הערות מוצר של InDesign CC Server 2015

ברוך הבא ל- Adobe® InDesign® CC Server 2015. מסמך זה מכיל תוספות מאוחרות של מידע מוצר, עדכונים ועצות לפתרון בעיות שלא מופיעים בתיעוד של InDesign Server. 

דרישות מערכת מינימליות

לקבלת רשימה מעודכנת של דרישות המערכת, ראה דרישות מערכת | InDesign Server.

הסכם רשיון

כדי להתקין מוצר זה ולהשתמש בו, נדרשים חיבור לאינטרנט, שם משתמש ב- Adobe וקבלת התנאים של הסכם הרישיון. מוצר זה עשוי להשתלב עם שירותים מקוונים מתארחים של Adobe או של צד שלישי או לאפשר גישה לשירותים אלה. שירותים של Adobe זמינים למשתמשים שגילם 13 ומעלה בלבד וכדי להשתמש בהם יש לקבל תנאי שימוש נוספים ואת מדיניות הפרטיות המקוונת של Adobe‏ (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). יישומים ושירותים עשויים לא להיות זמינים בכל המדינות או בכל השפות והם כפופים לשינויים וייתכן שיופסקו ללא התרעה מראש. ייתכן שיחולו חיובים או דמי חברות נוספים.

תרחישי התקנה/הסרת התקנה נוספים

יש להפעיל מחדש את InDesign CC Server 2015 לפני השימוש בו. אם המחשב מחובר לאינטרנט, ההפעלה מתבצעת באופן אוטומטי בזמן ההתקנה. כאשר תתבקש לכך על-ידי תוכנת ההתקנה, הזן את מזהה Adobe ואת המספר הסידורי. אם התוכנה אינה מופעלת, תופיע השגיאה Adobe InDesign CC Server 2015’ is not properly licensed and will now quit.

אם המחשב אינו מחובר לאינטרנט, הורד והתקן את ה- Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition ‏(APTEE). באפשרותך לרשום מספרים סידוריים ולהפעיל את התוכנה באמצעות APTEE. באפשרותך להוריד את APTEE מהדף Creative Suite Enterprise Deployment.

הערה:

הפעלת התוכנה לא תבוטל בזמן התקנה לא מקוונת. כדי לבטל את הפעלת התוכנה על המחשב להיות מקוון, אחרת יאבד חשבון ההפעלה.

הפעל גרסת ניסיון באמצעות APTEE

כדי להפעיל את גרסת הניסיון, הורד והתקן את ה- Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition ‏(APTEE). באפשרותך להשתמש בגרסת הניסיון במשך 90 יום.

 1. פתח מסוף או חלון מסוף והפעל את הפקודה הבאה:

  Windows:

  adobe_prtk --tool=StartTrial --leid=V7{}InDesignServer-11-Win-GM

  Mac:

  adobe_prtk --tool=StartTrial --leid=V7{}InDesignServer-11-Mac-GM

  הערה:

  ודא כי יש לך זכויות ניהול לביצוע הפקודה.

 2. אם גרסת הניסיון הופעלה בהצלחה, תופיע ההודעה הבאה:

  StartTrial Successful

  Return Code = 0

רשום מספר סידורי באמצעות APTEE (מקוון)

אם המחשב שבו פועל InDesign Server מחובר לרשת, תוכל לרשום את המספר הסידורי ולהפעיל את התוכנה באמצעות ההליך הבא:

 1. פתח מסוף או חלון מסוף והפעל את הפקודה הבאה:

  Windows:

  adobe_prtk --tool=Serialize --leid=V7{}InDesignServer-11-Win-GM --serial=<serialNumber> --adobeid=<email>

  Mac:

  adobe_prtk --tool=Serialize --leid=V7{}InDesignServer-11-Mac-GM --serial=<serialNumber> --adobeid=<email>

  הערה:

  ודא כי יש לך זכויות ניהול לביצוע הפקודה.

 2. אם רישום המספר הסידורי התבצע בהצלחה, תופיע ההודעה הבאה:

  Return Code = 0

רשום מספר סידורי באמצעות APTEE (לא מקוון)

אם המחשב שבו פועל InDesign Server אינו מקוון, תוכל לסדר ולהפעיל את התוכנה באמצעות ההליך הבא:

 1. במחשב שמחובר לאינטרנט, יש לפתוח מסוף או חלון מסוף ולבצע את הפקודה הבאה:

  Windows:

  adobe_prtk --tool=VolumeSerialize --generate --serial={serial number} --leid=V7{}InDesignServer-11-Win-GM --provfile={absolute path where you have write access, or leave blank to write to the directory that contains adobe_prtk}

  Mac:

  adobe_prtk --tool=VolumeSerialize --generate --serial={serial number} --leid=V7{}InDesignServer-11-Mac-GM --provfile={absolute path where you have write access, or leave blank to write to the directory that contains adobe_prtk}

  הערה:

  ודא כי יש לך זכויות ניהול לביצוע הפקודה.

 2. לאחר ההשלמה המוצלחת של הפקודה שלעיל, ההודעה הבאה מוצגת במסוף או בחלון המסוף:

  Return Code = 0

  בנוסף, נוצר קובץ prov.xml בנתיב של ארגומנט --provfile בפקודה.

 3. יש להעתיק את הקובץ prov.xml לתיקייה במחשב שבו פועל InDesign Server ולבצע את הפקודה הבאה:

  Windows / ‏Mac:

  adobe_prtk --tool=VolumeSerialize --provfile={absolute path of the prov.xml file on the target machine}

בעיות ידועות

עיין בתמיכה של Adobe בכתובת http://www.adobe.com/go/customer_support_il לקבלת מידע עדכני אודות בעיות ידועות עבור כל יישומי Creative Cloud.

שירות לקוחות

שירות לקוחות

שירות הלקוחות של Adobe מספק סיוע במידע על מוצרים, מכירות, רישום ונושאים אחרים שאינם טכניים. למידע על יצירת קשר עם שירות לקוחות של Adobe, יש לעבור לאתר Adobe.com המתאים לאזור או למדינה שלך וללחוץ על Contact.

אפשרויות תוכנית תמיכה ומשאבים טכניים 

אם אתה זקוק לסיוע טכני עם המוצר, כולל מידע על תוכניות תמיכה ומשאבי פתרון בעיות בתשלום, תוכל לקבל פרטים נוספים בכתובת _ilhttp://www.adobe.com/go/support_il‎. ניתן לפנות לשירות לקוחות בכתובת http://www.adobe.com/go/intlsupport/.

משאבי פתרון הבעיות הזמינים ללא תשלום כוללים את מאגר הידע של התמיכה של Adobe, פורומי המשתמשים של Adobe,‏ Adobe Support Advisor ועוד.  האתר מתעדכן כל הזמן בכלים ומידע חדשים כדי להעניק לך גמישות באפשרויות פתרון הבעיות במהירות האפשרית.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?