שיפורים שנערכו ב-EPUB ב-InDesign CC

מיפוי של סגנון לשמות מחלקות

בעת יצירת שם מחלקה משם של סגנון, InDesign יוצר כעת שם עם פירוט מלא: <style group name>_<style name>.

בעלות על מחלקת סגנון - טיפול בהתנגשויות בשמות מחלקה של CSS

אם תמפה שני סגנונות לאותו שם מחלקה, הדבר יגרום להתנגשות כאשר תחליט ליצור את ה- CSS עבור המסמך המשויך. כעת InDesign מתריע על כך ומציג הודעה בנושא ההתנגשות בזמן הייצוא.

התנגשות בשמות מחלקה של CSS

ניקוי הסימון ברשימות שסודרו/מוספרו

הסימון שנוצר עבור האפשרויות Map to Unordered List ו- Map to Ordered List תחת האפשרויות EBook Export ‏> General ‏> Text נקי כעת ממחלקות מיותרות. InDesign כבר אינו מוסיף תווים כלשהם או יוצר מרווחים, ומאפשר לדפדפן או להתקן להרכיב את הרשימות.

בדיקה משופרת לקביעת מבנה התבליטים והמספור

הבדיקה שמתבצעת לקביעת מבנה התבליטים והמספור שופרה באופן משמעותי כך שתאפשר זיהוי של המבנה הסמנטי של התבליטים והמספרים וביטוי של המבנה כהלכה ב- HTML.

עבור תבליטים:

  • InDesign מתייחס לשתי פסקאות שבהן כל המאפיינים הקשורים לתבליטים, כולל כניסה משמאל, זהים כחלק מאותה רשימה.
  • פסקה שאינה מוגדרת כתבליט אך הפסקה שלפניה כן מוגדרת כתבליט והכניסה משמאל בשתיהן זהה, נחשבת כעת לפסקה "מקוננת" והופכת לחלק מהרשימה.

עבור מספרים:

  • כיוון שמעצבים יכולים לקבוע את המאפיינים עבור List שהמספר הוא חלק ממנה, הגדרה זו זוכה לעדיפות גבוהה יותר מהגדרת הכניסה משמאל או מכל הגדרה אחרת הקשורה למספרים.
  • על אף ש- InDesign תומך בהגדרת מאפיין הערך בתג, לא ניתן ליצור רשימה ממוספרת שחורגות מהגבולות של Table ו- Story ב- HTML.

ליצירת מספור נכון, ייצא ל- EPUB 3.0.

האפשרות Static Ordered List הוסרה מהייצוא ל-EPUB

כיוון ש- InDesign מציע כעת סימון מדויק (מצומצם) לרשימות, שמכבד את ערך המספר ההתחלתי, האפשרות Static Ordered List הוסרה מתיבת הדו-שיח EPUB Export.

סימון HTML משופר ו- CSS עבור האפשרות Export ברשימה Convert To Text

סימון ה- HTML ויצירת CSS תחת אפשרות הייצוא Convert To Text שופרו. InDesign מוסיף כעת תווי תבליט או מספר נדרשים ומבטל את העיצוב, כך שהמראה הכללי המתקבל תחת אפשרות הרשימה דומה למראה של הרשימה ב- InDesign.

מחרוזת מטה-נתונים של גרסה

מספר הגרסה נוסף למטה-נתונים של המחולל:

‎<meta name=”generator” content=”Adobe InDesign 9.0” />‎

מוסכמת שמות משופרת של מחלקות CSS להתאמה למטרתן

InDesign יוצר מחלקות נוספות שונות לצורך שיפור הנאמנות למקור של התצוגה החזותית ושל המיפוי הקונספטואלי במעבר בין InDesign ל- EPUB.

כעת שמן של המחלקות השתנה באופן שיתאים למטרתן ויבהיר אותה.

התחילית שנוצרת למחלקת ה- CSS תיאור
CharOverride-#‎ מיפוי של מאפייני התווים שהחיל המשתמש שיחליפו את מאפייני ה- CSS
ParaOverride מיפוי של מאפייני הפסקאות שהחיל המשתמש שיחליפו את מאפייני ה- CSS
TableOverride-#‎
מיפוי של מאפייני הטבלאות שהחיל המשתמש שיחליפו את מאפייני ה-CSS
CellOverride-#‎
מיפוי של מאפייני התאים שהחיל המשתמש שיחליפו את מאפייני ה-CSS
ObjectOverride-#‎
מיפוי של מאפייני האובייקטים (פריט עמוד) שהחיל המשתמש שיחליפו את מאפייני ה-CSS
‎_idGenParaOverride-#‎
טיפול במאפיינים שעוברים בירושה מה-CSS (כגון כניסה משמאל)
‎_idGenCharOverride-#‎ טיפול במאפיינים שעוברים בירושה מה- CSS (כגון גודל נקודה)
‎_idGenDropcap-#‎ מעניק לאות הפתיח מראה שדומה יותר למזהה
‎_idGenBNMarker-#‎ מעניק לתווי התבליט והמספר מראה שדומה יותר למזהה
‎_idGenRuby-#‎ שינוי של Ruby CSS
‎_idGenStoryDirection תמיכה בכיוון כתבה
‎_idGenTableRowColumn תמיכה בשינוי קווים ומילויים בטבלה
‎_idGenPageitem-#‎ נושא רוחב וגובה של פריט עמוד/אובייקט

נוצר CSS עבור תג Japanese Ruby‏

InDesign יוצר כעת כלל CSS נפרד שכולל רק את המאפיינים שקשורים לתג Ruby.

תמיכה בכתיבת תסריטים לצורך ייצוא ספרים ל- EPUB

התמיכה בכתיבת תסריטים לא הייתה זמינה ב- CS6 והיא זמינה כעת.

תיבת דו-שיח חדשה שמוצגת בה אזהרה בנושא ייצוא או הודעת שגיאה

תיבת הדו-שיח החדשה מקלה על קריאת הודעות אזהרה או הודעות שגיאה רבות מהייצוא.

מיפוי משופר של תו תבליט למאפיין מסוג סגנון רשימה

אם נמצא ערך Unicode כלשהו מלבד אלה שמפורטים בטבלה שלהלן, CSS לא יציין אותו וישאיר את קביעתו להגדרות ברירת המחדל של ההתקן או הדפדפן (לרוב “disc”).

ערך Unicode של המזהה

מאפיין CSS

‎0‎x‎2022 (תבליט)

“disc”

0‎x‎‎25CB (עיגול לבן)

“circle”

‎0‎x‎25A0 (ריבוע שחור)

“square”

מגוון סוגי הרשימות הממוספרות ב- InDesign ממופות כעת למאפייני CSS כפי שמפורט בטבלה שלהלן.

ITextAttrNumberingStyle

מאפיין CSS

1,2,3,4

“decimal”

01,02,03,

“decimal-­‐leading-­‐zero”

I‏, II‏, III,

“upper-­‐roman”

i‏, ii‏, iii,

“lower-­‐roman”

A‏,B‏,C‏,D

“upper-­‐alpha”

a‏,b‏,c‏,d

“lower-­‐alpha”

001‏,002‏,003,

“decimal-­‐leading-­‐zero”

0001‏,0002‏,0003,

“decimal-­‐leading-­‐zero”

מיפוי של המאפיין Break-before

התכונה Start Paragraph תחת Keeps Option ממופה כעת בצורה נכונה למאפיין CSS חוקי. כל ערך שמוגדר לתכונה זו מלבד kStartAnywhere ממופה ל- pagebreak-before:always.

כרגע עדיין אין תמיכה בתווי Break.

גישה לגופני התקן לקריאת ספרי iBook

iBooks Reader תומך במגוון רחב של גופני התקנים (http://iosfonts.com/), וגופנים אלה אינם מופעלים כברירת מחדל כשמפנים אליהם דרך @font-face אלא אם מוסיפים את קובץ אפשרות ה-XML המיוחד META-INF/com.apple.ibooks.display-options.xml לחבילה.

כעת, קובץ האפשרות נוסף גם לחבילות של EPUB2.0 וגם לחבילות של EPUB3.0

הטמעת גופנים ב- iBooks Reader נתמכת כעת

נערך שינוי ב- EPUBCheck וכעת הוא מקבל את תבנית הגופן המוטמע כתבנית מקובלת עבור iBooks Reader.

האפשרות EPUB 3.0 with Layout הוסרה מהייצוא ל- EPUB

כיוון שהוחלט ש- DPS Reader לא יתמוך בתבנית זו, הסרנו את האפשרות EPUB 3.0 with Layout מתיבת הדו-שיח EPUB Export.

מיפוי פסקה משמר את התכונות של מאפייני הפסקה ב- CSS

תכונת פסקה

מאפיין CSS‏

Keep with previous

page-break-before:avoid

Keep All Lines Together

orphans‏: 99

Keep First N

orphans: #‎

Keep Last N

window: #‎

Keep With Next N

page-break-after:avoid

בשינוי קודם, התכונה Start Paragraph מופתה למאפיין CSS שנקרא‏ page-break-before:avoid. כיוון שלתכונה זו ולתכונה Keep With Previous יש מאפיין ממופה משותף, במקרה של התנגשות, התכונה Start Paragraph תגבר, כפי שקורה ב- InDesign.

הערה:

מיפוי של Keep With Next N מתעלם מכל הערכים מלבד אחד. כמו כן, כרגע עדיין אין תמיכה בתווי מעבר (Goto Next N)

תמיכה עבור יותר משם מחלקה אחד של CSS בשדות Style To Tag/Class של סגנונות פסקה, תו ואובייקט

במקרה של שמות מחלקות רבים, יש להפריד ביניהם ברווח אחד או יותר ושם המחלקה הראשון ישמש ליצירת ה- CSS עבור הסגנון, אם האפשרות Emit CSS מופעלת עבור סגנון זה.

לדוגמה, סגנון פסקה שמפורט בו:

Class: InDesign is the best

ייצור את הפקודה:

<p class=”InDesign is the best”>foo</p>

p.InDesign {…}

מטרת התכונה היא לאפשר למעצבים לעקוף מאפייני CSS או להרחיב אותם דרך המנגנון Additional CSS File בכרטיסייה Advanced בתיבת הדו-שיח EPUB Export.

לא מתבצעת בדיקה נוספת של הערכים המצוינים, ובמהלך הייצוא InDesign מצרף אותם למטרות סימון ואינו מתייחס אליהם בשום אופן אחר.

טווחים ריקים של <p> ו- <li> מוסרים

פסקאות ריקות ב- InDesign אינן ריקות – הן כוללות מעבר שורה ומחוברות עם גובה אנכי.

ב- HTML‏, InDesign ממפה פסקאות לתגי <p> ו- <li> בצורה מתאימה ומעבר השורה אינו חלק מהמיפוי, לכן עשויים להיווצר תגים ריקים.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

‎‎Adobe MAX 2024

Adobe MAX
כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט

Adobe MAX

כנס היצירתיות

14-16 באוקטובר, מיאמי ביץ', ובאינטרנט