הבניית מסמכים ל-XML

סקירה של החלונית Structure

החלונית Structure מציגה בצורה היררכית פריטים במסמך שסומנו בתגי XML. פריטים אלה נקראים רכיבים. ניתן להזיז רכיבים בחלונית Structure להגדרת הסדר וההיררכיה של פריטים. כל רכיב כולל סמל המציין את סוג הרכיב ושם תג.

Structure pane

A. Triangle to expand or collapse elements B. Element C. Text snippet D. Attribute 

Structure pane

A. Triangle to expand or collapse elements B. Element C. Text snippet D. Attribute 

בנוסף, רכיבים יכולים לספק את המידע הבא:

מעוין כחול

מעוין כחול ברכיב מציין שהרכיב מוצמד לפריט בעמוד; היעדר מעוין כחול מציין שהרכיב אינו מוצמד לפריט בעמוד.

קו תחתי

שם התג מודגש בקו תחתון אם הפריט בעמוד שהרכיב מתייחס אליו נבחר. לדוגמה, אם אתה בוחר טקסט שהוקצה לו התג Title, המילה Title ברכיב הטקסט תסומן בקו תחתון בחלונית Structure. הקו התחתון מראה אם פריטים שנבחרו בעמוד ורכיבים בחלונית Structure תואמים זה לזה.

גזיר טקסט

32 התווים הראשונים של טקסט מתויג, הנקראים גזיר טקסט, יכולים להופיע מימין לרכיב. גזירים אלה מסייעים לזהות את הפריט בעמוד שהרכיב מתייחס אליו.

נקודה ומאפיין

תכונות מספקות מטא-נתונים על רכיבים. אם מוצמדות לרכיב תכונות, מוצגת מתחת לרכיב נקודה שחורה, יחד עם שמות התכונות והערכים.

שימוש בחלונית Structure

 • לפתיחת החלונית Structure, בחר View ‏> ‏Structure ‏> ‏Show Structure.
 • לסגירת החלונית Structure, בחר View ‏> ‏Structure ‏> ‏Hide Structure, או לחץ על לחצן הפיצול.
 • להרחבה או לצמצום של רכיב (ולהצגה או הסתרה של רכיבי הבנים שלו), לחץ על המשולש שליד הרכיב.
 • להתאמת הגודל של החלונית Structure, גרור את לחצן הפיצול.
 • להרחבה או לצמצום של רכיב ושל כל הרכיבים שהוא כולל, הקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS)‏ תוך כדי לחיצה על המשולש שליד הרכיב.
 • להצגה או להסתרה של גזירי טקסט, בחר Show Text Snippets או Hide Text Snippets מתפריט החלונית Structure.

סמלים בחלונית Structure

בחלונית Structure מופיעים הסמלים הבאים:

סמל

שם

השתמש ב

 

רכיב Root

כל מסמך כולל רכיב שורש עליון אחד שניתן לשנות את שמו, אך לא ניתן להזיזו או למחוק אותו.

 

רכיב Story

מייצג כתבות מתויגות (מסגרת מקושרת אחת או יותר).

 

רכיב Text

מייצג טקסט מתויג בתוך מסגרת.

 

רכיב Graphic

מייצג מסגרת מתויגת המכילה תמונה ממוקמת. כל רכיב גרפי כולל תכונת href, המגדירה את הנתיב או כתובת ה-URL של הקובץ המקושר.

 

רכיב Unplaced text

רכיב טקסט לא ממוקם שטרם שויך לפריט בעמוד.

 

רכיב Unplaced graphic

רכיב גרפיקה לא ממוקם שטרם שויך לפריט בעמוד.

 

רכיב Table

מייצג טבלה.

 

רכיב Header cell

מייצג תא בשורת הכותרת של טבלה.

 

רכיב Body cell

מייצג תא בתוך גוף הטבלה.

 

רכיב Footer cell

מייצג תא בשורת הכותרת התחתונה של טבלה.

 

רכיב Empty

מסגרת ריקה מקושרת לרכיב זה.

 

מאפיין

כוללת מטא-נתונים, כגון מילות מפתח או מיקום של תמונה מקושרת (תכונת HREF).

 

הערה

כולל הערות המופיעות בקובץ XML אך לא במסמך InDesign.

 

הוראת עיבוד

כולל הוראה המפעילה פעולה ביישומים היכולים לקרוא הוראות עיבוד.

 

רכיב DOCTYPE

מורה ל-InDesign באיזה קובץ DTD להשתמש בעת אימות קובץ XML.

ארגון מחדש של רכיבים מובנים

ניתן לשנות את הסדר והדירוג ההיררכי של רכיבים בחלונית Structure. עם זאת, שים לב לכללים הבאים:

 • מסמך XML חייב לכלול רכיב שורש אחד בראש המבנה. רכיב השורש מכיל את כל שאר הרכיבים ומשמש כרכיב האב שלהם. רק קובץ ה-DTD (המוצג כרכיב DOCTYPE), ההערות או הוראות העיבוד יכולים להופיע מעל לרכיב השורש בחלונית Structure.

 • שינויים במבנה ההיררכי של ה-XML יכולים להשפיע על המראה של פריטים מתויגים בעמודי InCopy. לדוגמה, הפיכת רכיב טקסט לרכיב בן של רכיב במקום אחר במבנה תגרום גם להזזת הטקסט בפריסה.

 • לא ניתן לגרור רכיב תא טבלה לרכיב טבלה או להעביר רכיבים לרכיב טבלה.

 1. בחלונית Structure, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להזזת רכיב, גרור אותו למיקום חדש במבנה. בעת הגרירה מופיע קו המציין לאן אתה מוסיף את הרכיב. רוחב הקו מציין את הרמה בהיררכיה.

  • כדי להפוך רכיב לרכיב בן של רכיב אחר, ניתן להציב אותו מעל לרכיב האב כדי להדגיש אותו, או להציב אותו בין יתר הרכיבים הבנים של רכיב האב ולאחר מכן לשחרר את לחצן העכבר.

  • להורדת רכיב רמה אחת בהיררכיה, גרור אותו מעל לרכיב אב אחר והזז אותו מעט שמאלה עד שהקו המציין את מיקומו יכסה את רוחב רכיב האב.

  • להעתקה או לגזירה של רכיבים, בחר את הרכיב או הרכיבים בחלונית Structure ובחר Edit ‏> ‏Copy או Edit ‏> ‏Cut. בחר את הרכיב ממש מעל למקום שבו ברצונך להוסיף את הרכיב, ובחר Edit ‏> ‏Paste.

הערה:

בעת גזירת רכיב, הרכיב והתוכן שלו נגזרים ללוח, אך המסגרת נשארת כפי שהיא.

הוספת רכיב אב

הוסף רכיב אב לחלונית Structure כדי לשמור על מבנה XML תקין או לסדר תוכן בצורה טובה יותר. לפני שתוכל להוסיף רכיב אב חדש, עליך לבחור את הרכיבים שיהיו הבנים של האב החדש. בעת הוספת רכיב האב החדש, הרכיבים הבנים שנבחרו יורדים דרגה אחת במבנה ההיררכי.

With child elements selected (left); a newly inserted parent element includes the child elements (right).

With child elements selected (left); a newly inserted parent element includes the child elements (right).

 1. בחלונית Structure, בחר את הרכיבים שישמשו כרכיבים בנים של רכיב האב החדש שברצונך להוסיף. שים לב לפרטים הבאים:

  • לא ניתן לבחור ברכיב Root או ברכיב ברמת השורש.

  • לא ניתן לבחור ברכיב Story או ברכיב ברמת הכתבה.

  • הרכיבים חייבים להיות באותה רמה במבנה ההיררכי.

  • הרכיבים חייבים להיות רציפים.

  • הבחירה חייבת שלא לכלול תאים בטבלה או תכונות.

 2. בתפריט החלונית Structure, בחר New Parent Element או לחץ לחיצה ימנית (‏Windows) או הקש Control‏ תוך כדי לחיצה (‏Mac OS) ובחר New Parent Element.

 3. בחר תג עבור רכיב האב החדש ולחץ על OK.

הערה:

הוסף רכיב אב חדש במהירות על-ידי בחירת Add Tag בחלונית Tags ולחיצה על תג בחלונית. ניתן גם ללחוץ לחיצה ימנית (‏Windows) או להקיש Control ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על רכיב שבחרת בחלונית Structure, לבחור New Parent Element ולבחור רכיב.

עבודה עם תכונות

תכונה מספקת מידע נוסף על רכיב XML. כל תכונה מורכבת משם ומערך. תכונות מוצגות בחלונית Structure; הן אינן ממוקמות במסמך או משמשות כתוכן במסמך. הוסף לרכיבים מאפיינים לטובת קבצים ויישומים שישתמשו בקובצי XML שתיצור ב-InCopy.

בעת תיוג תמונה, InDesign יוצר תכונת href באופן אוטומטי עם ערך שמגדיר את המיקום בדיסק של קובץ התמונה. תכונת href זו מאפשרת לקבצים ויישומים אחרים לאתר את התמונה בדיסק כדי להציגה.

An attribute includes a name (href, in this case) and a value.

ניתן להוסיף תכונות לכל רכיב, פרט לרכיב מסוג DOCTYPE (קובץ DTD), הערות או הוראות עיבוד. לדוגמה, כדי לכלול מילות מפתח לחיפוש ביישום אחר, ניתן ליצור תכונה שנקראת מילות מפתח. ניתן גם ליצור תכונות שיציינו טקסט שהוחלף, יעקבו אחר כותרות מאמרים, ויתעדו נתונים אחרים הקשורים לתוכן.

הערה:

אם אתה משתמש בקובץ DTD, עיין בתוכנו כדי לראות אילו תכונות הוא מאפשר. שמות של תכונות, כמו שמות תגים, חייבים להתאים ל-DTD.

הערה:

InCopy מזהה מאפיינים מיוחדים של מרחבי שמות, שיכולים לציין סגנונות פסקה או תו, סגנונות טבלה ותאים בטבלה, וכן מרווחי בקרה לבנים. לקבלת מידע נוסף, עיין בחומר העזר הטכני בנושא XML ובמשאבים נוספים הזמינים בכתובת www.adobe.com/go/learn_id_XMLscript.

הוספת מאפיין

 1. בחר רכיב.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ על הלחצן Add An Attribute‏ .

  • בחר New Attribute מתפריט החלונית Structure.

  • לחץ לחיצה ימנית (‏Windows) או הקש Control ‏(Mac OS) ולחץ על הרכיב שנבחר ובחר New Attribute.

 3. ציין שם וערך לתכונה, ולחץ על OK.

הצגה או הסתרה של תכונות בחלונית Structure

 1. בחר Show Attributes או Hide Attributes מתפריט החלונית Structure.

  ייתכן שיהיה צורך ללחוץ על סמל המשולש שליד הרכיב כדי להציג את תכונותיו.

עריכה או מחיקה של תכונה

 1. בחר תכונה בחלונית Structure.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לעריכת התכונה, לחץ עליה פעמיים או בחר Edit מתפריט החלונית Structure.

  • למחיקת התכונה, לחץ על הסמל Delete או בחר Delete מתפריט החלונית Structure.

עריכת תכונות href

InCopy יוצר מאפייני href לטיפול אוטומטי בקובצי תמונה. המאפיין href מגדיר את המיקום בדיסק של קובץ התמונה כך שניתן יהיה להציג את קובץ התמונה. בעת תיוג של תמונה ממוקמת, InCopy יוצר ערך של מאפיין href המציין את הנתיב ואת שם הקובץ של התמונה.

הנתיב יכול להיות קישור מוחלט, קישור יחסי לאותה תיקייה שבה נמצא קובץ ה-XML, או קישור יחסי לתיקיית המשנה Images שכלולה בתיקייה שמכילה את קובץ ה-XML. נתיבים יחסיים הם ספציפיים לנתיב שבו המסמך נשמר.

 • תכונת href עם קישור מוחלט נראית כך (ב-Windows וב-Mac OS):

  href=file:///C:/Images/Meadow.psd

  href=file:///Users/abhayc//Desktop/abc.jpg

 • תכונת href של קובץ תמונה שנמצא באותה תיקייה שבה נמצא קובץ ה-XML נראית כך:

  href=file:Meadow.psd

 • תכונת href של קובץ תמונה שנמצא בתיקיית המשנה Images נראית כך:

  href=file:///Images/Meadow.psd

ניתן לערוך את התכונה href כדי לציין קישור חדש לתמונה. למשל, ניתן לערוך קישור מוחלט ולהפוך אותו לקישור יחסי, וכך להפוך את קובץ התמונה לנגיש בעת ייצוא הקובץ.

 1. בחלונית Structure, לחץ פעמיים על התכונה href. ‏(ייתכן שיהיה צורך ללחוץ על סמל המשולש שליד רכיב התמונה כדי להציג את התכונה.)
 2. בתיבה Value, הזן את הנתיב החדש לתמונה ולחץ על OK.

הוספת הערות והוראות עיבוד

באמצעות InCopy, ניתן להוסיף לקובץ XML הערות והוראות עיבוד. הוסף הערה כדי לכלול תיאור של הרכיב. ניתן להציג הערות בדפדפני אינטרנט ובעורכי טקסט. הן מסייעות לאחרים להבין את המבנה והתגים של ה-XML. הוראת עיבוד היא פקודה ספציפית ליישום. לדוגמה, ניתן להוסיף הוראת עיבוד של מעבר עמוד כך שיישום שאתה מייצא אליו קובץ XML יבין היכן לשלב מעבר עמוד. הוראות עיבוד שנוצרות על-ידי המשתמש ב-InCopy מיועדות לשימוש בתוכניות אחרות; InCopy עצמו אינו מגיב להוראות עיבוד.

הערות והוראות עיבוד מוצגות בחלונית Structure. ניתן להזיז, לערוך ולמחוק הערות והוראות עיבוד בדומה לרכיבים אחרים בחלונית Structure. עם זאת, הן אינן יכולות לכלול רכיבים בנים או תכונות.

InDesign Structure pane with text snippets showing

A. Processing instruction B. Comment 

הוספת הערה

 1. בחר את רכיב שברצונך להוסיף לו הערה.
  הערה:

  להוספת הערה לטבלה, בחר רכיב תא טבלה. ניתן להוסיף הערות לתאי טבלה, אך לא לטבלאות.

 2. בחר New Comment מתפריט החלונית Structure.
 3. הקלד את ההערה בתיבת הדו-שיח New Comment.

הוספת הוראת עיבוד

 1. בחר רכיב עבור הוראת העיבוד.
  הערה:

  להוספת הוראת עיבוד לטבלה, בחר רכיב תא טבלה. ניתן להוסיף הוראות עיבוד לתאי טבלה, אך לא לטבלאות.

 2. בחר New Processing Instruction מתפריט החלונית Structure.
 3. בשדה Target, הזן שם שיזהה את הוראת העיבוד ביישום שיקרא את קובצי ה-XML המיוצאים.
 4. בשדה Data, הקלד ערך שיורה ליישום כיצד לבצע את הוראת העיבוד.

הצגת הערות והוראות עיבוד

 1. בחר Show Comments או Show Processing Instructions מתפריט החלונית Structure.

עריכת הערות והוראות עיבוד

 1. בחר את ההערה או הוראת העיבוד.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ פעמיים על ההערה או הוראת העיבוד.

  • בחר Edit מתפריט החלונית Structure.

 3. ערוך את ההערה או את הוראת העיבוד ולאחר מכן לחץ על OK.

שימוש בקובצי DTD לאימות XML

פירושו של אימות XML במסמך הוא עריכת השוואה בין המבנה, שמות תגי הרכיבים והתכונות לבין המפרט בקובץ DTD. לאימות מול קובץ DTD, עליך לטעון אותו תחילה למסמך ב-InDesign.

הערה:

טעינת קובץ DTD מייבאת שמות תגים לחלונית Tags. שמות תגים מיובאים אלה נעולים; לא ניתן למחוק אותם או לשנות את שמם אלא על-ידי מחיקת קובץ ה-DTD מהמסמך.

אם קובץ DTD נטען במסמך, הרכיב DOCTYPE מוצג בראש החלונית Structure. ‏(לפעמים, קובצי DTD נטענים באופן אוטומטי בעת ייבוא קובץ XML.) להחלפת קובץ ה-DTD במסמך, מחק את קובץ ה-DTD הקיים ולאחר מכן טען קובץ חדש.

Working with DTD files in InDesign

A. DOCTYPE element from the DTD file (Structure pane) B. Locked tag from the DTD file (Tags panel) 

טעינת קובץ DTD

בעת טעינת קובץ DTD, ‏InDesign מטביע את הקובץ במסמך.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • מתפריט החלונית Structure, בחר Load DTD.‏

  • בחלונית Tags, בחר Load DTD מתפריט החלונית.

 2. בחר קובץ DTD לייבוא ולחץ על Open.
  הערה:

  כדי להציג תגים שהוגדרו בקובץ ה-DTD, פתח את החלונית Tags על-ידי בחירת Window ‏> ‏Utilities > ‏Tags.

הצגת קובץ DTD‏

קובצי DTD כתובים בטקסט ASCII. הם יכולים לכלול הוראות והסברים מוטבעים המתארים כיצד להחיל תגים ולסדר רכיבים כראוי. ב-InDesign, ניתן להציג רק DTD שנטען במסמך.

DTD file opened for viewing

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • מתפריט החלונית Structure, בחר View DTD.

  • לחץ פעמיים על הרכיב DOCTYPE בחלונית Structure.

  הערה:

  להדפסת קובץ DTD, העתק את הקוד מהחלון View DTD והדבק אותו בעורך טקסט.

מחיקת קובץ DTD‏

 1. בחר Delete DTD מתפריט החלונית Structure.

  InDesign ימחק עותק של קובץ ה-DTD המאוחסן במסמך InDesign, ולא את קובץ ה-DTD המקורי. תגים המיובאים עם קובץ ה-DTD נשארים בחלונית Tags, אך הם אינם נעולים.

אימות מבנה XML

בעת אימות מסמך, InCopy מציג הודעות התראה אם ה-XML חורג מהכללים שנקבעו על-ידי קובץ ה-DTD. הוא מציע דרכים להפיכת ה-XML לתואם לדרישות של קובץ ה-DTD. ניתן לתקן את השגיאות בזו אחר זו או להציג את כל השגיאות בחלון נפרד.

Structure pane with Suggestions pane

A. Loaded DTD B. Error or invalidating condition C. Description of error with suggested fix D. Error count E. Validate button F. View all errors in a separate window 

Structure pane with Suggestions section

A. DOCTYPE element from assigned DTD file B. Error or invalidating condition C. Description of error with suggested fixes D. Error count E. Validate button F. View all errors at once in a separate window 

 1. בחר View ‏> ‏Structure ‏> ‏Show Structure.
 2. בחלונית Structure, לחץ על הלחצן Validate‏  .
  הערה:

  לשינוי רכיב השורש שממנו מבצע InDesign את האימות, בחר DTD Options מתפריט החלונית Structure.

 3. לתיקון שגיאות המוצגות בחלונית Suggestion, לחץ על הצעת תיקון ונסה אותה, או ערוך את המבנה והתגים של ה-XML ישירות בחלונית Structure ובחלונית Tags.
 4. להצגת שגיאות אחרות, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ על החץ שמאלה  או על החץ ימינה .

  • לחץ על הלחצן Error Window‏  כדי להציג את כל השגיאות בחלון נפרד.

  • בחר View List Of Errors מתפריט החלונית Structure.

הערה:

InCopy מפסיק את תהליך האימות אחרי שמתגלות 250 שגיאות. כשמספר השגיאות גדול יותר מסף זה, מופיע סימן פלוס בתיבה Error Count.

פריטים דומים נוספים

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון