מעקב אחר שינויים וסקירת שינויים

מעקב אחר שינויים

היכולת לעקוב אחר השינויים שבוצעו בכתבה על-ידי כל משתתף בתהליך הכתיבה והעריכה היא תכונה חשובה. בכל פעם שמישהו מוסיף, מוחק או מזיז טקסט בכתבה קיימת, השינוי מסומן ב-Story Editor ב-InDesign או בתצוגות Galley ו-Story ב-InCopy. בשלב זה ניתן לקבל או לדחות את השינויים.

השתמש בחלונית Changes ב-InDesign או בסרגל הכלים Track Changes ב-InCopy כדי להפעיל או לבטל את Track Changes ולהציג, להסתיר, לקבל או לדחות שינויים שבוצעו על-ידי משתתפים.

Change tracking shown in Story Editor (InDesign)

A. Change bars B. Added text C. Deleted text D. Moved text (from) E. Moved text (to) 

הפעלת מעקב אחר שינויים

 1. בחר Window >‏ Editorial >‏ Track Changes כדי לפתוח את החלונית Track Changes (‏InDesign‏) או בחר Window >‏ Track Changes כדי לפתוח את סרגל הכלים Track Changes ‏(InCopy).

 2. כאשר נקודת ההכנסה בתוך הטקסט, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להפעיל מעקב אחר שינויים בכתבה הנוכחית בלבד, לחץ על הסמל Enable Track Changes In Current Story ‏.

  • (InDesign) כדי להפעיל מעקב בכל הכתבות, בחר Enable Track Changes In All Stories מתפריט החלונית Track Changes.

  • (InCopy) כדי להפעיל מעקב בכל הכתבות הפתוחות במסמך מרובה כתבות, בחר Changes >‏ Enable Tracking In All Stories.

 3. הוסף, מחק או הזז טקסט בתוך הכתבה לפי הצורך.

הערה:

כאשר התכונה Track Changes מופעלת, סמל של מעקב אחר שינויים מופיע בצדו הימני של הסרגל Story בתצוגה Galley ובתצוגה Story.

אופן התצוגה של מעקב אחר שינויים

כאשר האפשרות Track Changes מופעלת, כל שינוי מסומן כברירת מחדל באופן הבא ב-Story Editor ‏(InDesign) או בתצוגות Galley ו-Story ‏(InCopy):

הערה:

האזור Track Changes בתיבת הדו-שיח Preferences מאפשר לך לבחור צבע לזיהוי השינויים. הוא גם מאפשר לבחור אחר אילו שינויים (הוספה, מחיקה או הזזת טקסט) ברצונך לעקוב ואת המראה של המעקב.

טקסט שנוסף

מודגש.

טקסט שנמחק

מודגש ומסומן בקו חוצה.

טקסט שהוזז (הועתק והודבק)

מודגש ומסומן בקו חוצה במיקום המקורי שלו; מודגש ומוקף בתיבה במיקום החדש.

הערה:

בעת גזירת טקסט במסמך אחד והדבקתו במסמך אחר, הוא יוצג כטקסט שנמחק במסמך המקורי שלו וכטקסט שנוסף במיקום החדש.

טקסט שהועתק

מודגש במיקום חדש. הטקסט המקורי אינו משתנה.

סימוני שינויים

סימון שינויים הוא קו אנכי שמופיע משמאל לשורת הטקסט שהשתנתה. ניתן לבחור אם להציג או להסתיר סימוני שינויים במהלך העבודה. ניתן גם לציין באיזה צבע להשתמש להצגת סימוני השינויים.

הצגה או הסתרה של שינויים

כאשר השינויים מוסתרים, הטקסט נראה כפי שהוא נראה כאשר התכונה מעקב אחר שינויים מבוטלת. כלומר, טקסט שנוסף גלוי לעין, טקסט שנמחק בלתי נראה וטקסט שהועבר או הודבק מופיע במקום שאליו הוא הוכנס.

(InDesign) כאשר מעקב אחר שינויים מופעל, מתבצע מעקב אחר העריכה בין אם העבודה מתבצעת ב-Story Editor או בפריסת המסמך. ניתן להציג שינויים ב-Story Editor בלבד, אך לא בפריסה.

(InCopy) כאשר מעקב אחר שינויים מופעל, מתבצע מעקב אחר העריכה בין אם העבודה מתבצעת בתצוגה Galley‏, Story או Layout. ניתן להציג שינויים בתצוגות Galley ו-Story בלבד, אך לא בתצוגה Layout.

 1. בחלונית Track Changes (‏InDesign‏) או בסרגל הכלים Track Changes ‏(InCopy), לחץ על הלחצן Show/Hide Changes‏ .

ביטול מעקב אחר שינויים

 1. כאשר נקודת ההכנסה בתוך הטקסט, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לבטל מעקב אחר שינויים בכתבה הנוכחית בלבד, לחץ על הסמל Disable Track Changes In Current Story .

  • (InDesign) כדי לבטל מעקב בכל הכתבות, בחר Disable Track Changes In All Stories מתפריט החלונית Track Changes.

  • (InCopy) כדי לבטל את המעקב בכל הכתבות הפתוחות במסמך מרובה כתבות, בחר Changes >‏ Disable Tracking In All Stories.

הערה:

אם תבטל את המעקב, לא יתבצע מעקב אחר שינויים נוספים. שינויים שבוצע אחריהם מעקב קודם לכן לא יושפעו.

הצגת פרטי השינויים בחלונית Track Changes

 1. בחר Window >‏ Track Changes.

 2. לחץ על נקודת ההכנסה בשינוי. החלונית Track Changes תציג את התאריך, השעה ופרטים נוספים על השינוי.

קבלה ודחייה של שינויים

לאחר ביצוע שינויים בכתבה, בין אם על-ידך או על-ידי אחרים, תכונת המעקב אחר שינויים מאפשרת לעבור על כל השינויים ולהחליט אם לשלב אותם בכתבה. ניתן לקבל או לדחות שינויים בודדים, חלקים של שינויים שסומנו במעקב או את כל השינויים בבת אחת.

לאחר קבלת שינוי, הוא יהפוך לחלק רגיל מזרם הטקסט וכבר לא יסומן כשינוי. לאחר דחיית שינוי, הטקסט יחזור לצורתו לפני ביצוע השינוי.

 1. מקם את נקודת ההכנסה בתחילת הכתבה ב-Story Editor ‏(InDesign) או בתצוגה Galley או Story ‏(InCopy).

 2. בחלונית Track Changes (‏InDesign‏) או בסרגל הכלים Track Changes ‏(InCopy), לחץ על הלחצן Next Change .

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לקבלת השינוי המסומן ושילובו בזרם הטקסט, לחץ על הלחצן Accept Change .
  • לדחיית השינוי וחזרה לטקסט המקורי, לחץ על הלחצן Reject Change‏ 
  הערה:

  לקבלה או דחייה של השינוי המסומן ומעבר לשינוי הבא, הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על הלחצן Accept Change או Reject Change.

  • כדי לחזור לשינוי הקודם או לדלג על שינוי ולעבור לשינוי הבא, לחץ על הלחצן Previous Change  או על הלחצן Next Change .

  • לקבלה או דחייה של כל השינויים מבלי לעבור עליהם, לחץ על הלחצן Accept All Changes In Story או על הלחצן Reject All Changes In Story .

  • כדי לקבל או לדחות את כל השינויים בכתבה או במסמך, או כדי לקבל או לדחות את כל השינויים שבוצעו על-ידי משתתף מסוים, בחר באפשרות המתאימה בתפריט החלונית Track Changes (‏InDesign) או בתפריט Changes ‏(InCopy).

הערה:

אם תשנה את דעתך בנוגע לקבלה או דחייה של שינוי, תוכל לבטל את השינוי על-ידי בחירת Edit >‏ Undo או הקשת Ctrl+Z (‏Windows) או Command+Z (‏Mac OS).

בחירה בפקודה Accept All Changes או Reject All Changes תחול גם על טקסט מותנה מוסתר.

הגדרת העדפות של מעקב אחר שינויים

הגדרות של העדפות מאפשרות שליטה באפשרויות מעקב רבות. ניתן גם לבחור צבע לזיהוי השינויים ולבחור אחר אילו שינויים ברצונך לעקוב: הוספה, מחיקה או הזזת טקסט. ניתן גם להגדיר את המראה של כל סוג של שינוי שמסומן במסגרת מעקב אחר שינויים, וכן להגדיר זיהוי שינויים בעזרת סימוני שינויים צבעוניים בשוליים.

 1. בחר Edit ‏> Preferences ‏> Track Changes (ב-Windows) או InCopy ‏> Preferences ‏> Track Changes (ב-Mac OS).

 2. בחר כל סוג של שינוי שאחריו ברצונך לעקוב.

 3. עבור כל סוג שינוי, ציין את צבע הטקסט, צבע הרקע ושיטת הסימון הרצויים.

 4. בחר Prevent Duplicate User Colors כדי להבטיח שלכל משתמש יוקצה צבע שונה.

 5. כדי להציג סימוני שינויים, בחר באפשרות Change Bars. בחר צבע מהתפריט Change Bar Color וציין אם ברצונך שסימוני השינויים יופיעו בשוליים השמאליים או הימניים.

 6. בחר Include Deleted Text When Spellchecking אם ברצונך לבדוק את האיות של טקסט שסומן למחיקה.

 7. לחץ על OK.

שינוי השם והצבע של המשתמש

 1. סגור את כל הכתבות הפתוחות.
 2. בחר File >‏ User.
 3. ציין את שם המשתמש ואת הצבע לשימוש עבור מעקב אחר שינויים והערות ולחץ על OK.

פריטים דומים נוספים

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט