שיתוף תוכן

ייצוא תוכן מ-InDesign

פעולת ייצוא תוכן מ-InDesign ל-InCopy יוצרת קישור בין שני היישומים. לייצוא מסגרות טקסט או מסגרות גרפיקה ותוכנן מ-InDesign ל-InCopy, בחר באחת משתי השיטות הבאות:

 • צור קובץ מכל (‎*.icma) – הנקרא משימה – והוסף למשימה קבוצות של פריטי מסמך קשורים (כגון טקסט וגרפיקה הכלולים בכתבה), כך שניתן יהיה לעבוד עליהם יחד. תוכן במשימות מיוצא כקובצי ‎*.icml

 • ייצא בנפרד מסגרות טקסט ומסגרות גרפיות (כולל מסגרות מצייני מיקום), בעזרת הפקודה Edit‏ ‏> InCopy‏ ‏> Export. תוכן שיוצא נשמר כקובצי ‎*.icml

לאחר ייצוא תוכן, סמלים קטנים מופיעים בפינה השמאלית העליונה של מסגרות מיוצאות ב-InDesign וב-InCopy, ובחלונית Assignments. קישור לקובץ החיצוני מופיע בחלונית Links. סמלים אלה מציינים את מצב המסגרות המנוהלות, ומבדילים בין מסגרות מנוהלות למסגרות שאינן נכללות בתהליך העבודה. כל התכנים המיוצאים מופיעים בחלונית Assignments. תוכן שיוצא באמצעות פקודות התפריט Export מופיע באזור Unassigned InCopy Content ברשימה שבחלונית Assignments. שתי השיטות יוצרות קשר מבוקר בין תכני InCopy למסמכי InDesign, אך השיטה העיקרית היא שימוש בקובצי משימה.

ייצוא תוכן מקנה למשתמשים גישה אליו, ומאפשר להם להוציאו מאחסון תוך שמירה על הקשר בינו לבין מסמך InDesign המקורי. ‏(קישור זה נוצר מתוך InDesign. לא ניתן ליצור את הקישור מתוך InCopy).

לאחר ייצוא התוכן, משתמשי InCopy יכולים לראות (אך אינם יכולים לשנות) את פריסות העמוד, את סגנונות העמוד וכולי שמופיעים במסמך InDesign.

הערה:

ניתן גם ליצור טקסט או גרפיקה עם נקודות עיגון ב-InCopy ולאחר מכן למקם אותם ב-InDesign.

סקירת החלונית Assignments

החלונית Assignments משמשת ככלי העיקרי לעבודה עם משימות בחלונית Assignments‏ (Window‏ ‏> Assignments in InCopy‏, Window‏ ‏> Editorial‏ ‏> Assignments in InDesign). החלונית Assignments מציגה את הקבצים שיוצאו ממסמך InDesign הפעיל, וסמל המציין את מצב הקבצים. תפריט החלונית Assignments כולל פקודות המאפשרות לשלוט בגרסת הייבוא ובתכונות ניהול הקבצים של InCopy ו-InDesign. בעת פתיחת משימה ב-InCopy, שם המשימה ותוכן המשימה מופיעים בחלונית Assignments. ניתן ללחוץ פעמיים על מסגרות טקסט וגרפיקה בחלונית Assignments כדי לבחור בהן בחלון המסמך.

הערה:

כל התוכן שיוצא ל-InCopy או נוסף למשימה יוצג גם בחלונית Links. למרות שחלונית זו מאפשרת לבצע חלק ממשימות הניהול של תהליך העבודה, כגון הוצאת תוכן מאחסון או הכנסת תוכן לאחסון, מומלץ לבצע משימות אלה מהחלונית Assignments.

החלונית Assignments ב-InDesign

A. שמות תכני InCopy‏ B. שם מסמך InDesign‏ C. מצב Assignment Out Of Date‏ D. מצב Available And Text Up To Date‏ E. מצב In Use And Text Out Of Date‏ F. מצב Editing And Text Up To Date‏ G. תוכן שלא הוקצה H. שם משתמש I. הלחצן Update Content‏ J. הלחצן Check Out/Check In Selection‏ K. הלחצן New Assignment‏ L. הלחצן Delete Selected Assignments/Remove 

החלונית Assignments ב-InCopy‏

A. שמות תכני InCopy‏ B. מצב Assignment Out Of Date‏ C. שם משימה D. מצב Available And Text Up To Date‏ E. מצב In Use And Text Out Of Date‏ F. מצב Editing And Text Up To Date‏ G. שם משתמש H. הלחצן Update Design‏ I. הלחצן Update Content‏ J. הלחצן Check Out/Check In Selection‏ 

קובצי משימה

ב-InDesign, קובצי המשימה הם מכלים לארגון אוספים של פריטי עמוד. לדוגמה, ניתן לבחור את כל הפריטים בסיפור (כותרת, כותרת משנה, עותק, גרפיקה וכתוביות), ולאחר מכן להקצות אותם למשתמש InCopy מסוים. הוספת פריטים אלה למשימה מאפשרת למשתמשי InCopy לגשת בנוחות רק לתכנים שהם אחראיים עליהם. קובצי משימה (‎*.icma) מופיעים במערכת הקבצים, בסרגל הכתבה של InCopy ובהודעות המצב. רק משתמשי InDesign יכולים ליצור קובצי משימה. רק משתמשי InCopy יכולים לפתוח אותם.

כשיוצרים משימה, נוצרת תיקייה במיקום של מסמך InDesign כברירת מחדל. תיקיית משימות זו כוללת את קובצי המשימה עם הסיומת ‎*.icma ותיקיית משנה של תוכן הכוללת את קובצי הכתבה של InCopy שיוצאו (בתבנית ICML) שהם חלק מתמונות או ממשאבים אחרים. לאחר שנוצר קובץ המשימה, אחסן את תיקיית הפרוייקט במיקום המאפשר גישה לכל המשתמשים, או צור והפץ חבילת משימה. אם בוצע ייצוא תוכן לפני שהוא נוסף למשימה, הקבצים בדיסק לא יועברו לתיקיית התוכן של קובץ המשימה.

קובצי משימה כוללים את הפריטים הבאים:

 • קישורים או מצביעים לפריטי העמוד המקושרים, כולל מסגרות מצייני מיקום. רכיבים אלה מאפשרים למשתמשי InCopy לפתוח קובץ בודד ב-InCopy ולערוך פריטי עמוד מרובים.

 • שינויים בגרפיקה הנכללת במשימה, כגון העברה, שינוי קנה מידה, סיבוב או חיתוך.

 • נתונים גיאומטריים של עמוד, כך שמשתמשי InCopy יוכלו לראות את פריסת המסגרת ואת התוכן שהם עורכים מבלי לפתוח את הקובץ ב-InDesign.

 • קודי צבע של מסגרות במסמך שנכללו במשימה.

   

איור של עמוד InCopy שמציג נתונים גיאומטריים של העמוד וקודי צבע

יצירת משימות והוספת תוכן (InDesign)

רק משתמשי InDesign יכולים ליצור משימות ולהוסיף להן תוכן. ניתן ליצור משימות בדרכים אחדות. השיטה שתבחר תלויה בדרך כלל בכך שיש או שאין ברשותך תכנים להוספה בעת יצירת המשימה.

 • צור קובצי משימה ריקים. ניתן ליצור סדרה של משימות ריקות, שישמשו כתבניות לתוכן שישולב לאחר מכן ממסמך InDesign.

 • צור משימות והוסף תוכן בפעולה אחת.

 • הוסף תוכן לקובץ משימה קיים. ניתן להוסיף תוכן מקושר – טקסט וגרפיקה שכבר יוצאו כתוכן של InCopy – או להוסיף פריטי עמוד שנבחרו שיקושרו לתוכן של InCopy. אם אחת או יותר מהמסגרות שנבחרו כבר כוללות קובצי תוכן של InCopy ואף אחת מהן אינה כלולה במשימה, ניתן להוסיף אותן לקובץ משימה קיים או לקובץ משימה חדש.

כברירת מחדל, תיקיית המשימה שאתה יוצר נשמרת באותה תיקייה שבה מאוחסן מסמך InDesign. לאחר מכן ניתן למקם תיקייה זו בשרת או ליצור חבילה ולשלוח אותה.

הערה:

אם אינך רוצה שמשתמשי InCopy ימקמו ויתאימו גרפיקה, אל תוסיף מסגרות גרפיות למשימה.

יצירת קובצי משימה ריקים (InDesign)

 1. שמור את המסמך ב-InDesign.
 2. בחלונית Assignments, בחר New Assignment מתפריט החלונית.
 3. בתיבת הדו-שיח New Assignment, בחר באפשרויות הרצויות ולחץ על הלחצן OK.

יצירת משימות והוספת תוכן בו-זמנית (InDesign)

 1. צור מסמך עם מסגרות טקסט, מסגרות גרפיות או מצייני מיקום ב-InDesign, ולאחר מכן שמור את המסמך.
 2. בחר במסגרות הטקסט והגרפיקה שברצונך להוסיף.
 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • מתפריט החלונית Assignments, בחר בפקודה Add To Assignment ולאחר מכן בחר באפשרות New.

  • בחר Edit ‏> InCopy ‏> Add [option] To Assignment ‏‏> New.

 4. בתיבת הדו-שיח New Assignment, ציין אפשרויות קובצי משימה ולחץ על OK.

קובץ המשימה החדש שנוצר כולל את כל המסגרות שנבחרו בחלון המסמך.

הוספת תוכן למשימה קיימת (InDesign)

 1. שמור את מסמך InDesign.
 2. בחר במסגרות הטקסט והגרפיקה שברצונך להוסיף.
 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • מתפריט החלונית Assignments, בחר Add To Assignment ולאחר מכן בחר במשימה.

  • גרור תוכן מהאזור Unassigned InCopy Content בחלונית Assignments למשימה קיימת.

  • בחר פריטי עמוד בעזרת הכלי בחירה וגרור אותם למשימה קיימת בחלונית Assignments.

  • בחר Edit ‏> InCopy ‏> Add [option] To Assignment, ובחר במשימה.

 4. בחר באפשרות Update All Assignments מתפריט החלונית Assignments כדי שקובצי התוכן יהיו זמינים לכל משתמשי InCopy.
הערה:

ניתן להוסיף תוכן רק למשימות באותו מסמך. עם זאת, ניתן לייבא את התוכן למספר מסמכים ולהוסיף אותו למשימה בכל אחד מהמסמכים.

אפשרויות קובץ משימה (InDesign)

בעת יצירה או שינוי של קובץ משימה, ניתן להגדיר את האפשרויות הבאות:

Assignment Name

שם זיהוי ייחודי של המשימה בחלונית Assignments. לדוגמה, "Ocean article". שם זה חייב לעמוד בכללי שמות הקבצים של מערכת ההפעלה.

Assigned To

שם זיהוי ייחודי של המשתמש שהקבצים הוקצו לו. שם המשתמש מופיע בסוגריים אחרי שם המשימה בחלונית Assignments. הזנת שם במיקום זה מיועדת לצורכי מידע בלבד. היא אינה מעניקה למשתמש זכויות או הרשאות גישה מיוחדות.

Color

אפשרות זו מציגה רשימת צבעים להדגשת המסגרות השייכות למשימה הנוכחית בחלון המסמך, ולהדגשת שמות המשימות בחלונית Assignments. קודי הצבע מבדילים בין מסגרות השייכות למשימה אחת למסגרות ששייכות למשימה אחרת, וביניהן לבין מסגרות שאינן שייכות לשום משימה. לשינוי התצוגה של קידוד צבע זה, בחר View‏ ‏> Extras‏ ‏> Show/Hide Assigned Frames. ב-InCopy ניתן לראות את קודי הצבע רק בתצוגת Layout.

הערה:

אם המעבר בין תצוגה של מסגרות ששויכו למשימה מציג תוצאות לא צפויות, ייתכן שמסגרות אלה מתויגות ל-XML וייתכן שהאפשרות View ‏> Structure ‏> Show Tagged Frames זמינה. לא ניתן להציג במקביל מסגרות שהוקצו למשימה ומסגרות מתויגות.  

Change

לחץ על הלחצן Change כדי לציין את המיקום של תיקיית המשימות. כברירת מחדל, תיקיית המשימות נוצרת באותה תיקייה שבה מאוחסן מסמך InDesign.

Placeholder Frames

אפשרות זו מציגה למשתמשי InCopy את מסגרות הטקסט והגרפיקה הנכללות במשימה וכן תיבות (או צורות אחרות) שמייצגות את כל שאר המסגרות בעמודי InDesign אלה. כל המסגרות ומצייני המיקום משקפים בצורה נכונה את הגודל, הצורה והמיקום של הפריטים המקוריים ב-InDesign. מסגרות מצייני מיקום הן צורות ריקות שאינן מציגות את התכנים שבמסמך InDesign. האפשרות Placeholder Frames מספקת את רמת הדיוק הנמוכה ביותר, לכן היא המהירה ביותר מבחינת הביצועים. ב-InCopy ניתן לראות את מסגרות מצייני המיקום רק בתצוגת Layout. משתמשי InCopy אינם יכולים להוציא מאחסון ולערוך מסגרות מצייני מיקום.

Assigned Spreads

אפשרות זו מציגה למשתמשי InCopy באותה כפולה את כל המסגרות הנכללות במשימה, וכן את התוכן של מסגרות אחרות שאינן שייכות למשימה. ב-InCopy, תוכן המסגרות שאינן שייכות למשימה אינו ניתן לעריכה, וניתן להציגו רק בתצוגת Layout.

All Spreads

אפשרות זו מייצאת את כל התוכן ממסמך InDesign לקובץ המשימה. אפשרות זו מספקת את רמת הנאמנות הגבוהה ביותר. היא גם מספקת את הביצועים הנמוכים ביותר משום שקובץ המשימה מציג את העיצוב והפריסה של כל עמוד, כולל עמודים שאינם שייכים למקטע שהמשתמש עורך.

Linked Image Files When Packaging

כולל עותק של תמונות מקושרות בחבילת המשימה. בחירה באפשרות זו מעניקה למשתמשי InCopy גישה לתמונות, אך מגדילה את קובץ החבילה. משתמשי InCopy יכולים לכלול תמונות בעת החזרת חבילה.

ייצוא תוכן כקובצי InCopy נפרדים (InDesign)

אם אנשי הצוות שלך מעדיפים לעבוד עם קבצים נפרדים במקום להשתמש במשימות, ניתן לייצא תוכן של InCopy מבלי להשתמש בקובץ משימה. בניגוד ליצירת קובץ משימה בודד עם הפניות לקובצי תוכן רבים ונתוני פריסה, שיטה זו יוצרת קובץ נפרד (ICML) לכל מסגרת טקסט או גרפיקה שנבחרו במסמך. להצגת ההקשר של התכנים שאתה עובד עליהם, יש לפתוח גם את מסמך InDesign המקושר (indd.).

הגדר את מסמך InDesign כך שיענה על דרישות תהליך העבודה. לדוגמה, אם ברצונך שכל הערות העורך ייוצאו לקובץ אחד, צור שכבה להערות העורך. לאחר מכן ניתן לייצא את כל התוכן בשכבה שנבחרה.

הערה:

דרך מהירה לייצא תוכן כקובץ נפרד של InCopy היא להשתמש בכלי בחירה כדי לגרור ולשחרר מסגרות שנבחרו באזור Unassigned InCopy Content בחלונית Assignments.

 1. צור מסמך עם מסגרות טקסט, מסגרות גרפיות או מצייני מיקום ב-InDesign.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר מסגרת טקסט או גרפיקה של כתבה בודדת, או הקש Shift תוך כדי לחיצה על המסגרות כדי לבחור במספר מסגרות.

  • לחץ על נקודת הכנסה בכתבה, או בחר טקסט במסגרת טקסט.

 3. בחר באפשרות Edit ‏> InCopy ‏> Export, ובחר באחת מהאפשרויות הבאות:

  Selection

  מייצא את כל מסגרות הטקסט והגרפיקה שנבחרו.

  Layer

  מייצא את כל תוכן השכבה שנבחרה.

  All Stories

  מייצא כל כתבה שעדיין לא יוצאה.

  All Graphics

  מייצא את כל הגרפיקה שעדיין לא יוצאה.

  All Graphics And Stories

  מייצא כל כתבה וגרפיקה שעדיין לא יוצאו.

  הערה:

  כשמייצאים את כל תוכן המסמך ולאחר מכן מוסיפים לו מסגרות טקסט וגרפיקה, ניתן לחסוך זמן ולייצא את המסגרות החדשות באמצעות בחירה נוספת בפקודה Export ‏> All Stories (או All Graphics או All Graphics And Stories).‏ ‏InDesign מייצא רק את התוכן החדש.

 4. ציין שם ומיקום לקבצים, ולחץ על הלחצן Save.

  שם הקובץ שתציין ישמש כקידומת לזיהוי כל קובץ תוכן שיוצא במערכת הקבצים. אם תייצא מספר מסגרות טקסט, התווים הראשונים של הטקסט יצורפו אוטומטית לשם הקובץ. לדוגמה, "mystory-Upcoming cycling events.icml." למסגרות גרפיות מרובות, שמות הקבצים נוצרים כ-"mystory-graphic‏," "mystory-graphic-1," וכן הלאה. שם הקובץ מופיע במערכת הקבצים, בסרגל הכתבה של InCopy, ובהודעות המצב.

 5. כשתתבקש, שמור את קובץ InDesign.

תוכן InCopy מנוהל כעת, ומשתמשים אחרים השותפים לתהליך העבודה יכולים להוציאו מאחסון ולערוך אותו.

תוכן שיתופי מופיע בחלונית Links ממש כמו גרפיקה שיובאה. אם תעביר קובץ שיתופי ידנית, תוכל להשתמש בחלונית Links כדי לעדכן את הקישור.

הערה:

בעת ייצוא תוכן, הסמל Available‏  מופיע במסגרת הטקסט (InDesign ו-InCopy), ובחלונית Assignments‏ (InCopy).‏ המילה [Editing] מופיעה בסרגל הכתבה (InCopy).

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?