בעיה

במהלך ההדפסה של מסמך InDesign כקובץ PostScript, אפשרות ההתאמה האישית של העמוד מושבתות.

האפשרויות מושבתות
אפשרות ההתאמה האישית של העמוד מושבתות

פתרון

הבעיה מתרחשת אם בחרת באפשרות Device Independent תחת PPD. בחר באפשרות Adobe PDF מהרשימה PPD כדי לפתור בעיה זו.

אם האפשרות Adobe PDF אינה מופיעה תחת PPD, בצע את השלבים הבאים כדי להוסיף את Adobe PDF כאפשרות ברשימה PPD. קובץ ה-PPD של Acrobat 9 תומך בגדלי עמוד מותאמים אישית, מה שנחוץ לרוב בעת השימוש בתהליך עבודה זה עם התכונה Print Booklet ב-InDesign.

  1. צא מ-InDesign.

  2. נווט אל /Applications/Adobe InDesign CC 2018/Presets/.

  3. צור תיקייה בשם PPDs. שם התיקייה תלוי רישיות.

  4. הורד את קובץ ה-PPD מהקישור להלן.

    הורד

  5. חלץ את הקובץ ADPDF9.PPD מקובץ ה-ZIP שהורדת והעבר אותו אל התיקייה PPDs שיצרת בשלב 3.  

  6. הפעל את InDesign ובחר Adobe PDF מהרשימה PPD.

אפשרות ההתאמה האישית של העמוד זמינה כעת.