בעיה

כשאתה פותח מסמך, מייבא טקסט או גרפיקה, או ממיר קובצי PageMaker 6.5 - 7.x או QuarkXPress 3.3x - 4.1, אתה מקבל שגיאה בנוסח:

"המסמך [filename] משתמש בגופן אחד או יותר שאינם זמינים כעת במערכת שלך. הטקסט ישתמש בגופן חלופי עד שהגופן המקורי יהפוך לזמין."

פרטים

 • ביחד עם ההודעה מציג היישום רשימה של גופנים חסרים.
 • הגופנים החסרים מופיעים במקטע Missing בחלקו העליון של התפריט Font.
 • הטקסט המשתמש בגופנים החסרים עשוי להיות מודגש בוורוד.

פתרון

בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

פתרון 1: התקן או הפעל את הגופנים החסרים.

התקן את הגופנים החסרים (ראה "התקנת גופנים" בעזרה של InDesign או InCopy לקבלת מידע נוסף). אם הגופנים כבר מותקנים ואתה משתמש בכלי שירות לניהול גופנים, ודא שהגופנים מופעלים. אם אתה משתמש בכלי שירות לניהול גופנים, עיין בתיעוד הנלווה לכלי לקבלת הוראות.

פתרון 2: התקן את סגנון הגופן או השתמש בסגנונות הגופנים המותקנים.

InDesign ו-InCopy תומכים רק בסגנונות הגופנים המותקנים. גופנים מסוימים, כגון Critter, אינם כוללים סגנונות טקסט מודגש או טקסט נטוי. במקרים אלה בחר את הגרסה הפשוטה של הגופן ב-InDesign או InCopy. ודא שסגנון הגופן (למשל Tekton Bold‏, Optima Oblique) מותקן או שנה את סגנון הגופן לסגנון שזמין ב-InDesign או ב-InCopy.

פתרון 3: התקן מחדש את הגופנים החסרים.

ודא שהגופן מופיע ביישום אחר כדי להיות בטוח שהגופן הותקן כהלכה. אם הגופן לא מופיע ביישום אחר - התקן מחדש את הגופן. לאחר התקנת גופן, לעתים יש צורך להפעיל מחדש את המחשב כדי שהגופן יהפוך לזמין.

הערה: מערכת Mac OS X מתקינה ומנהלת גופנים אחרת מגרסאות קודמות של Mac OS. לקבלת מידע נוסף ראה פתרון בעיות גופנים (Mac OS X) או עיין במאמר התמיכה של Apple ‏"Mac OS X: Font Locations and Their Purposes" (‏Mac OS X: מיקומי גופנים ומטרותיהם) באתר האינטרנט של Apple בכתובת http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=106417.

פתרון 4: החלף את הגופנים החסרים.

השתמש בפקודה Find Font כדי להחליף כל מופע של הגופן החסר בגופן מותקן.

הפקודה Find Font אינה מחליפה גופנים שכלולים בגרפיקה שיובאה. אם הגופן החסר נמצא בקובץ EPS או PDF שמוקם, התקן את הגופן החסר. לחלופין, צור מחדש את קובץ ה-EPS או ה-PDF והטבע את הגופן.

הערה: אם הגופן המותקן לוקח יותר או פחות מקום מהגופן החסר - החלפת גופן עשויה לשנות את מראה המסמך.

כדי להחליף גופן חסר:

 1. פתח את המסמך.
 2. בחר Type‏ ‏> Find Font‏.
 3. בתיבת הדו-שיח Find Font בחר את הגופן החסר מהרשימה Fonts In Document.
 4. בחר סגנון גופן חדש ומשפחת גופנים בתפריטים Replace With.
 5. לחץ על Find First ואז על Change או Change/Find כדי להדגיש ולהחליף מופעים יחידים של הגופן החסר, או לחץ על Change All כדי להחליף את כל המופעים של הגופן החסר.

פתרון 5: ודא שגופני Type 1 ‏(PostScript) כוללים קובצי קו מתאר ו-bitmap.

אם הגופן החסר הוא גופן Type 1 ‏(PostScript), ודא שישנם גם קובץ קו מתאר וגם קובץ bitmap בתיקיות הבאות ברמת המערכת:

הערה: אם אתה משתמש בכלי שירות לניהול גופנים, כגון ATM Deluxe, ניתן לאחסן גופנים במקומות אחרים בכונן הקשיח. ATM לא נבדק ב-Vista ואינו נתמך באופן רשמי במערכת ההפעלה Vista.

ב-Windows XP:

 • קובצי קו מתאר (‎.pfm)‏: X:/Windows/Fonts, כאשר "X" הוא כונן המערכת
 • קובצי Bitmap (‏‎.pfb‏, ‎.afm)‏: X:/Windows/Fonts, כאשר "X" הוא כונן המערכת

ב-Windows 2000:

 • קובצי קו מתאר (‎.pfm)‏: X:/Winnt/Fonts, כאשר "X" הוא כונן המערכת
 • קובצי Bitmap (‏‎.pfb‏, ‎.afm)‏: X:/PSFONTS, כאשר "X" הוא כונן המערכת

ב-Mac OS X:

הערה: קובצי bitmap של Adobe Type 1 ‏(PostScript) משתמשים בשם הגופן. קובצי קווי המתאר עושים שימוש בגרסה מקוצרת של שם הגופן (לדוגמה Isabe עבור הגופן Isabella). כדי לוודא שקובץ מסוים הוא קו מתאר של Type 1‏, Bitmap, קובץ Suitcase, קובץ TrueType או גופני OpenType מקובץ Adobe, בחר את הקובץ. לאחר מכן בחר File ‏> Get Info ב-Finder והתבונן בשדה Kind.

 • ‏Library/Fonts
 • System Folder/Fonts
 • User/Library/Fonts
 • User/Library/Application Support/Adobe/Fonts
 • Applications/Adobe InCopy [Version] /Fonts
 • Applications/Adobe InDesign [Version] /Fonts

פתרון 6: צור מחדש את קובצי רשימת הגופנים של Adobe.

ב-Windows:

 1. צא מכל יישומי Adobe.
 2. בחר Start ‏> Search > ‏For Files or Folders.
 3. חפש את קובצי רשימת הגופנים:

  • ב-Windows XP ו-Windows Vista, הקלד "Adobefnt*.lst" (כולל המרכאות) בתיבה All Or Part Of The Filename, ולאחר מכן לחץ על Search.
  • ב-Windows 2000, הקלד "Adobefnt*.lst" (כולל המרכאות) בתיבה Named, ולאחר מכן לחץ על Find Now.
 4. בחר את כל הקבצים שברשימה ואז בחר File ‏> Delete. (אם אתה מוחק קובץ רשימת גופנים של יישום Adobe אחר, הקובץ נוצר מחדש בפעם הבאה שמופעל יישום Adobe.)
 5. הפעל מחדש את InCopy או InDesign. קובצי רשימת הגופנים נוצרים מחדש במהלך ההפעלה.

ב-Mac OS X:

 1. צא מכל יישומי Adobe.
 2. בחר File ‏> Find ובצע אחת מהפעולות הבאות:
  • -ב-Mac OS X v10.4.x, לחץ על הלחצן Computer, הקלד Adobefnt בשדה הטקסט שלצד File Name Is, ואז לחץ על Enter.
  • ב-Mac OS X v10.2.x-v10.3.x, בחר Local Disks בתפריט Search In, הקלד Adobefnt בתיבה שלצד File Name Is, ואז לחץ על Search.
 3. בחר את הקובץ ואז בחר File ‏> Move to Trash.
 4. חזור על שלבים 2-3 עם הקבצים Adobefnt05.lst ו-Adobefnt06.lst.
 5. הפעל מחדש את InCopy או InDesign. קובצי רשימת הגופנים נוצרים מחדש במהלך ההפעלה.

הערה: במערכת Mac OS 10.5x, אם לא נמצא קובץ adobefnt.lst, הקפד להוסיף קובצי מערכת לקריטריוני החיפוש בתיבת הדו-שיח File ‏> Find.

 1. בחר Other בתפריט הנפתח Kind והמתן עד שתופיע תיבת הדו-שיח Select a Search Attribute
 2. הקלד system.
 3. בחר System Files ברשימה ואז לחץ על OK.
 4. בנוסף, סמן בתיבה In Menu אם אתה מעוניין שקובצי מערכת יופיעו בקריטריונים שלך בעתיד.

פתרון 7: הפחת את מספר הגופנים הפעילים או פתור בעיות בגופנים פגומים.

ייתכן ש-InCopy או InDesign לא יזהו גופנים כאשר יש בהם יותר מדי גופנים או כאשר יש פגם בגופן אחד או יותר. לקבלת מידע נוסף על הפחתת מספר הגופנים או חיפוש גופנים פגומים עיין באחד המסמכים הבאים:

מידע נוסף

InCopy ו-InDesign מחפשים גופנים חסרים בעת פתיחת קבצים או ייבוא טקסט או גרפיקה. אם היישום אינו מצליח לאתר גופן מסוים, הוא מחזיר התראה ורושם את הגופן במקטע Missing בתפריט Font. כברירת מחדל, InCopy ו-InDesign מדגישים בוורוד את כל הטקסט המשתמש בגופן חלופי. כדי לבטל הדגשה זו בחר File ‏> Preferences ‏> Composition (ב-Windows) או InDesign ‏> Preferences ‏> Composition (ב-Mac OS X), ואז בטל את הבחירה באפשרות Substituted Fonts.

InDesign מסוגל למצוא גופנים של Adobe בתיקיית הגופנים ברמת המערכת או בתיקיות גופניים הספציפיות ליישום של Adobe. InDesign מתקין גופנים במקומות המפורטים להלן.

גופנים ש-InDesign ו-InCopy CS2 מתקינים

InDesign CS2 ו-InCopy CS2 מתקינים את גופני ה-OpenType הבאים של Adobe‏ בתיקייה ‎[Macintosh HD] /Library/Application Support/Adobe/Fonts/‎ (ב-Mac OS) או בתיקייה Program Files/Common Files/Adobe/Fonts/‎ (ב-Windows):

 • Adobe Caslon Pro
 • Adobe Garamond Pro
 • Adobe Jenson Pro
 • Adobe Ming Std
 • Adobe Myungjo Std
 • Adobe Song Std
 • Caflisch Script Pro
 • Kozuka Gothic Pro
 • Kozuka Gothic Std
 • Kozuka Mincho Pro
 • Kozuka Mincho Std
 • Letter Gothic Std
 • Lithos Pro
 • Myriad Pro Condensed
 • Poplar Std
 • Ryo Text Std
 • Trajan Pro
 • Ryo Display Std

גופנים ש-InDesign ו-InCopy CS3 מתקינים

InDesign CS3 ו-InCopy CS3 מתקינים את גופני ה-OpenType הבאים של Adobe בתיקייה ‎[startup drive] /Library/Fonts/‎ (ב-Mac OS) או בתיקייה ‎[startup drive]\Windows\Fonts\‎ (ב-Windows):

 • Adobe Caslon
 • Adobe Garamond
 • Arno
 • Bell Gothic
 • Bickham Script
 • Birch
 • Blackoak
 • BrushScript
 • Chaparral
 • Charlemagne
 • Cooper Black
 • Eccentric
 • Garamond Premier Pro
 • Giddyup
 • Hobo
 • Kozuka Gothic
 • Kozuka Mincho
 • Letter Gothic
 • Lithos
 • Mesquite
 • Minion
 • Myriad
 • Nueva
 • OCR-A
 • Orator
 • Poplar
 • Prestige Elite
 • Rosewood
 • Stencil
 • Tekton
 • Trajan