סנכרון הגדרות בעזרת Adobe Creative Cloud

Note:

Sync Settings הוסר ב-InDesign CC 2015.2. השירות הקיים ב-InDesign וב-CC 2014 יהפוך ללא זמין בעתיד הקרוב. עיין במידע להלן כדי להעביר את הקביעות המוגדרות מראש/ההגדרות שלך מגרסה מוקדמת יותר של InDesign לגרסה העדכנית ביותר או ממחשב אחד למחשב אחר.

העברת הגדרות מגרסה מרכזית אחת לאחרת

כברירת מחדל, בעת התקנה של InDesign, ‏Creative Cloud מעביר את הקביעות המוגדרות מראש וההעדפות שלך מגרסאות קודמות. כדי לבחור לא להעביר קביעות מוגדרות מראש והעדפות, בטל את הבחירה באפשרות Advanced Options ‏> Import Previous Settings And Preferences בתיבת הדו-שיח לאישור שמופיעה לאחר הלחיצה על Update ביישום Creative Cloud למחשבים שולחניים.

אם תבחר לא להעביר את ההגדרות בעת התקנת InDesign, או אם אתה מבצע שדרוג ל-InDesign מגרסה קודמת של InDesign, תוכל לבחור באפשרות Edit ‏> Migrate Previous Local Settings…‎ כדי לאפשר העברה של קביעות מוגדרות מראש והעדפות בכל נקודת זמן.

קובץ ההעדפות הראשי אינו מועבר בעת הפעלה של פקודת התפריט Migrate Presets.

הערה:

המידע הבא רלוונטי עבור גרסאות InDesign CC הקודמות לגרסה 2015.1 בלבד.

הקדמה

כאשר אתה עובד על כמה מחשבים, משימות כגון ניהול וסנכרון של ערכות גליפים, התאמות אישיות של תפריטים, קיצורי מקשים, סביבות עבודה מותאמות אישית וקביעות מוגדרות מראש של PDF בין מחשבים עשויות להיות מטלות מכבידות.

התכונה החדשה Sync Settings מאפשרת למשתמשים בודדים לסכרן את ההגדרות שבחרו בעזרת Creative Cloud. אם אתה משתמש בשני מחשבים, לדוגמה, אחד בבית ואחד בעבודה, התכונה Sync Settings מקלה עליך לשמור על סנכרון בין ההגדרות בשני המחשבים. בנוסף, אם החלפת מחשב ישן בחדש והתקנת את InDesign מחדש, תוכל להתקין את היישום במהירות, כשכל ההגדרות שלך כבר קיימות בו, בלחיצה אחת בלבד.

הערה: ניתן להפעיל את InDesign בכל עת בו-זמנית בשני מחשבים בלבד.

סנכרון זה מתבצע דרך חשבון Adobe Creative Cloud שלך. מתבצעת העלאה של כל ההגדרות ל-Creative Cloud ולאחר מכן הורדה והחלה שלהן במחשב השני.

כל אפשרויות הסנכרון מופעלות על-ידי המשתמשים. לא ניתן לתזמן אותן או לבצע אותן באופן אוטומטי (לדוגמה, בעת ההפעלה או במהלך הכיבוי).

דרישות מקדימות להפעלת התכונה:

 • המחשבים צריכים להיות מחוברים לאינטרנט.
 • כניסה לחשבון Adobe Creative Cloud שלך בשני המחשבים.

סנכרון הגדרות בהפעלה הראשונה

לאחר ההתקנה, כאשר תפעיל את היישום ותיצור מסמך או תפתח מסמך קיים בפעם הראשונה, תוצג לך הודעה שבה תישאל אם ברצונך להתחיל בסנכרון.

הודעה בנושא סנכרון הגדרות בהפעלה הראשונה
בקשה שבה נשאל אם אתה רוצה להתחיל את הסנכרון

 • לחץ על Sync Settings Now כדי להפעיל את הסנכרון.
 • לחץ על Disable Sync Settings כדי להשבית תכונה זו.
 • לחץ על Advanced כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח Preferences, שבה תוכל לבחור ולהתאים אישית את הפריטים המסונכרנים.

שימוש בתכונה Sync Settings

בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • [מומלץ] לחץ על הסמל Sync Settings‏ () בפינה השמאלית התחתונה של חלון מסמך InDesign פעיל, ולאחר מכן לחץ על Sync Settings Now‏.
 • לחץ על Edit (ב-Mac‏: InDesign) >‏ {ה-Adobe ID המחובר } >‏ Sync Settings Now.

סנכרון הגדרות בהפעלות הבאות

כאשר אתה מפעיל את InDesign במצב שבו כבר קיים מידע זמין על סנכרון קודם ויוצר מסמך או פותח מסמך קיים בפעם הראשונה, תוצג לך הודעה שבה תישאל אם ברצונך לסנכרן הגדרות מהענן. כדי להפעיל את הסנכרון, לחץ על Sync Settings Now.

סנכרון הגדרות במחשב השני
בקשה שבה נשאל אם אתה רוצה לסנכרן את ההגדרות מהענן

מתבצעת הורדה של ההגדרות למחשבים המקומיים שלך ועדכון שלהן ביישום. אם אתה מבצע שינוי בערכות גליפים, קיצורי מקשים, סביבות עבודה מותאמות אישית או קביעות מוגדרות מראש של PDF, עליך ליזום סנכרון לפני שתסגור את היישום. תוכל לראות את מצב הסנכרון בפינה השמאלית התחתונה של סרגל מצב המסמך. לחץ על הסמל Sync Settings‏ () בסרגל המצב ולאחר מכן לחץ על Sync Settings Now‏.

מצב הסנכרון בסרגל המצב של המסמך
מצב סנכרון

ניהול הסנכרון

איזה הגדרות מסונכרנות

 • סביבות עבודה
 • ערכות תפריטים
 • קביעות מוגדרות מראש של PDF
 • קיצורי מקשים
 • ערכות גליפים

בחר מה ברצונך לסנכרן

נווט לכרטיסייה Preferences‏ ‏> Sync Settings‏:

 • לחץ על Edit‏ (ב-Mac‏: InDesign‏) ‏> {ה-Adobe ID המחובר‏} ‏> Manage Sync Settings‏.
  או
 • לחץ על Edit ‏(ב-Mac:‏ InDesign) ‏> Preferences ‏> Sync Settings.
אפשרויות Sync Settings בחלונית Preferences
בחר בהגדרות שברצונך לסנכרן

בחר את תיבות הסימון עבור ההגדרות שברצונך לסנכרן. באפשרותך גם לבחור אפשרויות לביצוע במקרה של התנגשות.

הערה:

כדי שתוכל לסנכרן את ההגדרות בהצלחה, עליך לבצע שינויים בהגדרות מתוך היישום בלבד. תכונת סנכרון ההגדרות אינה מסנכרנת קבצים שמוקמו בתיקייה מסוימת באופן ידני.

בחירת אפשרות לביצוע במקרה של התנגשות

יש מצבים שבהם המערכת עשויה לזהות התנגשויות בסנכרון. ההתנגשויות מתרחשות כאשר המערכת אינה יכולה להחליט אם אתה מעוניין בשמירה של ההגדרה מ-Creative Cloud או של ההגדרה מהמחשב המקומי, מכיוון שבשתיהן נערך שינוי לאחר הפעלת הסנכרון האחרונה.

נניח ששינית קביעות מוגדרות מראש של PDF במחשב בעבודה וסנכרנת את ההגדרות לענן. לאחר מכן, הלכת הביתה ושינית את אותן קביעות מוגדרות מראש במחשב הביתי מבלי לבצע סנכרון עם הענן תחילה. כעת, כיוון שגם ההגדרות בענן וגם ההגדרות במחשב הביתי עודכנו, יתרחשו התנגשויות כשתנסה לבצע סנכרון. אם תנסה לסנכרן במצב זה, תוצג לך הודעה על התנגשות.

הודעה על התנגשות סנכרון
הודעה על התנגשות סנכרון

 • Sync Local: סנכרן הגדרות מקומיות ממחשב זה לענן; החלף את גרסת ההגדרות שקיימת בענן בגרסת ההגדרות המקומיות.
 • Sync Cloud: סנכרן מהענן למחשב מקומי זה; התעלם משינויים שבוצעו בהגדרות המקומיות והחלף אותן בהגדרות שקיימות בענן.

איזה סנכרונים אינם נתמכים

 • קיצורי מקשים שנוצרו ב-Windows יסתנכרנו רק עם מחשב בעל מערכת הפעלה של Windows. קיצורי מקשים של Mac יסתנכרנו רק עם מחשב Mac.
 • נכסים שנשמרו במיקומים מותאמים אישית אינם מסונכרנים.
 • כל שינוי (לדוגמה: ארגון מחדש של חלונית) שיתבצע לאחר יצירת סביבת העבודה לא יסונכרן. כדי לבצע סנכרון של סביבת עבודה, ראשית עליך להגדיר את סביבת העבודה שלך ולאחר מכן ליצור סביבת עבודה וליזום תהליך סנכרון.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?