שגיאה בהפעלת ערכת כלים להקצאה מתוך Windows Powershell

בעיה

אם אתה מפעיל את ערכת הכלים להקצאה מתוך Windows PowerShell כדי להעניק רישיון ליישומי Adobe, התהליך נכשל ומחזיר את קוד השגיאה 14.

נראה שהדבר מתרחש משום ש-PowerShell אינו מעביר את הפרמטרים הנכונים אל ערכת הכלים להקצאה.

 

פתרון

כדי לפתור את הבעיה, הפעל את פקודת הרישוי הבאה ב-PowerShell:

.\-adobe_prtk.exe --tool=VolumeSerialize --generate --serial=<Serial Number> --leid="<application LEID>"

שים לב שעליך לציין את היישום LEID ב מרכאות כפולות.

בנוסף, לאחר הפעלת הפקודה, נוצר קובץ prov.xml באותו מיקום. השתמש בקובץ זה כדי להעניק רישיון ליישום.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון