שמירה וייצוא

שמירת מסמכים

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לשמירת מסמך קיים בלי לשנות את שמו, בחר File >‏ Save Content.

  • כדי לשמור קובץ בשם חדש, בחר File‏ > Save Content As, הגדר מיקום ושם קובץ ולחץ על Save. המסמך בשם החדש הופך למסמך הפעיל.

  • לשמירת עותק של כתבה או גרפיקה בשם מסמך חדש, בחר File >‏ Save Content Copy, ציין מיקום ושם קובץ, ולחץ על Save. העותק שנשמר אינו הופך למסמך הפעיל.

  • לשמירת עותק של מסמך כתבנית, בחר File ‏> ‏Save Content As, ציין מיקום ושם לקובץ ולאחר מכן בחר InCopy Template מתוך Save As Type ‏(Windows) או Format ‏(Mac OS).

  • לשמירת כל הכתבות במסמך, בחר File > ‏Save All Content.

  • לשמירת עותק של מסמך בתבנית טקסט, בחר File ‏> ‏Save Content As, ציין מיקום ושם לקובץ ולאחר מכן בחר Text Only או Rich Text Format מתוך Save As Type ‏(Windows) או Format ‏(Mac OS).

הערה:

שמירת מסמך מנוהל (מקושר) אינה מעדכנת את הקישור בקובץ InDesign. לעדכון הכתבה במערכת הקבצים, עקוב אחר הצעדים המתוארים בתיעוד מערכת תהליך העבודה שלך או פנה למנהל המערכת לקבלת מידע.

הכללת תצוגות מקדימות במסמכים שנשמרו

תצוגות מקדימות ממוזערות של מסמכים ותבניות מספקות זיהוי פשוט של קבצים אלה ב-Adobe Bridge וב-Adobe Mini Bridge. תצוגה מקדימה נוצרת בעת שמירה של מסמך או תבנית. תצוגה מקדימה של מסמך כוללת תמונת JPEG של הכפולה הראשונה בלבד; תצוגה מקדימה של תבנית כוללת תמונת JPEG של כל עמוד בתבנית. ניתן לשלוט בגודל התצוגה המקדימה ובמספר העמודים בהתאם לצורך. לדוגמה, האפשרות Extra Large 1024x1024 מאפשרת סריקה מהירה של תוכן עמוד ברזולוציה גבוהה לפני פתיחת הקובץ.

באפשרותך להפעיל את האפשרות דרך Preferences או דרך תיבת הדו-שיח Save As. מכיוון שתצוגות מקדימות מגדילות גם את הקובץ וגם את הזמן הדרוש לשמירת המסמך, ייתכן שתעדיף להפעיל את האפשרות לפי דרישה באמצעות תיבת הדו-שיח Save As.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי לכלול תצוגה מקדימה בכל שמירת מסמך, בחר Edit‏ ‏> Preferences‏ ‏> File Handling‏ (ב-Windows) או InCopy‏ ‏> Preferences‏ ‏> File Handling‏ (ב-Mac OS).

  • כדי לכלול תצוגה מקדימה עבור מסמך ספציפי, בחר File >‏ Save As.

  • כדי לכלול תצוגה מקדימה עבור מסמך ספציפי, בחר File‏ ‏> Save Content As.

 2. בחר Always Save Preview Images With Documents.
 3. אם אתה מגדיר את התצוגה המקדימה באמצעות תיבת הדו-שיח Preferences, בחר את מספר עמודי התצוגה המקדימה מהתפריט Pages ובחר אפשרות מהתפריט Preview Size.
  הערה:

  בחירת אפשרות התצוגה המקדימה בתיבת הדו-שיח Save As בוחרת את האפשרות גם בתיבת הדו-שיח Preferences ומשתמשת בהגדרות ברירת המחדל של Pages ו-Preview Size.

סוגי קבצים של InCopy

ב-InCopy, ניתן לעבוד עם כמה סוגי קבצים שונים.

קובצי תוכן של InCopy‏ (‎.icml)

זהו סוג הקובץ של ברירת המחדל בעת ייצוא כתבות או גרפיקה מ-InDesign, ובעת שמירה או יצירה של מסמכים חדשים ב-InCopy. סוג קובץ זה מופיע כ-InCopy Document בתיבת הדו-שיח Export או Save As.

קובצי InCopy CS3 Interchange ‏(‎.incx)

זהו סוג קובץ ישן שהיה בשימוש ב-InCopy CS3 ובגרסאות קודמות.

קובצי משימה (‎.icma)

קבצים אלה הם תת-ערכה של מסמך InDesign. הם מציגים תוכן וסגנונות, וכן נתונים גיאומטריים של עמוד הלקוחים מקובץ האב של InDesign. קובצי משימה יכולים להציג רמות שונות של נאמנות (מסגרת תיל, כפולות משויכות או כל הכפולות). משתמשי InDesign מגדירים אפשרויות אלה בעת יצירת קובץ המשימה. רק משתמשי InDesign יכולים ליצור קובצי משימה. רק משתמשי InCopy יכולים לפתוח אותם.

קובצי משימה ישנים של InCopy CS3 השתמשו בסיומת ‎.inca

קובצי חבילת משימות (‎.icap)

קבצים אלה הם קובצי משימה שנדחסו ב-InDesign לצורך הפצה. חבילות משימות כוללות את קובץ המשימה, את קובצי הכתבה המשויכים ואת כל התמונות המקושרות.

חבילות משימות ישנות של InCopy CS3 השתמשו בסיומת ‎.incp

קובצי תבנית (‎.icmt)

תבניות הן נקודת פתיחה שימושית ליצירת מסמכים עצמאיים, מכיוון שהן מאפשרות להגדיר מראש מידות של גודל עמוד, מידות של אזור טקסט, סגנונות (פסקה ותו), תגי XML, דוגמיות צבע, תוכן מתויג מראש לדוגמה, וכן הלאה. קובצי תבנית נפתחים כמסמכים "ללא שם" ומציגים תוכן וסגנונות, אך אינם מציגים נתונים גיאומטריים של עמוד (נתוני פריסה ממסמך InDesign). סוג קובץ זה מופיע בתור InCopy Template בתיבת הדו-שיח Save As.

קובצי InDesign (‏‎.indd)

בעת תצוגה ב-InCopy, קבצים אלה מספקים נאמנות מלאה למסמך InDesign, כולל תוכן, סגנונות ופריסה של כל פריטי העמוד. משתמשי InCopy יכולים לערוך את פריטי התוכן שמשתמשי InDesign הפכו לזמינים בשבילם. פריטים אחרים ניתנים להצגה אך אינם ניתנים לעריכה.

הערה:

ניתן לפתוח סוגים שונים של קובצי טקסט, כולל קובצי Microsoft Word, ‏RTF, ו-TXT, ישירות ב-InCopy. בעת פתיחת קבצים כאלה, מוצגות אפשרויות הייבוא של סוג הקובץ המתאים.

ייצוא מסמכי InCopy

ניתן לשמור מסמך InCopy בחלקו או בשלמותו בתבנית קובץ אחרת. בדרך כלל, כל אחד מהרכיבים (לדוגמה, מסגרות טקסט וגרפיקה) במסמך InCopy מיוצא לקובץ נפרד. הדבר אינו תקף רק בעת ייצוא מסמך InCopy ל-Adobe PDF, המעתיק את כל הטקסט והגרפיקה במסמך לקובץ PDF בודד.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לייצוא טקסט, לחץ על הטקסט בעזרת הכלי Type‏ .

  • לייצוא גרפיקה, לחץ על הגרפיקה בעזרת הכלי Position‏ .

 2. בחר File ‏> ‏Export.
 3. ציין שם ומיקום לתוכן המיוצא, ולאחר מכן בחר תבנית תחת Save As Type.

  תבנית XML מופיעה ברשימה רק אם תגי XML נוספו למסמך. אם אתה מייצא טקסט ואינך מוצא ברשימה תבנית שנתמכת במעבד התמלילים שלך, ייתכן שיהיה עליך לשמור את המסמך בתבנית שהיישום יכול לייבא, כגון Rich Text Format. אם מעבד התמלילים אינו תומך באף אחת מתבניות הייצוא של InCopy, השתמש בתבנית טקסט בלבד (ASCII).

  הערה:

  ייצוא בתבנית ASCII מסיר את כל תכונות התו מהטקסט. לשמירת כל מאפייני העיצוב, השתמש במסנן הייצוא InCopy Tagged Text.

 4. לחץ על Save לייצוא התוכן בתבנית שנבחרה.

שינוי שם של כתבות InCopy

בעת ייצוא כתבה מ-InDesign, היא מקבלת שם קובץ של מסמך עם סיומת ‎.icml InCopy משתמש בשם קובץ זה באופן אוטומטי כשם הכתבה שמופיע בחלונית Assignments ב-InDesign ובסרגל הפרדת הכתבה. בניגוד לשם הקובץ, שם הכתבה מוטבע בקובץ.

 1. לשינוי שם הכתבה באופן ידני, פתח קובץ כתבה ב-InCopy.
 2. בחר File ‏> ‏Content File Info.
 3. ודא שבחרת בכרטיסייה Description, ולאחר מכן הקלד שם חדש בתיבה Document Title.
הערה:

בהתאם לתהליך העבודה של המערכת שלך, ייתכן שיהיה על מנהל המערכת לשנות את שם הכתבה. אם אינך מצליח לשנות את שם הכתבה בעזרת הצעדים שלעיל, פנה למנהל המערכת שלך.

ניתן גם לשנות את שם הכתבה בחלונית Assignments בעת הוצאת הכתבה מאחסון. עם זאת, שם הקובץ אינו משתנה בדיסק הקשיח.

ייצוא תוכן ל-Buzzword

Buzzword הוא עורך טקסט מבוסס-אינטרנט המאפשר למשתמשים ליצור ולאחסן קובצי טקסט בשרת אינטרנט. בעת ייצוא כתבה אל Buzzword, נוצר קובץ טקסט בשרת Buzzword.

 1. בחר טקסט או מקם את נקודת ההכנסה במסגרת טקסט שנכללת בכתבה שברצונך לייצא.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • ב-InDesign, בחר File >‏ Export For >‏ Buzzword.

  • ב-InCopy בחר File >‏ Export to Buzzword.

 3. אם לא נכנסת עדיין אל CS Live, לחץ על Sign In, ציין את כתובת הדוא"ל והסיסמה שלך ולחץ על Sign In.

 4. בתיבת הדו-שיח Export Story For Buzzword, ציין את שם מסמך ה-Buzzword שברצונך ליצור לחץ על OK.

מסמך ה-Buzzword ייפתח ב-Acrobat.com. ניתן להעביר את המסמך לסביבת עבודה אחרת ולשתף אותו עם אנשים אחרים.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?