אודות הערות עריכה

הערות עריכה הן הערות או ביאורים קצרים שמיועדים לעצמך או לחברים אחרים בצוות. בתצוגות Galley ו-Story, כל ההערות מוצגות בתוך השורות, ותוכן ההערה מוצג בין סמני קצה הערה . בתצוגת Layout, כל הערה מסומנת בעוגן הערה . תוכן ההערה מוצג בחלונית Notes וייתכן שיוצג בקודי צבע לפי משתמש.

סמני קצה הערה בתצוגת Galley (משמאל) ועוגן הערה בתצוגת Layout (מימין)

סקירה של החלונית Notes

החלונית Notes מציגה את שם מחבר ההערה, את התאריך והשעה שבהם ההערה השתנתה לאחרונה, את מספר העמוד, את מספר ההערה מתוך מספר ההערות הכולל, את מספר התווים והמילים בהערה ואת תוכן ההערה.

החלונית Notes

A. צבע המשתמש B. הצגת/הסתרת ההערות C. מעבר לעוגן ההערה D. מעבר להערה הקודמת E. מעבר להערה הבאה F. הערה חדשה G. מחק הערה 

הערה:

ללא קשר לתצוגה שאתה משתמש בה, תוכן החלונית Notes תמיד זהה.

פתיחת החלונית Notes

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר Window >‏ Notes.

  • בתצוגת Layout, בחר Notes >‏ New Note.

שימוש ב-Notes Mode

Notes Mode מספק דרך נוחה להוספה, לפיצול או למחיקה של הערות, בהתאם למיקום נקודת ההכנסה או לטקסט שנבחר.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • ליצירת הערה חדשה, מקם את נקודת ההכנה בטקסט.

  • להמרת טקסט להערה, בחר בטקסט.

  • לפיצול הערה, מקם את נקודת ההכנסה בתוך הערה.

  • להמרת הערה לטקסט, בחר בסמני קצה ההערה (בתצוגות Galley או Story).

  • להוצאת נקודת ההכנסה מהערה, מקם את נקודת הכנסה בתחילת הערה או בסופה.

 2. בחר Notes > Notes Mode.

הוספת הערה

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • באמצעות הכלי Type‏ , לחץ במקום שבו ברצונך להציב את ההערה ובחר ‏Notes ‏> ‏New Note.

  • באמצעות הכלי Note‏ ולחץ במקום שבו ברצונך למקם את ההערה.

  הוספת הערה בתצוגת Layout פותחת את החלונית Notes אם היא אינה פתוחה.

 2. בתצוגת Galley או Story, הקלד את ההערה בין סמני קצה ההערה. בתצוגת Layout, הקלד את ההערה בחלונית Notes.

תוכל להוסיף כמה הערות שתרצה בכל מיקום שהוא. עם זאת, לא ניתן ליצור הערה בתוך הערה אחרת.

ניתן גם להוסיף הערה באמצעות Notes Mode.

המרת טקסט להערה

 1. בחר בטקסט שברצונך להעביר להערה חדשה.
 2. בחר Notes >‏ Convert To Note.

נוצרת הערה חדשה. הטקסט שנבחר מוסר מגוף הכתבה ומודבק בהערה החדשה. עוגן ההערה או סמני קצה ההערה ממוקמים במקום שממנו גזרת את הטקסט.

אם מוסיפים הערות לכתבת InCopy מקושרת, הן מופיעות גם בכתבה ב-InDesign וניתן לערוך אותן ב-InDesign.

ניתן גם להמיר טקסט להערה באמצעות Notes Mode.

הערה:

ניתן להקצות קיצור מקשים להמרת מילה, שורה, פסקה או כתבה להערה. בחר Edit >‏ Keyboard Shortcuts ולאחר מכן בחר Notes Menu מתפריט Product Area. הוסף קיצור מקשים לפקודה, ולחץ על OK.

המרת הערות לטקסט

 1. פתח את החלונית Notes.
 2. בחלונית Notes, בחר בטקסט שברצונך להוסיף לטקסט של המסמך. לחילופין, בתצוגת Galley, בחר טקסט בהערה בתוך שורה.
 3. בחר Notes > Convert To Text.

ניתן גם להמיר הערות לטקסט באמצעות Notes Mode.

הערה:

אם בחרת רק חלק מתוכן של הערה בעת המרת התוכן לטקסט, ההערה המקורית תפוצל לשתי הערות נפרדות, וחלק ההערה שמומר לטקסט יוצג בין שתי ההערות החדשות.

בעת ניווט בהערות, הנקודה הפעילה להוספת טקסט עוברת מעוגן ההערה הנוכחית לעוגן של ההערה הקודמת או הבאה. בעת ניווט בהערות בתצוגת Layout, לחץ על הלחצן של מעבר לעוגן ההערה‏ להצגת עוגן ההערה שמשויך להערה המוצגת בחלונית Notes.

 1. לחץ במקום כלשהו בתוכן של כתבה.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר Notes ‏> Previous Note or Notes ‏> Next Note.

  • בחר Previous Note או Next Note מתפריט החלונית Notes.

  • לחץ על הלחצן Go To Previous Note או Go To Next Note בחלונית Notes.

הערה:

בתצוגות Galley וStory, ניתן לאתר הערה בעזרת הפקודה Find/Change. האזור Notes בתיבת הדו-שיח Preferences כולל הגדרה לכלילת הערות בפעולות Find/Change.

פיצול הערה

 1. בחלונית Notes או בהערה עצמה, מקם את נקודת ההכנסה במקום שברצונך לפצל בו את ההערה.

  לא ניתן לפצל הערה אם נקודת ההכנסה נמצאת בתחילת הערה או בסופה, או אם ההערה ריקה.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר Notes >‏ Split Note.

  • בחר Split Note מתפריט החלונית Notes. נקודת הכנסת הטקסט הפעילה ממוקמת בין שתי ההערות שנוצרו כתוצאה מהפיצול.

ניתן גם לפצל הערה באמצעות Notes Mode.

הרחבה או צמצום של הערות

בעת הרחבה, תוכן ההערה מוצג בין סמני קצה ההערה. במהלך הזנת תוכן ההערה, סמני קצה ההערה מתרחקים זה מזה כדי להכיל את הטקסט. ניתן לצמצם את סמני קצה ההערה כדי להסתיר את תוכן ההערה.

 1. בחר בכלי Type‏ , ולאחר מכן לחץ על סמן תחילת ההערה  או על סמן סוף ההערה .
 2. אם נקודת ההכנסה נמצאת במכל של הערה, בחר Notes >‏ Collapse Note.

להרחבה או לצמצום של כל ההערות בכתבה הפעילה, בחר Notes >‏ Expand/Collapse Notes In Story.

בחירה ופתיחה של הערה בתצוגת Layout

עוגן הערה מסמן מיקום של הערה בתצוגת Layout. החלונית Notes מציגה את תוכן ההערה, לצד מידע על ההערה.

 1. בחר בכלי Type‏  או בכלי Note‏ .
 2. הזז את המצביע מעל עוגן ההערה עד שהמצביע ישתנה ליד מצביעה.
 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ על עוגן ההערה.

  • בחר Notes ‏> ‏Previous Note או Notes ‏> ‏Next Note.

עריכת הערה

 • בתצוגות Galley או Story, בחר בכלי Type‏ , לאחר מכן לחץ בין סמני קצה ההערה של ההערה שברצונך לערוך ובצע את השינויים הרצויים.
 • בתצוגת Layout, בחר בכלי Type‏ , לחץ על עוגן ההערה לפתיחת ההערה בחלונית Notes, ובצע את השינויים הרצויים.

בדיקת איות או חיפוש והחלפה של טקסט בהערות

 1. בחר בכרטיסייה של תצוגת Galley או Story.
 2. הרחב את ההערות שברצונך לבצע בהן בדיקת איות או חיפוש. בחר Notes ‏> Expand/Collapse Notes In Story להרחבת כל ההערות.
 3. בחר Edit ‏> Spelling ‏> Check Spelling או Edit ‏> Find/Change.

הערה:

אם תבחר באפשרות Change All במהלך בדיקת איות או חיפוש טקסט, המערכת תתעלם מטקסט בהערות מצומצמות בתצוגות Galley או Story, אך כל מופעי הטקסט יוחלפו בתצוגת Layout.

העברה או שכפול של הערות

ניתן להעביר הערות או לשכפל אותן.

העברה או שכפול הערות בתצוגות Galley וStory

 1. הקש Shift+Alt‏ (‏Windows) או Shift+Option‏ (‏Mac OS) תוך כדי לחיצה על סמן תחילת ההערה או על סמן סוף ההערה כדי לבחור בהערה.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • גרור את ההערה שנבחרה כדי להזיז אותה.

  • הקש Shift תוך כדי גרירת ההערה שנבחרה כדי לשכפל אותה.

שכפול עוגן הערה בתצוגת Layout

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • באמצעות הכלי Type‏ , גרור את הסמן אל עוגן הערה כדי לסמן אותו, ולאחר מכן בחר Edit‏ ‏> Copy. הדבק אותו במיקום אחר.

  • בעזרת הכלי הערה או הכלי אות, הקש Shift תוך כדי גרירת העוגן למקום הרצוי בטקסט.

מחיקת הערות

 • למחיקת הערה בודדת, הקש Shift+Alt‏ (‏Windows) או Shift+Option‏ (‏Mac OS) תוך כדי לחיצה על סמן תחילת ההערה או על סמן סוף ההערה כדי לבחור בהערה, ולאחר מכן בחר Notes >‏ Delete Note.
 • למחיקת כל ההערות בכתבה הנוכחית, בחר Notes >‏ Remove Notes From Story.
 • למחיקת כל ההערות במסמך, בחר Notes >‏ Remove All Notes.

הדפסה וייצוא של הערות

בעת הדפסת מסמך InCopy, ניתן להדפיס בו-זמנית את ההערות שכלולות במסמך. ניתן גם לייצא הערות מ-InCopy כביאורי PDF. עם זאת, הערות בטבלאות אינן מיוצאות בתור ביאורי PDF.

בחירת העדפות להערות

בעזרת ההעדפות ניתן להגדיר צבע לעוגני הערות, לסמני קצה הערה ולרקעים בתוך שורה בתצוגות Galley וStory. ניתן גם לבחור להציג מידע על הערה כתיאור כלי, ולבחור אם לכלול תוכן של הערות בפעולות Find/Change ובבדיקות איות בתצוגות Galley וStory.

 1. בחר Edit >‏ Preferences >‏ Notes (‏Windows) או InCopy  >‏ Preferences >‏ Notes (‏Mac OS).
 2. בחר צבע לעוגני הערות וסמני קצה הערה מתפריט Note Color. בחר [צבע משתמש] לשימוש בצבע שנבחר בתיבת הדו-שיח User. הדבר שימושי במיוחד אם מספר אנשים עובדים על הקובץ.
 3. בחר Select Show Note Tool Tips להצגת מידע על הערות וחלק מתוכן ההערה או את כולו כתיאור כלי בעת הצבעה על עוגן הערה בתצוגת Layout או על סמן קצה הערה בתצוגות Galley וStory.
 4. ציין אם ברצונך לכלול תוכן הערה בתוך שורה בעת שימוש בפקודות Find/Change ו-Spell Check (בתצוגת Galley וStory בלבד).

  הערה:

  בתצוגת Layout, לא ניתן להשתמש בפקודות Find/Change ו-Spell Check לחיפוש בתוכן של הערות, ללא קשר להגדרה שנבחרה בתיבת הדו-שיח Preferences. עם זאת, הפקודה Change All אינה עורכת תוכן של הערות.

 5. להגדרת צבע הרקע של הערה בתוך שורה, בחר באפשרויות [ללא] או [צבע הערה] (הצבע שבחרת בצעד 2).
 6. לחץ על OK.

להצגה או הסתרה של הערות, בחר View > ‏Show Notes או Hide Notes.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת