ייצוא ל- HTML הוא דרך קלה להעברת תוכן מ- InDesign לטופס המיועד לפרסום באינטרנט. בעת ייצוא תוכן ל- HTML, ניתן לשלוט על אופן הייצוא של טקסט ותמונות. InDesign שומר על שמות סגנונות של פסקאות, תווים, אובייקטים, טבלאות ותאים המוחלים על התוכן המיוצא על-ידי סימון תוכן HTML במחלקות סגנון CSS באותו שם. בעזרת Adobe Dreamweaver או כל עורך HTML התומך ב- CSS ניתן להחיל במהירות תכונות עיצוב ופריסה על התוכן.

מה מיוצא

InDesign מייצא את כל הכתבות, גרפיקה מקושרת ומוטבעת, קובצי סרטים מסוג SWF, הערות שוליים, משתני טקסט (כטקסט), רשימות תבליטים ורשימות ממוספרות, הפניות צולבות פנימיות והיפר-קישורים לטקסט או לדפי אינטרנט. גם טבלאות מיוצאות, אך חלק מתכונות העיצוב, כגון קווי טבלה ותא, אינן מיוצאות. טבלאות מקבלות הקצאה של מזהים ייחודיים המאפשרים להתייחס אליהן כאל ערכות נתונים פעילות ב- Dreamweaver. קובצי שמע ווידאו של h.264 שהוצבו תחומים בין תגי HTML5‏ <audio> ו- <video>.

מה אינו מיוצא

InDesign אינו מייצא אובייקטים שציירת (כגון מלבנים, אליפסות ומצולעים), היפר-קישורים (פרט לקישורים לדפי אינטרנט וקישורים לטקסט המפנים לעוגני טקסט באותו מסמך) אובייקטים שהודבקו (כולל תמונות שהודבקו מ- Illustrator), טקסט שהומר לקווי מתאר, תגי XML, ספרים, סימניות, ערכות גליפים של SING, מעברי עמוד, סמני אינדקס, אובייקטים בלוח שלא נבחרו ואינם מופיעים בעמוד, או פריטים בעמוד אב (אלא אם כן הם נדרסו או נבחרו לפני הייצוא).

  1. אם אינך מייצא את כל המסמך, בחר במסגרות הטקסט, בטווח טקסט, בתאים בטבלה או בגרפיקה שברצונך לייצא.
  2. בחר File‏ > Export ובחר HTML מהרשימה Save As Type.
  3. ציין שם ומיקום לקובץ HTML ולחץ על Save.
  4. בתיבת הדו-שיח HTML Export Options, ציין את האפשרויות הרצויות באזורים General‏, Image ו- Advanced ולחץ על OK.

מסמך עם השם שצוין וסיומת HTML (כגון newsletter.html) ייווצר. אם הדבר צוין, תיקיית משנה לתמונות אינטרנט (כגון newsletter-web-images) תישמר באותו מיקום.

אפשרויות ייצוא HTML

בתיבת הדו-שיח HTML, ציין את האפשרויות הבאות.

אפשרויות כלליות

האזור General כולל את האפשרויות הבאות.

Export

קובע אם הייצוא יתבצע רק על הפריטים שנבחרו או על כל המסמך. אם נבחרה מסגרת טקסט, הייצוא יתבצע על כל הכתבה – כולל טקסט עודף.

אם נבחרה האפשרות Document, יתבצע ייצוא של כל פריטי העמוד מכל הכפולות, פרט לפריטים בעמודי אב שלא נדרסו ופריטי עמוד בשכבות מוסתרות. המערכת תתעלם גם מתגי XML ומאינדקסים ותוכן עניינים שנוצרו.

Content Order / Ordering‏

אפשרות זו מאפשרת לך לציין את סדר הקריאה של אובייקטי עמוד.

Based On Page Layout‏

מיקום הפריטים בעמוד קובע את סדר הקריאה.

כאשר האפשרות Based On Page Layout מסומנת, InDesign קובע את סדר הקריאה של אובייקטים בעמוד בסריקה משמאל לימין ומלמעלה למטה. ‏‫במקרים מסוימים, במיוחד במסמכים מורכבים עם טורים מרובים, ייתכן שרכיבי העיצוב לא יופיעו בסדר הקריאה הרצוי. השתמש ב- Dreamweaver כדי לארגן מחדש ולעצב את התוכן.

(בגרסאות אסייאתיות בלבד) כאשר האפשרות Base On Page Layout מסומנת, InDesign קובע את סדר הקריאה של אובייקטים בעמוד בהתאם לכריכת המסמך (משמאל לימין או מימין לשמאל). ‏‫במקרים מסוימים, במיוחד במסמכים מורכבים עם טורים מרובים, ייתכן שרכיבי העיצוב המיוצאים לא יופיעו בסדר הקריאה הרצוי. השתמש ב- Dreamweaver כדי לארגן מחדש ולעצב את התוכן.

Same As XML Structure

אם האפשרות Same As XML Structure נבחרה, החלונית XML Structure שולטת על סידור התוכן המיוצא וקובעת מהו התוכן המיוצא. אם התוכן שלך כבר מתויג, באפשרותך פשוט לגרור את התגים בחלונית XML Structure כדי להגדיר את סדר XHTML Export. אם התוכן שלך אינו מתויג, באפשרותך לבחור Add Untagged Items מתפריט החלונית Structure כדי ליצור תגים שניתן לסדר מחדש. אם אינך רוצה שפריט ייכלל בייצוא, באפשרותך למחוק את התג בחלונית XML Structure. (מחיקת תג אינה מוחקת את התוכן מקובץ ה- INDD.) ראה תיוג פריטים בעמוד.

Same As Articles Panel

סדר הרכיבים בחלונית Articles קובע את סדר הקריאה. רק המאמרים המסומנים מיוצאים. ראה כלילת מאמרים לייצוא.

Margin

ציין שוליים פשוטים ביחידות EM או בפיקסלים. ציון שוליים ביחידות EM עדיף עבור תאימות של מסכים מרובים. ערך זהה מוחל על כל השוליים: עליונים, תחתונים, שמאליים וימניים.

Bullets

בחר Map To Unordered List כדי להמיר פסקאות עם תבליטים לרשימות פריטים, המעוצבות ב- HTML בעזרת התג <ul>. בחר Convert To Text כדי לעצב תווים עם תבליטים כטקסט בעזרת התג <p>. אם השתמשת בתבליטים אוטומטיים מקוריים של InDesign, גם תבליטי משנה ייכללו.

Numbers

קובע כיצד יומרו מספרים בקובץ HTML. אם השתמשת במספור אוטומטי מקורי של InDesign, גם תבליטי משנה ייכללו

Map To Ordered List

ממיר רשימות ממוספרות לרשימות פריטים, המעוצבות ב- HTML בעזרת התג <ol>.

Map To Static Ordered List

ממיר רשימות ממוספרות לרשימות פריטים, אך מקצה את התכונה <value> לפי מספר הפסקה הנוכחי ב- InDesign.

Convert To Text

ממיר רשימות ממוספרות לפסקאות המתחילות במספר הפסקה הנוכחי כטקסט.

View HTML After Exporting

מפעיל את הדפדפן, אם קיים.

אפשרויות תמונה

Copy Images

מציין את אופן הייצוא של תמונות ל- HTML.

Original

מייצא את תמונת המקור אל תיקיית המשנה ‎“<document_name>-web-images”‎‏. כאשר אפשרות זו מסומנת, כל שאר האפשרויות אינן זמינות.

Optimized

מאפשר לשנות את ההגדרות כדי לקבוע כיצד תיוצא התמונה.

Link To Server Path

במקום לייצא תמונות לתיקיית משנה, אפשרות זו מאפשרת להזין כתובת URL מקומית (כגון “images/‎”) המופיעה לפני קובץ התמונה. בקוד HTML, תכונת הקישור מציגה את הנתיב והסיומת שתציין. אפשרות זו שימושית במיוחד כשאתה ממיר בעצמך תמונות לתמונות המתאימות לאינטרנט.

Preserve Appearance from Layout

סמן אפשרות זו כדי לקבל את תכונות האובייקט של התמונה בירושה מהפריסה.

Resolution (ppi)‎

ציין את רזולוציית התמונות בפיקסלים לאינץ' (ppi). בעוד מערכות הפעלה משתמשות בתקן של ‎72 ‎ppi או ‎96 ppi, הטווח של התקנים ניידים נע מ- 132‎ ppi ‏(iPad), דרך ‎172 ppi ‏(Sony Reader) וכלה במעל ‎300 ppi ‏(iPhone 4). ניתן לציין ערך ppi עבור כל אובייקט שנבחר. הערכים כוללים את 72, 96, 150 (ממוצע עבור כל התקני הספרים האלקטרוניים כיום) ו- 300.

Image Size

ציין אם ברצונך שגודל התמונה יישאר קבוע או ישתנה בהתאם לעמוד. האפשרות Relative to Page Size מגדירה ערך יחסי באחוזים שמבוסס על היחס בין גודל התמונה לרוחב העמוד ב- InDesign. אפשרות זו משנה את גודל התמונות באופן פרופורציונלי, בהתאם לרוחב של אזור הקריאה.

Image Alignment and Spacing

ציין את יישור התמונה, שמאלה, מרכז, ימין והרווח לפני ואחרי התמונה.

Settings Apply to Anchored Objects

סמן אפשרות זו כדי להחיל הגדרות אלה על כל האובייקטים המעוגנים.

Image Conversion

מאפשר לבחור לאיזו תבנית להמיר את התמונות הממוטבות במסמך: GIF‏, JPEG או PNG. בחר Automatic כדי לאפשר ל- InDesign לקבוע באיזו תבנית להשתמש בכל מקרה. בחירה ב- PNG תבטל את הגדרות דחיסת התמונות.; השתמש ב- PNG עבור תמונות ללא אובדן נתונים או תמונות שכוללות שקיפות.

GIF Options (Palette)‎

מאפשר לשלוט באופן שבו InDesign מטפל בצבעים במהלך יצירת קובצי GIF ממוטבים. תבנית GIF משתמשת בלוח צבעים מוגבל, הכולל 256 צבעים לכל היותר.

בחר Adaptive ליצירת לוח צבעים המשתמש במדגם מייצג של צבעים בגרפיקה ללא מיזוג צבעים (ערבוב נקודות צבע קטנות להדמיית צבעים נוספים). בחר Web ליצירת לוח צבעים בטוחים לאינטרנט, שמהווים תת-ערכה של צבעי המערכת של Windows ושל Mac OS. בחר System (Win)‎ או System (Mac)‎ ליצירת לוח צבעים המשתמש בלוח הצבעים המובנה של המערכת. אפשרות זו עלולה לגרום לתוצאות לא צפויות.

בחר Interlace כדי לטעון את התמונות בהדרגה על-ידי מילוי השורות החסרות. כאשר אפשרות זו אינה מסומנת, התמונה תיראה מטושטשת ותהפוך לחדה בהדרגה ככל שהיא תתקרב לרזולוציה מלאה.

JPEG Options (Image Quality)‎

קובע את היחס בין רמת הדחיסה (לקבלת קבצים קטנים יותר) לבין איכות התמונה לכל תמונת JPEG שנוצרת. האפשרות Low יוצרת את הקובץ הקטן ביותר ואת איכות התמונה הנמוכה ביותר.

JPEG Options (Format Method)‎

קובע באיזו מהירות מוצגות תמונות JPEG כאשר הקובץ שכולל את התמונות נפתח באינטרנט. בחר Progressive כדי שתמונות JPEG יוצגו בהדרגה ובפירוט הולך וגדל תוך כדי ההורדה. ‏(קבצים הנוצרים בעזרת אפשרות זו הם גדולים מעט יותר ודורשים יותר זיכרון RAM לצורך תצוגה). בחר באפשרות Baseline כדי להציג כל קובץ JPEG רק בתום ההורדה. בזמן ההורדה יסומן מיקום התמונה באמצעות מציין מיקום.

Ignore Object Conversion Settings

מתעלם מאפשרויות Object Export Options שהוחלו על תמונות בודדות. ראה החלת אפשרויות ייצוא אובייקטים.

אפשרויות Advanced

השתמש באזור Advanced כדי להגדיר אפשרויות CSS ו- JavaScript.

אפשרויות CSS

Cascading Style Sheets ‏(CSS) הם אוסף כללי עיצוב השולטים במראה התוכן בדף אינטרנט. בעת שימוש ב- CSS לעיצוב דף, יש להפריד בין התוכן לאופן התצוגה שלו. תוכן הדף – קוד HTML – מאוחסן בקובץ HTML עצמו, ואילו כללי CSS המגדירים את התצוגה של הקוד מאוחסנים בקובץ אחר (גיליון סגנון חיצוני) או במסמך HTML (בדרך כלל באזור הכותרת). לדוגמה, ניתן לציין גודלי גופן שונים לטקסט שנבחר, וניתן להשתמש ב- CSS כדי לשלוט בעיצוב ובמיקום של רכיבים ברמת הגוש בדף אינטרנט.

Embedded CSS

בעת ייצוא ל- XHTML, ניתן ליצור רשימת סגנונות CSS שתופיע באזור הכותרת של קובץ HTML עם הצהרות (תכונות).

אם האפשרות Include Style Definitions נבחרה, InDesign מנסה להתאים את התכונות של עיצוב הטקסט של InDesign לשווי הערך שלהן ב- CSS. אם בוטלה הבחירה באפשרות זו, קובץ ה- HTML כולל הצהרות ריקות. לאחר מכן ניתן לערוך הצהרות אלה ב- Dreamweaver.

אם האפשרות Preserve Local Overrides נבחרה, עיצוב מקומי כגון גופן נטוי או מודגש נכלל.

No CSS

בחירה באפשרות זו משמיטה את מקטע ה- CSS מקובץ ה- HTML.

CSS חיצוני (CS5.5)

ציין את כתובת ה- URL של גיליון סגנונות ה- CSS הקיים, שהיא בדרך כלל כתובת URL יחסית, כגון ‎“/styles/style.css”‎‏. InDesign אינו בודק אם CSS קיים או אם הוא חוקי, כך שיש להשתמש ב- Dreamweaver כדי לוודא הגדרות קובץ CSS חיצוני.

CSS נוסף (CS6)

ציין CSS באמצעות הלחצן Add Style Sheet.

JavaScript Options

בחר Link To External JavaScript כדי להפעיל JavaScript בעת פתיחת דף ה- HTML. ציין כתובת URL של JavaScript, שהיא בדרך כלל כתובת URL יחסית. InDesign אינו בודק אם JavaScript זה קיים או אם הוא חוקי.