אודות העדפות

העדפות כוללות הגדרות כמו מיקומי חלוניות, אפשרויות מדידה ואפשרויות תצוגה של גרפיקה וטקסט.

ההבדל בין העדפות ואפשרויות ברירת מחדל הוא התחום שהן חלות עליו. הגדרות העדפות מציינות את המראה וההתנהגות הראשוניים של תכונות מסוימות של InCopy. הגדרות ברירת המחדל חלות על מסמכי InCopy.

הערה:

ניתן להפוך את הגדרות ההעדפות של InCopy לסקריפטים באופן מלא. לשיתוף ערכת העדפות אחידה בין קבוצות משתמשים, ניתן לפתח סקריפט להגדרת ההעדפות ולבקש מכל המשתמשים בקבוצה להפעיל את הסקריפט במחשבים שלהם. אין להעתיק ולהדביק קובצי העדפות בין מחשבי המשתמשים, משום שהדבר עלול לגרום לחוסר יציבות של היישומים. למידע נוסף על סקריפטים, ראה InCopy Scripting Guide (מדריך סקריפטים של InCopy) באתר האינטרנט של Adobe.

הגדרת ברירות מחדל

שינוי הגדרות במצב שבו אין אף מסמך פתוח גורם לשינוי ברירות המחדל למסמכים חדשים. אם יש מסמך פתוח בעת שינוי הגדרות, השינויים משפיעים על מסמך זה בלבד.

באופן דומה, שינוי הגדרות במצב שבו לא נבחר אף אובייקט גורם לשינוי ברירות המחדל לאובייקטים חדשים.

שינוי הגדרות ברירת מחדל למסמכים חדשים

 1. סגור את כל המסמכים.
 2. שנה פריטי תפריט או הגדרות בחלוניות ובתיבות דו-שיח.

הערה:

אם אתה משתמש באותו גודל עמוד ובאותה שפה ברוב המסמכים, תוכל לשנות הגדרות ברירת מחדל אלה כשכל המסמכים סגורים. לדוגמה, כדי לשנות את גודל העמוד המהווה ברירת מחדל, סגור את כל המסמכים, בחר File ‏> Document Setup ובחר גודל עמוד רצוי. להגדרת מילון ברירת מחדל, סגור את כל המסמכים, בחר Edit‏ ‏> Preferences‏ ‏> Dictionary‏ (ב-Windows) או InCopy ‏> Preferences‏ ‏> Dictionary‏ (ב-Mac OS), ובחר אפשרות בתיבה Language.

בחירת הגדרות ברירת מחדל לאובייקטים חדשים במסמך

 1. כשמסמך פתוח, בחר Edit >‏ Deselect All.
 2. שנה פריטי תפריט או הגדרות בחלוניות ובתיבות דו-שיח.

שחזור כל ההעדפות והגדרות ברירת המחדל

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • (Windows) הפעל את InCopy והקש Shift+Ctrl+Alt. לחץ על Yes כאשר אתה נשאל אם ברצונך למחוק את קובצי ההעדפות.

  • (Mac OS) הפעל את InCopy תוך כדי הקשה על Shift+Option+Command+Control. לחץ על Yes כאשר אתה נשאל אם ברצונך למחוק את קובצי ההעדפות.

איפוס תיבות אזהרה

 1. בחר Edit >‏ Preferences >‏ General ‏(Windows) או InCopy >‏ Preferences >‏ General (‏Mac OS).
 2. לחץ על הלחצן Reset All Warning Dialogs להצגת כל האזהרות, כולל האזהרות שכבר התעלמת מהן. ‏(כשמוצגת אזהרה כלשהי, ניתן לסמן אפשרות כדי לציין שאין ברצונך לראות אותה שוב.)

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת