Creative Cloud

הורדה והתקנה

הורד והתקן את יישומי Creative Cloud

כאשר אתה מתקין את היישום הראשון שלך, יישום שולחן העבודה של Adobe Creative Cloud מותקן גם הוא באותו זמן. יישום שולחן העבודה ישמש אותך כדי לנהל הורדות עתידיות. למד על הורדת והתקנת:

לקוחות Enterprise ו-Team: יש לפנות למנהל המערכת לקבלת סיוע. מנהלי מערכת מנהלים יישומים ב-Admin Console (מסוף הניהול). 

עדכון של יישומי Creative Cloud

למד כיצד לעדכן את יישומי Creative Cloud כאשר מתקבלת הודעה על זמינותה של גרסה חדשה.

הורדת יישומי Creative Cloud במחשב חדש

למד כיצד להתקין ולהפעיל יישומי Creative Cloud במחשב או בהתקן חדשים ולהשתמש בהם, גם אם המחשב או ההתקן הקודמים שלך כבר אינם זמינים. כדי לגלות כיצד, ראה כיצד אוכל להתקין יישומים של Creative Cloud במחשב חדש?

על כמה מחשבים אני יכול להתקין את היישומים שלי?

ניתן להתקין את יישום Adobe שלך בשני מחשבים לכל היותר. אם תרצה להתקינו במחשב שלישי, תצטרך לבטל את הפעלתו באחד מהמחשבים הקודמים שלך. ראה על כמה מחשבים אני יכול להתקין את היישומים שלי.

איך ניתן להתקין אם יש לי תוכנית Enterprise או Team?

פנה למנהל המערכת לקבלת סיוע. מנהלי מערכת מנהלים יישומים ב-Admin Console (מסוף הניהול). 

פתור בעיות התקנה

פתור בעיות כניסה נפוצות

כדי למצוא פתרונות לבעיות כניסה נפוצות, ראה פתרון בעיות כניסה.

מנע מ-Creative Cloud לחזור לגרסת ניסיון

למד כיצד למנוע מיישומי Creative Cloud להראות שאתה משתמש בגרסת ניסיון (או שתקופת הניסיון שלך פגה) למרות שכבר רכשת מנוי ל-Creative Cloud. ראה יישומי Creative Cloud שנרכשו מופיעים כגרסת ניסיון,

פתור שגיאות הורדה והתקנה של Creative Cloud

פתרון בעיות המתרחשות בעת הורדה, התקנה, עדכון או הפעלה של יישומי Creative Cloud. ראה קודי שגיאות התקנה ופתרונות.

פתור שגיאות הפעלה נפוצות של Creative Cloud

מצא פתרון לכמה מקודי השגיאה ומהבעיות הנפוצות הקשורים להפעלה של Creative Cloud, ומידע לגבי הטיפול בהם. ראה:

השתמש ב-Creative Cloud Cleaner Tool כדי לפתור בעיות התקנה

הפעל את הכלי Adobe Creative Cloud Cleaner כדי לפתור מספר בעיות התקנה של Creative Cloud. ראה השתמש בכלי Creative Cloud Cleaner כדי לפתור בעיות התקנה.

תקן שגיאות נפוצות

שגיאה: “ההתקנה נכשלה” |‏ יישום Creative Cloud Desktop

נסה את הפתרונותתחת פתרון כשל בהתקנה | יישום שולחן העבודה של Adobe Creative Cloud אם קיבלת אחת מהשגיאות הבאות במהלך העדכון של יישום שולחן העבודה של Creative :Cloud

 • "התקנת יישום שולחן העבודה של Creative Cloud נכשלה"
 • "עדכון יישום שולחן העבודה של Creative Cloud נכשל"
 • "קוד שגיאה 1"
 • "קוד שגיאה P1"
 • "קוד שגיאה 50"
 • "קוד שגיאה P50"
 • "קוד שגיאה 1001"
 • "קוד שגיאה 1002"

שגיאה: Adobe Creative Cloud, הנחוץ לפתרון בעיה זו, חסר או פגום

Creative Cloud מוציא אותי מהחשבון או מבקש ממני להיכנס שוב ושוב

שגיאה: הקובץapi-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll חסר

האם קיבלת את אחת השגיאות הבאות כשניסית להתקין או להפעיל יישום של Creative Cloud:

 • עדכוני Windows של Microsoft הדרושים להתקנת מוצר זה אינם זמינים במחשב זה. התקן את העדכונים הדרושים ונסה שוב.
 •  התוכנית אינה יכולה לפעול מכיוון שהקובץ api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll חסר במחשב שלך. נסה להתקין את המוצר מחדש כדי לפתור את הבעיה.

קובץ ה-DLL החסר מותקן עם עדכון של Windows. לקבלת פרטים נוספים, ראה שגיאה: pi-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll חסר.

יישום שולחן העבודה של Creative Cloud לא נפתח | גלגל ההתקדמות מסתובב ללא הרף

האם יישום שולחן העבודה של Creative Cloud נתקע במהלך הטעינה או האתחול? האם הוא מציג את הגלגל המסתובב ואחת מההודעות הבאות:

 • נראה שטעינת היישום נמשכת זמן רב מהרגיל.
 • נראה שאתחול Creative Cloud נמשך זמן רב מהרגיל.

אם ניסית להפעיל אותו מחדש ואתה עדיין מקבל את הגלגל מסתובב, נסה את הפתרונות ביישום שולחן העבודה של Creative Cloud לא נפתח.

אפשרויות הורדה חלופיות

הורדת יישומי Creative Cloud ישירות

אם אתה נתקל בבעיות בהתקנת יישומי Creative Cloud באמצעות יישום שולחן העבודה של Creative Cloud, נסה את הורדת תוכנות ההתקנה ישירות.

הורדת גרסאות קודמות של יישומי Creative Cloud

אם אתה נתקל בבעיות בהתקנת גרסה קודמת באמצעות יישום שולחן העבודה של Creative Cloud, נסה להוריד את תוכנות ההתקנה באופן ישיר:

Creative Cloud‏ | 2019, 2018

גרסאות דור קודם של Creative Cloud

הורדת יישום שולחן העבודה של Creative Cloud

בדף יישום שולחן העבודה של Creative Cloud, לחץ על הלחצןהורדה ופעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.

אם נתקלת בבעיות בהתקנה, ראה הורדת יישום שולחן העבודה של Creative Cloud.

בדוק את דרישות המערכת

דרישות מערכת של Photoshop

דרישות מערכת של Lightroom

דרישות מערכת של Illustrator

דרישות מערכת של InDesign

דרישות מערכת של כל יישומי Creative Cloud

 חלק מהגרסאות הישנות יותר של Windows ו-Mac אינן נתמכות בגרסה העדכנית ביותר של יישומי Creative Cloud. למד עוד.

Document Cloud ו-Acrobat

הורדה והתקנה (מנוי)

הורדה והתקנה של מינוי Acrobat DC

אם רכשת מנוי Acrobat או שאתה חבר ב-Creative Cloud, בצע את ההוראות להלן לשם הורדת והתקנת Acrobat DC במחשב שלך.

הורדה והתקנה של גרסת הניסיון של Adobe Acrobat Pro DC.

באפשרותך להוריד את תוכנת Adobe Acrobat Pro DC לשולחן העבודה ולגלות כיצד Acrobat Pro DC מסוגלת לקחת את עבודתך צעד אחד קדימה—בעזרת גרסת ניסיון. ראה הורדת והתקנת גרסת הניסיון של Adobe Acrobat Pro DC.

הורדת Acrobat DC במחשב חדש

למד כיצד להתקין, להפעיל ולהשתמש ב-Acrobat DC במחשב או התקן חדשים גם אם המחשב או ההתקן הקודמים שלך כבר אינם זמינים. ראה כיצד אוכל להתקין את Acrobat DC במחשב חדש?

על כמה מחשבים אני יכול להתקין את היישומים שלי?

באפשרותך להתקין את המוצר שלך בשני מחשבים לכל היותר. אם ברצונך להעביר את המוצר למחשב חדש, בחר באפשרות עזרה> יציאה במוצר, מאחד המחשבים שבהם יש רישיון פעיל. לאחר מכן, תוכל להתקין את המוצר במחשב החדש.

הורדה והתקנה (ללא מנוי)

הורדה והתקנה של Acrobat DC | ללא מינוי

אם אתה צריך להתקין מחדש את Acrobat DC (ללא מנוי, על בסיס מספר סידורי) הורד את תוכנת התקנה ישירות.להשלמת ההתקנה, תזדקק למספר הסידורי של Acrobat DC‏.

הורדה של Acrobat 2017

אם אתה צריך להתקין מחדש את Acrobat 2017, הורד את תוכנות התקנה ישירות. להשלמת ההתקנה, תזדקק למספר הסידורי של Acrobat 2017.

הורדת גרסאות קודמות של Acrobat

אם רכשת גרסה ישנה יותר של Acrobat ואתה צריך להתקין אותה מחדש, למד כיצד לגשת למוצר שרשמת בעבר.

איתור המספר הסידורי שלך

אתר במהירות את המספר הסידורי של המוצר כדי שתוכל להתקין מחדש את המוצר או לשדרג אותו. ראה איתור המספר הסידורי שלך.

על כמה מחשבים אני יכול להתקין את היישומים שלי?

באפשרותך להתקין את המוצר שלך בשני מחשבים לכל היותר. אם ברצונך להעביר את המוצר למחשב חדש, בחר באפשרות עזרה> יציאה במוצר, מאחד המחשבים שבהם יש רישיון פעיל. לאחר מכן, תוכל להתקין את המוצר במחשב החדש שלך.

פתור בעיות ושגיאות נפוצות

פתור בעיות כניסה נפוצות

כדי למצוא פתרונות לבעיות כניסה נפוצות, ראה פתרון בעיות כניסה.

פתרון בעיות הורדה

פתור בעיות נפוצות של דפדפן, מערכת וקישוריות שעלולות להפריע להורדה.

הפעלה וביטול הפעלה של Acrobat

הפוך את Acrobat או Reader לבעלים המהווה את ברירת המחדל של קובצי PDF ב-Windows 10

בדוק את דרישות המערכת

דרישות מערכת של Adobe Document Cloud

דרישות המערכת עבור Adobe Acrobat DC

דרישות המערכת עבור Adobe Reader DC

דרישות מערכת של Acrobat 2017

דרישות מערכת של Acrobat 11 או גרסאות מוקדמות יותר

Photoshop Elements‏ | Premiere Elements

הורדה והתקנה

התקנת Photoshop Elements

התקנה של Adobe Premiere Elements

איתור המספר הסידורי שלך

אתר במהירות את המספר הסידורי של המוצר כדי שתוכל להתקין מחדש את המוצר או לשדרג אותו. ראה איתור המספר הסידורי שלך.

מימוש כרטיס משולם מראש

ראה עזרה של קודי מימוש כדי ללמוד כיצד לממש את רכישת Adobe שלך ולהמיר קוד מימוש למספר סידורי.

על כמה מחשבים אני יכול להתקין את היישומים שלי?

באפשרותך להתקין את המוצר שלך בשני מחשבים לכל היותר. אם ברצונך להעביר את המוצר למחשב חדש, בחר באפשרות עזרה> יציאה במוצר, מאחד המחשבים שבהם יש רישיון פעיל. לאחר מכן, תוכל להתקין את המוצר במחשב החדש שלך.

פתור בעיות ושגיאות נפוצות

(Windows) פתרון בעיות התקנה | Photoshop Elements,‏ Premiere Elements‏

פתור בעיות התקנה של Photoshop Elements ו-Premiere Elements ב-Windows.

(macOS) פתרון בעיות התקנה | Photoshop Elements,‏ Premiere Elements‏

פתור בעיות התקנה של Photoshop Elements ו-Premiere Elements ב-Mac OS.

לא ניתן להפעיל את Photoshop Elements ו- Premiere Elements |‏ Windows 10

לעתים, Photoshop Elements‏, Adobe Premiere Elements, ו-Elements Organizer לא יכולים לפעול במחשבים ששודרגו ל-Windows 10. היישום קורס כשאתה מנסה להפעיל אותם. כדי לפתור את הבעיה, ראה בעיות הפעלה ב-Windows 10.

הפעלה וביטול הפעלה של מוצרי Adobe

אפשרויות הורדה חלופיות

הורדת Photoshop Elements‏

אם הקבצים להתקנת Photoshop Elements אינם נמצאים עוד ברשותך, הורד את תוכנית ההתקנה.

הורדה של Adobe Premiere Elements

אם הקבצים להתקנת Adobe Premiere Elements אינם נמצאים עוד ברשותך, הורד את תוכנית ההתקנה.

בדוק את דרישות המערכת

דרישות מערכת של Photoshop Elements

דרישות מערכת של Adobe Premiere Elements

Creative Suite ו-Lightroom

הורדה והתקנה

הורדה והתקנה של Lightroom

Lightroom CC ו-Lightroom Classic CC  למד כיצד להוריד ולהתקין את יישומי Creative Cloud.

Lightroom 6 או גרסה קודמת  אנחנו מספקים הורדות עבור המוצרים העדכניים שלנו בלבד. למד כיצד לגשת למוצרים שנרשמו בעבר.

הורדת מוצרי Creative Suite

אנחנו מספקים הורדות עבור המוצרים העדכניים שלנו בלבד. כדי לקבל מידע נוסף על כלי הקריאייטיב העדכניים שלנו, נסה את Adobe Creative Cloud לתקופת ניסיון בחינם.

אם רכשת מוצר Creative Suite ואתה צריך להתקין אותו מחדש, למד כיצד לגשת למוצר שרשמת בעבר.

איתור המספר הסידורי שלך

אתר במהירות את המספר הסידורי של המוצר כדי שתוכל להתקין מחדש את המוצר או לשדרג אותו. ראה איתור המספר הסידורי שלך.

על כמה מחשבים אני יכול להתקין את היישומים שלי?

באפשרותך להתקין את המוצר שלך בשני מחשבים לכל היותר. אם ברצונך להעביר את המוצר למחשב חדש, בחר באפשרות עזרה> יציאה במוצר, מאחד המחשבים שבהם יש רישיון פעיל. לאחר מכן, תוכל להתקין את המוצר במחשב החדש שלך.

פתור בעיות ושגיאות נפוצות

פתרון בעיות הורדה של Creative Suite

פתור בעיות נפוצות של דפדפן, מערכת וקישוריות שעלולות להפריע להורדה.

הפעלה וביטול הפעלה של מוצרי Adobe

שגיאות התקנה של קוד יציאה 6 או קוד יציאה ‏7

אם קיבלת קוד יציאה 6 או 7 בעת התקנת יישום של Creative Suite‏ (‏CS5‏, CS5.5‏, CS6), נסה את הפתרונות בשגיאות התקנה של קוד יציאה 6 או קוד יציאה 7 | CS .

שגיאת שדרוג: "המספר הסידורי אינו שייך למוצר מזכה"

האם נתקלת בבעיות עם המספר הסידורי שלך בעת שדרוג? נסה את הפתרון שמופיע בשגיאת שדרוג: "מספר סידורי זה אינו שייך למוצר מזכה"

הסרת Adobe Download Assistant שהפצתו הופסקה

הופסק השימוש ב-Adobe Download Assistant ‏(ADA‏), ששימש בעבר לניהול ההורדה של יישומי הניסיון של Adobe.  עיין בהוראות כדי לבצע הסרה של Adobe Download Assistant.

בדוק את דרישות המערכת

דרישות מערכת של Lightroom

חפש את הדרישות המערכת של Lightroom:

דרישות מערכת של Creative Suite

Technical Communication Suite

הורדה והתקנה

כיצד ניתן לרכוש מינוי של Technical Communication Suite?

תחילת העבודה עם מנוי מהירה וקלה: עבור אל דף מדריך הקנייה שלנו ובחר את המוצר ואת התוכנית, ולאחר מכן השלם את הרכישה.

כדי להתקין את היישומים, חפש בדואר האלקטרוני הודעה מ-Adobe עם המספר הסידורי שלך וקישור להורדת התוכנה. לאחר הורדת המוצר, לחץ לחיצה כפולה על תוכנית ההתקנה ובצע את ההוראות המופיעות על גבי המסך כדי להתקין את המוצר ולהפעיל את המנוי שלך

כיצד מתקינים את יישומי Technical Communication Suite?

חפש בדואר האלקטרוני הודעה מ-Adobe עם המספר הסידורי שלך וקישור להורדת התוכנה. באפשרותך גם להוריד כל אחד ממוצרי Technical Communication Suite מדפי 'תחילת העבודה':

תחילת העבודה עם Acrobat

תחילת העבודה עם Captivate

תחילת העבודה עם FrameMaker

תחילת העבודה עם Presenter

תחילת העבודה עם Robohelp

 

האם אפשר להוריד גרסת ניסיון של Suite או של אחד מהיישומים?

כן! ניתן להוריד גרסת ניסיון בחינם. תצטרך להיכנס עם Adobe ID וסיסמה כדי להוריד גרסת ניסיון. לקבלת הוראות מפורטות, ראה הורדה והתקנה של גרסאות ניסיון של יישומים שאינם של Creative Cloud.

על כמה מחשבים אני יכול להתקין את היישומים שלי?

באפשרותך להתקין את המוצר שלך בשני מחשבים לכל היותר. אם ברצונך להעביר את המוצר למחשב חדש, בחר באפשרות עזרה> יציאה במוצר, מאחד המחשבים שבהם יש רישיון פעיל. לאחר מכן, תוכל להתקין את המוצר במחשב החדש שלך.

פתור בעיות ושגיאות נפוצות

למה אני לא מצליח להיכנס באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שלי?

למה ההורדה של היישומים שלי לא מתבצעת?

למד כיצד לפתור בעיות בהורדה של Technical Communication Suite ויישומי Adobe אחרים.

היכן ניתן למצוא את המספר הסידורי?

אתר במהירות את המספר הסידורי של המוצר כדי שתוכל להתקין מחדש את המוצר או לשדרג אותו. ראה איתור המספר הסידורי שלך.

בדיקת דרישות המערכת

כלים בחינם

Flash Player

הורד והתקן את Flash Player

הורדת Adobe Flash Player.

בדוק אם Flash Player מותקן

כדי לבדוק אם Flash Player כבר מותקן במחשב שלך, ראה עזרה של Flash Player.

פתרון בעיות נפוצות של Flash Player

מצא פתרונות עבור בעיות נפוצות של Flash Player.

פתרון בעיות התקנה של Flash Player

Windows 7 וגרסאות קודמות השתמש במדריך צעד-אחר-צעד זה כדי לפתור בעיות בהתקנת Adobe Flash Player ב-Windows 7 ובמערכות קודמות.

Mac OS השתמש במדריך צעד-אחר-צעד זה כדי לפתור בעיות בהתקנת Adobe Flash Player במערכות Mac OS.

הפעלת Flash Player בדפדפן

Internet Explorer הוראות להפעלת Adobe Flash Player לשימוש בדפדפן Internet Explorer.

Opera הוראות להפעלת Adobe Flash Player לשימוש בדפדפן Opera.

Safari הוראות להפעלת Adobe Flash Player לשימוש בדפדפן Safari.

Acrobat Reader

הורדה והתקנה של Acrobat Reader DC

הורדה והתקנה של Adobe Acrobat Reader DC.

(Windows) פתרון בעיות בהתקנת Reader

אם נתקלת בבעיות בהורדת או בהתקנת Acrobat Reader, ראה פתרון בעיות בהתקנה של Acrobat Reader‏ | Windows.

(MacOS‏) פתרון בעיות בהתקנת Reader

אם נתקלת בבעיות בהורדת או בהתקנת Acrobat Reader ב-Mac, ראה פתרון בעיות בהתקנה של Acrobat Reader‏ | Windows ב-Mac OS.

AIR

הורדה והתקנה של Adobe AIR

הורדה והתקנה של Adobe AIR.

הורדה והתקנה של Adobe AIR SDK

הורד את Adobe® AIR® SDK & Compiler וקבל סביבת פיתוח עקבית וגמישה לאספקת יישומים ומשחקים מחוץ לדפדפן בכל ההתקנים והפלטפורמות (Windows‏, Mac‏, iOS‏, Android).

(Windows) פתרון בעיות בהתקנת AIR‏

השלם את הצעדים לביצוע פתרון בעיות התקנה והורדה הקשורות ל-Adobe AIR SDK במערכות הפעלה של Windows.

(macOS‏) פתרון בעיות בהתקנת AIR‏

השלם את הצעדים לביצוע פתרון בעיות התקנה והורדה הקשורות ל-Adobe AIR SDK במערכות הפעלה של Mac.

Digital Editions

הורדה והתקנה של Digital Editions

הורדת Adobe Digital Editions.

הרשאה וביטול הרשאה של Adobe Digital Editions

הוראות לביצוע הרשאה וביטול הרשאה של Adobe Digital Editions.

העברת ספר אלקטרוני לקורא אלקטרוני ב-Adobe Digital Editions

השלם את הצעדים לביצוע העברת ספר אלקטרוני ב-Adobe Digital Editions להתקן eBook או eReader.

תחילת העבודה ב-Adobe Digital Editions

למד על התקנת Adobe Digital Editions והשימוש בו. למד על אישור והסרת אישור של Adobe Digital Editions, קריאת ספרים אלקטרוניים באמצעות Adobe Digital Editions והעברת ספרים אלקטרוניים בין התקנים.

מצאו תשובות לשאלות שאלות נפוצות

מצא תשובות לשאלות נפוצות עבור Digital Editions.

Shockwave Player

הורדה והתקנה של Shockwave Player

הורדת Shockwave Player

מצאו תשובות לשאלות שאלות נפוצות

מצא תשובות לשאלות נפוצות עבור Shockwave Player.

(Windows) פתרון בעיות בהתקנת Shockwave Player

השלם את הצעדים לביצוע פתרון בעיות התקנה הקשורות ל-Shockwave Player במערכות הפעלה של Windows.

(macOS‏) פתרון בעיות בהתקנת Shockwave Player

השלם את הצעדים לביצוע פתרון בעיות התקנה הקשורות ל-Shockwave Player במערכות הפעלה של Mac.

קהילה

הצטרף לשיחה.