העדפות וקובצי תמיכה של InDesign

קובצי ההעדפות והתמיכה של InDesign נמצאים באותם מיקומים.קבצים אלה מקובצים בעיקר בשלושה מיקומים, אולם ישנם נתונים במיקומים נוספים, כמפורט להלן.

 • התיקייה Application: במיקום של היישום, או של קובץ ההפעלה, ישנן תיקיות-משנה עבור הגדרות קבועות מראש וקובצי תמיכה אחרים. תיקיות-משנה אלו לרוב נמצאות במקום שבו נמצאות ההגדרות הקבועות מראש ה"שמורות".
 • "תיקיית נתוני הנדידה" של היישום. תיקייה זו מיועדת עבור נתוני העדפות "רגילים" שתרצה להעביר ממחשב למחשב בסביבת פרופיל נדידה.
 • "תיקיית הנתונים במטמון המקומית" של היישום תיקייה זו תוכננה עבור זכרונות מטמון לנתונים גדולים שאינך רוצה להעביר ממחשב למחשב בסביבת פרופילי נדידה ב-Windows. היא מיועדת גם לנתונים שאותם ניתן ליצור מחדש בקלות, אם נמחקו.

Mac OS X

"תיקיית נתוני הנדידה" של היישום

 • ‎/Users/[User Name]/Library/Preferences/Adobe InDesign/Version #‎

קובצי העדפות הנשמרים במיקום זה כוללים את הפרטים הבאים:

 • הגדרות צבעים
 • גופנים מורכבים
 • שאילתות חפש-החלף
 • InDesign Defaults
 • סקריפטים
 • סביבות עבודה

קובצי העדפות הנשמרים במיקום זה כוללים את הפרטים הבאים:

 • הגדרות צבעים
 • גופנים מורכבים
 • שאילתות חפש-החלף
 • InDesign Defaults
 • סקריפטים
 • סביבות עבודה

קובצי העדפות הנשמרים במיקום זה כוללים את הפרטים הבאים:

 • הגדרות צבעים
 • גופנים מורכבים
 • שאילתות חפש-החלף
 • InDesign Defaults
 • סקריפטים
 • סביבות עבודה

קובצי העדפות הנשמרים במיקום זה כוללים את הפרטים הבאים:

 • הגדרות צבעים
 • גופנים מורכבים
 • שאילתות חפש-החלף
 • InDesign Defaults
 • סקריפטים
 • סביבות עבודה

קובצי העדפות הנשמרים במיקום זה כוללים את הפרטים הבאים:

 • הגדרות צבעים
 • גופנים מורכבים
 • שאילתות חפש-החלף
 • InDesign Defaults
 • סקריפטים
 • סביבות עבודה

"תיקיית הנתונים במטמון המקומית" של היישום

 • ‎/Users/[User Name]/Library/Caches/Adobe InDesign/Version [#]‎

Windows

Windows XP

תיקיית נתוני הנדידה:

 • C:\Documents and Settings\[User Name]\Application Data\Adobe\InDesign\Version [#]‎

תיקיית הנתונים במטמון המקומית

 • C:\Documents and Settings\[User Name]\Local Settings\Application Data\Adobe\InDesign\Version [#]‎

Windows 8/Windows 7/Windows Vista

תיקיית נתוני הנדידה:

 • C:\Users\[User Name]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version [#]‎

תיקיית הנתונים במטמון המקומית

 • C:\Users\[User Name]\AppData\Local\Adobe\InDesign\Version [#]\he_IL\Cache

איפוס העדפות ב-Creative Cloud

כדי לנקות את ההעדפות המאוחסנות בענן, בצע את הפעולות שלהלן:

 1. עבור אל creative.adobe.com והיכנס באמצעות ה-adobe ID שלך.
 2. לחץ על הסמל בפינה הימנית העליונה של הדף.
 3. לחץ על My Application Settings כדי לראות רשימה של היישומים שהעדפותיהם שמורות בענן.
 4. לחץ על Clear Settings לצד שם היישום כדי להסיר את ההעדפות השמורות בענן.
נקה את ההגדרות כדי להסיר את ההעדפות השמורות ב-Creative Cloud
נקה את ההגדרות כדי להסיר את ההעדפות השמורות ב-Creative Cloud

מידע נוסף על העדפות ב-Creative Cloud.

מחיקת העדפות InDesign באמצעות קיצורי דרך

תוכל למחוק את הקבצים InDesign SaveData ו-InDesign Defaults, הניתנים להחלפה, על-ידי החזקת המקשים הבאים לחוצים בעת הפעלת InDesign:

 • Windows‏: Shift+Ctrl+Alt
 • Mac OS‏: Control+Option+Command

הגרסה של InDesign ומספר הגרסה של ההעדפות

 • InDesign CS3         Version 5.0
 • InDesign CS4         Version 6.0
 • InDesign CS5         Version 7.0
 • InDesign CS5.5      Version 7.5
 • InDesign CS6         Version 8.0
 • InDesign CC           Version 9.x

מידע נוסף

להלן תיאור קצר של מה שמאוחסן במיקומים השונים:

תיקיית הנתונים במטמון המקומית

 • התיקייה InDesign Recovery ‏(+נתונים)
 • התיקייה Scripting Support
 • FindChangeData
 • FindChangeDataTmp
 • FontMask
 • יומן Cacheidletask
 • InDesign ClipboardScrap
 • InDesign DragDropScrap
 • InDesign SavedData

תיקיית נתוני הנדידה:

 • הגדרות צבעים
 • גופנים מורכבים
 • שאילתות חפש-החלף
 • InDesign Defaults
 • התיקייה InDesign Scripts
 • התיקייה Workspaces
 • התיקייה Menu Sets

מצורף גם מסמך PDF המכיל מידע נוסף על מגוון העדפות והתפקידים שלהן. מסמך זה נכתב עבור InDesign ופורסם באתר indesignsecrets.com.

Adobe סבורה שהמידע במסמך זה נכון. עם זאת, Adobe אינה יכולה להבטיח שהתוכן יהיה מדויק.


ID Preferences PDF