מדריך למשתמש ביטול

דרישות מערכת של InDesign

 1. מדריך למשתמש של InDesign
 2. הכרת InDesign
  1. מבוא ל-InDesign
   1. מה חדש ב-InDesign
   2. דרישות מערכת
   3. שאלות נפוצות
   4. שימוש בספריות Creative Cloud
  2. סביבת עבודה
   1. עקרונות עבודה בסיסיים בסביבת עבודה
   2. Toolbox
   3. הגדרת העדפות
   4. סביבת עבודה מבוססת מגע
   5. קיצורי מקשים המוגדרים כברירת מחדל
   6. שחזור מסמך וביטול פעולה
 3. יצירה ופריסה של מסמכים
  1. מסמכים ודפים
   1. יצירת מסמכים
   2. עבודה עם דפי מאסטר
   3. עבודה עם דפי מסמך
   4. הגדרת גודל עמוד, שוליים וגלישה
   5. עבודה עם קבצים ותבניות
   6. יצירת קובצי ספרים
   7. הוספת מספור עמודים בסיסי
   8. מספור עמודים, פרקים ומקטעים
   9. המרת מסמכי QuarkXPress ו-PageMaker
   10. שיתוף תוכן
   11. הבנת תהליך עבודה בסיסי של ניהול קבצים
   12. שמירת מסמכים
  2. רשתות
   1. רשתות
   2. עיצוב רשתות
  3. עזרי פריסה
   1. סרגלים
 4. הוספת תוכן
  1. טקסט
   1. הוספת טקסט למסגרות
   2. שרשור טקסט
   3. תכונות של עברית וערבית ב-InDesign
   4. יצירת טקסט על נתיב
   5. תבליטים ומספור
   6. גליפים ותווים מיוחדים
   7. יצירת טקסט
   8. משתני טקסט
   9. יצירת קודי QR
   10. עריכת טקסט
   11. יישור טקסט
   12. גלישת טקסט סביב אובייקטים
   13. אובייקטים מעוגנים
   14. תוכן מקושר
   15. עיצוב פסקאות
   16. עיצוב תווים
   17. Find/Change
   18. בדיקת איות ומילוני שפות
  2. טיפוגרפיה
   1. שימוש בגופנים ב-InDesign
   2. צימוד אותיות וריווח טקסט
  3. עיצוב טקסט
   1. עיצוב טקסט
   2. עבודה עם חבילות סגנון
   3. כרטיסיות וכניסות
  4. בדיקת טקסט
   1. מעקב אחר שינויים ובדיקת שינויים
   2. הוספת הערות עורך ב-InDesign
   3. ייבוא הערות PDF
  5. הוספת הפניות
   1. יצירת תוכן עניינים
   2. הערות שוליים
   3. יצירת אינדקס
   4. הערות סיום
   5. כתוביות
  6. סגנונות
   1. סגנונות פסקה ותו
   2. מיפוי, ייצוא וניהול של סגנונות
   3. סגנונות אובייקטים
   4. אות פתיח וסגנונות מקוננים
   5. עבודה עם סגנונות
   6. ריווח שורות
  7. טבלאות
   1. עיצוב טבלאות
   2. יצירת טבלאות
   3. סגנונות טבלה ותא
   4. בחירה ועריכה של טבלאות
   5. משיחות ומילויים של טבלאות
  8. אינטראקטיביות
   1. היפר-קישורים
   2. מסמכי PDF דינמיים
   3. סימניות
   4. לחצנים
   5. טפסים
   6. הנפשה
   7. הפניות מקושרות
   8. מבנה בקובצי PDF
   9. מעברי דפים
   10. סרטים וצלילים
  9. גרפיקה
   1. הבנת נתיבים וצורות‬
   2. ציור באמצעות הכלי Pencil
   3. ציור באמצעות הכלי Pen
   4. החלת הגדרות קו (משיחה) 
   5. נתיבים מורכבים וצורות מורכבות
   6. עריכת נתיבים
   7. נתיבי מסיכה
   8. שינוי מראה של פינה
   9. יישור ופיזור של אובייקטים
   10. גרפיקה מקושרת ומוטבעת
   11. שילוב נכסי AEM
  10. צבע ושקיפות
   1. החלת צבע
   2. שימוש בצבעים מגרפיקה מיובאת
   3. עבודה עם דוגמיות צבע
   4. ערבוב צבעי דפוס
   5. רשתות צבע
   6. הבנת צבעי ספוט וצבעי פרוצס‬
   7. מיזוג צבעים
   8. מעברי צבע
   9. שיטוח גרפיקה הכוללת שקיפות
   10. הוספת אפקטי שקיפות
 5. שיתוף
  1. עבודה עם מסמכי ענן של InDesign
  2. מסמכי InDesign בענן | שאלות נפוצות
  3. שתף ועבוד בשיתוף עם אחרים        
  4. שיתוף לצורך בדיקה
  5. בדיקת מסמך InDesign משותף
  6. ניהול משוב 
 6. פרסום
  1. השמה, ‏‫ייצוא ופרסום
   1. פרסום מקוון
   2. העתקה, הכנסת גרפיקה
   3. ייצוא תוכן עבור EPUB
   4. אפשרויות Adobe PDF
   5. ייצוא תוכן אל HTML
   6. ייצוא אל Adobe PDF
   7. ייצוא לפורמט JPEG
   8. ייצוא HTML
   9. סקירה כללית של DPS ושל AEM Mobile
   10. תבניות קובץ נתמכות
  2. הדפסה
   1. הדפסת חוברות
   2. סימונים וגלישות של מדפסת
   3. הדפסת מסמכים
   4. צבעי דפוס, הפרדה וקצב רענון מסך
   5. הדפסת רכב
   6. יצירת קובצי PostScript ו-EPS
   7. בדיקת תקינות של קבצים לפני המסירה
   8. ‏‫הדפסת תמונות ממוזערות ומסמכים בגודל חריג
   9. הכנת קובצי PDF לספקי שירות
   10. הכנה להפרדות הדפסה
 7. הרחב את InDesign
  1. אוטומציה
   1. מיזוג נתונים
   2. תוספים
   3. שימוש בהרחבה Adobe Capture ב-InDesign
   4. כתיבת סקריפטים
 8. פתרון בעיות
  1. בעיות שתוקנו
  2. קריסה בעת הפעלה
  3. בעיה בתיקיית העדפות לקריאה בלבד
  4. פתרון בעיות של קבצים
  5. לא ניתן לייצא לקובץ PDF‏
  6. שחזור מסמכי InDesign

