ‏(Windows) או Option+Shift+Return ‏(Mac OS).

  • להחלת פריט מבלי לסגור את הרשימה של Quick Apply, הקש Shift+Enter ‏(Windows) או Shift+Return ‏(Mac OS).

  • לסגירת הרשימה Quick Apply מבלי להחיל פריט, הקש Esc או לחץ במקום כלשהו בחלון המסמך.

  • לעריכת סגנון, הקש Ctrl+Enter ‏(Windows) או Command+Return ‏(Mac OS).

הערה:

כשמוצגת הרשימה Quick Apply, הקש על החצים ימינה ושמאלה לגלילה בשדה העריכה; הקש על החצים למעלה ולמטה לגלילה ברשימת הפריטים.

פריטים דומים נוספים

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט