אודות סמנים

סמנים בטקסט משמשים ב- InDesign לציון פריטי אינדקס, תגי XML, טקסט ונקודות עיגון של היפר-קישורים ופריטים אחרים. לסמנים אלה אין עובי והם אינם משפיעים על מבנה הטקסט. עם זאת, ניתן לבחור סמנים אלה כדי לגזור, להעתיק או למחוק אותם. InDesign משתמש במיקום הסמן כדי ליצור סימנייה או הפניית עמוד בתוכן עניינים, באינדקס, או בקובץ PDF שיוצא.

ניתן להציג את כל הסמנים בבת אחת, או להציג היפר-קישורים או סמני טקסט מתויג בלבד. ניתן להציג את הסמנים גם ב-Story Editor, שבו הם מופיעים גדולים יותר וקל יותר לזהותם.

הערה:

בשעת בחירת מילה, גם כל הסמנים של המילה נבחרים. זכור זאת כשאתה גוזר, מעתיק או מוחק טקסט.

סוגי סמנים
סוגי סמנים

A. טקסט מתויג B. סמן אינדקס C. היפר-קישור 

הצגת סמנים

  • להצגת סמנים, בחר Type ‏> Show Hidden Characters.
  • להצגת סמני היפר-קישורים בלבד, בחר View‏ ‏> Extras‏ > Show Hyperlinks.
  • להצגת סמני טקסט מתויג בלבד, בחר View ‏> Structure >‏ Show Tag Markers.

בחירת סמנים

  1. בחר בתפריט Type ‏> Show Hidden Characters.
  2. מקם את נקודת ההכנסה ליד הסמן.
  3. הקש Shift תוך כדי לחיצה על המקש חץ שמאלה או חץ ימינה כדי לבחור בסמן.

ניתן לאתר סמנים בשיטות שונות. לדוגמה, ניתן לאתר סמן אינדקס על-ידי בחירה באפשרות Go To Selected Marker בתפריט החלונית Index.