שימוש בפקודות מאקרו של טקסט

יצירת טקסט מאקרו

טקסט מאקרו הוא קיצור דרך לרצף של הקשות. פקודת מאקרו יכולה להיות פשוטה—כגון הקלדת מילה או ביטוי שאתה משתמש בהם לעתים קרובות—או להיות מורכבת, כגון הוספת כתובת מעוצבת. קוד מאקרו הוא שם של טקסט מאקרו. לדוגמה, במקום להקליד "מרכזים לטיפול במחלות ומניעתן", ניתן ליצור קוד מאקרו (לדוגמה, "מלב"), שיוחלף בשם המלא.

 1. בחר Window >‏ Text Macros.
 2. אם ברצונך ליצור טקסט מאקרו מטקסט קיים, בחר בטקסט במסמך.
 3. בחר New Macro מתפריט החלונית Text Macros, או לחץ על הלחצן New Macro‏  בחלונית Text Macros.
 4. הזן קוד מאקרו בתיבת הטקסט Macro Code. שים לב שקודי מאקרו רגישים לאותיות גדולות/קטנות.

  הקוד מופיע ברשימה Macro Code.

 5. בתיבה Macro Code, הקלד את מחרוזת הטקסט שברצונך להזין בעת הפעלת טקסט המאקרו.
 6. כדי לכלול את תכונות הטקסט של הטקסט הקיים בעת הוספה או החלפה של טקסט מאקרו, בחר Remember Text Attributes.

  כברירת מחדל, טקסט מאקרו שנוסף או הוחלף משתמש בתכונות הסגנון של פסקת היעד.

 7. להקצאת קיצור מקשים שיפעיל את פקודת המאקרו, מקם את הסמן בתיבת הטקסט Macro Key Shortcu והקש על המקשים שברצונך להשתמש בהם לקיצור המקשים.

  קיצורי מקשים שימושיים במיוחד אם ביטלת את הפעלת האפשרות Automatically Swap Macro Text בחלונית Macro Code.

  אם קיצור המקשים שברצונך להקצות לפקודת המאקרו כבר מוקצה לתכונה אחרת, סמל ההתראה מוצג בתחתית תיבת הדו-שיח ליד ההודעה "כרגע מוקצה ל: [תכונה]". אם בחרת להקצות את קיצור המקשים לפקודת המאקרו, התכונה הקודמת של קיצור המקשים תידרס.

 8. לחץ על OK.

ניתן להחליף את קוד המאקרו בטקסט מאקרו אוטומטית במהלך ההקלדה, באמצעות יצירת קיצור מקשים למאקרו או בחירה באפשרות Swap Macro Text מתפריט החלונית Macro Code.

עריכת טקסט מאקרו

 1. ברשימה שבחלונית Text Macros, לחץ לחיצה כפולה על טקסט המאקרו שברצונך לערוך, או בחר בו ולחץ על הלחצן Edit Text Macro‏ בחלונית Text Macros.
 2. הזן את השינויים בתיבת הטקסט ולחץ על OK.

שכפול פקודת מאקרו

השתמש בפקודה Duplicate Macro ליצירת עותק של פקודת מאקרו קיימת. למאקרו המשוכפל מוקצה אותו קוד שהוקצה למקור אך נוסף לו מספר, והוא מופיע ברשימה מייד אחרי פקודת המאקרו המקורית בחלונית Macro Code. לדוגמה, שכפול המאקרו "DOT" יוצר עותק של המאקרו בשם "DOT1".

 1. בחר בטקסט המאקרו שברצונך לשכפל מהרשימה בחלונית Macro Code.
 2. בחר Duplicate Macro מתפריט החלונית Macro Code.

מחיקת טקסט מאקרו

 1. בחר בטקסט המאקרו שברצונך למחוק מהרשימה בחלונית Macro Code.
 2. בחר Delete Macro מתפריט החלונית Macro Code.
הערה:

לאחר מחיקת מאקרו, לא ניתן לבטל את המחיקה.

הוספה או החלפה של טקסט מאקרו

ניתן להוסיף טקסט מאקרו בשלוש דרכים שונות: שימוש בפקודה Insert Macro Text להוספת טקסט מאקרו בנקודת ההכנסה, הוספה אוטומטית של טקסט מאקרו במהלך הקלדה או החלפת טקסט קיים בטקסט מאקרו.

הוספה אוטומטית של טקסט מאקרו

אם האפשרות Automatically Swap Macro Text מסומנת, קודי מאקרו מומרים אוטומטית לטקסט מאקרו במהלך ההקלדה. לדוגמה, אם יצרת קוד מאקרו בשם "מלב", כשתקליד מלב ואחריו תו סוף מילה כגון רווח או נקודה, הביטוי "מרכזים לטיפול במחלות ומניעתן" יופיע. קוד המאקרו רגיש לאותיות גדולות /קטנות.

 1. ודא שבחרת באפשרות Automatically Swap Macro Text בתפריט החלונית Macro Code. (אמור להופיע לידה סימן תיוג).
 2. הקלד את קוד המאקרו ואחריו תו סוף מילה (רווח, פסיק, נקודה או מעבר שורה).
הערה:

אם ברצונך לשחזר את טקסט קוד המאקרו, בחר Edit >‏ Undo עד להופעת קוד המאקרו.

הוספת טקסט מאקרו בנקודת ההכנסה

הפקודה Insert Macro Text ממקמת את טקסט המאקרו שנבחר בנקודת הכנסת הטקסט הנוכחית.

 1. באמצעות הכלי Type‏ לחץ במיקום שבו ברצונך להוסיף את טקסט המאקרו.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • הקש על קיצור המקשים של המאקרו הרצוי במקלדת.

  • בחר במאקרו הרצוי בחלונית Text Macros, ובחר Insert Macro Text מתפריט החלונית, או לחץ על הלחצן Insert Macro Text‏ .

החלפת טקסט בטקסט מאקרו

הפקודה Swap Macro Text מחפשת קודי מאקרו מוגדרים (רגישים לאותיות גדולות /קטנות) בטקסט שאחרי נקודת הכנסת הטקסט הנוכחית, מסירה את קודי המאקרו שנמצאו ומחליפה אותם בטקסט המאקרו שנבחר. לדוגמה, אם יצרת טקסט מאקרו לביטוי "מרכז טיפול ומניעה", וקוד המאקרו הוא "מטמ". כדי להשתמש במאקרו, הקלד מטמ, וכשנקודת ההכנסה ממוקמת מיד אחרי קוד המאקרו, בחר Swap Macro Text. לאחר מכן, InCopy מחפש בטקסט שאחרי נקודת ההכנסה ומחליף את האותיות "מטמ" בטקסט המאקרו "מרכז טיפול ומניעה".

 1. באמצעות הכלי Type‏ לחץ מימין לקוד המאקרו שברצונך להחליף, או בחר בטקסט שברצונך להחליף.
 2. בחר Swap Macro Text מתפריט החלונית Macro Code, או בחר Edit >‏ Swap Macro Text.
הערה:

הפקודה Swap Macro Text אינה ממשיכה לחפש את כל המופעים של קוד המאקרו בכל המסמך. כדי לחפש ולהחליף את כל מופעי המילה או הביטוי, השתמש בפקודה Find/Change.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?