דרישות מערכת

לעיון בדרישות המערכת העדכניות ביותר, בקר בכתובת http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_il.

לקבלת רשימה של דרישות המערכת העדכניות עבור מוצרים אחרים של Creative Cloud products, בקר בכתובת http://www.adobe.com/il/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

מה חדש

פתיחת מסמך בגרסה חדשה יותר

באפשרותך כעת לקבל ומיד לפתוח מסמכים שנשלחו על-ידי כל אדם המשתמש בגרסה שונה של InDesign CC ללא פעולות נוספות כגון ייצוא ידני ל- IDML. התאימות היא מובנית, כך שהמסמכים שלך תמיד נפתחים כצפוי.

אם תפתח מסמך שנוצר בגרסה חדשה יותר של InDesign CC ותלחץ על OK בהודעה הבאה, InDesign CC ישתמש בשירות Creative Cloud כדי להמיר את המסמך לגרסת InDesign CC המופעלת אצלך. לאחר מכן, InDesign CC ישמור את המסמך שעבר המרה בחזרה במחשב.

בעיות שנפתרו

בקר בכתובת http://www.adobe.com/go/customer_support_il לקבלת מידע עדכני ובעיות ידועות עבור כל יישומי Creative Cloud.

  • גופן לא מעובד כראוי אם טקסט מסוגנן ב- Illustrator מועתק למסמך InDesign. (#3713803)
  • צריכת הזיכרון גדלה אם משתמש מבצע פעולת גרירה ושחרור כאשר האפשרות Show transform values מופעלת. (#3843137)
  • InDesign נסגר באופן בלתי צפוי כאשר משתמש מבצע פעולת גרירה ושחרור. (#3843138)
  • הערכים של שדה טופס אינם מופיעים כאשר משתמש מייצא מסמך ל- IDMS או IDML. (#3843990)
  • התנאי של עודף טקסט במסגרת לא נעלם בעת שימוש באפשרות Fit Frame to Content. (#3784306)
  • SuppressedUI לא פועל אם המשתמש משבית רכיבי Widget מסוימים. (#3743983)
  • אם משתמש מעתיק קובץ הכולל שתי נקודות מעל אותיות, שם קובץ היעד משתנה. (#3792507)
  • אם משתמש בוחר פרופיל אפור מהאפשרות Convert to destination ולאחר מכן בוחר את אפשרות ההמרה ללא צבע, הפלט המופק הוא בגווני אפור. (#3606185)
  • InDesign לא זוכר את המיקום ואת הגודל של חלוניות מסוימות כאשר היישום נסגר ונפתח מחדש. (#3683393)
  • InDesign נתקל בבעיות בביצועים אם משתמש פותח קבצים מרובים. (#3729057)

משאבים מקוונים

לקבלת פורומים כלליים של Adobe, בקר בכתובת http://www.adobe.com/go/forums_il.

לקבלת עזרה בנושאים הקשורים להורדה, התקנה וצעדים ראשונים בעבודה עם התוכנה, בקר בכתובת http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

לקבלת עזרה עם המוצר, כמו גם הכוונה, השראה ותמיכה מהקהילה, בקר בכתובת http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_en.

שירות לקוחות

לקבלת סיוע בנוגע למידע על המוצר, מכירות, רישום ונושאים אחרים, בקר בכתובת http://www.adobe.com/go/customer_support_il.

לפנייה לשירות הלקוחות, בקר בכתובת http://www.adobe.com/go/intlsupport_il.