על המחשב שלך לעמוד במפרטים הטכניים המזעריים שמתוארים להלן כדי שיוכל להפעיל את InDesign.

לפני שבודקים את דרישות המערכת, יש לוודא שמערכת ההפעלה (Windows או macOS) והיישום InDesign הם מעודכנים.

האם דרושה לך גרסה יותר מוקדמת של InDesign? עיין בדרישות המערכת עבור גרסאות קודמות.


על המערכת לעמוד בדרישות מינימום כדי להשתמש במהדורת אוקטובר 2022 (גרסה 18.0) ואילך של InDesign.

מעבד

מעבד Intel מרובה ליבות (עם תמיכת 64 סיבות) או מעבד AMD Athlon® 64.

מערכת הפעלה

 • Windows 10 ‏(64 סיביות)
 • Windows 11 ‏(64 סיביות)

נתמך בגרסאות 20H2, ‏21H1, ‏21H2 של Windows 10, וגרסה 21H2 של Windows 11.

RAM

לפחות ‎GB ‏8 של זיכרון RAM (מומלץ ‎16 GB) 

דיסק קשיח

 • שטח דיסק קשיח פנוי של ‎3.6 GB לצורך התקנה
 • שטח פנוי נוסף נדרש במהלך ההתקנה (לא ניתן להתקין בהתקני אחסון נשלפים מסוג Flash)
 • SSD מומלץ

רזולוציית צג

תצוגה של ‏1024 ‏x‏ 768 (מומלץ להשתמש ברזולוציה של 1920 X‏ 1080), תמיכה בצג HiDPI

הערה: כדי להשתמש בסביבת העבודה החדשה InDesign Touch, דרוש מסך מגע של טאבלט/מחשב עם Windows 10 ומעלה (כגון Microsoft Surface Pro 3), עם רזולוציית מסך שנקבעה בתור 2160‏ x ‏1440‏ או יותר

ממשק משתמש שניתן לשינוי קנה מידה: רזולוציית צג המינימלית שנדרשת היא 1920 x ‏1080.

מתאם וידאו נתמך

כרטיס מסך של 32 סיביות

חיבור לאינטרנט

חיבור לאינטרנט ורישום נחוצים לצורך הפעלת תוכנות, אימות מינויים וגישה לשירותים מקוונים נדרשים.1

מעבד

 • מעבד Intel מרובה ליבות או Apple silicon/M1.
 • מנוע SIMD מגרסה SSE4.2 ואילך.

מערכת הפעלה

 • MacOS גרסה 12.0 (Monterey)
 • MacOS גרסה 11 (Big Sur)
 • MacOS גרסה 10.15 (Catalina)

RAM

לפחות ‎GB ‏8 של זיכרון RAM (מומלץ ‎16 GB)

דיסק קשיח

שטח כונן קשיח פנוי של ‎4.5 GB לצורך התקנה.

שטח פנוי נוסף נדרש במהלך ההתקנה (לא ניתן להתקין באמצעי אחסון המשתמש במערכת קבצים תלויית רישיות או בהתקני אחסון נשלפים).

רזולוציית צג

תצוגה של ‏1024 ‏x‏ 768 (מומלץ להשתמש ברזולוציה של 1920 X‏ 1080), תמיכה בצג Retina.

ממשק משתמש שניתן לשינוי קנה מידה: רזולוציית צג המינימלית שנדרשת היא 1920 x ‏1080.

מתאם וידאו נתמך

כרטיס מסך של 32 סיביות

כרטיס גרפי

לביצועי כרטיס גרפי מיטביים, למחשב Mac מבוסס Intel דרושים לפחות 1024 MB של VRAM (מומלץ 2 GB), והמחשב צריך לתמוך ב-Metal.

תכונת Metal GPU נתמכת ב:

 • iMac 4K
 • iMac 5K
 • MacBook Pro Retina
 • Mac Pro שמחובר לצג HiDPI
 • Mac mini שמחובר לצג HiDPI

כדי לבדוק את הערך של VRAM יש לבחור Mac About This Mac (‏Graphics information)

חיבור לאינטרנט

חיבור לאינטרנט ורישום נחוצים לצורך הפעלת תוכנות, אימות מנויים וגישה לשירותים מקוונים נדרשים.1

InDesign לא נתמך במערכות קבצים תלויי רישיות, במכשירי אחסון נשלפים ובכונני רשת.2

גרסאות שפה זמינות

InDesign זמין בשפות הבאות:

Dansk

Deutsch

English

Español

Français*

עברית*

הונגרית

איטלקית

Nederlands

Norwegian

Polish

Português (Brasil)

Suomi

Svenska

Turkish

Ukrainian

čeština

Русский

عربي*

日本語

简体中文

繁體中文

한국어

* InDesign תומך בערבית ובעברית בגרסאות הבאות, עם תמיכה מלאה בכיוון טקסט ימין-לשמאל ותכונות ערבית/עברית:

 • גרסה למזרח התיכון עם ממשק באנגלית.
 • גרסת צרפתית לצפון אפריקה (Français*) עם ממשק בצרפתית.

איך לפנות אלינו

אם יש לך שאלה או רעיון לשיתוף, אנו מזמינים אותך להשתתף בקהילת Adobe InDesign. נשמח לשמוע ממך ולראות את היצירות שלך.


הערות:

1. להתקנת מוצר זה ולשימוש בו, נדרשים חיבור לאינטרנט, Adobe ID ואישור קבלת התנאים של הסכם הרישיון. מוצר זה עשוי להשתלב עם שירותים מקוונים מתארחים של Adobe או של צד שלישי או לאפשר גישה לשירותים אלה. השירותים של Adobe זמינים למשתמשים מגיל 13 ומעלה בלבד ודורשים הסכמה לתנאי שימוש יחד עם מדיניות הפרטיות של Adobe. יישומים ושירותים עשויים שלא להיות זמינים בכל המדינות או בכל השפות והם כפופים לשינויים וייתכן שיופסקו ללא התרעה מראש. ייתכן שיחולו חיובים או דמי חברות נוספים.

2. חלק מהסביבות הווירטואליות או המבוססות על שרת שאינן נתמכות כוללות בין השאר את Citrix Metaframe/Citrix Presentation Server, ‏NVIDIA Grid, ‏Microsoft App-V,‏ VMWare, ‏Parallels ו-Virtual PC. "לקוחות רזים" מהווים גם הם סביבות מבוססות שרת. ל-InDesign יש כמה גבולות תמיכה טכנית עבור סביבות וירטואליות או מבוססות שרת.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון