הכללת מטא-נתונים בכתבה

עבודה עם מטא-נתונים

מטא-נתונים הם נתונים סטנדרטיים של קובץ, כגון שם המחבר, הרזולוציה, מרחב הצבעים, זכויות יוצרים, ומילות מפתח שהוחלו עליו. ניתן להשתמש במטא-נתונים לייעול תהליך העבודה ולארגון הקבצים.

אודות תקן XMP

מטא-נתונים מאוחסנים במבנה של תקן XMP ‏(Extensible Metadata Platform), שעליו מבוססים גם Adobe Bridge‏, Adobe Illustrator‏, Adobe InDesign ו-Adobe Photoshop.‏ XMP מבוסס על XML, וברוב המקרים מאוחסנים המטא-נתונים בקובץ זה. אם לא ניתן לשמור את המידע בקובץ עצמו, המטא-נתונים יאוחסנו בקובץ נפרד שנקרא קובץ נלווה. XMP מקל על חילופי מטא-נתונים בין יישומי Adobe ובתהליכי עבודה של פרסום. לדוגמה, ניתן לשמור מטא-נתונים מקובץ בתבנית, ולאחר מכן לייבא את המטא-נתונים לקבצים אחרים.

מטא-נתונים הנשמרים בתבניות אחרות, כגון EXIF‏, IPTC ‏(IIM)‏, GPS ו-TIFF, מסונכרנים ומתוארים באמצעות XMP כדי שיהיה קל יותר להציגם ולנהל אותם. גם יישומים ותכונות אחרים משתמשים ב-XMP לתקשורת ולשמירת נתונים, כגון הערות גרסה, שניתן לחפש בהן בעזרת Adobe Bridge.

ברוב המקרים, מטא-נתונים נשמרים עם הקובץ גם כשמשנים את תבנית הקובץ, לדוגמה מ-PSD ל-JPG. מטא-נתונים נשמרים גם כשקבצים אלה ממוקמים במסמך או בפרוייקט של Adobe.

הערה:

ניתן להשתמש ב-XMP Software Development Kit להתאמה אישית של יצירה, עיבוד וחילופין של מטא-נתונים. לדוגמה, ניתן להשתמש ב-XMP SDK להוספת שדות לתיבת הדו-שיח File Info. למידע נוסף על XMP ו-XMP SDK, בקר באתר האינטרנט של Adobe.

עבודה עם מטא-נתונים ב-Adobe Bridge וברכיבי Adobe Creative Suite

רבות מהתכונות רבות העוצמה של Adobe Bridge המאפשרות לארגן, לחפש ולעקוב אחר קבצים וגרסאות, תלויות במטא-נתונים מסוג XMP שבקבצים. Adobe Bridge מספק שתי דרכים לעבודה עם מטא-נתונים: באמצעות החלונית Metadata ובאמצעות תיבת הדו-שיח File Info ‏(InDesign) או תיבת הדו-שיח Content File Info‏ (InCopy).

במקרים מסוימים קיימות מספר תצוגות לאותם מטא-נתונים. לדוגמה, תכונה יכולה להיקרא בשם Author בתצוגה אחת ו-Creator בתצוגה אחרת, אך שניהם מתייחסים לאותה תכונה. גם אם תתאים אישית את התצוגות לתהליכי עבודה שונים, הן יישארו סטנדרטיות דרך XMP.

הוספת מטא-נתונים בתיבת הדו-שיח File Info

תיבת הדו-שיח File Info מציגה נתוני מצלמה, מאפייני קובץ, היסטוריית עריכה, זכויות יוצרים ופרטי מחבר של המסמך הנוכחי. תיבת הדו-שיח File Info מציגה גם חלוניות מטא-נתונים מותאמות אישית. ניתן להוסיף מטא-נתונים ישירות בתיבת הדו-שיח File Information. כל מידע שתזין בשדה כלשהו ידרוס מטא-נתונים קיימים ויחיל את הערך החדש על כל הקבצים שנבחרו.

 1. בחר File >‏ File Info ‏(InDesign) או File‏ ‏> Content File Info ‏(InCopy).
 2. בחר את כל האפשרויות הרלוונטיות הבאות מהכרטיסיות בראש תיבת הדו-שיח:
  הערה:

  השתמש בחצים ימינה ושמאלה כדי לגלול בין הכרטיסיות, או לחץ על החץ למטה ובחר קטגוריה מהרשימה.

  Description

  מאפשר לך להזין פרטי מסמך של הקובץ, כגון כותרת המסמך, מחבר, תיאור ומילות מפתח שבהן ניתן להשתמש לחיפוש המסמך. כדי לציין פרטי זכויות יוצרים, בחר Copyrighted מהתפריט הנפתח Copyright Status. לאחר מכן הזן את בעלי זכויות היוצרים, טקסט ההודעה וכתובת ה-URL של האדם או החברה שזכויות היוצרים הן בבעלותם.

  IPTC

  כולל ארבעה אזורים: IPTC Content כולל תיאור של התוכן החזותי של התמונה. IPTC Contact מפרט את פרטי הקשר של הצלם. IPTC Image מציג מידע תיאורי של התמונה. IPTC Status מפרט תהליכי עבודה ופרטי זכויות יוצרים.

  Camera Data

  כולל שני אזורים: האזור Camera Data 1 מציג מידע לקריאה בלבד על המצלמה וההגדרות ששימשו לצילום התמונה, כגון יצרן, דגם, מהירות צמצם ו-f-stop. האזור Camera Data 2 מציג מידע לקריאה בלבד על התמונה, כולל מידות פיקסלים ורזולוציה.

  Video Data

  מפרט מידע על קובץ הווידאו, לרבות רוחב וגובה של תמונת הווידאו, ומאפשר לך להזין מידע כגון שם מכשיר הקלטה ושם סצנה.

  Audio Data

  מאפשר להזין מידע על קובץ השמע, כולל כותרת, אמן, קצב סיביות והגדרות לולאה.

  Mobile SWF

  מפרט מידע אודות קובצי מדיה לטלפונים ניידים, לרבות כותרת, מחבר, תיאור וסוג תוכן.

  Categories

  מאפשר לך להזין מידע המבוסס על קטגוריות של Associated Press.

  Origin

  מאפשר לך להזין פרטי קובץ שימושיים עבור מקורות חדשותיים, לרבות מועד ומיקום של יצירת הקובץ, פרטי שידור, הוראות מיוחדות ופרטי כותרות.

  DICOM

  מציג מידע על מטופלים, מחקרים, סדרות וציוד עבור תמונות DICOM.

  History

  מציג את פרטי יומן ההיסטוריה של Adobe Photoshop עבור תמונות שנשמרו באמצעות Photoshop. הכרטיסייה History מוצגת רק אם Adobe Photoshop מותקן במחשב.

  Illustrator

  מאפשר להחיל פרופיל מסמך להדפסה, לתצוגה באינטרנט או לפלט להתקנים ניידים.

  Advanced

  מציג שדות ומבנים לשמירת מטא-נתונים באמצעות מרחבי שמות ומאפיינים, כגון תבנית קובץ ומאפייני XMP, ‏EXIF ו-PDF.

  Raw Data

  מציג פרטי טקסט XMP לגבי הקובץ.

 3. הקלד את המידע להוספה בכל שדה מוצג.
 4. לחץ על OK להחלת השינויים.

ייצוא מטא-נתונים כקובץ XMP

ניתן לשמור מטא-נתונים בקובץ XMP לשיתוף עם משתמשים אחרים. קובצי XMP אלה יכולים לשמש כתבניות להזנת תוכן למסמכי InCopy ולמסמכים אחרים שנוצרו באמצעות יישומים שתומכים ב-XMP. תבניות שמייצאים נשמרות במיקום שיתופי שאליו יכולים לגשת כל היישומים התומכים ב-XMP. הן מופיעות גם בתפריט הנפתח בתחתית תיבת הדו-שיח File Info.

 1. בחר File >‏ File Info ‏(InDesign) או File‏ ‏> Content File Info ‏(InCopy).
 2. בחר באפשרות Export מהתפריט המוקפץ בתחתית תיבת הדו-שיח.
 3. הקלד שם קובץ, ציין מיקום לקובץ, ולחץ על Save.
  הערה:

  להצגת תבניות מטא-נתונים ב-Explorer ‏(Windows) או ב-Finder ‏(Mac OS), לחץ על התפריט המוקפץ בתחתית תיבת הדו-שיח File Info ובחר Show Templates Folder.

ייבוא מטא-נתונים מקובץ XMP

בעת ייבוא מטא-נתונים למסמך מקובץ תבנית XMP שיוצא, ניתן לציין אם לנקות את כל המטא-נתונים במסמך הנוכחי ולהוסיף את המטא-נתונים החדשים, לשמור על כל המטא-נתונים פרט למטא-נתונים תואמים, או להוסיף מטא-נתונים תואמים למטא-נתונים הקיימים.

 1. בחר File >‏ File Info ‏(InDesign) או File‏ ‏> Content File Info ‏(InCopy).
  • בחר קובץ XMP מהתפריט המוקפץ בתחתית תיבת הדו-שיח, בחר אפשרות ייבוא ולחץ על OK.

  • בחר Import מהתפריט המוקפץ בתחתית תיבת הדו-שיח, בחר אפשרות ייבוא ולחץ על OK. לאחר מכן לחץ פעמיים על קובץ תבנית XMP שברצונך לייבא.

עריכת מטא-נתונים בקובצי תמונות

בעת יצירת כתוביות של תמונות שהוצבו ב-InDesign, המטא-נתונים מהתמונה שהוצבה נמצאים בשימוש. למרות שניתן לערוך את המטא-נתונים של מסמכי InDesign, לא ניתן לערוך את המטא-נתונים של קבצים שהוצבו ב-InDesign. במקום זאת, עליך לשנות את המטא-נתונים של תמונות שהוצבו באמצעות היישומים המקוריים שלהן, באמצעות Finder או Explorer, או באמצעות Adobe Bridge או Adobe Mini Bridge.

 1. ב-InDesign, לחץ לחיצה ימנית (‏Windows) או הקש Control ‏(Mac OS) על התמונה ובחר Edit Original.

  באפשרותך גם לבחור באפשרות Edit With ולאחר מכן לבחור יישום כגון Adobe Illustrator או Adobe Photoshop.

 2. ביישום המקורי, בחר File ‏> File Info.

 3. ערוך את המטא-נתונים ולחץ על OK.

באפשרותך גם לבחור תמונה ב-Adobe Bridge ולבחור File ‏> File Info כדי לערוך את המטא-נתונים של התמונה. ראה הוספת מטא-נתונים באמצעות תיבת הדו-שיח File Info.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט