העדפות InDesign ומיקומי קובצי תמיכה

העדפות וקובצי תמיכה של InDesign

קובצי ההעדפות והתמיכה של InDesign נמצאים באותם מיקומים.קבצים אלה מקובצים בעיקר בשלושה מיקומים, אולם ישנם נתונים במיקומים נוספים, כמפורט להלן.

 • התיקייה Application: במיקום של היישום, או של קובץ ההפעלה, ישנן תיקיות-משנה עבור הגדרות קבועות מראש וקובצי תמיכה אחרים. תיקיות-משנה אלו לרוב נמצאות במקום שבו נמצאות ההגדרות הקבועות מראש ה"שמורות".
 • "תיקיית נתוני הנדידה" של היישום. תיקייה זו מיועדת לנתוני העדפות "רגילים" שברצונך להעביר ממחשב למחשב בסביבת פרופיל נדידה.
 • "תיקיית הנתונים במטמון המקומית" של היישום תיקייה זו תוכננה עבור זכרונות מטמון לנתונים גדולים שאינך רוצה להעביר ממחשב למחשב בסביבת פרופילי נדידה ב-Windows. היא מיועדת גם לנתונים שאותם ניתן ליצור מחדש בקלות, אם נמחקו.

Mac OS X

תיקיית Roaming Data Folder של היישום

 • ‎/Users/[User Name]/Library/Preferences/Adobe InDesign/Version #‎

תיקיית local cached data של היישום

 • /Users/[User Name]/Library/Caches/Adobe InDesign/Version [#]

Windows

Windows 10

תיקיית Roaming Data:

 • %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\

תיקיית Local Cached Data:

 • %USERPROFILE%\AppData\Local\Adobe\InDesign\

Windows 8/Windows 7/Windows Vista

תיקיית נתוני הנדידה:

 • C:\Users\[User Name]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version [#]‎

תיקיית הנתונים במטמון המקומית

 • C:\Users\[User Name]\AppData\Local\Adobe\InDesign\Version [#]\he_IL\Cache

מחיקת העדפות InDesign באמצעות קיצורי דרך

תוכל למחוק את הקבצים InDesign SaveData ו-InDesign Defaults, הניתנים להחלפה, על-ידי החזקת המקשים הבאים לחוצים בעת הפעלת InDesign:

 • Windows‏: Shift+Ctrl+Alt
 • Mac OS‏: Control+Option+Command

הגרסה של InDesign ומספר הגרסה של ההעדפות

 • InDesign CS3         Version 5.0
 • InDesign CS4         Version 6.0
 • InDesign CS5         Version 7.0
 • InDesign CS5.5      Version 7.5
 • InDesign CS6         Version 8.0
 • InDesign CC           Version 9.x
 • InDesign 2020       Version 15.x
 • InDesign 2021        Version 16.x

מידע נוסף

להלן תיאור קצר של מה שמאוחסן במיקומים השונים:

תיקיית Local Cached Data

 • התיקייה InDesign Recovery ‏(+נתונים)
 • התיקייה Scripting Support
 • FindChangeData
 • FindChangeDataTmp
 • FontMask
 • יומן Cacheidletask
 • InDesign ClipboardScrap
 • InDesign DragDropScrap
 • InDesign SavedData

תיקיית Roaming Data

 • הגדרות צבעים
 • גופנים מורכבים
 • שאילתות חפש-החלף
 • ברירות מחדל של InDesign
 • התיקייה InDesign Scripts
 • התיקייה Workspaces
 • התיקייה Menu Sets

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?