התאמה אישית של העדפות ואפשרויות ברירת מחדל

אודות העדפות

העדפות כוללות הגדרות כמו מיקומי חלוניות, אפשרויות מדידה ואפשרויות תצוגה עבור גרפיקה וטיפוגרפיה.

ההבדל בין העדפות ואפשרויות ברירת מחדל הוא התחום שהן חלות עליו. הגדרות העדפות מציינות את המראה וההתנהגות הראשוניים של תכונות InCopy מסוימות. הגדרות ברירת המחדל חלות על מסמכי InCopy.

הערה:

ניתן להפוך את הגדרות ההעדפות של InCopy לסקריפטים באופן מלא. לשיתוף ערכת העדפות אחידה בין קבוצות משתמשים, ניתן לפתח סקריפט להגדרת ההעדפות ולבקש מכל המשתמשים בקבוצה להפעיל את הסקריפט במחשבים שלהם. אין להעתיק ולהדביק קובצי העדפות בין מחשבי המשתמשים, כי הדבר עלול לגרום לחוסר יציבות של היישומים. למידע נוסף על סקריפטים: InCopy Scripting Guide (מדריך סקריפטים של InCopy) באתר האינטרנט של Adobe.

הגדרת ברירות מחדל

שינוי הגדרות במצב שבו אין אף מסמך פתוח גורם לשינוי ברירות המחדל למסמכים חדשים. אם יש מסמך פתוח בעת שינוי הגדרות, השינויים משפיעים על מסמך זה בלבד.

באופן דומה, שינוי הגדרות במצב שבו לא נבחר אף אובייקט גורם לשינוי ברירות המחדל לאובייקטים חדשים.

שינוי הגדרות ברירת מחדל למסמכים חדשים

 1. סגור את כל המסמכים.
 2. שנה פריטי תפריט או הגדרות בחלוניות ובתיבות דו-שיח.
הערה:

אם משתמשים באותו גודל דף ובאותה שפה ברוב המסמכים, ניתן לשנות הגדרות ברירת מחדל אלה כשאין מסמכים פתוחים. לדוגמה, כדי לשנות את גודל הדף המהווה ברירת מחדל, עליך לסגור את כל המסמכים, לבחור File ‏> Document Setup ולבחור גודל דף רצוי. להגדרת מילון ברירת מחדל, יש לסגור את כל המסמכים, לבחור Edit‏ ‏> Preferences‏ ‏> Dictionary‏ (ב-Windows) או InCopy ‏> Preferences‏ ‏> Dictionary‏ (ב-Mac OS) ולבחור אפשרות בתיבה Language.

בחירת הגדרות ברירת מחדל לאובייקטים חדשים במסמך

 1. כשהמסמך פתוח, יש לבחור Edit >‏Deselect All.
 2. יש לשנות את פריטי תפריט או הגדרות בחלוניות ובתיבות דו-שיח.

התאמה אישית עבור קנה מידה של ממשק המשתמש

ניתן להגדיר העדפות קנה מידה ב-InCopy לקבלת קנה מידה אחיד של ממשק המשתמש על בסיס רזולוציית המסך שלך. רכיבי ממשק המשתמש מקבלים קנה מידה בהתאם, כדי לאפשר צפייה נוחה במסכים בעלי רזולוציה גבוהה. בעת הפעלת InCopy עם הגדרות העדפות חדשות, הוא מזהה את רזולוציית המסך שלך ומתאים את קנה המידה של ממשק המשתמש של היישום בהתאם.
הערה
 שינוי קנה מידה של ממשק המשתמש לא נתמך במסכים בעלי רזולוציה נמוכה.

לקביעת קנה מידה של ממשק המשתמש:

 • (Windows) יש לבחור Edit ‏> Preferences > User Interface Scaling
 • (macOS) יש לבחור InCopy ‏> Preferences ‏> User Interface Scaling

בתיבת הדו-שיח User Interface Scaling ניתן להשתמש באפשרויות הבאות להתאמה אישית של הממשק:

 • UI: התאם את המחוון UI Sizing כדי להגדיל או להקטין את קנה המידה של ממשק המשתמש בהתבסס על הדרישה שלך. באופן כללי, מסכים בעלי רזולוציה גבוהה דורשים גורם שינוי קנה מידה גבוה יותר. תצוגה מקדימה של ממשק המשתמש שעבר שינוי קנה מידה מופיעה ליד המחוון. הפעל מחדש את InCopy כדי להחיל את ההגדרות המעודכנות. אם תבחר להפעיל מחדש במועד מאוחר יותר, השינויים ייכנסו לתוקפם בפעם הבאה שתפעיל את InCopy.
  הערה: מספר העצירות שמוצג במחוון תלוי ברזולוציה של המסך שלך. עצירות רבות יותר יהיו מוצגות עבור רזולוציות גבוהות יותר.
 • Scale Cursor Proportionately: כשאפשרות זו מופעלת (מופעלת כברירת מחדל), היא משנה את קנה המידה של סמלי הסמן ביחס לממשק המשתמש.
 • Bounding Box Display Size: ניתן לשנות את המחוון לשינוי קנה המידה של התיבה התוחמת.

לעיון בבעיות קנה מידה של ממשק המשתמש: שאלות נפוצות.

שחזור כל ההעדפות והגדרות ברירת המחדל

 1. יש לבצע אחת מהפעולות הבאות:
  • (Windows) להפעיל את InCopy ואז ללחוץ על Shift+‏Ctrl+‏Alt. ללחוץ על Yes לשאלה האם ברצונך למחוק את קובצי ההעדפות.

  • (Mac OS) להפעיל את InCopy תוך כדי לחיצה על Shift+‏Option+‏Command+‏Control. ללחוץ על Yes לשאלה האם ברצונך למחוק את קובצי ההעדפות.

איפוס תיבות דו-שיח של אזהרה

 1. יש לבחור Edit >‏ Preferences >‏ General ‏(Windows) או InCopy >‏ Preferences >‏ General (‏Mac OS).
 2. יש ללחוץ על הלחצן Reset All Warning Dialogs להצגת כל האזהרות, כולל האזהרות שכבר התעלמת מהן. ‏(כשמוצגת אזהרה כלשהי, ניתן לסמן אפשרות כדי לציין שאין ברצונך לראות אותה שוב).

עוד מהסוג הזה

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון