מניעה של השחתת מסמכים על ידי שימוש בהתקנים נשלפים

אם אתה שומר קובץ InDesign בהתקן נשלף – כגון דיסקון USB, עט USB או כונן חיצוני – או מייצא אליו קובץ כזה? בצע את הפעולה הפשוטה הזו כדי למנוע השחתה של הקובץ או גרימת נזק לקובץ.

התקן לא נשלף

אם שליפת/פליטת ההתקן מתוך המחשב אינה נעשית בצורה בטוחה, לעתים עשוי הדבר לגרום להשחתת קובץ שנשמר בהתקן נשלף או יוצא אליו.  

בצע את הפעולות הבאות כדי לשלוף את ההתקן בצורה בטוחה:

  • [במערכת Windows:] בשורת המשימות, לחץ על הסמל Safely Remove Hardware (הסר חומרה בצורה בטוחה).
  • [במערכת macOS:] בחלון Finder (מאתר), לחץ על הסמל Eject (פלוט) או לחץ לחיצה ימנית על שולחן העבודה ובחר באפשרות ‎Eject <Name>‎ (פלוט <שם>) בציון שם ההתקן, כגון דיסקון USB, עט USB או כונן חיצוני.
לוגו של Adobe

כניסה לחשבון