אודות Adobe PDF

PDF ‏(Portable Document Format) היא תבנית קובץ בינלאומית, ששומרת על הגופנים, התמונות והפריסה של מסמכי מקור שנוצרו במגוון רחב של יישומים ופלטפורמות. Adobe PDF היא התבנית המקובלת ביותר להפצה ולחילופין של מסמכים וטפסים אלקטרוניים ברחבי העולם, באופן בטוח ואמין. קובצי Adobe PDF הם קבצים מלאים ודחוסים, והם ניתנים לשיתוף, לצפייה ולהדפסה על-ידי כל משתמש בתוכנת ®Adobe Reader החינמית.

השימוש ב-Adobe PDF יעיל במיוחד בתהליכי עבודה של הפקות דפוס. באמצעות שמירת עותק של הגרפיקה בתבנית Adobe PDF ניתן ליצור קובץ דחוס ואמין, שיאפשר לך או לספק שירותי הדפוס שלך לבצע תצוגה, עריכה, ארגון והגהה. לאחר מכן, בשלב המתאים בתהליך העבודה, ספק השירות יכול לשלוח את הקובץ לדפוס ישירות, או לעבד אותו באמצעות כלים ממקורות שונים לצורך משימות הכנה לדפוס, כגון בדיקות תקינות, השמנה, סידור והפרדות צבע.

בעת שמירה בתבנית Adobe PDF, ניתן לבחור ליצור קובץ תואם PDF/X.‏ PDF/X ‏(Portable Document Format Exchange) היא תת-תבנית של Adobe PDF שמעלימה את רוב משתני הצבע, הגופן וההשמנה הגורמים לבעיות בהדפסה. PDF/X מתאים לשימוש בקובצי PDF כמאסטרים דיגיטליים להפקות דפוס – בשלב היצירה או בשלב הפלט של תהליך העבודה – כל עוד התקני הפלט והיישומים תומכים ב-PDF/X.

מסמכי Adobe PDF יכולים לפתור את הבעיות הבאות המשויכות למסמכים אלקטרוניים:

בעיה נפוצה

הפתרון של Adobe PDF

נמענים אינם יכולים לפתוח קבצים, מכיוון שהיישומים ששימשו ליצירת הקבצים אינם נמצאים ברשותם.

קובצי PDF ניתנים לפתיחה על-ידי כל אחד, בכל מקום. לשם כך נדרשת רק התוכנה החופשית Adobe Reader.

ארכיונים המשלבים מסמכים מודפסים ומסמכים אלקטרוניים אינם נוחים לחיפוש, גוזלים מקום רב ומחייבים שימוש ביישום המקורי שבו נוצר המסמך.

קובצי PDF הם קבצים דחוסים עם יכולת חיפוש מלאה, וניתן לגשת אליהם בכל עת בעזרת Reader. בעזרת קישורים ניתן לנווט בקובצי PDF בקלות.

מסמכים מוצגים באופן שגוי במחשבי כף-יד.

מסמכי PDF מתויגים מאפשרים להזרים טקסט לתצוגה במערכות להתקנים ניידים כגון Palm OS‎‎®‎‏, Symbian™‎ ו-Pocket PC®‎.

משתמשים לקויי ראייה אינם יכולים לקרוא מסמכים עם עיצוב מורכב.

קובצי PDF מתויגים מכילים מידע על תוכן ומבנה, שמאפשר להציגם באמצעות קוראי מסך.

הטבעה והחלפה של גופנים

InCopy מטביע גופן רק אם יצרן הגופן כלל בו הגדרה המתירה את הטבעתו. ההטבעה מונעת החלפת גופנים בעת הצגה או הדפסה של הקובץ, ומבטיחה שהקוראים יצפו בטקסט בגופן המקורי שלו. הטבעה מגדילה את הקובץ רק במעט, אלא אם כן המסמך משתמש בגופני CID ‏(multibyte), תבנית גופנים נפוצה לשימוש בשפות אסייתיות, בה תווים מרובים משולבים יחד ליצירת גליף אחד.

לכל גופן מוטבע, InCopy יכול להטביע את כל הגופן או רק תת-ערכה שלו—התווים הייחודיים הנקראים גליפים שנעשה בהם שימוש במסמך. יצירת תת-ערכה מבטיחה שימוש בגופנים ובמידות הגופן בעת הדפסה, באמצעות יצירת שם גופן מותאם אישית. אפשרויות תת הערכה שתבחר משפיעות על נפח הדיסק ועל היכולת לבצע עריכה בשלב מאוחר יותר.

אם InCopy אינו יכול להטביע גופן, הוא מחליף גופנים זמנית בגופני מאסטר מרובים: AdobeSerMM במקום גופן serif חסר, או AdobeSanMM במקום גופן sans serif חסר.

גופני מאסטר מרובים יכולים להימתח או להתכווץ, כדי לוודא שמעברי שורה ועמוד במסמך המקורי יישמרו. עם זאת, התחליף אינו מתאים תמיד לצורת התווים המקוריים, במיוחד תווים עם צורה מיוחדת כגון גופני כתב יד.

אם לתווים יש צורה מיוחדת (משמאל), הגופן החלופי אינו תמיד מתאים (מימין).

אודות דחיסה

בעת ייצוא ל-Adobe PDF, ‏InCopy מבצע אוטומטית דגימת הפחתה של תמונות, חיתוך נתוני תמונה לגודל מסגרת התמונה, ודחיסת טקסט וגרפיקה קווית בשיטת ZIP ללא אובדן נתונים. ZIP פועל היטב בתמונות עם אזורים גדולים של צבעים אחידים או דוגמאות מילוי חוזרות, ובתמונות בשחור-לבן שמכילות דוגמאות מילוי חוזרות. מכיוון ש-InCopy משתמש בשיטת ZIP ללא אובדן הנתונים, הוא אינו מסיר נתונים כדי להקטין את הקובץ ואיכות התמונה אינה נפגעת.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת