צימוד אותיות וריווח טקסט

אודות צימוד אותיות וריווח טקסט

צימוד אותיות הוא תהליך של הוספה או גריעה של רווחים בין זוגות תווים מסוימים. ריווח טקסט הוא תהליך של הרחבה או צמצום רווחים בגוש טקסט.

הערה:

ערכי צימוד אותיות וריווח טקסט משפיעים על טקסט ביפנית, אך בדרך כלל אפשרויות אלה משמשות לצורך התאמה של טקסט aki המופיע בין תווים בשפה לטינית.

סוגי צימוד אותיות

ניתן לבצע צימוד אותיות אוטומטי באמצעות צימוד אותיות מטרי או צימוד אותיות אופטי. צימוד אותיות מטרי משתמש בזוגות צימודי אותיות שכלולים ברוב הגופנים. זוגות של צימודי אותיות כוללים מידע על הריווח של זוגות אותיות מסוימים. דוגמה לזוגות כאלה: LA‏, P‎.‎‏, To‏, Tr‏, Ta‏, Tu‏, Te‏, Ty‏, Wa‏, WA‏, We‏, Wo‏, Ya ו-Yo.

InCopy משתמש בצימוד אותיות מטרי כברירת מחדל, כך שצימוד אותיות מבוצע אוטומטית בזוגות מסוימים של אותיות בעת ייבוא או הקלדה של טקסט. לביטול צימוד אותיות מטרי, בחר "0".

צימוד אותיות אופטי מתאים את הריווח בין תווים סמוכים לפי צורת התווים. יש גופנים הכוללים מפרט קשיח של צימודי אותיות. עם זאת, כשגופן כולל רק צימוד אותיות מובנה מזערי או אינו כולל צימוד אותיות בכלל, או אם אתה משתמש בשני גופנים או גדלים שונים במילה אחת או יותר בשורה, יתכן שתרצה להשתמש באפשרות צימוד אותיות אופטי.

צימוד אותיות אופטי מתאים את הריווח בין תווים סמוכים לפי צורת התווים, והוא ממוטב לשימוש בגליפים בשפה לטינית. יש גופנים הכוללים מפרט קשיח של צימודי אותיות. עם זאת, כשגופן כולל צימוד אותיות מובנה מזערי או אינו כולל צימוד אותיות כלל, או אם משתמשים בשני גופנים או גדלים שונים במילה אחת או יותר בשורה, כדאי להשתמש באפשרות של צימוד אותיות אופטי עבור טקסט בשפה לטינית במסמך.

Before applying the optical kerning option to the “W” and “a” pair (top), and after (bottom)

ניתן גם להשתמש בצימוד אותיות ידני, שהוא אידיאלי להתאמת הריווח בין שתי אותיות. ריווח טקסט וצימוד אותיות ידני הם מצטברים, כך שניתן תחילה להתאים ריווח של זוגות בודדים, ולאחר מכן להרחיב או לצופף גוש טקסט מבלי להשפיע על צימוד האותיות היחסי של זוגות האותיות.

צימוד מילים אינו זהה לאפשרות Word Spacing בתיבת הדו-שיח Justification. צימוד מילים משנה את ערך הריווח רק בין תו ראשון במילה מסוימת לבין הרווח שלפני המילה.

Kerning and tracking

A. Original B. Kerning applied between “W” and “a” C. Tracking applied 

כיצד מודדים צימוד אותיות וריווח טקסט

ניתן להחיל על טקסט נבחר צימוד אותיות, ריווח טקסט או את שניהם. צימוד אותיות וריווח טקסט נמדדים ביחידות של 1/1000 em, יחידת מידה שהיא יחסית לגודל האות הנוכחי. בגופן של 6 נקודות, 1 em שווה ל-6 נקודות; בגופן של 10 נקודות, 1 em שווה ל-10 נקודות. צימוד אותיות וריווח טקסט הם תמיד יחסיים לגודל האות הנוכחי.

ריווח טקסט וצימוד אותיות ידני הם מצטברים, כך שניתן תחילה להתאים ריווח של זוגות בודדים, ולאחר מכן להרחיב או לצופף גוש טקסט מבלי להשפיע על צימוד האותיות היחסי של זוגות האותיות.

כשלוחצים כדי למקם את נקודת ההוספה בין שתי אותיות, InCopy מציג ערכי צימוד אותיות בחלונית Character ובחלונית Control. ערכים של צימוד אותיות מטרי ואופטי (או זוגות צימודי אותיות מוגדרים) מופיעים בסוגריים. גם אם בוחרים מילה או גוש טקסט, InCopy מציג ערכי ריווח שורות בחלונית Character ובחלונית Control.

החלת צימוד אותיות על טקסט

ניתן להחיל אחד משני סוגים של צימוד אותיות אוטומטי: צימוד אותיות מטרי או צימוד אותיות אופטי, או שניתן להתאים את הריווח בין אותיות באופן ידני.

שימוש בצימוד אותיות מטרי

 1. מקם את נקודת ההכנסה בין התווים שברצונך לקבוע כזוג של צימוד אותיות, או בחר טקסט.
 2. בחלונית Character או בחלונית Control, בחר באפשרות Metrics בתפריט Kerning  .
 3. בחלונית Character או בחלונית Control, בחר באפשרות Metrics או Metrics - Roman Only בתפריט Kerning  .
הערה:

אם האפשרות Metrics חלה על גופנים (כולל כמה גופני OpenType ביפנית) שאינם מכילים מידע על צימוד אותיות, הריווח עבור כל תו יוגדר ל-0 ודחיסת תווים לא תתרחש.

כדי להימנע משימוש בנתוני צימוד האותיות המובנים של גופן בטקסט שנבחר, בחר "0" בתפריט Kerning .

הערה:

הגדרת ברירת המחדל היא Metrics – Roman Only. בעת החלת Metrics - Roman Only על גופני OpenType בשפה לטינית, צימוד האותיות זהה לזה שבבחירת Metrics. בעת החלת Metrics - Roman Only על גופני CJK OpenType, רק תווים בשפה לטינית עוברים צימוד אותיות כמו בהגדרת Metrics. תווי CJK לא יעברו צימוד אותיות, כאילו מוגדר 0. לכן, בחר 0 כדי לבטל צימוד אותיות.

הערה:

אם אתה משתמש בצימוד אותיות מטרי בגופן OpenType ביפנית, מומלץ לך לבחור OpenType ‏> ‏Use Proportional Metrics מתפריט החלונית Control. כך תוכל להימנע מהתאמות ידניות בלתי נחוצות של צימוד אותיות.

שימוש בצימוד אותיות אופטי

 1. מקם את נקודת ההכנסה בין התווים שברצונך לקבוע כזוג של צימוד אותיות, או בחר בטקסט שעליו ברצונך להחיל צימוד אותיות.
 2. בחלונית Character או בחלונית Control, בחר באפשרות Optical בתפריט Kerning  .
הערה:

צימוד אותיות אופטי תוכנן בהתבסס על צורות תווים בשפה לטינית. באפשרותך להשתמש בתכונה זו עם גופני CJK, אך עליך לבדוק תמיד את תוצאות הפעולה.

התאמה ידנית של צימוד אותיות

 1. בעזרת הכלי Type  לחץ למיקום נקודת ההכנסה בין שני תווים.
  הערה:

  אם בוחרים גוש טקסט, לא ניתן להגדיר צימוד ידני של הטקסט (ניתן לבחור רק באפשרות Metrics‏, Optical או 0). במקום זאת, יש להשתמש בריווח טקסט.

  הערה:

  אם בוחרים גוש טקסט, לא ניתן להגדיר צימוד ידני של הטקסט (ניתן לבחור רק באפשרות Metrics‏, Metrics - Roman Only, ‏Optical או 0). במקום זאת, יש להשתמש בריווח טקסט.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחלונית Character או בחלונית Control, הזן או בחר ערך מספרי בתפריט Kerning.

  • הקש Alt + מקש חץ ימינה או חץ שמאלה (‏Windows) או Option + מקש חץ ימינה או חץ שמאלה (‏Mac OS) להקטנה או להגדלה של צימוד האותיות בין שני התווים.

המידה של התאמת צימוד המילים זהה לערך Kerning בתיבת הדו-שיח Units & Increments Preferences. כשמקישים את קיצור המקשים תוך כדי הקשת Ctrl או Command, מידת צימוד האותיות תהיה הערך של צימוד האותיות שנקבע, כפול 5.

שינוי ערך ברירת המחדל של ההפרש הקבוע של צימוד אותיות

 1. באזור Units & Increments בתיבת הדו-שיח Preferences, הקלד ערך חדש לאפשרות Kerning ולחץ על OK.

ביטול צימוד האותיות לטקסט שנבחר

 1. בחר טקסט.
 2. בחלונית Character או בחלונית Control, הקלד או בחר 0 בתפריט Kerning.

ניתן גם להקיש Alt+Ctrl+Q ‏(Windows) או Option+Command+Q ‏(Mac OS) לאיפוס צימוד האותיות וריווח הטקסט. כאשר מבצעים איפוס, צימוד האותיות נקבע על האפשרות Metrics, ללא קשר לאפשרות צימוד האותיות שנבחרה קודם לכן.

התאמת ריווח טקסט

 1. בחר טווח תווים.
 2. בחלונית Character או בחלונית Control, הקלד או בחר ערך מספרי בשדה Tracking .

הדגשת טקסט הכולל צימוד אותיות וריווח טקסט מותאמים אישית

במקרים מסוימים תרצה להיות מודע לטקסט שהוחלו עליו צימוד אותיות וריווח טקסט מותאמים אישית. אם בוחרים באפשרות Custom Tracking/Kerning, הטקסט הכולל צימוד אותיות או ריווח טקסט מותאם אישית יודגש בצבע ירוק.

 1. בחר Edit‏ ‏> Preferences‏ ‏> Composition‏ (ב-Windows) או InCopy‏ ‏> Preferences‏ ‏> Composition‏ (ב-Mac OS).
 2. בחר Custom Tracking/Kerning ולחץ על OK.

התאמת צימוד אותיות בין מילים

 1. בחר טווח טקסט באמצעות הכלי Type , ובצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להוספת רווח בין המילים שנבחרו, הקש Alt‏+Ctrl+\ ‏(Windows) או Option+‏Command+\ ‏(Mac OS).

  • להסרת רווח בין המילים שנבחרו, הקש Alt+Ctrl+Backspace ‏(Windows) או Option+Command+Delete ‏(Mac OS).

  • להכפלת יחידת צימוד האותיות ב-5, החזק את מקש Shift לחוץ תוך כדי הקשה על מקשי הקיצור במקלדת.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון