עמודות ברוחב גמיש

ניתן להשתמש באפשרות Flexible width כדי להתאים את המספר והרוחב של העמודות עם שינוי הגודל של מסגרת הטקסט. עמודות נוספות או נמחקות באופן אוטומטי כשהמערכת מגיעה לרוחב העמודות המרבי עם שינוי הגודל של מסגרת הטקסט.

A. מסגרת טקסט מקורית B. הגדלת רוחב מסגרת הטקסט C. עמודה נוספה למסגרת הטקסט 

בחר Flexible Width מהרשימה הנפתחת Columns בתיבת הדו-שיח Text Frame Options ‏(Object >‏ Text Frame Options)

עמודות ברוחב גמיש
עמודות ברוחב גמיש

אפשרויות התאמה עקביות של מסגרת טקסט

אפשרויות שינוי גודל אוטומטי של מסגרות טקסט מאפשרות להגדיר מסגרות טקסט שגודלן משתנה באופן אוטומטי בעת הוספה, מחיקה או עריכה של טקסט. כדי לגשת לאפשרויות שינוי הגודל האוטומטי, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בחר מסגרת טקסט ובחר Object‏ >‏ Text Frame Options

 2. לחץ על Auto-size.

  אפשרויות Auto Size
 3. בחר אפשרות של גודל אוטומטי להחלה בעת הוספה או מחיקה של טקסט.

  • Off
  • Height only
  • Width only
  • Height and Width
  • Height and Width (Keep proportions)‎
 4. מה- Proxy של העוגן, לחץ על מיקום להתייחסות שממנו יש לשנות גודל. ה- Proxy של העוגן גם מציין כיצד מסגרת הטקסט משנה את גודלה.

 5. ציין את האילוצים לגובה ורוחב מינימליים ואת מעברי השורה.